Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Planavimas. Strateginis planavimas

  Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Planavimo vaidmuo priimant valdymo sprendimus. Planų hierarchija. Planų tipai. Pastovūs planai. Vienkartinio panaudojimo planai. Planų pavidalai . Planavimo etapai ir schemos. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė, funkcijos ir nauda. Strateginio planavimo žingsniai. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Aplinkos įvertinimas ir analizė. Strategijos alternatyvos. Strateginio plano įgyvendinimas, valdymas ir kontrolė.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-16
 • Planavimo esmė

  Įvadas. Planavimo samprata. Planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo procesas. Analizės stadija. Veiklos stadija. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-12-13
 • Planavimo proceso organizavimo būdai įmonėse

  Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Planavimas. Kas tai? Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-04-22
 • Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės

  Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės. Šaltinių apžvalga: Butkus F. S. – Organizacijos ir vadyba, Vilnius 1996. N. Paliulis, E. Chlivickas – "Vadybos pagrindai", Vilnius 1998. S. Stoškus – "Bendrieji vadybos aspektai", 2002.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-17
 • Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės (2)

  Įvadas. Planavimo apibrėžimai. Planavimo objektai. Planavimo uždaviniai. Metodai. Principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-27
 • Pobūvio organizavimas: kokteiliai

  Įvadas. Kokteilio patiekimas. Kokteilio istorija. Kada ir kur pradėti gerti kokteiliai. Kokteiliai – gėrimų mados viršūnė. Populiariausi kokteilių komponentai. Geras kokteilis – barmeno garbės reikalas. Išlikę kokteiliai. Vyno patiekimas. Raudonojo vyno patiekimas. Putojančio vyno patiekimas. Baltojo ir rožinio vyno patiekimas.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-02
 • Pokyčiai organizacijoje

  Polinkis pokyčiams. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti galimus organizacijoje vykstančius pokyčius, jų privalumus ir trūkumus, jų specifiškumą, įgyvendinimą, planavimą bei įtaką visai organizacijos veiklai. Pokyčius skatinančios jėgos. Planuoto pokyčio reikalingumas. Pasipriešinimo pokyčiams šaltiniai. Metodai įveikti pasipriešinimą pokyčiams. Pokyčių įgyvendinimas. Požiūriai į pokyčius. Trys požiūriai į pokyčius. Du požiūriai į pokyčius. Organizacijos pokyčių privalumai ir trūkumai. Organizacijos pokyčių privalumai. Organizacijos pokyčių trūkumai. Tyrimas. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-09-08
 • Pokyčiai organizacijoje

  Pokyčiai organizacijoje, jų privalumai ir trūkumai. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti galimus organizacijoje vykstančius pokyčius, jų privalumus ir trūkumus, jų specifiškumą, valdymą, planavimą bei įtaką visai organizacijos veiklai. Organizacijos pokyčiai. Pokyčiai: kas tai ir kokios jų priežastys. Pokyčių proceso modelis. Jėgos lauko analizė. Pasipriešinimo šaltiniai. Pokyčio procesai. Planuoto pokyčio tipai. Struktūrinio pokyčio metodai. Organizacinis projektavimas. Decentralizavimas. Modifikuotas darbo srautas. Technologinio pokyčio metodai. Žmonių keitimo metodai. Organizacinis vystymasis. Organizacinio vystymo tipai. Organizaciniai pokyčiai/vystymas atskirų asmenų lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas dviejų ar trijų asmenų lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas organizaciniu lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas tarpgrupinių santykių lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas visos organizacijos lygmeniu. Kūrybiškumo ir inovacijų valdymas. Asmeninis kūrybiškumas. Organizacijos kūrybiškumas ir inovacijos. Kūrybinio proceso įgyvendinimas. Organizacijos pokyčių privalumai ir trūkumai. Organizacijos pokyčių privalumai. Organizacijos pokyčių trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-03-26
 • Pokyčių ir konfliktų vadyba

  Įvadas. I dalis. Organizacijų veikla sparčiai besikeičiančioje aplinkoje ir būtini pokyčiai jos veikloje. Psichologinės kliūtys diegiant pokyčius ir jų įveikimo būdai. Konfliktai organizacijose. Jų priežastys ir pasekmės. Konfliktų naudojimas tolesnei organizacijos plėtrai. II dalis. Literatūros analizavimas. Išvada.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Pokyčių vieta ir vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Pokyčių valdymas ir samprata. Pokyčių valdymas ir samprata. Pokyčių procesas organizacijoje. Pirmoji analogija. "Putojančių slenksčių" analogija. Šių dviejų požiūrių perspektyva. Pokyčių įgyvendinimas organizacijoje. Pokyčių kliūtys ir jų priežastys. Pokyčių privalumai ir trūkumai. Inovacijos. Priežastys, trukdančios įgyvendinti inovaciją. Ekonominės priežastys. Vadybinės priežastys. Inovacijos įgyvendinimo proceso tobulinimo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-06-03
 • Porterio 5 jėgų modelis

  Įvadas. Penkių jėgų modelis. Klientų derėjimosi galia. Tiekėjų derėjimosi galia. Pakaitalų grėsmė. Naujųjų (potencialių) konkurentų grėsmė. Esančių konkurentų grėsmė. Konkurencinio pozicionavimo strategijos metodika. Įmonės "Ikea" analizė pagal Porter'io 5 jėgų modelį. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2012-02-23
 • Postmoderniosios vadybos metodologija

  Įvadas. Žengiant į dinamiškų santykių erą. Organizacijos ir natūrali aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Globalizacija ir valdymas. Organizacijų įkūrimas ir kūrimas iš naujo. Kultūros ir multikultūra. Kokybė. Postmodernios vadybos vystymasis. Organizacijos kultūra. Organizacijos strategija. Organizacijos struktūra. Keliai siekiantiems sėkmės. Situacijos analizė. Naujo mąstymo ir veiklos ugdymas. Motyvacija. Strategiškai orientuota organizacija. Informacija / komunikacija. Orientacija į rinką ir klientus. Kooperacija. Orientavimasis į aplinką. Globalizavimas / internacionalizavimas. Sėkmingų organizacijų teorijos. Reikalavimai konkurentabilioms organizacijoms. Vadovų profiliai. Šiuolaikinių organizacijų modeliai. Besikeičianti organizacija. Virtuali organizacija. Mobili organizacija. Valdymo demokratizavimas. Sisteminis požiūris (socialinių sistemų vadybos teorija). Atsitiktinumų požiūris. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Visapusė kokybės vadyba. Pokyčių vadyba. Konfliktų vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-03-08
 • Pramonės gamybinio padalinio (įmonės) kūrimas ir organizavimas

  Įžanga. Tikslas: pagilinti studento žinias įgyjamas kurso studijavimo metu, pritaikyti šias žinias konkrečiai užduočiai spręsti, įgyti skaičiavimo atlikimo ir aiškinamųjų raštų sudarymo įgūdžių, pagrindžiant priimtus sprendimus. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija. Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai arba grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarp operacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra (detalizuojant pamainomis). Išvados.
  Vadyba, referatas(42 puslapiai)
  2010-05-19
 • Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (7)

  Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (paruošimo baras). Daiktinė specializavimo forma (apdirbimo baras). Pertraukiamo veikimo srovinė linija (apdirbimo baras). Surinkimo srovinė linija (surinkimo baras). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai ir specialistai. Organizacinė valdymo struktūra. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas surinkimo baro srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2009-12-18
 • Pramonės nuosavybės objektai, jų apsaugos ypatumai, apsauginiai dokumentai

  Įžanga. Pramonės nuosavybės objektai. Išradimas. Naudingasis modelis. Pramonės dizainas. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekių kilmės vietos nuorodos bei kilmės vietos pavadinimas. Firmos vardas. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Puslaidininkių gaminių topografijų. Gamybos paslaptys. Apsaugos ypatumai, apsauginiai dokumentai. Patentinė paraiška. Patentavimo patikėtinis. Paraiškų ekspertizės sistema. Apsaugos dokumentai. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-09-26
 • Prekės identifikavimas

  Prekės identifikavimo samprata. Prekės identifikavimas. Markė. Prekės ženklas. Prekės vardas. Prekės simbolis. Prekės vardų strategijos. Grupinis prekės vardas. Individualus prekės vardas. Prekės įpakavimo sprendimai. Pakuotė. Pakuotės funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-10
 • Prekės pritaikymas užsienio rinkoms

  Įvadas. Darbo tikslas. Įrodyti prekės pritaikymo užsienio rinkoms reikšmę vykdant tarptautinį verslą dabartinėmis konkurencinėmis sąlygomis. Prekių standartizavimas ir pritaikymas. Prekės pritaikymą lemiantys veiksniai. Rinkos aplinka. Vyriausybės reguliavimas ir netarifiniai barjerai. Kultūra ir vartotojų elgsena. Ekonominis išsivystymas. Konkurentų siūlomos prekės. Klimatas ir geografija. Prekės charakteristikos. Prekės sudedamosios dalys. Prekės ženklas. Pakuotė. Išvaizda. Kokybė ir papildomos paslaugos. Kaina. Įmonės svarstymai. Prekės pardavimo užsienio rinkose strategijos. Prekės paskirstymas be pakeitimų. Rėmimo pritaikymas. Prekės pritaikymas. Dvigubas pritaikymas. Naujos prekės sukūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-03-31
 • Prekybiniai automatai

  Įvadas. Prekybiniai automatai. Prekybinių automatų naudojimas. Prekybinės įrangos įtaka prekybos technologijoms. Automatai. Vending automatai. Karštų gėrimų automatai. Šaltų gėrimų automatai. Užkandžių automatai. Mini bank. Produktai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-09-08
 • Prekybos įmonės vadybos informacinė ir komunikacinė sistemos. Informacijos, komunikacijos ir vadybos santykiavimo teorinės ir praktinės sampratos

  Terminijos ir mokslo teorijos problema. Mokslo apie komunikaciją dalys. Komunikacija ir vadyba. Paprastasis žmogiškųjų komunikacijų modelis. Įmoninės informacijos ir komunikacijos sistemos. Komunikacija ir vadyba. Informacijos ir komunikacijos sampratos įmonėje. Įmonės informacinės-komunikacinės sistemos bendrasis apibūdinimas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-09-22
 • Prekybos įmonės išorinė aplinka ir jos tyrimo reikšmė verslo plėtrai

  Įvadas. Organizacijos išorinė aplinka teoriniu aspektu. Konkurencinės (tiesioginės) aplinkos tyrimas prekybos įmonėje ir jo reikšmė verslo plėtrai. Politinių ir teisinių išorės veiksnių įtaka įmonei. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-11-21
Puslapyje rodyti po