Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Operatyvinis valdymas

  Įvadas. Kas yra operatyvinis valdymas, principai. Operatyviojo valdymo principai. Pažinti savo vartotojus ir konkurentus. Gamybos proceso padalijimas į operacijas ir jų sujungimas į srovines linijas. Pasiruošimo ir paleidimo laikas. Prekes gaminti ir pristatyti vartotojui patogiais kiekiais. Mažinti tiekėjų skaičių, turėti kelis patikimus tiekėjus. Mažinti produktui pagaminti reikalingų komponentų skaičių. Visuotinės kokybės principas. Sukurti gamybines ląsteles ir svorines linijas. Sutvarkyti darbo vietą. Darbuotojų meistriškumas ir kvalifikacija. Fiksuoti gaminamos produkcijos kiekį ir kokybę. Problemas turi spręsti patys vykdytojai. Išlaikyti ir tobulinti dabartinę įrangą bei personalą. Įsigyti paprastus, pigius ir paslankius įrenginius. Automatizuoti tuos gamybinius procesus, kurie yra pakankamai pastovūs. Patartina turėti keletą įrengimų, gamybinių ląstelių, srovinių linijų kiekvienam produktui, paslaugai ar klientui. Stengtis nuolat tobulėti. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-02
 • Organizacija

  Darbo tikslai. Organizacijos termino samprata. Organizacijos misijos samprata. Organizacijos veiklos aplinka. Pagrindinės etinės vertybės. Etinių normų laikymosi būtinumas. Svarbiausios darbuotojo moralinės ypatybės. Išvados. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos etikos kodeksas.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-11-09
 • Organizacija – vadybinės veiklos erdvė

  Valdymas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo sistema. Vadyba. Įvadas. Valdymo procesas. Vadybos esmė. Valdymo sistema. Valdymo objektas ir subjektas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-15
 • Organizacija (2)

  Organizacija. Organizacijos samprata, jos elementai. Organizacijos paskirtis ir strategija. Planavimas ir strategijų įgyvendinimas. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Organizacinės struktūros. Galia. Motyvacija. Kontrolė. Organizavimas. Organizacijos problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-11
 • Organizacija ir jos informacijos poreikiai

  Įvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacinės sistemos ryšys su informacijos kultūra. Organizacinės komunikacijos darbotvarkės modelis. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacija kaip nuolatinis transformacijos procesas

  Įvadas. Organizacija – kaip nuolatinis transformacijos procesas. Organizacijos socialinės sistemos vystymas. Integruoto strateginio organizacijų vystymo koncepcija. Organizacijos transformavimo koncepcijos ir jų taikymo galimybės. Restruktūrizacijos koncepcija. Reorganizacijos koncepcija. Rekonceptualizavimo koncepcija.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-02-04
 • Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema ir jos valdymas

  Įvadas. Sisteminės teorijos ištakos. Organizacija – socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-16
 • Organizacija kaip socialinė ir institucinė sistema

  Įvadas. Organizacija kaip socialinė ir institucinė sistema. Formalių ir neformalių organizacijų skirtumai. Organizacijos valdymas. Organizacijų gyvavimo ciklai. Informacija ir jos valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Organizacija, jos vidinė ir išorinė aplinka

  Įvadas. Organizacijos samprata. Organizacijos paskirtis. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Išorinė organizacijos aplinka. Išoriniai įtaką darantys veiksniai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos aplinka. Vidinės aplinkos įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-03-22
 • Organizacijos

  Įvadas. Pirmosios organizacijos. Bažnytinės organizacijos. Karinės organizacijos. Verslas – tai karas. Organizacijos po industrinės revoliucijos. Industrinės revoliucijos poveikis. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-02-28
 • Organizacijos aplinka ir aplinkos įtaka organizacijos veiklai

  Įvadas. Tikslas šio referato yra supažindinti skaitytojus su verslo organizacijas supančia aplinka ir jos įtaka organizacijai, išnagrinėti, kokios yra supančios aplinkos sudedamosios dalys, kas yra ir kas sudaro išorinę bei vidinę aplinką. Išnagrinėti tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementus organizacijai. Organizacijos aplinkos. Išorinė aplinka. Išorinės aplinkos charakteristika. Vidinė aplinka. Tiesioginio bei netiesioginio poveikio aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Kitos įtaką darančios grupės. Tinklai ir koalicijos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai vidinėje aplinkoje. Ypatingas vadovų vaidmuo. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Natūrali aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-12
 • Organizacijos elgsena (2)

  Organizacijos elgsenos pagrindai. Organizacijos elgsenos samprata, teoriniai pagrindai ir tyrimo metodologija. Organizacijos elgsena sistemos aspektu. Organizacijos elgsenos filosofija ir tyrimo metodologija. Organizacijos veiklos valdymo metodai. Kolektyvo veiklos sąlygų formavimas ir jų valdymo metodai organizacijoje. Kaip elgiasi organizacijos. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos koncepcijų raida. Psichologiniai ir ekonominiai kontraktai. Organizacijos klimatas, jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos elgsenos modeliai. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė. Atvejų analizė. Pasitenkinimas darbu. Lūkesčių teorijos taikymas. Organizacijos elgsenos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Darbuotojų stresai ir jų konsultavimas. Organizacijos elgsenos esmės santrauka ir perspektyva.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2005-12-08
 • Organizacijos elgsena (3)

  Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Motyvacija ir poreikiai. Motyvas. Motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorijos esmė. Kaip padidinti motyvaciją. Veiksniai, stiprinantys motyvaciją. Darbuotojų mokymas ir grįžtamasis ryšys. Praktinė dalis. Darbuotojų motyvavimas įmonėje ir jo permainoms galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Organizacijos elgsenos modeliai

  Įvadas. Vadovo elgesio modelis. Organizacijos elgsenos modeliai. Organizacinis bendravimas. Organizacijos kultūra ir pagrindiniai jos elementai. Multikultūra. Bendravimo samprata, procesas ir priemonės. Bendravimo menas ir technologijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-03-20
 • Organizacijos identitetas ir jos įvaizdis

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Ryšiai su žiniasklaida. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-07
 • Organizacijos įvaizdis

  Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Organizacijos įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba bei vertinimo kriterijai. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-31
 • Organizacijos kultūra

  Organizacijos kultūros ištakos. Organizacijos kultūros samprata. Požiūriai į organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūros funkcijos. Matomosios kultūros išraiškos būdai. Organizacijos kultūros stiliai. Socializacija. Darbuotojų įtraukimas į organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūros stiprumas. Organizacijos vizija ir misija. Organizacijos vertybės.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2005-08-15
 • Organizacijos kultūra (12)

  Įvadas. Kas tai — organizacijos kultūra? Kuo organizacijos kultūra naudinga įmonei? Organizacijos kultūros nauda įmonės vadovams. Kultūros nauda organizacijos darbuotojams. Kada verta keisti organizacijos kultūrą? Kaip keisti organizacijos kultūrą? Rekomenduojami organizacijos kultūros keitimo žingsniai. Regionų organizacijų kultūra. Europoje galima išskirti keturias plačias regioninių kultūrų sritis. Stipri ir silpna kultūra. Organizacijų kultūrų suskirstymo modelis. Organizacijų kultūrų suskirstymo grupės. Skirstant į grupes organizacijos kultūra yra vertinama pagal dvi kriterijų dimensijas. Pirmasis organizacijos kultūros įvaizdžio kūrimo modelis. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelio schema. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-10-23
 • Organizacijos kultūra (13)

  Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros sukūrimas. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiliai ir tipologija. Organizacinės kultūros lygiai. Organizacijos kultūros įtaka darbuotojams. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-12-28
 • Organizacijos kultūra (2)

  Įvadas. Organizacijos kultūra - įvaizdį bei reputaciją formuojantis veiksnys. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Žmonės (vadovai, darbuotojai). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros kaita. Kita nuomonė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-01-31
Puslapyje rodyti po