Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalendorinis planavimas

  Kas yra planavimas? Laiko taupymas ir efektyvus panaudojimas. Datų ir darbo terminų planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Kambarių ūkio skyriaus veiklos analizė

  Įvadas. "Baltpark" viešbučio veiklos analizė. Kambarių ūkio skyriaus tikslai ir uždaviniai, pagrindinės funkcijos. Kambarių ūkio skyriaus struktūra ir personalas. Ryšiai su kitais skyriais. Kambarių ūkio skyriaus patalpos viešbutyje, naudojamos priemonės ir įranga. Kambarių ūkio skyriaus darbai. Kambarių ūkio skyriaus ateities planai ir perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-09
 • Karjeros samprata ir organizavimo etapai

  Įvadas. Karjeros sampratos. Karjeros planavimo paruošiamasis etapas. Individualios karjeros planavimo etapas. Karjeros realizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-08-18
 • Karjeros planavimas (2)

  Įvadas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros formavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai. Personalo karjeros koncepcijų analizė. Karjeros plano sudarymas, taikant scenarijų metodą. Individualios karjeros planavimas. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimo planavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-30
 • Karjeros planavimo metodika ir praktika įmonėje (organizacijoje)

  Įvadas, Karjeros samprata. karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimas. Karjeros plano paruošiamasis etapas. Karjeros planavimo sistema ir principai. Individualios karjeros planavimas. Individualios karjeros plano pavyzdys. Karjeros ugdymas. Vertinimas. konsultavimas. Vadovo funkcijos. Karjeros plano modelis. Karjeros planavimo pavyzdžiai praktikoje. Lietuvos geidžiamiausio darbdavio rinkimai 2008. "Google" – geriausias JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų) darbdavys. geriausi JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų) darbdaviai. išvados. karjeros planavimo nauda. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-12-05
 • Kelias į sėkmę (2)

  Įvaizdis. Įvaizdis ir jo kūrimas. Bendravimas. Bendravimas ir savigarba. Kaip reikia klausytis. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Darbiniai telefono pokalbiai. Išvaizda. Laikysena. Kūno priežiūra. Darbo drabužiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-14
 • Klasikinė vadybos mokykla (2)

  Įvadas. Klasikinės vadybos mokyklos atsiradimo prielaidos. Klasikinės vadybos mokyklos kryptys ir jų atstovai. Mokslinio valdymo teorija (1885-1920). Frederikas W. Teiloras (Frederick W. Taylor). Garingtonas Emersonas (Garington Emerson). Henris L. Gantas. Henris Fordas. Gilbrethai. Haris A. Čopfas (Haris A. Chopfas). Klasikinė administravimo organizavimo teorija (1920-1950). Anri Fayolis. Klasikinė biurokratija (1922). Maksas Veberis. Klasikinės vadybos teorijos bruožai Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokyklos trūkumai ir privalumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-04-16
 • Klasikinės vadybos atstovai

  Įvadas. Frankas ir Lilija Džilbretai. Jų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. F. ir L. Džilbretų tyrinėjimai ir sukurti metodai. Haringtonas Emersonas ir 12 našumo principų. Mary Parker Folet ir jos idėjos. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-04-07
 • Klasikinės vadybos mokyklos apžvalga ir jos atstovai

  Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Henry Gantt.. Frank ir Lillian Gilbreth. Harrington Emerson. Mary Parker Follett. Mokslinio valdymo teorijos apibendrinimas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Max Weber biurokratinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorijos apibendrinimas. Administracinio valdymo teorija.. Luther Gulick. Lyndall F.Urwick. Išvados. Nuotraukos.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2005-11-26
 • Klasikinės vadybos mokyklos atstovai

  Klasikinės vadybos mokyklos atstovai (H. ir L. Gilbreth, H. L. Gantt, H. Emerson, M. P. Follet, L. Gulic, L. F. Urwick). Įvadas. Frankas B.(1868-1924) ir Lilian M. (1878-1972) Gilbrethai. Gilbreth‘ų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. Darbo našumas. Ciklografinis judesių tyrimo metodas. Terbligai. Henry L. Gantt (1861-1919). Ganto apdovanojimo sistema. Darbo planavimas ir Ganto diagramos. Konkretus Ganto diagramos pavyzdys. H.Emersonas (1853-1931) ir jo idėjos. Dvylika H.Emersono našumo principų. Mary Parker Follet (1868-1933). Luther Gulic (1892-1992). Lyndall F. Urwick (1891-1983). Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-05-12
 • Klasikinės vadybos teorijos kūrėjas - Frederickas Winslow Tayloras

  Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Frederickas Winslow Tayloras. Klasikinės vadybos atstovas – Frederickas Tayloras. F. Tayloras – "menedžmento tėvas". F. Tayloro "Įmonės valdymas". "Mokslinės vadybos principai". Mokslinio valdymo teorijos ribotumas. F. Tayloro idėjos praktikoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-03-27
 • Klientų analizė

  Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Bendravimo su klientais analizė. tiriamoji analitinė dalis. Lažybų bendrovės "Top sport" klientų analizė. Projektinė dalis. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-28
 • Klientų analizė (2)

  Įvadas. Klientų analizė. Ryšių su klientais valdymo sistemos. Veiksniai įtakojantis klientus renkantis transporto įmonės paslaugas. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-28
 • Klientų aptarnavimas

  Įvadas. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Santykiai su darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais, saugumas. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės kodeksą. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-09-17
 • Klientų valdymo efektyvumas: UAB "Maxima XXX"

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti MAXIMA XXX klientų valdymo sistemos efektyvumą. Maxima XXX veikla. Vartotojų lojalumą įtakojantys veiksniai priklausantys nuo organizacijos. Vidiniai vartotojų lojalumą įtakojantys veiksniai. Išoriniai vartotojų lojalumą įtakojantys veiksniai. Santykių su vartotojais rūšys. Maxima XXX lojalumo programos. Kortelės. Ačiū kortelė. Buvusios lojalumo programos. Pardavimų skatinimas. Vartotojų lojalumą palaikančios priemonės. Grupės narių lojalumo įvertinimas Maxima XXX parduotuvei. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-03-24
 • Kliūčių komunikacijos procese įveikimas

  Komunikacijos procesas. Modelis su atgaliniu ryšiu. Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-08-11
 • Kliūtys, trukdančios efektyviai komunikacijai organizacijoje

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacija organizacijoje. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Komunikacijos organizacijoje kliūtys. Komunikacijos organizacijoje procesai. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacinė etika organizacijoje. Komunikacijos ypatybės įvairiose organizacijose. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2008-05-23
 • Kokį darbą pasirinkti? Komandinis darbas

  Ar dirbame savo darbą. Priežastys. Apsisprendimas. Pakreipti tinkama linkme. Jaustis gerai. Komandinis darbas. Komandinio darbo samprata. Komanda ir organizacijos sėkmė. Komandos raidos etapai. Komandų raidos specifika. Komandų tipai. Komandinė ar individuali veikla?
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-30
 • Kokybinių pokyčių rodiklių sistema

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kokybinių pokyčių rodiklių sistemos svarbą ir įtaką sėkmingai organizacijų veiklos plėtrai. Pasiekti nustatytą tikslą padės įgyvendinti tolimesni pagrindiniai. Pokyčiai organizacijose ir juos lemiančios priežastys. Organizacijų pokyčius lemiančių veiksnių analizė. Organizacijų pokyčių valdymo teorijų taikymo ypatumai kryptys. Kokybinių pokyčių rodiklių sistemos vertinimas. Kokybinių pokyčių rodiklių sistemos ypatybės. Kokybinių tyrimų metodologinės nuostatos. Organizacijų veiklos monitoringo metodai, naudojami kokybinių pokyčių vertinimui. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-10-08
 • Komandinis darbas

  Įvadas. Problema. Tyrimo pagrindas. Hipotezė. Tyrimo klausimai. Tyrimo tikslas. Tiriamieji. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų rinkimo procedūra. Metodai. Duomenų apibendrinimas. Tyrimo uždaviniai. Pastabos. Komandos samprata ir esmė. Grupės virsmas (susiformavimas) komanda. Kiekviena nauja grupė formavimosi periodu pereina šiuos etapus. Šiame etape grupė susiformuoja į komandą. Komandos formavimo stadijos. Komandų tipai. Komandai būdingi bruožai. Kiekvienai komandai būdinga. Komandos darbo principai. Komandų formos. Komandos narių vaidmenys. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Efektyvios komandos formavimo sąlygos. Efektyvios komandos funkcijos. Komandos efektyvumo principai. Vadovo vaidmuo kuriant efektyvią komandą. Komandų formavimo sunkumai ir kliūtys. Išvados. Priedai (11 psl.).
  Vadyba, referatas(35 puslapiai)
  2009-04-14
Puslapyje rodyti po