Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos įvaizdžio samprata ir jo kūrimo strategijos

  Planas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio bruožai. Įvaizdžio sudėtiniai elementai. Palankaus įvaizdžio charakteristikos. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Strateginis įvaizdžio valdymas. Įvaizdžio formavimo priemonės. Organizacijos įvaizdžio kūrimo lygmenys.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-24
 • Organizacijos raida

  Lyginamoji analizė ir analogų taikymas. Organizacinis org-jos vystymasis (R. Bekhardas, V. Frenčas, Č. Belas, N. Margulis, P Drakeris etc.). Vadybines procedūros. Organizacinis projektavimas. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. Teorija 3-R. Integralinė organizacijos veiklos (sėkmės) priklausomybė nuo daugelio vadybos elementų (teorija 7-S). Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Personalo kokybinių charakteristikų reikšmės didėjimas ir dėmesio koncentracija personalo valdymo klausimų sprendimui. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-16
 • Organizacijos strategija

  Strategijos esmė. Analogijos ir pasirinkimo kriterijai. Analoginiai sprendimai. Alternatyvos. R. Ansoff‘o svarbiausių krypčių pasirinkimo matrica. Mintzbergo "5p" strategijos teorija. Strategijos lygiai. Moduliai strategijoms parinkti. Įmonių susijungimo būdai. Įmonių susijungimo tikslai. Strategijos pasirinkimo kriterijai. Kapitalo atsiėmimo priežastys.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Organizacijos struktūra

  Darbo tikslas: apibūdinti organizacijos struktūrą, aptarti tipus, kitimo raidą. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Prekinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Projektinė struktūra. Patriarchalinė struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Organizacijos kultūra. Asmeniniai interesai. Organizacijos tikslų ir strategijų suvokimas. Pokyčio procesas. Planuoto pokyčio tipai. Struktūrinio pokyčio metodai. Technologinio pokyčio metodai. Žmonių keitimo metodai. Restruktūrizacija. Reorganizacija. Rekonceptualizacija. Išvados.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2005-12-19
 • Organizacijos vadyba ir informacinės sistemos

  Organizacijos, tikslai, valdymas, vadyba. Vadovai, vykdytojai ir valdymo lygmenys. Tiesinė ir hierarchinė organizacinė valdymo struktūra. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Informacija ir žinios. Informacijos pateiktis, duomenys. Informacijos tvarkymo ir apdorojimo sisteminimas. Informacinės sistemos. Duomenų apdorojimas. Informacijos apdorojimas. Informacinė sistema. Informacinių sistemų įvairovė. Duomenų apdorojimo sistemos. Sprendimų paramos sistemos. Vadybos ir verslo valdymo sistemos.
  Vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2008-05-29
 • Organizacijos valdymas (2)

  Sisteminis požiūris ir organizacija, Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema, Organizacijos valdymas, Informacija ir valdymas, Informacija ir valdymas, Valdymo metodai, Personalas ir valdymas, Vadovas ir jo funkcijos, Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2005-10-02
 • Organizacijos valdymas (3)

  Sisteminis požiūris į organizaciją. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Vertybės ir jų rūšys. Vertybių rūšys. Nuostatos ir jų formavimas (-is). Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos, jų priežastys bei būdai joms taisyti. Organizacijos viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių organizacijoje sąvoka. Formalių ir neformalių grupių funkcijos. Grupių formavimo (-si) priežastys. Grupinio elgesio ypatybės organizacijoje. Grupės efektų rinkiniai. Grupės atmosfera. Grupių dinamika (grupių gyvavimo ciklas). Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Komandų klasės pagal tikslus (S.P. Robbins). Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Streso samprata. Stresų organizacijoje šaltiniai. Streso psichofiziologija. Darbuotojų elgsena streso atveju. Streso šaltiniai. Streso pasekmės. Darbo efektyvumo ir streso koreliacija. Organizacijos programos darbuotojų stresams valdyti. Idealios organizacijos charakteristikos. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Generaliniai tikslai. Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizacijos valdymas, jo esmė. Problemų struktūriniai lygiai. Problemų sprendimo metodai. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo parengimo svarba. Klasikiniai sprendimo parengimo metodai. Šiuolaikiniai sprendimo parengimo metodai. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Efektyvios kontrolės bruožai. Kontrolės etapai. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Motyvų šaltiniai organizacijoje pagal D. Rilį. Motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo metodai. Motyvavimo programos organizacijoje. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Informacija ir valdymas. Valdymas kaip informacinis procesas. Informacija – valdymo proceso substancija (esmė). Pagrindiniai informacijos vertinimo požiūriai (pragmatinis, semantinis, pagal pateikimo formą). Reikalavimai informacijai, kokybiška informacija ir jos požymiai (stabilumas, patikimumas, objektyvumas, pakankamumas, glaustumas, aiškumas, technologiškumas). Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos kokybės įtaka valdymui. Technologijų ir įrangos įtaka informacijos kokybei. Komunikavimas ir jo reikšmė valdyme (vertikalioji ir horizontalioji komunikacija organizacijoje). Komunikavimo funkcijos. Komunikavimo kryptys organizacijoje. Vertikalios komunikacijos funkcijos. Horizontalios komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos prielaidos. Efektyvaus komunikavimo barjerai. Komunikacijos procesų organizacijoje tobulinimas. Tarpasmeninio komunikavimo gerinimas. Verbalinė komunikacija ir jos rūšys. Organizacijos informacinė sistema. Valdymo informacinė posistemė. Valdymo informacinė posistemė. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšis su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės. Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Projektai ir jų valdymas. Projekto idėjos analizė. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto planavimas. Bendri projekto planavimo principai. Pagrindiniai projekto planavimo uždaviniai. Pagalbiniai projekto planavimo uždaviniai, atliekami lygiagrečiai su pagrindiniais projekto planavimo procesais. Projekto dekompozicija. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto rizika ir atsakomieji veiksmai. Struktūrinių ir Sanglaudos fondų nuostatos ir valdymo principai. Projekto ciklo valdymas pagal Struktūrinių fondų nuostatas. Strateginio valdymo samprata, metodologijos ir situacinės analizės metodai. Strateginio valdymo samprata, savybės, tikslai, privalumai, trūkumai ir teikiama nauda. Savybės. Strateginio valdymo teikiama nauda. Privalumai ir trūkumai. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Strategijos formos. Strateginio valdymo mokyklos. Nustatytinė ir plėtotinė strateginio valdymo metodologijos. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo modeliai, atitinkantys skirtingas metodologijas. Aplinkos dinamiškumo analizė (ADA). PEST analizė. Politinis ir teisinis aspektas. Mc. Kinsey 7-S modelis. Prognozavimas. Prognozavimo objektai. Delfi metodai. Scenarijų metodai. SWOT (SSGG) analize. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus institucijose. Viešųjų ir verslo organizacijų strateginio valdymo skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir strateginio valdymo proceso stadijos. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai: planavimo tarybos (vykdomieji komitetai), jų funkcijos, institucijos vyriausiojo planuotojo funkcijos, strateginio valdymo paramos grupė, strateginio operacinio aptarnavimo grupė, strateginės grupės funkcijos Lietuvoje. Darbo programų vadovų įpareigojimai, funkcijos, veiklos vertinimo kriterijai. Programų koordinatorių funkcijos Lietuvoje. Šiuolaikinis programinis valdymas. Valdymas pagal tikslus (MBO judėjimas). Strateginio valdymo sistemos funkcionavimo vertinimas. Strateginis planavimas ir biudžeto sudarymas. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Interesų grupių analizė. Strateginis situacijos auditas: audito tikslas, turinys, procesas. Veiklos vertinimas. Aplinkos analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Institucijos ateities vizijos kūrimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo modeliai. Analitinio ir kūrybinio modelio lyginamoji analizė. Programos samprata ir struktūra. Programos rengimo matrica. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Organizacinio vieneto biudžeto suvestinė. Strateginio planavimo metodika, naudojama Lietuvos Respublikoje (LR). Personalas ir valdymas. Personalo vaidmuo organizacijos valdyme. Trys darbuotojų tipai (vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai). Reikalavimai vadovų kompetencijai ir kvalifikacijai. Specialistų ir techninių vykdytojų funkcijos. Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų atranka, verbavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo būdai ir formos. Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme. Č. Bernardo moralios organizacijos ir moralios tarnybinės elgsenos principai. Korporacinis organizacijos klimatas ir jo formavimas. Japonijos patirtis formuojant korporacinį klimatą. Grupių interesų derinimo su organizacijos tikslais ir santykių tarp atskirų grupių valdymo problemų formulavimas, jų sprendimo būdai. Organizacijos kultūra, funkcijos, lygiai ir raiškos būdai. Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas (M. Folet). Valdžios formos. Valdžia ir atsakomybė. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal V. Vrumą. Vadovo bruožai. Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo strategijos. Strategijų pasirinkimo modeliai. Strategijų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Vaidmenų teorija. Vaidmenų konfliktai, jų sprendimo būdai. Interesų konfliktai. Tarpgrupiniai konfliktai organizacijoje. Tarpgrupinių konfliktų priežastys ir jų valdymas. Tarpgrupinių konfliktų priežastys. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės– darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Organizacijos valdymo tobulinimas. Teorija 3-R. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas). Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Vizijos privalumai. Vadybos žinių reikšmė viešojo sektoriaus organizacijų raidai. Pabaiga. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, konspektas(149 puslapiai)
  2007-05-02
 • Organizacijų teorija

  Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Kontingencinė (situatyvinė) teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Mechaninio ir organinio pobūdžio organizacijos. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Ištekliais pagrįstų organizacijų teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Institucinė teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Organizacijų populiacijos ekologinė teorija. Sudėtingos, kintančios ir neapibrėžtos organizacinės aplinkos charakteristikos. Penki organizacijų aplinkos turbulentiškumo lygiai. Organizacinės aplinkos tyrimo metodologijos. Technologija organizacijoje. James Thompson modelis. Technologija organizacijoje. Charles Perrow modelis. Organizacinė socialinė struktūra. Darbo pasidalijimas ir organizacinė socialinė struktūra. Valdžios hierarchija ir organizacinė socialinė struktūra. Organizacinė socialinė struktūra ir koordinacinis mechanizmas. Mechaninio, organinio ir biurokratinio tipo organizacijos. Larry Greiner organizacinės raidos modelis. Etnografinis metodas ir organizacijų teorija. Trys lygmenys organizacinėje kultūroje - prielaidos, vertybės, artefaktai. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos identiteto formavimas. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos įvaizdis. Organizacija – ekonominė-socialinė sistema. Sisteminis ir analitinis metodas organizacijų tyrime. Sprendimų priėmimas skirtingų tipų organizacijose. Organizacijos tikslinė orientacija. Vizija, misija ir tikslai. Klasikinis ir bihevioristinis požiūriai į sprendimų priėmimą. Organizaciniai pokyčiai. Besimokančios organizacijos. Racionalus, koalicinis, klaidų ir bandymų, "šiukšlių dėžės" spendimų priėmimo modeliai. Kurt Lewin "ledo kubelių" organizacinių pokyčių modelis. Fizinė organizacijų struktūra biheviorizmo ir simbolizmo požiūriu. Biheviorizmo - modernistinis – požiūris.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2005-06-02
 • Organizacijų teorijos

  Organizacijų teorijos objektas ir dalykas. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Kontingencinė (situatyvinė) teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Mechaninio ir organinio pobūdžio organizacijos. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Ištekliais pagrįstų organizacijų teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveiką su aplinka. Institucinė teorija. Teorijos aprašančios organizacijos sąveika su aplinka. Organizacijų populiacijos teorija. Penki organizacijų turbulentiškumo lygiai. Kaip analizuoti organizacinę aplinką. Nustatytina ir plėtotina strategijų metodologija. Technologija organizacijoje. Joan Woodward modelis. Technologija organizacijoje. James Thompson modelis. Technologija organizacijoje. Charles Perrow modelis. Organizacinė socialinė struktūra. Darbo pasidalijimas ir organizacinė socialinė struktūra. Valdžios hierarchija ir organizacinė socialinė struktūra. Organizacinė socialinė struktūra ir koordinacinis mechanizmas. Mechaninio, organinio ir biurokratinio tipo organizacijos. Organizacijos gyvavimo ciklinės raidos modelis. (Larry Greiner). Trys lygmenys organizacinėje kultūroje - prielaidos, vertybės, artefaktai. Edgar Schein organizacinės kultūros modelis. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos identiteto formavimas. Fizinė organizacinė struktūra ir organizacijos įvaizdis. Organizacijos identitetas. Organizacijos įvaizdis. Organizacija - ekonominė-socialinė sistema. Ką reiškia sistemiškai mąstyti organizacijų tyrimuose. Sisteminis organizacijos valdymas. Sprendimų priėmimas skirtingų tipų organizacijose. Organizacijos tikslinė orientacija. Vizija, misija, tikslai. Klasikinis ir bihevioristinis požiūriai į sprendimų priėmimą. Organizaciniai pokyčiai. Save ugdančios organizacijos. Sprendimų priėmimo modeliai. Racionalusis sprendimų priėmimo modelis. Koalicinis sprendimų priėmimo modelis. Klaidų ir bandymų sprendimų priėmimo modelis. "Šiukšlių dėžės" sprendimų priėmimo modelis. Iracionalumas organizaciniuose sprendimuose (Nils Brunsson). Kurt Lewin "ledo kubelių" organizacinių pokyčių modelis. Fizinė organizacijų struktūra biheviorizmo ir simbolizmo požiūriu. Netiesinių dinaminių sistemų teorijos taikymas organizacijų tyrimams.
  Vadyba, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-27
 • Organizacijų valdymas

  Organizacijos socialinė atsakomybė ir etika. organizacijos SWOT (SSGG) analizė. Vadovavimo funkcijos esmė ir vadovavimo teorijos. Kontrolės procesas organizacijoje. Konfliktų ir stresų valdymas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-03-27
 • Organizacinė elgsena (10)

  Organizacinės elgsenos (OE) samprata. Organizacinės elgsenos (OE) ryšys su kitais mokslais. Nuostatos ir jų formavimas bei kitimas. Darbo vertybės. Individualių asmenybės ypatybių ryšys su žmogaus veikla organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Motyvavimo metodai ir programos. Grupės samprata, rūšys, funkcijos. Grupės raida. Grupės raidos etapai. Grupės funkcionavimo aspektai. Socialinių vaidmenų funkcijos. Grupės normos. Grupės sutelktumas. Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandos efektyvumas ir vertinimo kriterijai. Komunikacijos procesas. Komunikacijos ryšiai. Dalykinis bendravimas. Vadovas ir jo funkcijos. Vadovavimas ir vadovo asmenybė. Elgsenos teorijos. Atsitiktinumų teorijos. Fiedlerio modelis. Lyderio ir grupės narių mainų teorija. Kelio-tikslo teorija. Lyderio-dalyvio modelis. Modernizuotos bruožų teorijos: charizmatinis vadovavimas. Pasitikėjimas ir vadovavimas. Problemų sprendimas organizacijoje. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. Sprendimo parengimas ir priėmimas Organizacinių pokyčių samprata ir sąlygojančios priežastys. Organizacinių pokyčių procesas. Organizacijos pokyčių planavimas. Konfliktų organizacijose tipai, konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimas ir valdymas. Tarpgrupiniai konfliktai. Derybos organizacijose. Streso samprata ir stresoriai. Streso įveikos ir darbinio streso intervencijos. Organizacinės struktūros koncepcija. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Technologijų įtaka organizacijų struktūrai. Organizacijos kultūra, jos funkcijos. Kultūros funkcijos. Kultūrinių pokyčių valdymas.
  Vadyba, konspektas(73 puslapiai)
  2011-09-16
 • Organizacinė elgsena (11)

  Skirtingų kultūrų vertybės. Komandos efektyvumo vertinimo kriterijai. Darbo dizainas. Komandos narių gebėjimai. Asmenybė. Vaidmenų paskirstymas ir įvairovė. Narių lankstumas. Darbui komandoje atiduodama pirmenybė. Kontekstas. Adekvatūs ištekliai. Vadovavimas ir struktūra. Darbo įvertinimo ir atlygio sistemos. Procesas. Bendras tikslas. Konkretūs tikslai. Komandos efektyvumas. Konfliktų lygiai. Socialinis dykinėjimas. Komunikacijos modeliai: procesiniai ir semiontiniai. Tannenbaum‘o ir Shmidt‘o kontinuumas. Likert‘o sistema. Pitcher stilius. Formulūs ir neformalūs lyderiai. Kultūrinis kontekstas. Komunikavimo etika. Klausymosi taisyklės. Prasto klausymosi priežastys. Vadovavimas, valdymas, vadyba. Vadovavimo teorijos. Vadavimo stiliai. Problemas apibrėžimo svarba. Sprendimo struktūros lygio ir jos sprendimo metodo sąryšis. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Konkurencija. Subkultūros. Organizacijos kultūros diegimas per socializacijos etapus. Organizacijos etika ir vertybės. Etikos kodeksai. Nacionalinės kultūros įtaka darbuotojui elgesiui (Hofstedės tyrimai). Organizacijos vystymasis: prisitaikymo strategija, planuojami pokyčiai, inicijuojami pokyčiai. Besimokanti organizacija ir jos bruožai. Socializacija.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2011-09-26
 • Organizacinė elgsena (3)

  Organizacinės elgsenos(OE) pagrindai. Individas organizacijoje. Motyvavimas kaip darbuotojų elgsenos formavimo pagrindas. Grupės organizacijoje. Komandų formavimas organizacijoje. Komunikacijos procesai organizacijoje. Sprendimų priėmimas organizacijoje.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2007-02-22
 • Organizacinė elgsena (7)

  Konspektas pagal Robbins vadovėlį. Organizacinės elgsenos įvadinės sąvokos ir teoriniai pagrindai. organizacinės elgsenos (OE) samprata. Organizacinės elgsenos apibrėžimas, tikslas, sritis, ryšys su kitais mokslais. Organizacinės elgsenos istorinės ištakos: demografiniai pokyčiai, globalizacija, prekių ir paslaugų kokybės poreikis. Organizacinės elgsenos tyrimo metodologija. Individas organizacijoje. Asmenybė ir individualūs skirtumai. Asmenybės formavimąsi įtakojantys elementai. Pagrindiniai asmenybių teorijų tipai: nomotetinė ir ideografinė perspektyvos. Intelektas. Intelekto rūšys. Intelektas ir sėkmė profesinėje veikloje. Lyčių intelektinės veiklos skirtumai. Asmenybių tipologijos. Asmenybės ir darbo suderinamumas. Vertybės ir jų rūšys. Užslėptas vertybių poveikis darbo efektyvumui. Nuostatų prigimtis ir funkcijos. Nuostatų ir elgesio ryšys. Nuostatų formavimas. Suvokimo atranka ir aplinkos įtaka suvokimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos ir jų priežastys. Emocijos ir veiklos efektyvumas. Emocijų rūšys. Motyvavimas kaip darbuotojų elgsenos formavimo pagrindas. Motyvacijos ir motyvavimo sampratos. Motyvų šaltiniai organizacijoje pagal D. Rilį. Motyvų konfliktai. Motyvavimo metodai. Darbo įvertinimo ir atlyginimo problemos. Motyvavimo programos organizacijoje. Darbo įvertinimo ir atlyginimo problemos. Grupės organizacijoje. Grupės samprata organizacijoje. Grupių organizacijose tyrimai: Hawtorn ir Ash. Eksperimentai. Grupių gyvavimo stadijos. Grupių formavimo (-si) priežastys. Grupinės elgsenos determinantės: grupės dydis, normos, lojalumas, statusas. Grupės dydis. Grupių charakteristika. Grupinio elgesio ypatybės (efektai). Konformizmo pasekmės organizacijai: Sherif, Ash, Milligramm eksperimentai. Grupinio elgesio kontrolės galimybės. Grupės narių vaidmenys: Belbin grupės narių. Vaidmenų tipologijos. Vaidmenų konfliktas. Komandų formavimas organizacijoje. Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Komandos formavimo prielaidos. Komandos narių funkcijos.
  Vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2008-05-10
 • Organizacinių struktūrų kūrimas

  Biurokratija ir biurokratinė struktūra. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Produkto rinkos organizacija.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-10
 • Organizavimas (3)

  Organizavimas. Organizavimo struktūra. Formalios ir neformalios organizacijos. Organizavimo lygiai ir principai. Kontrolės apimtis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai Organizacijų schemos. Valdžios delegavimas ir decentralizavimas. Organizaciniai pokyčiai. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymas ir pokyčių procesas. Pokyčių diegimo metodai. Organizacinis vystymas. Organizacija kaip sistema.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-12-21
 • Organizavimas, jo esmė. Organizacijos struktūros

  Organizavimas. Organizavimas, jo esmė. Įgaliojimų suderinimas. Organizacijos struktūros. Struktūrų projektavimas. Darbuotojų pareigybiniai nuostatai. Žmonių išteklių valdymas. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Pagrindinės vadybos mokyklos

  Vadybos mokslo vystymosi aplinka ir prielaidos; vadybos teorijos; Klasikinė vadybos mokykla; Mokslinio valdymo teorija ir jo ribotumas; Administracinė valdymo teorija; Žmogiškųjų santykių mokykla; Kiekybinių metodų mokykla; naujos valdymo kategorijos; Empirinė vadybos teorija; Socialinių sistemų vadybos teorija, sistemų klasifikavimas; procesinis požiūris; Šiuolaikinės vadybos teorijos; Visuotinė kokybės vadyba.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-02-24
 • Pardavimų formos prekyboje

  Pardavimų formos prekyboje. Pardavimo tipų parametrai. Prekybos metodai. Tradicinė prekyba. Laisvas atrankos metodas. Savitarna. Biržos kaip pirkimo ir pardavimo vieta. Privačios biržos. Prekyba aukcionuose. Mažmeninės prekybos pardavimo formos. Tiesioginis pardavimas. Siunčiamoji prekyba. Elektroninė mažmeninė prekyba. Elektroninės parduotuvės. Didmeninės prekybos įmonių rūšys ir pardavimo formos.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2007-03-30
 • Pardavimų valdymas

  Pardavimų valdymo samprata. Pardavimų planavimas. Pardavimo planavimo procesas. Pardavimo strategijos parinkimas. Pardavimo strategijos ir jų taikymas. Pardavimo programos biudžetas. Rėmimas. Prekių paskirstymas. Pardavimo organizavimas. Kontrolės procesas.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2007-01-22
Puslapyje rodyti po