Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos mokslo objektas, dalykas ir ryšys su kitais mokslais

  Įvadas. Įmonė - vadybos objektas. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipai. Įmonės tikslų sistema. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Vadybos ryšys su kitais mokslais. Įmonės vadybos turinys. Konkrečios vadybos funkcijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybos mokslo pradininkas: Henry Laurence Gantt

  Įvadas. Henry Laurence Gantto biografija. Henry Laurence Gantto darbai. Gantto skatinimo sistema. Gantto grafikai. Gantto grafiko pavyzdys. Kritinio kelio metodas (Critical Path Method - CPM). Lotus 1-2-3. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-11-29
 • Vadybos mokslo raida

  PowerPoint pristatymas. Vadybos mokslo objektas. Veikla organizacijoje. Vadyba. Mokslininkai. Ekonominiai ištekliai. Poveikio sistema. Žmonių klasė. Technokratinis vadovavimas. Svarbiausi vadybos mokslo etapai. Požiūriai į vadybos mokslą. Vadovo elgesio etapai. 12 našumo principų.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2005-10-02
 • Vadybos mokslo raida (2)

  Vadyba senovėje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokyklos ypatumai. Bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio ypatumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Socialinių sistemų mokykla. Empirinė (situacinė) vadybos teorija. Socialinių sistemų vadybos teorija.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Vadybos mokslo raida (3)

  PowerPoint pristatymas. Valdymo proceso nagrinėjimo pradžia. Kinų filosofas: Sun Tzu. Niccolo Machiavelli, 1531 metai. Tikroji vadybos teorija formavosi XIX-XX amžiais. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinė organizacijos teorijos mokykla. Max Weber (Maksas Vėberis) Biurokratinio valdymo teorija. Biheivioristinė mokykla. "Hawthorne" Eksperimentai atlikti Western Electric Hawthorne. Eltonas Mayo. Theory X, Theory Y. D. McGregoras Teorijos X ir Y. Vadybos mokslo mokykla. Sisteminis požiūris. Situacinis požiūris.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-10-03
 • Vadybos mokslo raida Lietuvoje

  Įvadas. Vadybos pradžia Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Nepriklausomybės metai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-17
 • Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos

  Įvadas. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos rūšys. Vadybos mokslo raida. Vadybos vystymasis Lietuvoje. Vadybos raida nepriklausomoje Lietuvoje. V.A. Graičiūnas. Vadybos raida šiandieninėje Lietuvoje. Vadybos mokyklos. Klasikinės vadybos mokykla. Mokslinė vadybos mokykla. Administracinė (klasikinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų skirtumas. Kiekybinių metodų mokykla. Visuotinės kokybės samprata. Darbuotojų vadybos samprata. Sisteminis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Dinamiškų santykių požiūris. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-03
 • Vadybos mokslo raidos etapai

  Įvadas. Ankstyvieji samprotavimai apie valdymą. Frederycho Teiloro vadybos filosofija. Emersono 12 našumo principų. Henrio Fajolio 14 valdymo principų. Žmogiškųjų santykių mokykla ("Hawthorne" efektas, A. Maslou poreikių pakopos). Vadybos mokslo matemizavimo mokykla. Sisteminė vadybos mokykla. "X" ir "Y" vadybos teorijų esmė. "Z" teorijos turinys.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-19
 • Vadybos niuansai Lietuvos kaimo turizmo versle

  Įvadas. Turizmo ir kaimo turizmo sampratų sąsaja. Turizmo samprata. Kaimo turizmo esmė ir jo vieta turizmo sampratoje. Vadybos niuansai kaimo turizmo versle. Vadybos samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Kokybės aktualumas kaimo turizmo verslo vadyboje. Kokybės vertinimo tyrimai kaimo turizmo vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2011-12-13
 • Vadybos objektas. Išorinė organizacijų aplinka

  PowerPoint pristatymas. Vidiniai veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros komplekso strategija. Sąnaudos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Vadovų veikla. Koks turi būti įmonės vadovas. Kopijavimo centras "Reprografijos technologijos".
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-25
 • Vadybos orientacijos

  Pateikti 4-5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcija"- "bussines orientations") sampratą. Pateikti 3-4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/ vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus ir trumpai apibūdinti orientacijų rūšis. Schematiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo/ rinkodaros rūšį: išsamiai ją aprašyti ir išskirti tapatybes ir skirtumus. Pateikti pavyzdžių iš Lietuvos verslo.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-02
 • Vadybos pagrindai

  Pradiniai duomenys įmonės veiklos plano skaičiavimui. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos planavimas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-18
 • Vadybos pagrindai (2)

  Įvadas. Strateginis valdymas. Struktūrų formavimas. Sprendimų priėmimas. Darbuotojų motyvavimas. Karjeros planavimas. Vadovavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-02-02
 • Vadybos pagrindai (3)

  Įvadas. Strateginis valdymas. Struktūrų formavimas. Sprendimų priėmimas. Darbuotojų motyvavimas. Karjeros planavimas. Vadovavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-02-21
 • Vadybos pagrindai (4)

  Įmonė – vadybos objektas. Vadybos objektas. Vadyba teorine ir praktine prasme. Visuminis gamybinės organizacijos valdymo procesas. Kaip suprantate kas yra verslo įmonė, kokie jos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Pramonės įmonių klasifikavimas: pagal žaliavas, pagamintos produkcijos paskirtį, dydį, technologinį pranašumą, specializacijos lygį. Nurodykite trijų mišriosios ekonomikos sektorių (privataus, valstybinio ir ne plano) skiriamuosius požymius. Valstybinė įmonė. Struktūrinė vadybos traktuotė: pardavimas – marketingas, gamyba, aprūpinimas. Gamybos objektas: personalas, gamybos priemonės, gamybos objektai, finansai. Juridiniai įmonės tipai: įmonės, tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrovės, akcinės bendrovės, valstybinės įmonės ir kita (apibūdinti AB ir UAB skiriamuosius bruožus ir veiklos ypatumus). Kas sudaro įmonės struktūrą? (apibūdinkite verslo įmonės vidinę ir išorinę aplinką). Pagal tam tikrus skiriamuosius požymius apibūdinti įmonės produkciją. Bendrosios valdymo funkcijos. Įmonės planų sistema. Planavimo normatyvinė bazė. Kaštų samprata ir klasifikacija. Kaip nustatomi ir paskirstomi kaštai atskiriems gaminiams. Kas yra gaminio savikaina ir kaip ji apskaičiuojama. Organizavimas. Organizavimas plačiąja ir siaurąja prasme. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Kaip klasifikuojamos kontrolės formos. Kokius žinote kontrolės metodus. Apskaita. Finansinės ir valdymo apskaitos skiriamieji požymiai. Buhalterinės ir finansinės atsakomybės dokumentai: buhalterinis balansas, pelno – nuostolių ataskaita, finansinių pakitimų ataskaita. Vienguba ir dviguba buhalterija. Personalo vadyba. Personalo vadybos turinys. Kaip klasifikuojamas personalas. Kaip klasifikuojamas valdymo personalas. Organizacinės valdymo struktūros (klasikinės ir modernios). Skyrių ir pareigybių instrukcijos. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo autoritetas. Autoriteto dedamosios. Kas sudaro marketingo kompleksą, apibūdinti jo elementus. Kokius žinote prekių klasifikavimo požymius, kaip klasifikuojamos prekės pagal šiuos požymius. Gaminio gyvavimo ciklo metodas. Mažmeninės ir didmeninės prekybos skiriamieji požymiai. Kodėl svarbu atsižvelgti į prekės gyvavimo ciklo stadijas. Pasiskirstymas ir logistikos samprata. Prekių pateikimo metodai. Rėmimas. Reklamos rūšys ir priemonės. Reklaminė kompanija kaip formuojamas reklamos biudžetas.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2008-04-03
 • Vadybos pagrindai (5)

  Užduotis: Paskelbtas konkursas. Buvo paduoti keturi pareiškimai, kurie pagal formalius požymius atitiko konkurso sąlygas. Reikia iš keturių kandidatų išrinkti pirmenybinę kandidatūrą vakuojančiai vietai užimti. Sprendimas. Pradiniai duomenys. Galimi kriterijai. Kandidatų charakteristikų variantai. Darbo atlikimo tvarka. Formalizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (PSP) metodas. Modifikuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (MPSP) metodas. Kandidatų charakteristikos.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-05-07
 • Vadybos pagrindai (6)

  Valdymas ir Vadyba. Valdymo ypatybes versle. Organizacijos valdymo struktūros. Vadybos funkcijos. Planavimas- vadybos ciklo pradžia. Makgregoro X ir Y teorijos. Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Kontrolė ir reguliavimas. teisinis vadybos reguliavimas. Organizacijos valdymo struktūros sudėtinės dalys ir jų formavimo eiliškumas. Vadybos sprendimai. Vadovo komunikacijos. Skatinimas darbo turiniu, ilgalaikiais tikslais ir korporacine kultūra. Darbo praturtinimas ir socialinė inžinerija. Gyvenimo karjeros planavimas ir MBO. Dalyvaujamoji vadyba ir korporacinė kultūra. Vadybos dorovė. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas. Vadovo darbo ypatybės.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2008-10-30
 • Vadybos pagrindai (7)

  Vadybos teorijos. Vadybos samprata praktine ir moksline prasme. Kodėl reikia studijuoti organizacijas ir vadybą? Vadybos praktika senosiose civilizacijose. Vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. XVII – XIX amžiaus mąstytojų darbai. Mokslo, technikos ir gamybos vystymasis XIX a. pabaigoje. "Amerikos inžinierių-mechanikų sąjunga" ir pranešimai. Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos. Klasikinė vadybos mokykla. Teilorizmo principai. Fordizmo principai. F. ir L. Gilbreth. H. Gantas. H. Emersonas. A. Fajolio indelis i vadybos mokslą. Žmogiškųjų santykių mokykla. Hotorno eksperimentas. A.Maslow motyvavimo teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvavimo teorija. McGregor X Y teorija. Chrisas Argyris. Matematinė vadybos mokykla. Šiuolaikinės vadybos bruožai. Ouchi Z teorija. Judėjimo į tobulumą (7 S teorija). Organizacijos kultūros teorija. Multikultūra, subkultūra, kontrkultūra. Galios ir politikos teorija. Galios formos pagal Dž. Frenčą ir B. Reiveną.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2009-05-11
 • Vadybos pagrindai (8)

  Vadybos samprata ir jos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijų veiklos vidaus ir išorės aplinkos.Vadybos subjekto apibūdinimas. Antreprenerystė ir inovacinės vadybos turinys. Vadybos mokslo raidos etapai. Frederickas Teyloras ir mokslinio valdymo mokykla. Henris Fayolis ir klasikinė organizacijos valdymo mokykla. "X" vadybos teorijos esmė. "Y" vadybos teorijos turinys. "Z" vadybos teorijos apibūdinimas. Vadybos tikslų sistema ir tikslų permainos globalizacijos sąlygomis. Užduočių pagrindimas ir reikšmė įgyvendinant vadybos tikslus. Objektyvieji vadybos dėsniai ir jų paisymo būtinumas. Merfio dėsniai ir jų reikšmė vadyboje. Vadybos principų charakteristika. Valdymo stiliai ir charakteringi jų bruožai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbuotojų motyvacija: koncepcijos ir būdai. Vadybos metodai kaip bendravimo instrumentas. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos informacinės sistemos šiuolaikinėmis sąlygomis. Vadybos sprendimo modeliai ir charakteriu gijų bruožai. Veiksniai, įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Pagrindinių vadybos sprendimų charakteristika. Programuoti ir neprogramuoti vadybos sprendimai ir jų priėmimo procesas. Matematiniai sprendimų priėmimo modeliai. Organizacijos kultūra ir jos komponentai. Organizacijos multikultūros formavimasis šiuolaikinėmis sąlygomis. Organizacijos vadovo darbo turinys šiuolaikinėmis sąlygomis. Bendrasis vadybos funkcijų apibūdinimas. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. Vadybinės veiklos pertvarka įsitvirtinant globalioje erdvėje. Organizavimas kaip vadybos funkcija. Organizacijos struktūros projektavimo komponentai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Pagrindinių organizacinių valdymo struktūrų charakteristika. Planavimas kaip vadybos funkcija. Planų sistema ir jų sudarymo ypatybės. Operatyvaus planavimo esmė ir ypatybės. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Prognozavimo esmė ir reikšmė vadyboje. Prognozavimo metodų charakteristika. Reguliavimo kaip valdymo funkcijos turinys. Verslo tarpusavio santykių ES šalyse reguliavimas. Kontrolės esmė ir visuotinės kokybės vadyba. Kontrolės metodai ir formos. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Penkios valdžios formos ir pagrindiniai reikalavimai vadovui. Organizacijų vadybos projektavimo teisiniai pagrindai. Svarbiausieji pagrindinių įmonių rūšių privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2009-11-03
 • Vadybos pagrindai (9)

  Excel byla. Darbo užduotis: Sudaryti įmonės veiklos planą. Plano dalys: Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos realizavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Medžiagų poreikio suvestinė. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbo užmokesčio planas. Efektyvus darbininko darbo laikas. Pramoninio gamybinio personalo ir darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo plano rodikliai. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos kaštų planas. Veiklos sąnaudų paskirstymas. Gaminio kainos planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Planuojama produkcijos pardavimo apimtis ir prekių (gaminių). Medžiagų, energijos ir darbo sunaudojimo normos ir kainos.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2011-04-22
Puslapyje rodyti po