Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybininko profesinė praktika: turizmo paslaugų teikimo įmonė

  UAB "X" charakteristika. Įmonės pavadinimas, rūšis, juridinis statusas. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės tikslai. Įmonės registravimas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentai. Įmonės marketingo komplekso valdymas. Įmonės vidinė aplinka. Darbo sąlygos. Darbo priemonės. Darbuotojų motyvavimas. Organizacijos kultūra. Paslaugos. Pagrindinės turizmo sąvokos. Reklama ir pardavimų rėmimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2005-10-06
 • Vadybininko vaidmuo rengiant renginius Klaipėdos koncertų salėje

  Įvadas. Organizacijos struktūra. Kultūros vadybininko valdymo funkcijos. Meno kolektyvų vadybininko veikla Koncertų salėje. Koncertų vadyba. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-16
 • Vadybinis organizacijų struktūrizavimas

  Įvadas. Vadybinio organizacijos struktūrizavimo būtinumas. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo esmė. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo kryptys. Įvairių įmonių vadybinio struktūrizavimo ypatybės. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas ir vėlesnės vadybos mokyklos. Organizacijos paskirtis ir strategija - jos vadybinio struktūrizavimo ištakos. Linijinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimas. Funkcinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimas. Organizacijos vadybinės struktūros elementų funkcijų apibrėžimas. Organizacijos struktūrizavimasis. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo išbaigimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-11-16
 • Vadybinių sprendimų priėmimas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimų priėmimo samprata. Valdymo sprendimų klasifikavimas. Valdymo sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų paruošimas ir realizavimas. Taktiniai ir strateginiai sprendimai. Individualūs ir grupiniai sprendimai. Racionalusis ir psichologinis sprendimų priėmimai. Sprendimų priėmimas ir problemų sprendimas. Konsultacinis sprendimų priėmimas – "vadybos susitarimas". Etika ir sprendimų priėmimas. Informacijos vaidmuo valdymo sprendimų priėmimo procese. Verslo planavimo esmė. Įmonės komercinė veikla. Tarptautinės komercinės operacijos. UAB "X" charakteristika. Valdymo funkcijos ir metodai. Vadovavimo stilius. Valdymo sprendimų priėmimas "X" firmoje eksportui/ importui. Valdymo sprendimų priėmimas prekių realizavimo operacijoms. Valdymo sprendimų priėmimas rinkos valdymui. Valdymo sprendimų priėmimas marketingo elementams. Strateginis planavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, analizė(43 puslapiai)
  2007-03-09
 • Vadybos atsiradimas ir raida

  Vadybos apibrėžimo problemos. F. Taylor suformavo terminą "management". Valdymas procesiniu požiūriu. Valdymo turinys. Valdymo kokybė. Tolerantyvizmo 14-a valdymo principų pagal Foyal: Bendrumo jausmas. Organizacija. Žinių sistema. Modernios vadybos bruožai. Valdymo mokslinis metodas. Vadybos funkcijos. Marketingas – rinkodara. 4 gamyklų tipai. Sinchronizavimo problema. Racionalumas – žmonės elgiasi kaip racionalūs veikėjai. Racionalumas. Pozityvus pastiprinimas. Vadybos Sikstai. TOC- apribojimo teorija. Įgyvendinimas. Racionalioji filosofija. Išvados. Racionalaus požiūrio trūkumai. I epocha R. Scot vadybos vystymosi schemoje. II epocha Howtorn. III etapas. Racionalus veiksnys bet atvira sistema. IV etapas. 1970m. iki šiol.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2008-04-17
 • Vadybos atsiradimo tendencijos Lietuvoje

  Įžanga. Vadybos atsiradimo tendencijos. Pirmieji žingsniai vadybos link (iki 1935m.). Naujas vadybos vystymosi etapas Lietuvoje (nuo 1935m.). V. Graičiūno nuopelnai. Mokslinės vadybos draugija. Periodika ir atskiri leidiniai vadybos temomis. Pranas Lesauskis. J. Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. A. Baliūnas, A. Valašinas, A. Nacevičius, J. Rugis. Vadybos plėtojimas žemės ūkio aspektu. Eduardas Galvanauskas. Vadybos humanistinė nuostata. Lietuviškosios tautinės vadybos kūrimo problemos. Trumpa tolesnės Lietuvos vadybos raidos apžvalga ir palyginimas su šiandiena.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-20
 • Vadybos ciklas: funkcijos, jų sąveika ir įgyvendinimas

  Įvadas. Keturios pagrindinės vadybos funkcijos. Kitos vadybos funkcijos. Valdymo funkcijos. Vadybos bendrosios funkcijos. Operatyvaus veiklos valdymo turinys. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-06
 • Vadybos ekonomika

  Namų darbas. 10 variantas. 1 Problema. Per tam tikrą laikotarpį vartotojas perkamą benzino kiekį padidina nuo 100 iki 120 litrų, benzino kainai sumažėjus nuo 1,50 Lt iki 1,25 Lt. Apskaičiuokite ribines vartotojo išlaidas; Apskaičiuokite benzino paklausos elastingumą kainai. Koks būtų benzino paklausos elastingumas kainai, jei vartotojas už 1,25 Lt pirktų ankstesnį benzino kiekį? Kaip pasikeistų faktinės vartotojų išlaidos c atveju? Kaip keičiasi bendros vartotojų išlaidos, keičiantis prekės kainai, kai paklausa yra elastinga ir kai neelastinga? 2 Problema. "Minolos" bendrovė pasamdė konsultantą, kad šis nustatytų ryšį tarp pelno (PL) ir gamybos apimties (Q). Konsultantas nustatė, kad sąveika yra tokia: PL = -10 - 6Q + 5,5Q2 - 2Q3 + 0,25Q4. A. Konsultantas tvirtina, jog, norint gauti maksimalų pelną, firmos Q turi būti lygi 1. Ar tikrai dPL/dQ = 0, kai Q = 1? Ar kaina K yra maksimali, kai Q = 1 ? B. "Minolos" viceprezidentas teigia, kad firmos pelnas yra maksimalus, kai jos Q = 2. Ar tai teisinga? C. Bendrovės generalinis direktorius mano, jog firmos pelnas maksimalus, kai Q = 3. Ar jis teisus? D. Kaip galima apibendrinti jų teiginius? 3 Problema. Bendrovė "Ion Generating, Inc." gamina jonų generatorius ir jų kontrolės prietaisus pramoniniam naudojimui, pavyzdžiui, cheminėms laboratorijoms. Ji svarsto galimybę išplėsti veiklą ir įeiti į šalies saugos priemonių rinką, imant gaminti dūmų detektorių, kurio gamyba remtųsi esama technologija ir kainuotų 50 dol. Kiekvieno tokio detektoriaus pagaminimui reikėtų 20 dol. vertės medžiagų ir 0,5 vai darbo, kurio kaina 20 dol. už valandą. Energija, cechinės išlaidos ir kiti kintamieji pridėtiniai kaštai sudarytų 10 dol. vienetui. Buhalterija nustatė, kad, atsižvelgiant į padidėsiančius pastoviuosius kaštus, šiam gaminiui tenkantys pastovieji pridėtiniai kaštai būtų 7,50 dol. vienam detektoriui (jei jų būtų gaminama 300 000 vnt.). A. Kokia yra "Ion Generating" firmos dūmų detektorių gamybos apimtis (vnt) lūžio taške?. B. Apskaičiuokite veiklos proporcingumo laipsnį (VPL) numatomos 300 000 vnt gamybos apimties atveju ir paaiškinkite, ką reiškia tas VPL. 4 Problema. Įrankių gamybos įmonių asociacija neseniai paskelbė tokius plaktukų paklausos ir pasiūlos santykių apskaičiavimus: QD = 60 000 -10 000K (Paklausa). Qs = 20 000K (Pasiūla). A. Apskaičiuokite pusiausvyros kainos ir gamybos apimties derinį tobulos konkurencijos šakoje. B. Dabar tarkime, kad šaka organizuota kaip kartelis. Apskaičiuokite šakos produkcijos kainos ir gamybos apimties derinį, užtikrinantį pelno maksimumą kartelio nariams. (Patarimas: šakos, kaip kartelio, RP = 6 - 0,0001Q.) C. Palyginkite savo atsakymus į klausimus A ir B. Apskaičiuokite kartelio susidarymo pasekmes plaktukų kainai ir kiekiui. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas.
  Vadyba, uždavinys(5 puslapiai)
  2009-05-21
 • Vadybos evoliucija

  Įvadas. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis. Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Vadyba atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. 1990 m. – šiandiena. Vadybos mokyklos. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Elgesio mokykla. Socialinių sistemų mokykla. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-01-22
 • Vadybos funkcijos

  Vadybos ir funkcijos sąvokų reikšmė. Vadybos funkcijų samprata. Vadybos funkcijų klasifikavimas. Valdymo funkcijos. Darbas iliustruotas schemomis.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-12
 • Vadybos funkcijos (2)

  Vadybos funkcija. Prognozavimo metodai. Strateginis planavimas. Organizavimas, jo esmė. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Naujos Vadybos funkcijos. Suteikti energijos. Įgalioti. Remti. Bendrauti. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-11-02
 • Vadybos funkcijos (3)

  Įvadas. Planavimas. Organizavimas. Problemos esmės, jos sprendimo tikslo, sprendimų vertinimo kriterijų nustatymas. Skatinimas. Kontrolė ir apskaita. Vadovavimas ir motyvacija. Verslo organizacijos. Organizacijos tikslai. Verslo organizacijų aplinka. Organizacijos strategija. Sprendimo sąvoka. Sprendimų tipai. Vadybos sprendimo priėmimo etapai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-01-27
 • Vadybos funkcijos (4)

  Įvadas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo apibūdinimas. Planavimo svarba. Organizavimas. Organizavimo apibūdinimas. Organizavimo tikslai. Kontrolė. Kas yra kontrolė? Kontrolės aspektai. Vadovavimas. Naujos vadybos funkcijos. Bendros išvados. AB "Andova".
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-11
 • Vadybos funkcijos (5)

  Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Prognozavimas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Koordinavimas. Kontrolė.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybos funkcijos (6)

  Įvadas. Vadybos funkcijos. Pagrindinės vadybos funkcijos. Dažniausiai naudojamos vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų apibūdinimas. Išvados. Mano pasirinktos įmonės "iScala" valdymo funkcijos.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadybos funkcijos (7)

  Įvadas. Valdymo procesas. Vadovų tipai. Organizacijos struktūra. Žinių vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-14
 • Vadybos funkcijos ir informacija

  Įvadas. Informacija. Vadybos funkcijos. Planavimas. Planavimo funkcija. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Strateginis planavimas. Organizavimas. Valdymo organizavimas. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. Informacija ir kontrolė. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-04-01
 • Vadybos funkcijos ir jų klasifikavimas

  Įvadas. Bendrosios vadybos funkcijos. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Strateginiai ir operatyviniai planai. Organizavimas. Organizacinė struktūra. Valdžia. Žmonių išteklių valdymas. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Komandos ir darbas komandose. Kontrolė. Finansų kontrolė, biudžeto kontrolės sistema, auditas. Informacinės sistemos. Specifinės vadybos funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-21
 • Vadybos funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė

  Įvadas. Planavimas. Planavimo apžvalga. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyviųjų planų? Strateginis planavimas. Strateginio planavimo evoliucija. Ilgalaikio planavimo problemos ir suvaržymai. Kodėl žlunga planai? Strategija kaip didysis planas. Strateginio valdymo atsiradimas. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo reikšmė. Organizavimas. Organizavimo reikšmė. Keturios sudedamosios dalys. Diferencijavimas ir integravimas. Požiūriai į efektingo koordinavimo siekimą. Organizacinis projektavimas. Klasikinis požiūris. Užduoties – technologijos požiūris. Aplinkos požiūris. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Vadovavimas. Vadovavimo esmė ir požiūrio į vadovavimą įvairovė. Šiuolaikinė vadovavimo samprata. Nuo administravimo – lyderiavimo link. Darbuotojų skatinimas. Darbuotojų skatinimas ir jo vaidmuo vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Konfliktai. Konfliktų esmė ir vaidmuo organizacijoje. Konflikto raida. Konfliktų vengimas ir valdymas. Pokyčių valdymas. Problemos sprendimo priėmimas. Kontrolė. Pagrindinių kontrolės rūšių atlikimo laikas. Kontrolės procesai. Efektyvios kontrolės bruožai. Kodėl reikalinga kontrolė? Informacinė kontrolė. Tradicinė biurokratinė ir decentralizuota kontrolė. Kontrolės proceso žingsniai. Finansų kontrolė.
  Vadyba, referatas(50 puslapių)
  2006-04-14
 • Vadybos funkcijos. Kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Vadybos funkcijos. Kontrolė. Vadybos funkcijos. Kontrolė. Kontrolė (3). Kontrolės lygiai. Kontrolės lygiai (3). Kontrolės sistema įmonėje. Kontrolės sistema įmonėje (5). Kontrolės rūšys. Kontrolės rūšys (4).
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-03-07
Puslapyje rodyti po