Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba: planavimas, organizavimas, kontrolė

  Vadybos konspektas apimantis planavimą, organizavimą, vadovavimą bei kontrolę. Ruoštas pagal Stoner knygą "Vadyba". Planavimas. Organizavimas. Organizacinio vystymo tipai. Biudžetas. Darbo projektavimas. Darbo perprojektavimas. Delegavimas. Decentralizavimas ir centralizavimas. Derybos. Galia. Informacinės sistemos. Kontrolė. Komanda. Komunikacija. Lyderiavimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu.) Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. J.M.Kouzeso ir B.Z.Posnerio elgesio požiūris: dinamiški santykiai. Lyderiavimo teorijos ateitis. Motyvacija. Poreikių teorija. Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. Tikslų nustatymo teorija. Operatyviniai planai. Organizacinis vystymas. Projektinė valdymo struktūra. Strateginiai planai.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-07
 • Vadyba. Organizacija, jos tipai, kultūra. Bendravimo lygiai organizacijoje. Organizacijos vadovas

  Įvadas. Vadyba. Organizacija. Organizacijos tipai. Organizacijos kultūra. Bendravimo lygiai organizacijoje. Bendravimas su pavaldiniais. Organizacijos vadovas. Darbo išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2007-03-23
 • Vadyba. Samprata, reikšmė, problemos

  PowerPoint pristatymas. Vadyba. Svarbiausi vadybos mokslo terminai. Vadybinė veikla. Vadyba ir valdymas. Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė. Vadybos funkcijos. Valdymo procesas: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė. Organizavimo esmė. Vadovavimas. Kontrolė. Išskiriami keturi esminiai kontrolės proceso etapai. Valdymo proceso sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai. Problema. Problemų sprendimas. Problemų nustatymas. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Kas trukdo spręsti problemas.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-07-02
 • Vadyba. Valdymo lygiai. Vadovas. Kontrolės procesas. Konfliktai

  Klausimas 9. Vadybos funkcijos, jų trumpa charakteristika. Klausimas 19. Valdymo lygiai. Klausimas 25. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, racionalus darbo laiko panaudojimas, lankytojų priėmimas. Klausimas 31. Kontrolės proceso etapai. Klausimas 47. Konfliktų sprendimo būdai.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-01-30
 • Vadybinė kompetencija

  Kompetencijos samprata. Vadybinė kompetencija. Valdymo procesas. Vadybinių kompetencijų taikymas organizacijose. Valdymo sprendimai. Vadybinių kompetencijų plėtojimas atskirose organizacijose.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2010-05-24
 • Vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose

  Įvadas. Rašto atsiradimas. Šumerai ir arkadai – rašto išradėjai. Egiptas – papirusų šalis. Mozė. Babilonija – seniausio rašto civilizacija. Hamurabis. Vadybos mintis Persijoje. Graikijos įtaka pasaulio kultūrai. Sokratas. Platonas. Aristotelis. Aleksandras Makedonietis. Roma – karių ir politikų imperija. Gajus Julijus Cezaris. Įdomu. Publijus Kornelijus Tacitas. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-03-14
 • Vadybinės praktikos ataskaita: parduotuvė

  Įvadas. Bendra R. Liaudanskio įmonės charakteristika. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo, organizacinė struktūra. Įmonės personalo sudėtis. Įmonės savikontrolės sistema. Sutarčių analizė. Darbų saugos reikalavimai taikomi įmonėje. Materialinės apsaugos priemonės ir sąlygos įmonėje. Įmonės tiekėjai, tiekiamas asortimentas. Įmonės prekių likučiai, jų apyvartumas. Rėmimo veiksnių taikymas formuojant įmonės įvaizdį. Įmonės SSGG analizė. Prekių kainodaros principai. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Įmonės vadybininko veikla. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2008-05-15
 • Vadybinės praktikos ataskaita: parduotuvė UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Įmonės istorija, esama situacija ir perspektyvos. Valdymas. Padalinių atliekamos funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas UAB "Maxima LT". Darbuotojo pareiginė instrukcija. Įmonės marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Apskaita. Pirminiai duomenys, norint vykdyti apskaitą įmonėje. Apskaitos procesas įmonėje. Pirminiai dokumentai naudojami įmonėje. Praktikos vertinimas. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2008-02-18
 • Vadybinės praktikos ataskaita: parduotuvė UAB "Rimi Lietuva"

  Praktikos užduotys: Apibūdinkite praktikos įmonės tipą ir jos darbo technologijos ypatumus. Atlikite išorinės ir vidinės įmonės aplinkos analizė. Nustatykite įmonės vidinės aplinkos pranašumus ir trukumus naudojant analizės duomenis. Aprašykite verslo aplinkos poveiki įmonės sprendimu priėmimui. Nubraižykite ir aprašykite įmones organizacine valdymo struktūra. Aprašykite planu sistema įmonėje. Aprašykite įmonės taikomus valdymo metodus. Aprašykite įmonės rinkodaros komplekso elementus. Išanalizuokite pagrindinius įmonės ekonominius rodiklius. Įmonės tipas, konkurentai. Susipažinimas su įmone. Įmonės istorija, esama situacija ir perspektyvos. Valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Padalinių atliekamos funkcijos. Valdymo metodų klasifikavimas. Ekonominiai valdymo metodai. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Psichologiniai valdymo metodai. Marketingas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Akcininkai. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Išvados. Rekomendacijos.
  Vadyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2009-01-08
 • Vadybinės profesinės veiklos praktikos ataskaita: turizmo sodyba "Pas Gražiną"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės tiekėjai, tiekiamas asortimentas. Paslaugų paklausa. Kaimo turizmo sodybos užsakymų organizavimas ir vykdymas. Įmonės įvaizdis, vietovė, kurioje įmonė randasi. Rėmimo veiksnių taikymas formuojant įmonės įvaizdį. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo, organizacinė struktūra. Įmonės personalo sudėtis. Įmonės savikontrolės sistema. Sutarčių analizė. Darbų saugos reikalavimai, taikomi įmonėje. Materialinės apsaugos priemonės ir sąlygos įmonėje. Įmonės SSGG analizė. Įmonės konkurencinė aplinka. Paslaugų kainodaros principai. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Prekių (paslaugų) pajamavimas ir apskaita. Įmonės vadybininko veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-03-27
 • Vadybinės veiklos analizė: Visagino policijos komisariatas

  Įvadas. Visagino policijos komisariato charakteristika. Pagrindiniai policijos komisariato uždaviniai. Visagino policijos komisariato aplinka. Visagino policijos komisariato charakteristika. Išorinė aplinka. Visagino policijos komisariato charakteristika. Vidinė aplinka. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų motyvavimas Visagino policijos komisariate. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadybiniai sprendimai

  Įvadas. Vadybos sprendimai. Tikslo nustatymas. Sprendimų paieška. Euristinė sprendimų paieška. Grupinis protinis sprendimo darbas. Sprendimo įgyvendinimas. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. Sprendimų priėmimas grupės lygmenyje. Sprendimų lygmenyje organizacijos lygmenyje. Valdymo sprendimų turinys. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų tipai. Išvada.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-16
 • Vadybiniai sprendimai (2)

  Vadybiniai sprendimai: bendrieji klausimai. Valdymo sprendimo samprata, vieta valdyme. Požiūriai į valdymo sprendimų priėmimą. Racionalus modelis. Carnegie modelis. Organizacinė aplinka ir VSP. Elgesio (subjektyvių) veiksnių įtaka VSP procesui. Individualaus elgesio veiksniai. Grupinio elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui. Formali grupė. Neformalios grupės. Organizacinio elgesio įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui. Komunikacijos formos. Pagrindiniai OVS elementai. Komunikacijos įtaka VSP procesui. Pagrindiniai rezultatyvaus komunikavimo veiksniai. Komunikavimo barjerai. Valdymo sprendimų klasifikacija, pagrindiniai tipai. Valdymo sprendimo tipas. Valdymo sprendimų klasifikacija. Valdymo sprendimo priėmimo būsenos.
  Vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybiniai sprendimai (3)

  Situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Valdymo sprendimo priėmimas. Valdymo sprendimo įdiegimas. Rezultatų įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadybiniai sprendimai, jų priėmimo tvarka bei sąsaja su vadovo valdymo stiliais ir metodais

  Vadybos funkcijos. Sprendimo priėmimas. Sprendimų priėmimo etapai. Strateginių sprendimų efektyvumas. Valdymo efektyvumas. Vadovavimų stilių pobūdis.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Vadybininkas - pramoginės veiklos vadovas

  Įvadas. Vadovas. Vadybininkas. Savybės. Sugebėjimai. Reikiamos žinios. Tikslai. Uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Vadybininkas – sporto renginių organizatorius

  Įvadas. Pajamas varžybų vykdytojas gali gauti... Išlaidos sporto renginiuose dažniausiai skiriamos tokioms reikmėms tenkinti... Teisėjų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis. Išlaidos rungtynių dalyviams apdovanoti. Organizacinės – ūkinės išlaidos. Transporto išlaidos. Reprezentacinės išlaidos. Kitos išlaidos. Varžybų nuostatose turi būti numatyti tokie nuostatai. Varžybų tikslas ir uždaviniai. Varžybų vieta ir laikas. Vadovavimas varžyboms. Varžybų vykdymo sistema. Varžybų nugalėtojų apdovanojimas. Varžybų dalyvių registravimo tvarka ir sąlygos. Paraiškos.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-20
 • Vadybininko darbo laiko autofotografija

  Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas. Dės. E. Paulavičienė. Įvadas. Darbo laiko fotografija. Reikalingas stebėjimų skaičius. Darbo laiko autofotografija. Vadybininko darbo laiko autofotografija. Darbo proceso tyrimas ir darbo metodo racionalumas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo nustatymas. Darbo vietos išplanavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-02
 • Vadybininko profesija

  Įvadas. Vadybos esmė. Vadybininko darbo ypatybės. Vadybininko darbo reikalavimai. Vadybininko žinių šaltiniai. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybininko įgūdžiai. Gebėjimas analizuoti. Bendravimo įgūdžiai. Gebėjimas įtikinti. Nenumatyti atvejai. Konfliktai. Pasikeitimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-07-22
 • Vadybininko profesija: XXI amžiaus iššūkiai ir grėsmės

  Įvadas. Mokslas ar menas? Vadybininko vaidmuo. Komandos vadovas. Žmonių vadovas. Geras vadovas. Vadovavimas kaip įgaliojimas. Ką daryti ištikus stresui. Kova su stresu. Kaip planuoti laiką. Laiko gaišinimas. Iniciatyvumas. Kaip naudoti laiką. Vyturiai ir pelėdos. Patarimai, kaip geriau tvarkyti laiką. Kaip vadovauti viršininkui. Pažinkite viršininką. Vadovavimas kebliose situacijose. Sprendimas. Problemų sprendimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-05-12
Puslapyje rodyti po