Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginio vystymo planas: "Laisvalaikio Užimtumo Centras"

  Strateginio vystymo planas (strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai, strateginės alternatyvos). Įvadas. Organizacijos strateginė analizė. SSGG analizė. Tikslinė rinka. Diversifikacija. Paslaugų portfelis. Integracija. Atgalinė integracija. Porteris: penkių jėgų modelis. Makro aplinkos (PEST) analizė. Vertės grandinė. Organizacijos strateginio vystymosi krypties parinkimas. Misija. Vizija. Tikslai. Organizacijos (verslo) strateginio vystymosi tikslų įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-06-16
 • Strateginis organizacijų valdymas

  Strategija. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo sistema. Strateginė analizė. Strateginiai sprendimai. Strateginių sprendimų turinys. Strateginių sprendimų procesas. Strateginių sprendimų kontekstas. Valdymas per tikslus. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strategijos alternatyvų vertinimo kriterijai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Makroaplinka. Šakinė aplinka. Aplinkos strateginė analizė. Konkurentų profiliavimas. SSGG analizė. Žmogiškųjų išteklių auditas. Strategijos įgyvendinimo programa. Strateginė kontrolė. Strateginė dermė. Strateginiai pokyčiai.
  Vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2008-02-04
 • Strateginis planas: alaus darykla "Apynys"

  Įmonės privalumai. Įmonės trūkumai. Numatomi veiksmai. Išvados.
  Vadyba, konspektas(2 puslapiai)
  2005-11-29
 • Strateginis planas: kirpykla UAB "Glorija"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. UAB "Glorija" vizija, misija, tikslai. UAB "Glorija" organizacinė struktūra ir personalas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Personalo atranka ir organizacinės ribos. Darbo apmokėjimas ir skatinimas. Produktas. Produkto aprašymas ir asortimentas. Produktų kainų politika. Pardavimo planas. Įmonės gamybos planas. Gamybos aprašymas. Tiekimų ir logistikos planas. Vieta ir patalpos. Įrengimai. UAB "Glorija" įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Ekologinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. UAB "Glorija" įmonės padėtis rinkoje. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. SWOT. UAB "Glorija" įmonės veiklos strategijos formavimas. UAB "Glorija" įmonės veiklos rizikos nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2010-03-24
 • Strateginis planavimas

  Struktūros ir strategijos derinimas. Chandlerio tezė ir septynių "S" modelis. Strategijos tapimas institucija. Strategijos operatyvinimas. Procedūrų panaudojimas strategijos įgyvendinimui palengvinti. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-05-26
 • Strateginis planavimas — mokslas, veiklos būdas ar menas

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kas yra strateginis planavimas: mokslas, veiklos būdai ar menas. Strateginio planavimo samprata. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir menas. Sun Tzu. Karo menas. "Karo meno" idėjų sklaida. Sun Tzu strategija versle. Venk stipriųjų varžovo vietų, pulk jo silpnąsias vietas. Pažink priešininką ir save patį. Būk pasirengęs ir greitai panaudok turimą informaciją. Priversk priešininką žaisti pagal tavo taisykles. Būk lyderis. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-06-09
 • Strateginis planavimas (10)

  PowerPoint pristatymas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso tikslas. Strategijos rengimas ir įgyvendinimas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirties (misijos) formuluotė. Paskirties formuluotės pavyzdys.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-05
 • Strateginis planavimas (11)

  Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio planavimo kliuviniai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-01-11
 • Strateginis planavimas (12)

  Įžanga. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Kokie pagrindiniai strateginio plano etapai? Parašyti trumpalaikius tikslus pagrindinei užduočiai: Įsisavinti studijuojamą dalyką. Paaiškinti kontrolės esmę. Kuo skiriasi strateginė kontrolė nuo operatyvinės?
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Strateginis planavimas (13)

  PowerPoint pristatymas. AB "Hansabankas". Misija. Vizija. Vertybės. Bitė. UAB "Tele 2". UAB "Saginda". AB "Teo".
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-23
 • Strateginis planavimas (14)

  Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo samprata ir rūšys. Strateginio planavimo funkcijos, nauda ir nesėkmės. Strategijos įgyvendinimo planai. Strategijos plano realizavimas. Tikslinis valdymas ir jo kompleksinis pobūdis. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
 • Strateginis planavimas (15)

  Įvadas. Įmonės politika. Įmonės politikos ir strategijos ryšys. Strateginio planavimo sąvoka ir turinys. Strateginio — planavimo raida. Strateginio valdymo, planavimo ir strategijos koncepcijos. Strateginio planavimo turinys. Tiesioginis ir atvirkštinis planavimas. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo metodai. Analizės ir situacijos įvertinimo metodai. Gaminio gyvenimo ciklas. Rinkos tyrimo metodai. PIMS programos. Rodiklių prognozavimo metodai. Bendrieji prognozavimo reikalavimai. Mažiausių kvadratų metodas. Dinaminių eilučių regresija. Ekonominių parametrų įsisavinimo kreivės. Planavimo sprendimu priėmimo metodai. Daugiamačio naudingumo metodas. Hierarchinis metodas (HM). Integruotos ir dalinės strategijos. Integruota įmonės strategija. Dalinės strategijos. Pardavimų- marketingo strategijos sudarymas. Aplinkos veiksnių įtaka. Rinkos poreikių, produkcijos pasiūlos matavimas ir prognozavimas. Strateginio planavimo organizavimas.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2007-05-25
 • Strateginis planavimas (16)

  Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė, reikšmė, raida. Strateginio planavimo proceso etapai ir stadijos. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinka ir PEST analizė. Ūkio šakos aplinkos analizė. Veiklos aplinkos analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Strateginių kaštų analizė. PTGG (SWOT) analizė. Vidinio profilio analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Veiklos stadija. Strategijos tikslinės orientacijos fonas: vizija, misija, tikslai. Įmonės (organizacijos) paskirties (misijos) formuluotė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės (organizacijos) strategija. Verslo strategija. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Strateginio plano sudarymas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, konspektas(60 puslapių)
  2007-12-04
 • Strateginis planavimas (17)

  Įvadas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo tikslai. Strateginio planavimo metodika. Strateginio planavimo procesas. Misijos formulavimas. Tikslų formulavimas. Aplinkos (išorės ir vidaus) analizė. Konkurentų analizė. Klientų analizė. Išteklių analizė. Strateginių sprendimų alternatyvų numatymas. Strategijos parinkimas. Strategijos įgyvendinimas. Įmonės veiklos bendrosios strategijos kūrimo ypatumai. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Išnašos.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-06-11
 • Strateginis planavimas (18)

  Įvadas. Planavimo esmė. Strateginis planavimas. Misija. Tikslai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Strategija. Strategijos įgyvendinimas. Strateginis planas. Trumpalaikių planų sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2009-09-17
 • Strateginis planavimas (19)

  Įvadas. Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę modernioje organizacijoje. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo istorija. Strategijos sąvoka. Strategijos apibrėžimas. Strateginis planas. Strateginio planavimo funkcijos esmė ir nauda. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio valdymo stiliai. Duomenų perdavimo tinklų vystymosi strateginis planavimas. Strateginio planavimo problemos ir jų sprendimo rekomendacijos. Strateginio planavimo problemos. Rekomendacijos kaip išspręsti strateginio planavimo problemas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-11-16
 • Strateginis planavimas (2)

  Sprendimo priėmimo proceso etapai. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos paskirties formuluotė. Vizija. Misija. Tikslai. Filosofija. Kultūra. Išorės veiksmų analizė. Sprendimo sudėtinės dalys. Kas sudaro ūkio šakos aplinką? Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Strategijų formavimas. Tipai ir moduliai.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2005-06-02
 • Strateginis planavimas (3)

  Planavimas. Planų grupės. Misija. Strategija. Strategijos išrinkimas. Strategijų rūšys. Valdymo metodai. Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos vertinimas.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-02
 • Strateginis planavimas (4)

  Strateginio planavimo reikšmė įmonei. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo proceso turinys. Strateginio planavimo etapai. Pagrindiniai strateginio planavimo proceso etapai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
 • Strateginis planavimas (5)

  Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio planavimo kliuviniai. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Strategijos įgyvendinimo etapai, operatyviniai planai. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo procesas. Išvados.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2005-11-13
Puslapyje rodyti po