Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pažintinės praktikos ataskaita: viešojo maitinimo tinklas UAB "Čilija"

  Įvadas. Bendrovės apibūdinimas. Vertybės. Vizija. Misija. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Pagrindiniai tiekėjai. "Čili" tinklai. Visuomeninė veikla. Mano darbas įmonėje. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-10-23
 • Permainų ir pokyčių valdymas: langų ir aliuminio–stiklo fasadų gamintoja UAB "FuDžista"

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti darbuotojų požiūrį į vykstančius pokyčius UAB "Fudžista". Teorinė dalis. Organizaciniai pokyčiai. Permainų organizacijoje prigimtis. Permainų valdymas. Susidorojimas su pasipriešinimu permainoms. Pasipriešinimo formos. Pokyčių procesas. Pokyčių proceso modelis. Planuotas pokytis. Planuoto pokyčio tipai. Pokyčių įgyvendinimo problemos. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimo būdai. Praktinė dalis. Uab "Fudžista" veikla. Tyrimo apibūdinimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (Anketa).
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2011-01-24
 • Permainų lyderis

  Permainų lyderis. Permainų politikos. Permainų kūrimas. Išbandymas. Permainos ir tęstinumas. Ateities kūrimas. Informacijos iššūkiai. Naujoji informacijos revoliucija. Nuo "T" prie "I" "IT" srityje. Naujoji spausdinimo revoliucija. Įmonėms reikalinga informacija. Informacija, kurios reikia vadovų darbui.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Personalas įmonėje: UAB "Langas"

  UAB "Langas" trumpas apibūdinimas. Darbas su personalu. Personalo skyriaus analizė. Darbuotojų sudėtis. Darbuotojų kaita. Darbuotojų pareigos, jų pareiginiai nuostatai. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimas. Darbuotojų mokymas. Personalo karjeros planavimas. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-06-26
 • Personalo darbuotojų motyvacija

  Darbuotojai. Darbuotojų vaidmens išskirtinumą organizacijoje sąlygoja šios priežastys. Darbuotojų vadybos tikslas. Sistemos elementai. Savo veikloje numatydama šiuos tikslus, organizacija siekia. Bendrosios vertybės. Organizacijos vertybių sistema. Viena pagrindinių organizacijos vertybių sistemos funkcijų. Organizacijos kultūra turi didelį poveikį jos darbuotojams. Organizacijos filosofija. Darbų analizės atlikimą organizacijoje sąlygoja šios priežastys. Darbų analizė. Darbų analizė atliekama tokiu nuoseklumu. Darbo vietos aprašymas. Reikalavimų darbuotojui profilis. Pareiginiai nuostatai. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų poreikio planavimas apima. Bendrasis darbuotojų poreikis. Planuojant papildomą darbuotojų poreikį rekomenduojama įvertinti. Darbuotojų judėjimas organizacijos atžvilgiu skirstomas. Išorinis darbuotojų judėjimas savo ruožtu dar skirstomas detaliau. Faktiškas darbuotojų rezervas. Išoriniams. Kandidatais į šias darbo vietas gali būti. Darbuotojų paieška. Trūkstamų darbuotojų paiešką rekomenduojama atlikti tokiu nuoseklumu. Skelbime būtina pateikti tokią informaciją. Įdarbinimo sąlygas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos pokalbis. Darbuotojų atrankos pokalbis bus veiksmingas, jeigu jam bus tinkamai pasiruošta. Priėmus sprendimą dėl darbuotojo samdos, darbuotojų skyriuje tvarkomi formalumai, susiję su darbuotojo įdarbinimu organizacijoje. Darbuotojų adaptavimas - svarbi jų ugdymo dalis, apimanti. Darbuotojų adaptavimas. Adaptavimo procesas. Darbuotojų įvertinimas. Darbuotojų įvertinimas. Nuostatos, kuriomis grindžiamas darbuotojų įvertinimas. Atestacijos etapai. Atestacija. Iki numatomo darbuotojų atestavimo, būtina. Organizacijos vadovo įsakyme turi būti. Darbuotojų įvertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimui. Kontrolinis lapas. Apžvalgos. Įvertinimo centro metodas. Nuolat "besimokančios" organizacijos bruožai. Kvalifikacijos tobulinimas. Pastaruoju metu pasirenkant mokymo metodus pastebimos šios naujos tendencijos. Karjera. Organizacijos požiūris į darbuotojų karjerą esti dvejopas. Viena iš moderniojo požiūrio į darbuotojų karjerą atspindinti koncepcija. Šiuo atveju darbuotojo karjeros planavimas vykdomas tokiu nuoseklumu. Asmeniniame darbuotojo tobulinimosi plane atsispindi. Karjeros planavimo ir realizavimo sistemos funkcionavimas organizacijoje turi būti grindžiamas šiomis nuostatomis. Darbuotojo savianalizės etapas paprastai pradedamas profesinės veiklos aprašymo rengimu, kuriame atsispindi. Darbuotojų išėjimo iš organizacijos priežastys gali būti suskirstytos į dvi grupes. Atleidimo diena. Žinių ekonomika. Žinių ekonomikos ypatumai. Žinių formavimosi etapai. Žinių ekonomika.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2009-09-04
 • Personalo informavimas

  PowerPoint pristatymas. Pasikeitimas informacija. Klasikinis ir šiuolaikinis požiūriai į pasikeitimą informacija. Pasikeitimo informacija svarba. Pirmoji funkcija. Antroji funkcija. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacija organizacijoje. Pasikeitimo informacija procese išskiriami 4 pagrindiniai elementai. Bendru atveju, pasikeitimas informacija susideda iš penkių etapų. Komunikacijos proceso modelis. Informacijos perdavimo kanalai. Formali komunikacija. Vertikali komunikacija. Neformali komunikacija. Komunikacijos proceso barjerai. Organizaciniai barjerai. Vertikalios "žemyn" komunikacijos trikdžiai. Komunikacijos "aukštyn" trikdžiai. Horizontalios komunikacijos trikdžiai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Pasikeitimo informacija efektyvumas. Komunikacijos procesas efektyvus, jeigu yra pasiekiami šie tikslai... Efektyvus informacijos siuntimas. Informacijos aiškumo didinimas. Pasitikėjimo palaikymas. Grįžtamojo ryšio palaikymas. Efektyvus informacijos priėmimas. Informacijos gavėjo naudojami 3 rūšių klausimai. Aktyvus klausymas. Emocijų apribojimas. Neverbalinės komunikacijos skaitymas. Organizacinės komunikacinių ryšių tobulinimo priemonės.
  Vadyba, pristatymas(53 skaidrės)
  2008-12-11
 • Personalo karjeros planavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti kas yra karjera, apibūdinti karjeros pasirinkimą lemiančius veiksnius. Karjeros samprata. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir etapai. Karjeros formavimo koncepcijos. Personalo karjeros planavimo principai. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Lyties reikšmė siekiant karjeros. Karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo organizavimas ir problemos. Tipiniai personalo karjeros planai. Individuali karjera ir jos realizavimas. Karjeros plano sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2011-04-29
 • Personalo paieška: prekyba šildymo įranga UAB "Vilpra"

  Įvadas. Personalo organizavimas ir poreikio planavimas. Personalo paieškos samprata ir tikslai. Personalo paieškos procesą lemiantys veiksniai. Pagrindiniai personalo parinkimo būdai, jų privalumai ir trūkumai. Išvados. UAB "Vilpra". Personalo paieška UAB "Vilpra". Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-09-15
 • Personalo parinkimas (4)

  Įvadas. Personalo veiklos apibūdinimas. Komandos formavimas. Personalo paieška. Pretendento dokumentų analizė. Pokalbis dėl priėmimo į darbą. Testavimo centras. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-08
 • Personalo politika ir jos įtaka personalo poreikio planavimui

  Įvadas. Personalo politika ir jos įtaka personalo poreikio planavimui. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomasis poreikis. Papildomo poreikio padengimo šaltiniai. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-07-27
 • Personalo tarnybos (darbuotojai), jų darbo turinys ir atsakomybė

  Įvadas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-21
 • Personalo vadyba (24)

  Darbuotojų skyriaus specialistas turi žinoti. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadyba nagrinėja. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Principų pažangumas. Principai. Elgsenos teorija. Valdymo taisyklės. Pagal valdymo taisyklių taikymo lygį skiriami du vadovų tipai. politikos formavimo principai. Formuojant personalo politiką reikia laikytis šių reikalavimų. Laisvų darbo vietų reikalavimas. Reklamuojant laisvas darbo vietas derėtų nepamiršti šių taisyklių. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Priėmimo į darbą pokalbio struktūra. Darbuotojų atrankos pokalbis bus veiksmingas, jei bus tinkamai pasirengta. Svarbiausias vaidmuo atrankos pokalbio metu tenka organizacijos vadovui. Darbuotojų samdos dokumentavimas ir teisiniai aspektai. Darbo vietų vertinimas. Darbo vietų vertinimo rezultatais remiamasi sprendžiant grupę problemų. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietų/pareigybių aprašymas. Pareiginė instrukcija – labai įvairiai veikia darbuotojus, jų darbą. Pagal nustatytą reglamentą jie aprašo savo darbus ir jų atlikimo būdus, siūlo pakeitimus. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Motyvacijos sėkmės veiksniai. Žmogaus poreikiai skirstomi į dvi grupes. Klasifikacijos kėlimo strategija. J. Bengtssonas išskiria 3 kvalifikacijos kėlimo strategijas. Personalo įdarbinimo būdai. Atleidimo iš darbo priežastys. 10 būdų darbuotojams skatinti. Vadovų nurodymai. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Pagrindiniai konfliktų tipai. Pagrindinės konfliktų priežastys. Skirtingi šie struktūriniai metodai. Skiriami 5 asmeniniai konfliktų valdymo būdai.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Personalo valdymas

  Socialinė atsakomybė. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros. Organizacinė struktūra. Primityvioji struktūra. Patriarchalinė struktūra. Funkcinė struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Štabinėje struktūroje. Funkcinei struktūrai. Matricinėje struktūroje. Neformali struktūra. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Personalo darbo vertinimas. Vertinant personalą yra laikomasi tokio eiliškumo. Ekspertus iš šalies pasitelkimas. Bendravimo problemos.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2006-03-21
 • Personalo valdymas (13)

  Įvadas. Komandos samprata. Komandų tipai. Formalioji komanda. Neformalioji komanda. Komandų klasifikacija. Komandinio darbo organizavimas. Komandos vystymosi etapai. Komandų formavimosi etapų teorijos. Komandos vidinė sandara. Lyderiavimas komandoje. Kiti komandos nariai. Komandinio darbo efektyvumas. Komandinio darbo nauda. Efektyviai dirbanti komanda. Superkomanda. Savivaldos komanda. Komandinis sprendimų priėmimas. Komandinio sprendimų priėmimo nauda. Komandinio sprendimų priėmimo trūkumai. "X" organizacijos komandinio darbo tyrimo analizė. Komandinio darbo kvizo analizė, klausimai ir atsakymai. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-04-17
 • Perspektyvūs valdymo organizacinių struktūrų valdymo tipai ir jų pritaikymo galimybės

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinių struktūrų valdymo schemos. Štabinė organizacinė struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Centralizuota ir decentralizuota valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninė ir segmentinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-01-10
 • Planavimas

  Planavimas, jo sudedamosios dalys: Sprendimų priėmimas, Planavimas ir strateginis valdymas, Strategijos įgyvendinimas. Planavimo eiliškumas. Planavimo reikšmė. Planavimo praktinis pritaikomumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-06-18
 • Planavimas - vadybos ciklo pradžia

  Darbo tikslas – aptarti planavimo reikšmę vadyboje, jo metodus, funkcijas ir principus, o taip pat susipažindinti su literatūroje skelbiamų nuomonių įvairovę. Planavimas. Planavimo etapai. Planavimo reikšmė vadyboje.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Planavimas – vadybos ciklo pradžia (2)

  Įvadas. Planavimo samprata. Planavimo uždaviniai ir tikslai. Planavimo efektyvumas. Planavimo rūšys. Trajektorinio ir taškinio planavimų palyginimas. Planų tipai. Kas yra strategija. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Kitos planų rūšys. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-06-09
 • Planavimas (10)

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų apskaičiavimas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados.
  Vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2006-10-03
 • Planavimas (11)

  Planavimas. Prognozavimo metodai. Padėties ir situacijos analizė. Uždavinių nustatymas. Planų hierarchija. Organizacijos veiklos politika. Politikos formavimas. Strateginis planavimas. Valdymas pagal uždavinius. Sprendimų rūšys, sprendimų priėmimo procesas. Valdymo informacinės sistemos.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po