Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Motyvacijos ir motyvo samprata

  Įvadas. Motyvacijos ir motyvo sąvokos ir jas lemiantys veiksniai. Vidinė ir išorinė motyvacija. Išvados ir pasiūlymai. Priedas.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-12-17
 • Motivation system at FedEx

  Referatas anglų kalba. Motyvavimo sistema FedEx kompanijoje. Motyvavimo teorijos. Company overview. Motivation theories. ERG Theory. Goal-setting Theory. Motivation Theories at FedEx. ERG Theory. Existence. Relatedness. Growth. Goal-setting Theory. Conclusion. Išnašos.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Motivation. Cultural diversity

  Darbas anglų kalba. Motyvai. Motyvacija. Kultūrinė įvairovė.
  Vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-12-07
 • Motyvavimo ir vadovavimo teorijos

  Įvadas. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Darbo projektavimo teorija. Gyvenimo organizacijoje kokybės teorija. Galimybių įvertinimo teorija. Elgsenos modifikavimo teorija. Vadovavimo teorija "kelias – tikslas". Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. ERG teorija. Dviejų veiksnių motyvavimo teorija. Visuotinė kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. Tikslų nustatymo teorija. Lyderiškumo ir chaoso teorijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-02-14
 • Multikultūrinė komunikacija ir vadyba

  Komunikacijos samprata. Stereotipai. Kultūrinis šokas. Kultūrinio šoko stadijos. Vertybės supratimas. Vertybės savybės. Vertybės gyvavimo ciklas. Vertybės regimos raiškos elementai. Vienaplanė kultūra. Daugiaplanė kultūra. Santūri kultūra. Vienplanis laikas. Daugiaplanis laikas. Ciklinis laikas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Multikultūrinė komunikacija ir vadyba (2)

  Komunikacijos samprata. Komunikacijos sąvokos reikšmės. Komunikacijos tikslas. Viešoji komunikacija. Komunikacijos procesui būdingi tokie pagrindiniai elementai. Masinės komunikacijos bruožai. Stereotipai ir jų formavimasis visuomenės sąmonėje. Funkcinis stereotipų laukas. Kultūrinio šoko samprata. Kultūrinio šoko stadijos. Kultūrinis šokas nėra psichologinis sutrikimas, bet socialinio žinojimo, įgūdžių, reikiamų naujoje aplinkoje, trūkumas. A. Obergas pirmasis panaudojo kultūrinio šoko terminą ir išskyrė pagrindinius jo aspektus. A. Obergas išskyrė keturias kultūrinio šoko stadijas. Vertybės supratimas. Vertybės savybės. Vertybės savybės. Vertybės gyvavimo ciklas. Vertybės regimos raiškos elementai. Vienplanės ir daugiaplanės kultūros, jų ypatumai. Susitikimai: pradžia ir eigos įvairovė. Sprendimų priėmimo ypatumai.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-10-30
 • Multinacionalinių kompanijų ypatumai

  Įvadas. MNK bei jų organizacinės struktūros. Multinacionalinės kompanijos. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. MNK organizacinių struktūrų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Ekonominis multinacionalinių firmų poveikis aplinkai. Multinacionalinių firmų įtaka valstybių politikai. Konfliktai tarp dalyvaujančių šalių. Multinacionalinių firmų poveikio įvertinimo problemos. Politinis ir įstatyminis multinacionalinių firmų poveikis. Kyšininkavimas. MNB ir vyriausybės. Šiuolaikinių MNK plėtra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Muziejaus ekspozicijų parengimo ir pristatymo lankytojams proceso valdymo praktika

  Įvadas. Muziejaus valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Muziejaus direktorius. Direktoriaus pavaduotojas. Vyriausias Fondų saugotojas. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Planavimas. Muziejaus taryba. Skatinimas. Atostogos. Kontrolė. Bendros darbuotojų pareigos. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-21
 • N. Makiavelis "Valdovas" (2)

  N. Makiavelio sėkmės strategija ir šiandieninis verslas. Pagal Makiavelį pirmoji sėkmingo valstybės valdymo dalis – tai kariuomenė. Pagal N. Makiavelį antroji sėkmingo valdymo dalis – "žinios". Trečioji sėkmingo valdymo dalis – tai tam tikri valdovo būdo bei elgesio bruožai. Ketvirtasis kertinis valdymo dalykas – tai tinkamų ministrų pasirinkimas.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-05-15
 • Nacionaliniai vadybos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Nacionaliniai vadybos ypatumai. Nacionaliniai bruožai. Nacionaliniai vadybos ypatumų bruožai Japonijoje. Nacionaliniai vadybos ypatumų bruožai Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-03
 • Nacionaliniai vadybos ypatumai Danijos šalyje

  Įvadas. Danija. Šalies istorija. Šalies ekonomika. Valstybė ir darbas. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvacija. Kontrolė. Kokybės sistema. Komunikacija. Susirinkimų organizavimas. Konfliktai ir jų valdymas. Tvarka įmonėje. Vadovo ir pavaldinio santykiai. Konfliktų valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-18
 • Našumo didinimas

  Našumo didinimas naujais bendro darbo sprendimais. Ką manote apie investicijų atsipirkimą. Informacijos perkrova - pavojus informacijos amžiaus darbo aplinkai. Galimybė pasiekti informaciją iš toli. Elektroninis paštas. Į ką reiktų atsižvelgti keičiant seną elektroninio pašto sistemą. Grupinio darbo priemonės. Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant grupinio darbo priemones. Dokumentų valdymas. Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant dokumentų valdymo priemones. Darbo srautų ir procesų automatizavimas. Darbo srauto apibrėžimas. Tendencijos darbo srautų srityje. Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant darbo srautų sprendimą. Produkcijos apžvalga. IBM pranešimų perdavimo strategija apima šešis pagrindinius tikslus. Bendro darbo pagerinimas. Galingos architektūros darbo grupių priemonė. Įmonės dokumentų valdymo paketas. Lotus Notes ir Internetas. Mobilus naudojimasis kompiuteriais. Visi keliai veda prie Lotus Notes. Lotus Notes. Techninė apžvalga. Lotus Notes sukurta dokumentams. Replikavimas. Saugumas. Pranešimų perdavimas. Katalogo paslaugos. Taikomųjų programų kūrimo aplinka. Taikomųjų programų kūrimo priemonės. DBVS integravimas.
  Vadyba, konspektas(24 puslapiai)
  2008-02-25
 • Natūrinis (daiktinis) įmonės veiklos tyrimo aspektas

  PowerPoint pristatymas. Įmonės veiklos tyrimo aspektai. Aspektų (požiūrių) išskyrimas. Dvejopas darbo pobūdis. Konkretusis darbas. Abstraktusis darbas. Konkretus darbas ir natūriniai matavimo vienetai. Ištekliai. Natūriniais matavimo vienetais išreiškiami. Ištekliai išreiškiami. Nebaigti gaminiai. Veiklos rezultatas. Paslaugų sfera. Gamybos procesas. Produkcijos kokybės valdymas. Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Kas gali įvertinti atitiktį? Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Kuo gi prasmingas natūrinis įmonės veiklos tyrimo aspektas?
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-03-30
 • Naujausias prekybinis inventorius

  PowerPoint pristatymas. Prekybos inventorius. Reikalavimai prekybos inventoriui. Prekybos inventoriaus klasifikavimas. Stovai. Inventorius skirtas prekių paruošimui parduoti. Inventorius skirtas prekių pardavimui. Reklaminis inventorius. Inventorius tarai atidaryti. Atidarytuvai. Replės tarai atidaryti. Skaičiavimo inventorius. Pinigų detektoriai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-22
 • Naujausios vadybos teorijos

  Įvadas. Situacinis požiūris. Empirinė vadybos teorija. Situatyvinė teorija. Tikslinis valdymas Lyginamoji analizė ir analogų taikymas. Organizacinio vystymo teorija. Sisteminis požiūris. Procesinis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Dinamiškųjų santykių požiūris. Organizacijos aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Natūrali aplinka. Mąstymo apie natūralią aplinką modeliai. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-10-05
 • Naujausios vadybos teorijos (2)

  Įžanga. Situatyvinė (atsitiktinumų) teorija. Sisteminis požiūris. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-06
 • Nauji organizacinių struktūrų tipai

  Seminaro pranešimas. Organizacinė struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Štabinės struktūros privalumai ir trūkumai. Supaprastinta matricinė valdymo struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, analizė(7 puslapiai)
  2006-11-23
 • Nauji verslo organizavimo būdai

  Įvadas. Tikslas. Išanalizuoti bei įvertinti naujus verslo organizavimo būdus. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Franšizė. Franšizavimas. Franšizeris. Franšizuojamasis. Franšizavimo formos. Franšizės sudedamosios dalys. Mokesčiai už franšizę. Stojamasis mokestis. Apyvartos mokestis. Franšizės privalumai. Franšizės verslo naudos vertinimas. Franšizės trūkumai. Franšizės sutarties nurodymai. Koncesinės įmonės. Terminų žodynėlis. Koncesijos objektai. Lengvatinės įmonės. Saviskolos bendrijos. Saviskolos bendrijos esmė ir vaidmuo versle. Saviskolos bendrijos nauda. Visuotinis narių susirinkimas. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-09-23
 • Naujo produkto kūrimo procesas: Sofos-lovos modifikavimas

  Naujo produkto kūrimo procesas. Praktinė dalis. Vartotojų segmentai. Modifikuojamo produkto unikalumas. Produkto įvedimo į rinką strategija. Apibendrinimas.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-04-22
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (7)

  PowerPoint pristatymas. Naujosios viešosios vadybos ištakos (3). Naujosios viešosios vadybos priežastys ir kilmės prielaidos (6). Naujosios viešosios vadybos samprata. Naujosios viešosios vadybos principai. Katalitinė valdžia: vairavimas, o ne irklavimas. Bendruomenės valdžia: įgaliojimas, o ne tarnavimas. Konkurencinė valdžia: sukuriamos konkurencinės paslaugų teikimo sąlygos. Valdžia, kuri vadovaujasi misija, o ne taisyklėmis. Valdžia, besiorientuojanti į rezultatus: siekiama finansuoti rezultatus, o ne sąnaudas. Valdžia, besiorientuojanti į klientus: siekiama tenkinti kliento, o ne biurokratijos poreikius. Valdžia, veikianti kaip įmonė: uždirbanti, o ne išleidžianti. Prevencinė valdžia: užuot taisius padėtį, siekiama užkirsti kelią problemoms atsirasti. Decentralizuota valdžia: pereinama nuo hierarchijos prie dalyvavimo ir komandinio darbo. Į rinką besiorientuojanti valdžia: kaita reguliuojama rinkos svertais. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas Europos šalyse. Šioje prezentacijoje aptarsime. Priežastys lėmusios Naujosios viešosios vadybos (NVV) atsiradimą. Naujosios viešosios vadybos (NVV) įgyvendinimo būdai. Didžioji Britanija. Olandija. Tilburgo modelis. Miesto valdymas. Vokietija. Pagrindiniai Vokietijos NVV bruožai. Naujosios viešosios vadybos ženklai Lietuvoje ir plėtros perspektyvos. Naujosios viešosios vadybos ženklai Lietuvoje (7). Naujosios viešosios vadybos reformų Lietuvoje plėtros perspektyvos.
  Vadyba, pristatymas(48 skaidrės)
  2009-01-27
Puslapyje rodyti po