Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lyderio įtaka darbo efektyvumui didinti

  Įvadas. Kas yra lyderystė? Lyderystės samprata ir jos principai. Lyderio funkcijos ir uždaviniai. Vadovavimo stiliai, jų derinamumas. Lyderio įtaka grupės darbo efektyvumui didinti. Lavinimas ir ugdymas. Lyderio svarba. Lyderio problemos. Išvados. PowerPoint pristatymas. (11 skaidrių).
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-05-11
 • Lyderio įtaka komandinio darbo efektyvumui

  PowerPoint pristatymas. Aktualumas. Problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Naudoti literatūros šaltiniai. Teorijos apžvalga. Lyderiavimas. Komandos darbas. Lyderiavimo teorijos. Kariniai doktrininiai lyderiavimo modeliai. Išvados. Tyrimų metodika. Lyderio asmeninių bruožų analizė. Aukščiausiai įvertinti lyderio bruožai. Žemiausiai įvertinti lyderio bruožai. Asmenybės dimensijos. Išvados. Lyderiavimo stiliai. Darbo grupės branda. Išvados. Lyderiavimo tendencijos. Išvados. Efektyvaus lyderiavimo ir komandinio darbo modelis. Pasiūlymai.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-06
 • Lyderio sėkmės prielaidos ir problemos organizacijoje

  Įžanga. Lyderiavimas. Lyderiavimo sąvoka. Lyderystės esmė. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Lyderio sėkmės prielaidos. Lyderiams reikalingas "coaching". Kas trukdo vadovui būti lyderiu ir ugdyti lyderius. Kaip subtiliai daryti įtaką. Veiksmingas vadovavimas - geresni rezultatai. Kaip tapti geriausiu vadovu? Kaip padidinti savo darbo efektyvumą? Kokie turi būti geri lyderiai? Lyderio vadovavimo įgūdžiai. Savęs motyvacija. Darbuotojų motyvacija. Būtinos lyderio ir vadovo savybės. Lyderio sėkmė. Nuoširdumas. Ryžtas. Koncentracija. Asmeninis dalyvavimas. Darbas su žmonėmis. Komunikacija. Tikslo siekimas. Lyderio problemos organizacijoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2009-04-09
 • Lyderis ir pokyčiai pagal M. Useem

  Įvadas. Kiek reiškia vadovavimas. Kada vadovavimas yra reikalingiausias. Kokios savybės sukelia pokyčius. Asmens galios. Transformuotos organizacijos galios. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-03
 • Lietuvių nacionalinių bruožų įtaka verslui ir vadybai

  PowerPoint pristatymas. Uždaviniai. Zakarevičiaus išskirti lietuvių nacionaliniai bruožai, turintys įtakos vadybinei veiklai. Konservatyvumo reikšmė. Organizuojant valdymą, verslą. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-02
 • Lietuvoje neišnaudojamų dirbamos žemės plotų problemos sprendimas

  Vadybos savarankiškas darbas įvadas. Problemos įvardinimas ir pagrindimas. Sprendimo alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Tinkamo sprendimo priėmimas ir argumentavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-04-11
 • Lietuvos delegacijos į Argentinos šalį vizitų vadyba

  Argentinos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Argentinos aprašymas. Tarptautinio verslo su Argentinos šalimi ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Argentinos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-17
 • Lietuvos delegacijos į Japoniją vizitų vadyba ir protokoliniai moterų aprangos reikalavimai

  Trumpas Japonijos aprašymas. Trumpas verslo su Japonija ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Skirtingos mąstysenos žmonių susitikimų aspektai. Japonų religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanos. Aprangos reikalavimai. Protokoliniai moterų aprangos reikalavimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Lietuvos delegacijos į Prancūziją vizitų vadyba

  Įvadas. Trumpas Prancūzijos aprašymas. Tarptautinis verslas su Prancūzija ir kultūra. Derybos. Kultūra. Laiko naudojimo savitumai. Prancūzijos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse. Oro uostuose, geležinkelio stotyse, parduotuvėse. Autobusai, metro, taksi, automobiliai. Arbatpinigiai. Punktualumas. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-04-26
 • Lietuvos delegacijos į Suomiją vizitų vadyba

  Suomijos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Trumpas šalies aprašymas. Suomijos ryšiai su Lietuva. Kelios pastabos apie Suomiją ir suomius. Suomių savybės. Politika ir valdžia. Religija ir demokratija. Pagrindinės kultūros kryptys. Vadovo vaidmuo. Kaip geriausia žmonėms bendrauti. Požiūris į laiką. Kaip visuomenei geriausiai bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris, vaikus. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdas. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Arbatpinigiai. Punktualumas. Valgiai ir gėrimai. Valgymo laikas ir būdingas maistas. Regioniniai skirtumai. Gėrimai ir tostai. Elgesys prie stalo. Susodinimas. Pakartotinės porcijos. Namuose, restorane, darbe. Dovanos. Apranga.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir institucijos

  Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir finansinės institucijos bei jų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Įvadas. Darbo tema – Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir finansinės institucijos bei jų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Finansų sistema. Finanasų sistemos samprata. Finansų sistemos funkcionavimas. Finansų institucijos. Finansų institucijų klasifikavimas. Nebankinės finansų institucijos. Bankinės finansų institucijos. Finansinių institucijų veikla Lietuvoje. Bankinių finansinių institucijų veikla. Bankų paskolų portfelis. Nebankinių finansinių institucijų veikla. Kredito unijos. Draudimo bendrovės. Lizingo institucijos. Pensijų kaupimo bendrovės. Finansų institucijų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Bankų parama verslui. Situacija nuo 2008 m. Bendras finansinio stabilumo vertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2010-02-09
 • Lietuvos Respublikos (LR) ir Didžiosios Britanijos (DB) teisinės aplinkos apžvalga

  Įvadas. Teisinės aplinkos klasifikavimas. Tarptautinė ir nacionalinė teisė. Viešoji ir privatinė teisė. Kriminalinė ir civilinė teisė. Pažeidimas su ieškiniu (Tort). Atsakomybės teisė (Trust). Teisiniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai Lietuvoje. Teisiniai šaltiniai Didžiojoje Britanijoje. Paprotys. Teismo precedentas. Įstatymai. Teisinė sistema: teismai. Teismai Lietuvoje. Teismai Didžiojoje Britanijoje. Įmonių ir sutarčių teisė: esminiai dalykai. Pasiūlymas. Priėmimas. Svarstymas. Ketinimai ir įsipareigojimai. Vartotojų teisės. Vartotojų teisės Lietuvoje. Vartotojų teisės Didžiojoje Britanijoje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-06-11
 • Lietuvos verslo aplinkos analizė ir įvertinimas

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-13
 • Lietuvos verslo plėtros galimybės

  Įvadas. Transportas ir tranzitas. Krovinių srautų analizė. Energetika. Atominė energetika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Naftos sektorius. Žemės ūkis. mažos ir vidutinės įmonės. Verslo plėtra. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
 • Likutinių II rūšies grindų dangos pardavimas "Ollo grindų" parduotuvėse

  Įvadas. Likutinių II rūšies grindų dangos pardavimo uždavinio charakteristika. Visa informacija apie brokuotas likutines grindų dangas. Likutinio kiekio pardavimo uždavinio sprendimo metodai. Sprendimo dalyviai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-06
 • Logistikos organizacijos struktūra: vertinimo aspektai

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos samprata. Logistikos esmė ir vaidmuo verslo sistemoje. Organizacijos struktūrų diagramų atsiradimo istorija. Organizacinės struktūros sudarymas. Logistikos įmonių valdymo struktūros. Trumpas nagrinėjamos organizacijos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-09-14
 • Logistikos valdymo analizė: krovinių gabenimas UAB "Benmore"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Benmore" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Veikla: Laivų agentavimo, ekspedijavimo paslaugos. Krovinių plukdymas jūrų transportu. Metalo laužo supirkimas, prekyba. Vizija: Stabiliai, efektyviai ir saugiai veikianti įmonė, savo veikla užtikrinanti maksimalų klientų poreikių tenkinimą. Įmonės vieta tarptautiniame logistikos kanale. Transportavimo procesas. Ekspedicinių firmų vieta ir ekspedicinės paslaugos transportavimo procese. Informaciniai srautai, kontrolė ir užsakymo ciklas logistikoje. Tarptautinės prekybos koncepcijos. Eksporto svarba. Eksporto operacijų planavimas. "Benmore" logistikos valdymo analizė. UAB "Benmore" transporto logistika. UAB "Benmore" sandėlių logistika ir prekių paskirstymas. UAB "Benmore" eksporto valdymas. Sutarčių su užsienio partneriais sudarymas ir prekių pristatymas. Konkurenciniai įmonės pranašumai. Prekybos sąlygų analizė. Pagrindiniai įmonės plėtros tikslai ir eksporto plėtros etapai. Užsienio rinkų pasirinkimas ir rinkų bandymai. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2010-06-17
 • Lojalumo programų taikymas įmonėse

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir aptarti lojalumo programų taikymą įmonėse. Lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumas užsienio šalyse. Sukaupta ankstesnė vadybos patirtis. Tyrimo metodika. Analizės rezultatai. Straipsnio išvados. Darbuotojų lojalumas Lietuvoje. Darbo analizė. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2010-12-03
 • Lombardo verslo misija ir vizija

  Įvadas. Lombardų istorija Lietuvoje. Firmos veikla ir bruožai. Verslo vizijos ir misijos: pirmauti šios srities rinkoje; būti patraukliausia, paties geriausio aptarnavimo siekiančia įmonę, kurioje malonu klientams ir darbuotojams; pelninga bendrovės veikla; verslo plėtimas; papildomų paslaugų įdiegimas. 1 ir 2 tikslo įgyvendinimas. 3 tikslo įgyvendinimas. 4 tikslo įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-24
 • M. Weber idealaus biurokratinio valdymo teorija

  PowerPoint pristatymas. Paskaitos tikslai. Prielaidos. Biurokratijos esmė. Max Weber. Valdžia/Galia. Galios formos. Valdžios formos. Weber biurokratijos koncepcijos esmė. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Ideali organizacija. Weber nuopelnai vadybai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-07-09
Puslapyje rodyti po