Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaip sustabdyti korupciją?

  Korupcija. Visuomenės nuomonė apie korupciją. Alternatyvos šios problemos sprendimui. Priemonių prieš korupciją efektyvumas. Kovos su korupcija receptas. Korupciją įtakojantys bei jos pasėkoje atsirandantys faktoriai. Lietuvos Vyriausybė ir Seimas kovą su korupcija laiko viena iš prioritetinių veiklos sričių. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-29
 • Kaip vadovauti sau pačiam

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti žmonių sugebėjimą valdyti save. Žongliruokime gyvenimu. Pažinkime save. Būkime veiklūs. Imkitės atsakomybės. Gerai sutarkite su kitais žmonėmis. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-02-25
 • Kalendorinis planavimas

  Kas yra planavimas? Laiko taupymas ir efektyvus panaudojimas. Datų ir darbo terminų planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Kambarių ūkio skyriaus veiklos analizė

  Įvadas. "Baltpark" viešbučio veiklos analizė. Kambarių ūkio skyriaus tikslai ir uždaviniai, pagrindinės funkcijos. Kambarių ūkio skyriaus struktūra ir personalas. Ryšiai su kitais skyriais. Kambarių ūkio skyriaus patalpos viešbutyje, naudojamos priemonės ir įranga. Kambarių ūkio skyriaus darbai. Kambarių ūkio skyriaus ateities planai ir perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-09
 • Kandidato pasiruošimas pokalbiui dėl darbo

  PowerPoint pristatymas. Atrankos interviu. Pasiruošimo interviu etapai. Informacijos susirinkimas apie įmonę ir atrankos vietą. Klausimų darbdaviui paruošimas. Apranga (moterims). Apranga (vyrams). Savalaikis atvykimas į interviu. Verbalinė kalba. Klaidos.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-02-21
 • Karjeros samprata ir organizavimo etapai

  Įvadas. Karjeros sampratos. Karjeros planavimo paruošiamasis etapas. Individualios karjeros planavimo etapas. Karjeros realizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-08-18
 • Karjeros planas

  Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų nesėkmių įvertinimas. Savo galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Karjeros tikslo suformulavimas. Tikslo aprašymas. Aplinkos veiksnių analizė. Kokie aplinkos veiksniai veikia. Pasyvūs veiksniai. Aktyvūs veiksniai. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Optimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. Pesimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. Abiejų scenarijų pasekmės. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Galutinis pasirinkimas iš dviejų scenarijų, jo pagrindimas. Realizavimo plano sudarymas.
  Vadyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Karjeros planas (2)

  Užduotis: karjeros plano sukūrimas. Planas-lentelė. Sritis. Pagrindimas. Kryptis (profesija). Pagrindimas. Pasirinkta karjeros kryptis Nr. 1. Pasirinkta karjeros kryptis Nr. 2. Pasirinkta karjeros kryptis Nr. 3. Mano karjeros tikslai.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-21
 • Karjeros planavimas (2)

  Įvadas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros formavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai. Personalo karjeros koncepcijų analizė. Karjeros plano sudarymas, taikant scenarijų metodą. Individualios karjeros planavimas. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimo planavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-30
 • Karjeros planavimas (7)

  Įvadas. Laiškas UAB "Žalioji vizija" direktoriui. Gyvenimo aprašymas. Funkcinis gyvenimo aprašymas. Diplomo pavyzdys. Savęs įvertinimas. Asmeninės savybės. Įvertinimas. Želdinių ir jų dizaino specialybės kompentencijos. Kompentencijos potrfelio rengimas. Išvada. Karjeros planavimas.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-11-20
 • Karjeros planavimo metodika ir praktika įmonėje (organizacijoje)

  Įvadas, Karjeros samprata. karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimas. Karjeros plano paruošiamasis etapas. Karjeros planavimo sistema ir principai. Individualios karjeros planavimas. Individualios karjeros plano pavyzdys. Karjeros ugdymas. Vertinimas. konsultavimas. Vadovo funkcijos. Karjeros plano modelis. Karjeros planavimo pavyzdžiai praktikoje. Lietuvos geidžiamiausio darbdavio rinkimai 2008. "Google" – geriausias JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų) darbdavys. geriausi JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų) darbdaviai. išvados. karjeros planavimo nauda. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-12-05
 • Karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkimas

  PowerPoint pristatymas. Įėjimas į organizaciją. Asmens ir organizacijos atitikimas karjeros vystymo procese. Organizacijų pasirinkimo modeliai. Darbuotojų lūkesčiai ir realybė su kuria susiduriama organizacijoje. Individo veiklos karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkime. Savimonės vystymas. Ateities darbdavių nustatymas. Karjeros vystymo aplinkos įvertinimas. Karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkimas.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-02-23
 • Kėdainių miškų urėdijos valdymo sistemos projektas

  Santrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Problemos analizė. Bendroji objekto analizė. Bendros žinios apie urėdiją. Urėdijos personalas. Urėdijos gamybinė technika. Urėdijos darbų apimtys ir miško įvykiai. Urėdijos pajamos ir išlaidos. Specialioji objekto analizė. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas, tikslai ir užduotys. Valdymo sistemos projektas. Urėdijos vizija, misija ir siekiai. Įmonės veiklos sritys ir kryptys. Įmonės įstatai. Kėdainių urėdijos veiklos sritys ir kryptys. Kėdainių urėdijos įstatai. Urėdijos personalas ir valdymo lygmenys. Kėdainių urėdijos personalas. Kėdainių urėdijos valdymo lygmenys. Urėdijos administracija ir struktūriniai padaliniai. Kėdainių urėdijos administracija ir struktūriniai padaliniai. Kėdainių urėdijos organizacinė schema. Kėdainių urėdijos struktūrinių padalinių organizacinės schemos. Valdymo aparato funkcijos ir darbuotojų pareigybių nuostatai. Valdymo personalo darbo vietos. Personalo planavimo ir parinkimo metodika. Personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika (nuostatai). Kėdainių urėdijos personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika. Darbo normavimo metodika. Valdymo informacinė sistema. Valdymo dokumentikos sistema. Valdymo dokumentų apibrėžimas ir klasifikacija. Administracinių dokumentų formuliarai, rekvizitai ir blankai. Administracinių dokumentų rekvizitų įforminimo reikalavimai. Organizaciniai ir tvarkomieji dokumentai. Informaciniai ir analitiniai dokumentai. Tarnybinio susirašinėjimo dokumentai. Personalo dokumentai. Girininkijos apskaitos ir atskaitomybės dokumentai. Dokumentų tvarkymas, laikymas ir saugojimas. Projektavimo rezultatų analizė ir efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-02-19
 • Kelias į sėkmę (2)

  Įvaizdis. Įvaizdis ir jo kūrimas. Bendravimas. Bendravimas ir savigarba. Kaip reikia klausytis. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Darbiniai telefono pokalbiai. Išvaizda. Laikysena. Kūno priežiūra. Darbo drabužiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-14
 • Keturių C modelis. Inovacijų samprata

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Keturių C modelis rodo žmonių išteklių valdymo rezultatus. Klausimų, susijusių su keturiais C, pavyzdžiai. Inovacijų samprata. Inovacijas galima nagrinėti kaip procesą ir kaip rezultatą. Inovacijų klasifikavimas. Pagal inovacijų naujumą. Pagal inovacijų įgyvendinimo mastą. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-03-30
 • Kiekybiniai sprendimo metodai

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, ..., X5. Porinė regresinė analizė Y su X2, X3, X5. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X2 ir X5. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Gamybos uždavinys. Dualus uždavinys. Transporto uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Kiekybiniai sprendimo metodai (14)

  Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti koreliacinę regresinę analizę; Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais; Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį; Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Porinė koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,...,xn. X1, x2,..., xm (m ≥ 3) regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1,...,xm. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys. "Šešėlinės" kainos nustatymas. Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, apskaičiuoti vidutines kvadratines paklaidas. Transporto uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-13
 • Kiekybiniai sprendimo metodai (15)

  Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį. Duota: Įmonė gamina 2 rūšių pyragus. I rūšis – obuolių pyragas. II rūšis – šokoladinis pyragas. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį. Turime 3 gaminių gamyklas, kuriuose yra atitinkamai 100, 300, 200 vnt. gaminių. Šios gaminius reikia išvežioti į 4 prekybos vietas. Į kiekvieną iš šių prekybos vietų reikia nuvežti atitinkamai 50, 100, 200, 250 vnt. šių gaminių. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-24
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (6)

  Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1...xm. Regresinei analizei reikalingų x1, x2,... xm atrinkimas. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x1, x2 ir x3. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (15).
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-09
 • Kino filmų demonstravimo proceso valdymo praktika

  Įvadas. UAB "XXX" valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-02
Puslapyje rodyti po