Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Grupės ir organizacijos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra grupė? Ko nevadiname grupe? Pirminės ir antrinės grupės. Kodėl žmonės telkiasi į grupes? Grupės dydis. Grupės struktūra. Organizacijos. Charizminės grupės. Savanoriška asociacija. Totalinės organizacijos. Biurokratija. Maxo Weberio biurokratijos idealus tipas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-06-19
 • Grupinė veikla, kaip efektyvių sprendimų prielaida

  Įvadas. Grupės ir grupinės veiklos sampratos kompleksiškumas. Grupės ir komandos sampratų erdvė. Grupinis darbas ir grupinė veikla. Grupės efektyvumas ir jį lemiantys veiksmai. Grupės tikslas. Grupės struktūra. Efektyvios grupės veiklos charakteristikos. Grupės vadovo rolė ir sprendimo priėmimo strategija. Sprendimų priėmimo, atliekant grupinę veiklą, ypatumai. Sprendimų priėmimo procesas. Efektyvūs sprendimai grupėje. Sprendimo priėmimo grupėje strategijos. Organizavimo ir planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Veiksniai, trukdantys grupėms priimti efektyvius sprendimus. Grupinės veiklos ypatumų organizacijoje tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(55 puslapiai)
  2006-11-09
 • Grupinio darbo organizavimas (5)

  PowerPoint pristatymas. Grupė. Grupinio darbo formos. Grupinio darbo organizavimo formos įmonės veikloje. C.B. Handy išskiria šias grupės funkcionavimo sritis. Grupės psichologiniai ir visuomeniniai poreikiai. Grupinio darbo pranašumai. Grupinio darbo efektyvumas. Kodėl žmonės buriasi į grupes? Grupės darnos ir produktyvumo ryšys. Kad grupinio darbo organizavimas būtų efektyvus reikalinga. Grupinio darbo organizavimą gali įtakoti konkurencijos grupėje priežastys. Grupiniam darbui reikia komandų formavimo. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-09-28
 • Grupinis ir komandinis darbas organizacijoje

  Įvadas. Kas yra komanda. Kodėl papratai darbo grupei daug rečiau pavyksta dirbti taip efektyviai kaip komandai? Ką duoda organizacijai komandos formavimas. Kada ir kaip formuoti komandą. Ką vertėtų daryti ir į ką kreipti dėmesį vadovui. Komandinis darbas = efektyvus darbuotojų sugebėjimų panaudojimas + pasitenkinimas darbu. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-12
 • Grupinių ir individualių valdymo sprendimų priėmimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė dalis. Individualių ir grupinių sprendimų aspektai. Grupinių sprendimo priėmimo metodų formos. Grupinio sprendimo priėmimo trukdžiai. Sėkmingos dalykinės grupės požymiai. Nesėkmingos dalykinės grupės požymiai. Vadovo vaidmuo priimant sprendimus grupėje. Kiti vaidmenys dalykinėse grupėse. Praktinė dalis. Situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Valdymo sprendimo priėmimas. Valdymo sprendimo realizavimas. Rezultatų įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-12-12
 • Harmoningos strategijos rengimas organizacijoje

  Įžanga. Harmoningos strategijos samprata. Harmoningos strategijos sąvoka. Strategijos būtinybė organizacijai. Harmoningos strategijos rengimas. Strategijos rengimo etapai. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Strateginių veiksnių nustatymas. Vidinės aplinkos analizė. Strategijos lygmens pasirinkimas. Strategijos formulavimas. Harmoningos strategijos rengimo modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-06-15
 • Harrington'o Emerson'o indėlis į vadybos bei darbo organizavimo mokslą

  Įvadas. Emerson'o darbai. 12 našumo principų. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-23
 • Harringtonas Emersonas

  PowerPoint pristatymas. H. Emersonas. H. Emersono darbas. 12 našaus darbo principų. Aiškus tikslas, idealas. Sveika nuovoka. Kompetentinga konsultacija. Drausmė. Teisingi santykiai su darbuotojais. Greita, patikima, išsami ir tiksli apskaita. Kontroliavimas ir koordinavimas. Normos ir pavyzdžiai. Sąlygų normalizavimas. Operacijų normavimas. Tikslios instrukcijos. Skatinimo sistema.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-10-07
 • Henri Fayol. Henrio Fayolio indėlis į vadybą

  "Henri Fayol. Jo indėlis į vadybą". Įžanga. Henrio Fayolio gyvenimas ir pagrindiniai darbai. Administravimo apibrėžimas. Techninė veikla. Komercinė veikla. Finansinė veikla. Apsaugos veikla. Apskaitos veikla. Administravimo veikla. Administravimo elementai. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Bendrieji administravimo principai. Darbo padalijimas. Valdžia ir atsakomybė. Drausmė. Įsakymų vienovė. Krypties vienovė. Asmeninių interesų pavaldumas bendrai gerovei. Darbo užmokestis. Centralizacija. Hierarchinė grandinė. Tvarka. Materiali tvarka. Socialinė tvarka. Nešališkumas. Personalo stabilumas. Iniciatyva. Vienybės dvasia. Patarimai jaunam inžinieriui. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-27
 • Henry Ford

  Įvadas. H. Fordo gyvenimo aprašymas. Pirmasis H. Fordo automobilis ir "Ford Motor Company" įkūrimas. H. Fordo šedevras – sėkmingasis "Ford T". Konvejeris, masinė gamyba ir efektyvumas. Autokratinis valdymas ir požiūris į darbininkus. Fordizmas ir penki techniniai ir darbo bei gamybos organizavimo principai. Klaidinga H. Fordo verslo politika. "Ford motor company" rezultatai šiandien. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-23
 • Henry Fordas

  Įvadas. Asmenybės bruožai ir biografija. Fordo vadybos idėjos. Konvejeris, masinė gamyba ir efektyvumas. Bendrieji gamybos organizavimo principai. Gamybos organizavimo principų apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Henry l. Gantt. Kalendorinis planavimas ir kiti darbai

  Trumpa H. L. Gantt‘o biografija. Henry Laurence Gantt‘o darbai. Kalendorinis planavimas ir Gantt‘o diagramos. Kas tai yra Gantt‘o diagrama arba kalendorinis planavimas? Praktinis pavyzdys. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-09-23
 • Holografinė dokumentų apsauga

  Įvadas. Hologramos . Hologramų tipai. Holografija. Holografijos ir hologramų taikymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-28
 • How to start your own business

  Kursinis darbas apie verslo steigimą (anglų kalba). Introduction. Planning out the business structure. Ways to Get Money to Start the Business. Conclusion.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-02
 • Idealaus biurokratinio valdymo teorija

  Įžanga. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Max Weber biurokratinio valdymo teorija. Biurokratinio modelio struktūra. Idealaus biurokratinio valdymo teorijos apibendrinimas. Biurokratinio valdymo privalumai. Biurokratinio valdymo trūkumai. Biurokratijos charakteristika. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-15
 • Įėjimo į rinką būdai ir metodai

  Įvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti literatūroje pateiktus įėjimo į tarptautinę rinką būdus. Eksportas/ importas. Netiesioginis ir tiesioginis eksportas/importas. Prekių ir paslaugų eksportas/importas. Kontraktiniai metodai. Licencijavimas. Frančizė. Gamybos kontraktai. Valdymo kontraktai ir kontraktai (operacijos) "po užraktu". Nuosavybės/ kapitalo metodai. Tiesioginės užsienio ir portfelinės investicijos. Dalyvių paskirstomoji emisijos dalis ir bendra įmonė. Pilnai valdoma pagalbinė bendrovė. Kiti metodai. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-04-16
 • Imigracijos tarnybos poveikio verslui modelis

  Įvadas. Tikslas - nustatyti kokios yra imigracijos tarnybų funkcijos, bei kaip jos įtakoją verslą ir sukurti poveikio modelį. Migracija. Europos Sąjunga (ES) ir migracija. Migracijos departamento funkcijos. Poveikis verslui. Emigracija Lietuvoje ir Anglijoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2010-01-25
 • Įmonė kaip ekonominis procesas

  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės kūrimas. Įmonės plėtra. Įmonės privatizavimas. Įmonės likvidavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo problemos ir strategija. Išvada. Marketingas. Marketingo samprata. Marketingo tipai. Marketingo koncepcijos. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos. Rinkos tyrimas. Išvada.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-15
 • Įmonė kaip planavimo objektas

  Įmonė kaip planavimo objektas. Vieta ir planavimo rolė įmonės valdyme. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir kūryba. Struktūra ir esmė planavimo objektų įmonėje. Gamybinis procesas. Valdymo procesas. Planavimo esmė. Darbo resursai. Gamybiniai ištekliai. Investicijos. Informacija. Laikas. Įmoninis kapitalas.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-10-19
 • Įmonė kaip verslo sistema

  Keliami uždaviniai. Įmonė, verslo įmonė. Įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo tikslai. Finansiniai tikslai. Įmonės partneriai ir aplinka. Aplinka. Specifinė (arba konkurencinė) aplinka. Bendroji aplinka. Pagal veiklos rizikingumo laipsnį. Įmonių įvairovė. Įmonių registravimas. Ūkinė bendrija. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (AB ir UAB). Žemės ūkio bendrove. Kooperatinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Europos bendrovė. Europos ekonominių interesų grupė. Viešoji įstaiga. Įmonių filialai ir atstovybės. Įmonės klasifikuojamos. Įmonių veiklos licencijavimas. Pagrindinės licencijuojamos ūkinės veiklos rūšys. Licencijų išdavimas. Bankroto procesas ir įmonės nemokumas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankroto procesas teismo tvarka. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Supaprastintas. Įmonės restruktūrizavimo procesas.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2009-12-22
Puslapyje rodyti po