Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Faktai ir vertybės priimant sprendimus

  Įvadas. Sprendimų rūšys. Aukštesnio lygio decentralizacija. Efektyvaus sprendimo požymiai. Sprendimų priėmimo taisyklės. Racionalusis požiūris. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Kontrolės principas. Vadovavimo principai. Vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Valdymo sprendimai.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-23
 • Finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Išoriniai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikė banko paskola. Lizingas. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos kredito unijos. Hipoteka. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikė banko paskola. Kreditinė linija. Overdraftas. Komercinis kreditas. Komercinio kredito teikiami privalumai ir trūkumai. Komercinis vekselis. Faktoringas. Faktoringo teikiami privalumai ir trūkumai. Forfeitingas. Vidiniai finansavimo šaltiniai. Pelno skirstymas. Nusidėvėjimo padengimas. Finansavimo galimybės skirtingo tipo įmonėse. Individualioji įmonė. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-03
 • Finansinės atskaitomybės sandara, ataskaitų tarpusavio ryšiai. Bankroto tikimybės analizė bei veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės sandara, ataskaitų tarpusavio ryšiai. Finansinės atskaitomybės tikslas ir rūšys. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Įvadas. Bankroto tikimybės analizė bei veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Įmonės bankroto procedūra. Akcinė bendrovė "Vaizduoklis". Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-19
 • Finansų maklerio įmonės teikiamos paslaugos ir jų analizė

  Apie AB FMĮ "Finasta". Akcininkai. Klientai. Veikla. Darbuotojai. Finansiniai rezultatai. Perspektyvos. Balansas (1999-2001). Pelno nuostolio ataskaita. AB FMĮ "Finasta" teikiamos paslaugos. Tarpininkavimas perkant parduodant akcijas. Kaip investuoti į akcijas? Kodėl sudaromi vertybinių popierių portfeliai? Skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Kodėl Vyriausybės vertybiniai popieriai gali būti įdomūs investuotojams? Taupymo lakštai. Kodėl naudinga įsigyti Lietuvos Respublikos (LR) taupymo lakštų? Vertybinių popierių ir piniginių lėšų skolinimas. Įmonių finansai. Bendrovių aptarnavimas. Akcijų apskaita. Kodėl bendrovės renkasi AB FMĮ "Finasta"? Konfidencialumas. Bendrovių konsultavimas. Konsultacijos ir paslaugos išleidžiant vertybinius popierius. Periodinių ataskaitų ruošimas. Oficialių pasiūlymų supirkti vertybinius popierius registravimas ir vykdymas. Bendrovės atstovavimas. Įmonių obligacijos. Kodėl šie skolos vertybiniai popieriai yra įdomūs jų emitentams? Įmonių analizė, akcijų vertinimas. Kam reikalinga finansinė analizė? Privatizacija. Įkainiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-10-18
 • Firmos įvaizdžio kūrimas

  Įvadas. Įmonės – firmos įvaizdis. Įvaizdžio formavimas – keitimas. Įvaizdžio kūrimo medeliai. Įvaizdžio kūrimo sritys. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-08-07
 • Frančizė (2)

  Įvadas. Temos dėstymas. Frančizavimo istorija. Kodėl frančizė? Frančizės sutarties samprata. Frančizių rūšys. Frančizės sutarties forma. Subfrančizės sutartis. Atlyginimas pagal frančizės sutartį. Teisių turėtojo pareigos. Naudotojo pareigos. Šalių teisių apribojimai. Teisių turėtojo atsakomybė pagal naudotojui pareikštus reikalavimus. Naudotojo teisė sudaryti frančizės sutartį naujam terminui. Frančizės sutarties sąlygų pakeitimas. Frančizės sutarties pabaiga. Šalių pasikeitimas. Teisių turėtojo firmos vardo ar prekių (paslaugų) ženklo pasikeitimo pasekmės. Išimtinės teisės pasibaigimo pasekmės. Frančizinių įmonių privalumai. Frančizinių įmonių trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Frederiko Herzbergo motyvavimo teorija

  Įžanga. Motyvavimas. Frederikas Herzbertas (1923-2000). Trumpalaikis darbuotojų postūmis ir motyvacija. Motyvacija trumpalaikiu postūmiu ("KITA"). Ilgalaikė motyvacija. Motyvacijos mitai. Frederiko Herzbergo motyvavimo teorija. Higieniniai veiksniai. Motyvacijos veiksniai. Motyvacija ir veiksmas. Darbo praturtinimas. Frederiko Herzbergo dviejų veiksnių teorija šių dienų Lietuvos vadybinėje aplinkoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-05-04
 • Friedrichas Herzbergas

  Įžanga. Friedricho Herzbergo biografija ir asmenybės bruožai. Trumpalaikis darbuotojų postūmis ir motyvacija. Motyvacija trumpalaikiu postūmiu ("KITA"). Ilgalaikė motyvacija. Motyvacijos mitai. Herzbergo darbo motyvacijos tyrimas ir dviejų veiksnių motyvacinė teorija. Tyrimo apžvalga. Higieniniai ir motyvaciniai faktoriai ir jų įtaka darbuotojui. Darbo praturtinimas. Teorijos kritika. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-11-19
 • Funkcinių įmonės valdymo uždavinių projektavimo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti, išanalizuoti ir palyginti funkcinių įmonės valdymo uždavinių projektavimo metodus. Projektavimo metodai. Struktūriniai projektavimo metodai. Spiralinis projektavimo metodas. Komponentinis projektavimo metodas. Praktinis struktūrinio projektavimo pavyzdys (avansų skaičiavimas). Informacinis modelis. Matematinis modelis ir sprendimas. Technologinis procesas (duomenų srautų schema). Objektiniai projektavimo metodai. Praktinis objektinio projektavimo pavyzdys (mobiliojo ryšio įmonė). Ovalinis modelis. Esybių ir jų ryšių diagrama. Infologiniai duomenų bazės modeliai (tinklinis modelis ir hierarchinis modelis). Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-05-31
 • Galia ir valdžios paskirstymas

  Įvadas. Sąvokos. Kas kam vadovauja. Valdžia kaip įrankis. Galia ir jos formos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-28
 • Galimų partnerių BĮ kūrimui parinkimo būdai ir jų įvertinimas

  Įvadas. Kaip pasirinkti partnerį . Firmos partnerio pasirinkimo procedūra. Firmos - potencialaus partnerio - pagrindiniai finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Užsienio partnerio pasirinkimas. Ar visada reikia ieškoti užsienio partnerio. Išėjimo į užsienio rinką teisinės formos. Kaip pasirinkti užsienio partnerį. Investicijų apimtys ir paskolos. Rizikos veiksnys bendradarbiaujant su užsienio partneriu. Partnerio pasirinkimo rizika ir jos sumažinimo būdai. Verslininkui reikalingos informacijos labirintai. Išvados. Biznio partnerio vertinimas prioritetų metodu.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-09-13
 • Galios ir politikos teorija

  Įvadas. Galios teorijos samprata. Galios šaltiniai. Skirtingi požiūriai galios atžvilgiu. Valdžia, kaip galios forma. Organizacijų raidos dėsningumai. Valdžios tipai. Valdžios delegavimas. Politika: įgyvendinta valdžia. Politiškas elgesys. Politiško elgesio etika. Galios ir politikos teorijos pritaikymas įmonėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-10-03
 • Gamybinės įmonės raidos etapai

  Įvadas. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-26
 • Gamybinės praktikos ataskaita: "Swedbank"

  Įvadas. Bendra banko įstaigos charakteristika. "Swedbank" veiklos kryptis, geografinė padėtis. "Swedbank"istorija, verslo filosofija. "Swedbank" paslaugos, klientai, tiekėjai, konkurentai. Banko įstaigos darbo organizavimas. "Swedbank" organizacinė struktūra. Valdymo funkcijos samprata, "Swedbank" valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė . Praktikos organizavimas. "Swedbank" pranašumai, trūkumai, grėsmės ir galimybės. Konfliktai bei jų sprendimo būdai. Kas yra konfliktas? Kaip ir kodėl kyla konfliktai? Konfliktų rūšys. 2 konfliktų sprendimo būdai. "Swedbank" sutarčių analizė. 1 dokumentai bei jų kontrolė. Darbų saugos reikalavimai taikomi įmonėje. "Swedbank" finansinių rezultatų įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2010-10-20
 • Gamybinės praktikos ataskaita: lauko inžinerinių tinklų statyba, katilinių rekonstrukcija ir statyba UAB "Tikresta"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Strateginis valdymas. Įmonės finansinis planas. Ūkio statistika. Ūkinė ir darbo teisė. Žmonių sauga ir ergonomika. Personalo vadyba. Vadovo darbas. Teorijos su praktika palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Vadyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2006-10-24
 • Gamybinės praktikos ataskaita: viešbutis "Reval Hotel Lietuva" AB "Lietuva"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Viešbučio veiklos rodikliai. Vadybinė viešbučio struktūra. Viešbučio veiklos planavimas. Įmonės veiklą sąlygojantys išorės veiksniai. "Reval Hotel Lietuva" konkurencijų klasifikacija. Darbuotojų skatinimo metodai. Atlikto darbo aprašymas. Marketingo kompleksas "Reval hotel Lietuva". Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2010-04-21
 • Gamybos ir valdymo struktūrų bei darbo vietos projektavimas

  Valdymo struktūros. Linijinio tipo struktūra. Funkcinio tipo struktūra. Linijinio štabinio tipo struktūros. Linijinio funkcinio tipo struktūros. Programinio tikslinio tipo struktūros. Struktūros parinkimas. Gamybos struktūros projektavimas. Įmonės gamybos struktūros tipai. Darbo vietos projektavimas.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Gamybos organizavimas ir planavimas

  Gamybos teorijos pagrindiniai principai. Gamybos planavimo samprata ir esmė. Planavimo tikslai ir uždaviniai. Planų tipai ir planavimo periodai. Planavimo organizavimo principai. Kaštų planavimas. Pardavimų planavimas. Programinis planavimas. Strateginis planavimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. Gamybos organizavimo samprata ir esmė. Gamybos proceso rūšys. Gamybos struktūros tipai. Gamybos ciklas. Srovinės gamybos organizavimas. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas). Vienetinės gamybos organizavimas. Gamybos apskaitos ir kontrolės organizavimas. Gaminių kokybės kontrolė. Pagalbinės gamybos organizavimas. Įrankinio ūkio organizavimas. Remonto organizavimas. Energetinio ūkio organizavimas. Sandėlių ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2009-04-16
 • Gamybos organizavimo tobulinimas įmonėje

  Įvadas. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Gamybos lankstumas. Gamybos specializavimas. Valdymo lygių skaičiaus mažinimas. Projektų vadybos diegimas. Transporto srautų mažinimas. Proporcingumo principas. Esamos būklės analizė.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-27
 • Gamybos planavimas

  Įvadas. Gamybos samprata. Gamybos planavimas. Planų rūšys. Strateginis gamybos planavimas. Operatyvusis gamybos planavimas. Verslo planas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-13
Puslapyje rodyti po