Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešojo administravimo lyginamoji analizė

  Viešojo administravimo lyginamoji analizė. Viešojo administravimo (va) genezė – mokslo formavimasis, 2 požiūriai. VA mokyklos skirtingai suvokė. Kontinentinės Europos VA savo ištakose rėmėsi. Kontinentinės Europos VA ištakos. Kameralizmo doktrina. Kameralizmo ideologijos pradininkai. Kameralizmo doktrinos postulatai. Kameralistikos periodai. Vokiečių – austrų va mokykla. M.Weberio indėlis. Prancūzų administravimo mokykla. VA disciplinos statuso problema. Amerikietiškoji VA mokykla. Amerikietiškosios VA mokyklos ištakos. Viešojo valdymo principai. VA samprata. Administravimo metodikos elementai. Administravimo metodikos taikymas. VA metodų rūšys. Viešųjų institucijų ir privataus verslo administravimo skirtumai. Tradicinis VA modelis. Vėberio biurokratijos teorija. Modelio loginė struktūra. Wilsono indėlis. Modelio analizė. Modelio Kritika. Informacinis pranašumas. Viešojo pasirinkimo teorija. Pagrindiniai teiginiai. Išvados. V.Ostromo biurokratijos kritika. Organizacijos finansavimas. Naujoji viešoji vadyba. Pagrindiniai teiginiai. G. Allisono tezės. A. Massey tezės. Ch. Hoodo tezės. Tikslai. Viešoji vadyba. Personalo valdymas. Atsakomybė. Valstybės tarnyba. Lyginamoji analizė. Išvados. Visuomenės (viešasis) interesas. Subjekto ir vykdytojo problema. Viešojo pasirinkimo mokykla. Tradicinio VA modelio šalininkai. Viešojo intereso sąvoka VA modelyje. Agreguoti interesai vs vertybės. Racionalumas. Visuomenės vs valstybės interesai. Naujasis institucionalizmas. Naujoji informacijos ekonomika. Informacijos viešajame sektoriuje problema. Asimetrinė informacija. Racionalaus pasirinkimo teorija. VA efektyvumo veiksniai. Išvados. Viešojo sektoriaus "demarkacijos problema". Viešojo sektoriaus sąvokos turinys. Viešasis ir privatus sektoriai. Viešojo sektoriaus dydis. Apibrėžiantys kriterijai. Demarkacijos problema. Lane kompleksinis sprendimas. Nuosavybės ir išdėstymo (alokacijos) mechanizmas. Nuosavybės ir sąveikavimo tipai. Išdėstymo mechanizmas ir sąveikavimo tipai. Kontrolės formos ir išdėstymo mechanizmo tipai. Apibendrinimas. Gamyba, vartojimas ir nuosavybės tipai. Gėrybių tipai. Neatskiriamumas. Kolektyvinio veiksmo logika. Viešoji politika. Viešosios politikos modeliai ir jų pasirinkimo kriterijai. Demografinis požiūris (vieta). Kritika. Inkrementalistinis požiūris (laikas). Kritika. Racionalaus sprendimo modelis. Trūkumai. Šiukšliadėžės modelis. Socialiniai tikslai. SGF teorija. Išvestinė SGF versija. Norminis SGF modelis. Rawlso teisingumo teorija. Viešoji politika. Viešosios politikos rūšių tipologija. Politikos analizės metodologija. Politikos analizės procedūros. Viešojo sektoriaus reformos logika. VS reformų politika. VS reformų tikslai ir priemonės. Strategijos ir rezultatai. Decentralizacija/dekoncentracija. Privatizacija. Išvados. Ex ante (prieš reformas) ir ex post (po) valdymas. Skirtumai. Įgyvendinimo modeliai. Įgyvendinimo funkcijos. Sudėtingesnė įgyvendinimo formulė. Įgyvendinimo procesų modeliavimas. Įgyvendinimas kaip tobulas administravimas. Įgyvendinimas kaip politikos vadyba. Įgyvendinimas kaip evoliucija. Įgyvendinimas kaip mokymasis. Įgyvendinimas kaip struktūra. Įgyvendinimas kaip rezultatas. Įgyvendinimas kaip perspektyva. Įgyvendinimas kaip atgalinis planavimas. Įgyvendinimas kaip simbolizmas. Įgyvendinimas kaip dviprasmiškumas. Įgyvendinimas kaip koalicija.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2006-06-19
 • Viešojo administravimo organizacijų ypatybės, vidinė ir išorinė aplinka

  Įžanga. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo organizacijų ypatumai. Viešojo administravimo organizacijų kaip valdymo objektų ypatybės. Išorinė organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. SSGG analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-01-22
 • Viešojo administravimo teorijos. Studijų pradininkai

  Įvadas. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Studijų pradininkai. Viešojo administravimo mokyklinis valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Viešojo administravimo teorijų raida

  Įvadas. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Demokratijos plėtojimas. Verslininkiškas požiūris. Administravimo teorijos. Klasikinės valdymo teorijos. Administravimo teorijos. Techninės fiziologinės teorijos. Bihevioristinės teorijos. Kiekybines valdymo teorijos. Sisteminis požiūris. Naujasis viešasis administravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-01-31
 • Viešojo administravimo teorijų raida (2)

  Įvadas. Ankstyvasis viešasis administravimas. F.W.Taylor ir M.Weber darbai bei įtaka viešajam administravimui. Tradicinis viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Naujoji viešoji vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-27
 • Viešojo administravimo vaidmuo politikos formavimo procese. Inkrementalistinis sprendimų priėmimo modelis

  Viešosios politikos ir viešojo administravimo samprata. Viešoji politika. Viešasis administravimas. Viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveika. Politikos formavimo proceso etapai. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Darbotvarkės kontrolės teorijos. Pliuralistinė samprata. Schattenschneiderio modelis. Cobbas ir Elderis: konflikto ekspansija. Problemų tipologijos. Wilsono tipologija: naudos ir kaštų kriterijus. Hogwoodas. Pliuralizmas, nesprendimų priėmimas ir trečiasis galios matmuo. Bachrachas ir Baratzas. Stevenas Lukesas. J. Gaventa. Sprendimų priėmimas. Lindblomas: Suskaidytas inkrementalizmas. Inkrementalizmo kritika: Droras ir Etzionis. Sprendimų įgyvendinimas ir įvertinimas. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratija ir spaudimo grupės. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-02-07
 • Viešojo ir privataus administravimo skirtumai

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešojo sektoriaus (VS) sąvokos. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Viešoji administracija. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-10-11
 • Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriaus sąvokų skirtumai. Darbo santykiai ir jų reguliavimas. Darbo užmokesčio skirtumai. Viešųjų ir privačių tarnybų vertinimas. Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo skirtumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-15
 • Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai (2)

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriau skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriaus sąvokų skirtumai. Darbo santykiai ir jų reguliavimas. Darbo užmokesčio skirtumai. Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo skirtumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-03-30
 • Viešojo valdymo (administravimo) samprata

  Įvadas. Viešojo valdymo (administravimo) bruožai. Valdžios organizavimas. Teisės aktų realizavimas ir jų vykdymo organizavimas. Pavaldžių subjektų koordinavimas. Valdymo įgyvendinimas. Viešojo valdymo (administravimo) institucijų sistema. Vyriausybė. Apskritys. Savivaldybės. Valstybės tarnyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-04-05
 • Viešosios institucijos veiklos projektas

  Įvadas. I dalis – viešosios institucijos veiklos aprašymas. Viešosios institucijos poreikio/reikalingumo pagrindimas. Viešosios institucijos pavadinimas. Viešosios institucijos misija. Viešosios institucijos vizija. Viešosios institucijos funkcijos/teikiamos viešosios paslaugos. Viešosios institucijos teisinis statusas. Viešosios institucijos partneriai. Viešosios institucijos darbo organizavimas. Organizacinė struktūra. Darbuotojų skaičius. Darbuotojų funkcijos. Viešosios institucijos biudžetas. Statybos sąmata. Veiklos biudžetas. II dalis - viešosios institucijos pavaizdavimas. Viešosios institucijos eksterjeras. Viešosios institucijos interjeras. Aplinka. III dalis - viešosios institucijos pristatymo visuomenei idėjos aprašymas. Priedai (2). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2008-01-22
 • Viešosios kalbos

  Įvadas. Viešosios kalbos. Jų parengimo bei sakymo būdai. Viešųjų kalbų rūšys. Informacinės kalbos. Apeliacinės kalbos. Emocinės kalbos. Viešųjų kalbų parengimo formos. Susirinkimai ir konferencijos. Susirinkimai. Konferencijos. Rašytinė komunikacija. Dalykinė korespondencija.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Viešųjų institucijų atsinaujinimo inovacinė vadyba

  PowerPoint pristatymas. Inovacijos samprata. Inovacijų reikšmė. Makroekonominė ir mikroekonominė inovacijų reikšmė. Inovacijų svarba politikai ir administravimui. Inovacijų kliūtys viešajame sektoriuje. Biudžeto didinimas kaip sėkmės kriterijus. Skirtingos interesų grupės ir tikslų sistemos. Administracinės veiklos priklausomumas. Menkas klaidų toleravimas. Vertybių konfliktas. Planavimas ir analizė. Viešojo sektoriaus inovacijų prielaidos. Strateginės prielaidos. Kultūrinės prielaidos. Struktūrinės prielaidos. Inovacijų požymiai. Inovacijų rūšys. Politikos, administravimo ir strategijos inovacijos. Sąryšis tarp strategijos, politikos, programų ir administravimo inovacijų. Produktų, procesų ir socialinės inovacijos. Inovacijų tipai. Inovacijų proceso eiga. Viešojo sektoriaus inovacijų vadybos instrumentai. Išoriniai inovacijų instrumentai. Vidiniai inovacijų instrumentai.
  Vadyba, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-12-14
 • Viešųjų ir privačių organizacijų skirtumai

  Įžanga. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešojo ir privataus sektorių organizacijos. Viešojo sektoriaus išskyrimas. Kokybės vadyba viešajame ir privačiame sektoriuje. Valdžios įstaigų ir firmų skirtumai. Viešojo administravimo ir pelno siekiančių organizacijų ypatybės. Ryškiausiai dominuojantys valdžios įstaigų ir firmų skirtumai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Viešųjų paslaugų vadyba

  Paslaugos esmė. Paslaugų teorijos raida. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų paketas. Paslaugų grupės pagal jų realizavimo pobūdį. Paslaugų kokybė. Viešoji paslauga Viešosios paslaugos ir jų administravimas. Viešųjų paslaugų grupės. Paslaugų srities mechanizmai. Įstatymo paskirtis.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-10-17
 • Viešųjų paslaugų vadyba (2)

  Paslaugų esmė. Paslaugų teorijos raida ir plėtros etapai. Paslaugų apibrėžimai ir savybės. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas bei jų kriterijai. Paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybė. Vartotojas – pagrindinis paslaugų kokybės vertintojas. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų apmokėjimas. Viešųjų paslaugų organizavimas ir teikimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Viešųjų paslaugų grupės. Viešųjų paslaugų srities mechanizmai. Viešųjų paslaugų privatizavimas. Viešojo administravimo sistema ir jos apibrėžimas. Viešojo administravimo subjektas. Pagrindiniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo įstatymo tikslas ir paskirtis.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2010-06-10
 • Vietos valdžios institucijų vadybos strategija

  Įvadas. Strateginio valdymo esmė. Kuriant labiau tinkamą strateginio proceso vietiniame valdyme modelį. Strateginis procesas ir organizacijos forma. Strateginė vietinių tarybų kryptis. Strateginio proceso kilmė vietiniame valdyme – išskirtinės ir visaapimančios, suplanuotos ar spontaniškai iškylančios strategijos? Pagrindiniai strateginio proceso žingsniai ir veiklos rūšys. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-06-17
 • Vykdomos veiklos strategija:UAB "Skonis ir kvapas"

  Įvadas. darbo tikslas – išanalizuoti uždarosios akcinės bendrovės "Skonis ir kvapas" vykdomos veiklos strategiją ir ją palyginti su Verslo praktinio mokymo firmos "Miglė" veikla. Praktinio darbo kūrimosi istorija Lietuvoje ir pasaulyje. Verslo praktinio mokymo firma "Miglė". Personalo skyrius. Pirkimų skyrius. Pardavimų – rinkodaros skyrius. Įmonės finansai, finansų skyrius. UAB "Skonis ir kvapas". UAB "Skonis ir kvapas" personalo skyrius. UAB "Skonis ir kvapas" rinkodaros veikla. UAB "Skonis ir kvapas" finansų skyrius. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-05-13
 • Vykdomų sprendimų sistemos gerinimas, popierizmo valstybės tarnyboje mažinimas

  Įžanga. Vykdomų sprendimų sistemos gerinimas. Popierizmo valstybės tarnyboje mažinimas. Pagrindiniai veiksniai formuojantys "neefektyvios biurokratijos" įvaizdį, ir kuriuos reiktų panaikinti. M.Weber įžiūrimi biurokratijos pavojai. Išvada.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-06-05
 • Viljamas Edvardas Demingas

  Įvadas. V.E. Demingo biografija. Vadovavimas pradedantiems vadovams pagal V.E. Demingą. Keturi pradedančiajam vadovui žinotini punktai. Keturiolika V.E.Demingo vadovavimo principų. Septynios mirtinos verslo ligos. Sėkmingo vadovavimo kliūtys. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-08
Puslapyje rodyti po