Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos šperos

Vadybos šperos (124 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (57)

  Vadovo darbo sritys. Organizacijos samprata, bruožai, rūšys ir tipai, organizacijos aplinka, sėkmės komponentai. Vadovo kompetencijos ribos, žinios, lygiai ir bruožai. Valdymo koncepcijų raidos bendrieji bruožai ir eros. Klasikinės vadybos mokyklos. Žmogiškųjų santykių koncepcija. Šiuolaikinės valdymo mokyklos. Organizacijos aplinkos samprata. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir aplinkos tyrimo kriterijai. Vadovo juridinė ir socialinė atsakomybė. Verslo etikos principai. Verslo kultūra ir multikultūra. Komunikavimo principai organizacijoje. Vadovo vaidmuo komunikacijos procese ir informacinė sistema. Sprendimų priėmimo procesas, racionalus sprendimas. Darbuotojai sprendimų priėmimo procese, sprendimų priėmimo metodai. Valdymo funkcijos. Planavimo ir strateginio planavimo samprata ir principai. Strateginio planavimo procesas. Strategijos įgyvendinimas ir valdymas. Biudžetas ir tikslinis valdymas. Strategijos vertinimas. Organizavimo samprata. Organizacinė struktūra ir delegavimas. Organizacinės struktūros formavimas. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinio tipo struktūra. Funkcinio tipo struktūra. Linijinio štabinio ir funkcinio tipo struktūros. Matricinė struktūra. Motyvavimo samprata ir teorijos. Vadovavimo samprata ir stiliai, formos. Vadovo darbo laiko valdymas. Pokyčių valdymas. Konfliktų ir stresų valdymas. Kontrolės samprata, rūšys ir vykdymas. Tradiciniai valdymo metodai. Šiuolaikiniai valdymo metodai. Formalių grupių valdymas. Neformalių grupių valdymas, grupių susirinkimo efektyvumo didinimas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Gamybos samprata ir strategija. Paslaugų valdymo ypatumai. Gamybos projektavimas. Gamybos organizavimas ir operatyvus valdymas. Naujų projektų valdymas. Atsargų valdymas. Kokybės valdymas ir visuotinė kokybės vadyba.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2006-11-27
 • Vadyba (6)

  Organizacinis projektavimas, organizacinių valdymo struktūrų tipai, vadovavimo esmė, vadovavimo stiliai, motyvacija, kontrolės esmė, kontrolės sistema įmonėje, kokybės valdymas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2005-05-24
 • Vadyba (62)

  Kas yra rinkodara? Kokios yra išskiriamos rinkodaros kryptys? Trumpai paaiškinkite jas. Apibūdinkite gaminio gyvybinį ciklą ir pateikite būdingas gaminiui šio ciklo raidos fazes. Kokios yra išskiriamos pagrindinės dalys gaminio rinkodaros koncepcijoje? Išvardinkite aspektus, kuriais yra įvertinama gamybinės programos struktūros analizė. Kas yra būdinga augimo ir rinkos dalies metodui? Trumpai paaiškinkite Rinkos dalies ir augimo (Portfolio) metodą. Kokios yra išskiriamos konkurencijos formos įmonės atžvilgiu? Kokie yra įmonės rinkodaros tikslai? Paaiškinkite juos. Pagal ką gali būti diferencijuojama rinkos paklausa? Iš kokių dalių susideda vartojimo rinkos paklausos tyrimas? Apibūdinkite rinkos segmentavimą. Kas nulemia vartotojų poreikių motyvus? Kuo yra apibūdinamas nepatenkintų poreikių dydis? Nuo ko priklauso rinkos dalies prognozavimas ir ką jis leidžia įvertinti? Kokios yra išskiriamos pagrindinės rinkodaros strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokius etapus yra skirstomas techninis gamybos rengimas? Kokia yra konstruktorinio gamybos rengimo paskirtis? Į kokias dalis yra skirstomas konstruktorinis gamybos rengimas? Trumpai paaiškinkite jas. Kas yra vadinama technologiniu gamybos rengimu? Į kokias dvi grupes galima suskirstyti visus technologinio gamybos rengimo uždavinius? Kokios yra technologinio gamybos rengimo funkcijos? Kokios yra technologijų projektavimo stadijos? Kokie yra naudojami naujos gamybos diegimo metodai? Ką apima pardavimų vadyba? Kas formuoja bet kokios prekės ar paslaugos poziciją rinkoje? Kaip yra nustatoma produkto ar paslaugos kaina daugelyje įmonių ir kaip jūs suprantat terminą "maksimali kaina"? Kokios yra dažniausiai naudojamos pardavimų strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokias grupes yra suskirstomos įmonės pagal pasirinktą pardavimų strategiją? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui metodai? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui būdai? Kokiu atveju personalo valdymas yra laikomas veiksmingu? Į kokias stambias dedamąsias yra skirstoma personalo vadyba? Kokios yra išskiriamos organizacinės valdymo struktūros? Kokios yra naudojamos valdymo organizacinės struktūros? Kokios yra išskiriamos personalo kryptingo ugdymo koncepcijos? Skiriamos šios pagrindinės mokymo rūšys. Skiriamos dvi pagrindinės funkcijos. Nubraižykite ir trumpai paaiškinkite poreikių piramidės esmę pagal A.H. Maslową. Kas yra vadinama valdymo stiliumi? Kokie yra išskiriami valdymo stiliai? Kokius pagrindinius asmeninius bruožus ir sugebėjimus privalo turėti ar išsiugdyti efektyvus vadovas? Kas yra vadinama darbo organizavimu? Kokias darbo sritis apima darbo organizavimas? Kokios yra pagrindinės darbo pasidalinimo formos? Trumpai paaiškinkite jas. Kokiu atveju darbo vykdymo metodai yra laikomi optimaliais? Kas yra vadinama darbo norma? Kas yra vadinama laiko norma? Iš kokių dalių ji susideda? Kokie yra darbo normavimo metodai? Kas yra vadinama išdirbimo norma? Pagrindinės darbo užmokesčio formos? Nuo ko priklauso darbo užmokesčio dydis pasirinkus vietinę darbo užmokesčio formą? Kokios yra vietinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite progresyvinę ir regresyvinę vietines darbo apmokėjimo formas? Paaiškinti diferencijuotą (baudų), fiksuotu priedų, asmeninių priedų ir akordinę vietines darbo apmokėjimo formas? Kokios yra laikinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite dviejų (arba kelių) atlygių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų tradicinę pagal amžių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų sintezuotą pagal rezultatus laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Kuri iš laikinės darbo užmokesčio formos atmainų yra efektyviausia siekiant idealios darbo kokybės?
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Vadyba (64)

  Organizacija, kaip vadybinės veiklos erdvė. Organizacija, kaip sistema, jos elementai. Organizacijos veiklos aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslams. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos paskirtis ir strategija. Vadovo darbas. Vadybos, kaip veiklos srities, esmė. Vadovo darbo ypatybės. Vadovui reikalingos žinios ir savybės. Vadovavimo stilius. Vadybos sprendimai. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Vadybos sprendimų paieškos būdai. Efektyvaus grupinio protinio darbo pagrindai. Vadybos funkcijos. Teorinė vadybos funkcijų problema. Vadybos sprendimo įgyvendinimas. Planavimas. Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės. Tinklinis planavimas. Organizavimas. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Vadybos organizacijų struktūrizavimo reikalingumas. Vadybinių organizacijų struktūrų raida. Vadybinės organizacijos struktūros projektavimas. Darbo skatinimas. Teoriniai darbo skatinimo pagrindai. Efektyvaus darbo skatinimo būdai. Darbo skatinimas pinigais. Darbo vertinimas kaip paskata. Darbo skatinimas jo turiniu. Darbo skatinimas ilgalaikiais tikslais. Korporacinė kultūra kaip vadybos įrankis. Kontrolė ir reguliavimas. Vadovo komunikacijos. Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Kliūčių komunikacijos procese mažinimas. Klausymas. Neverbalios komunikacijos. Konfliktų valdymas. Pokyčių valdymas. Teisiniai vadybos pagrindai. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai.
  Vadyba, špera(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Vadyba (65)

  Sisteminis požiūris į organizaciją. Organizacija kaip socialinė ir ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida. Vadybos vystymosi tendencijos.
  Vadyba, špera(25 puslapiai)
  2007-01-30
 • Vadyba (66)

  Pokyčių valdymas. Pokyčio samprata. Pokyčių tikslingumo nustatymas, sprendimai. Pokyčių projektavimas ir įgyvendinimas. Pokyčių psichologiniai aspektai. Vadybos teorija ir praktika rekomenduoja šias kovos su pasipriešinimu naujovėms strategijas. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo grandinė. Valdymo procesas. Valdymo proceso modelis. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Valdymo sprendimai. Sprendimai susiję su rizika. Rizikos valdymo metodai. Techninė ir programinė įranga. Informacijos technologijų (IT) svarba. Administracinių valdymo metodų klasifikacija. Ekonominiai vadybos metodai. Darbo apmokėjimas. Kainodara. Finansavimas. Ūkiskaita. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas. Pelno paskirstymas. Efektyvumo vertinimas. Teisiniai vadybos aspektai. Pirminiai ir išvestiniai valdymo sprendimai. Valdymo teorijos taikymas įvairiems valdymo objektams ir veiklos sritims. Materialinio aprūpinimo valdymas. Kiekybinių sprendimų metodų taikymas atliekant įvairias valdymo funkcijas. Pokyčių valdymas. Pokyčių samprata. Vadybos samprata ir raida. Chronologinis požymis. Valdymo sistemos. Sistemų teorija. Tyrimo objekto interpretacija sistemų teorijos požiūriu. Vadybos metodai. Teisiniai vadybos aspektai. Teisinio reglamentavimas vadybiniu aspektu. Ekonominiai vadybos metodai. Ekonominiai reiškiniai kaip vadybos objektas. Psichologiniai vadybos metodai.
  Vadyba, špera(45 puslapiai)
  2007-02-14
 • Vadyba (67)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacijos struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Karjera ir jos planavimas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2007-02-22
 • Vadyba (73)

  Rinkodara. Pagrindinės rinkodaros koncepcijos. Uždaviniai rinkodarai. Rinkodaros tipai. Rinkodara priklauso nuo aplinkos. Rinkodaros planavimas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio forma. Vienetinė – pati seniausia forma. Darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo norma. Darbo laiko sudėties planas. Kaina ir rinkodara. Kainų savybė. Paslaugos ir jų savybės. Pagrindinės paslaugų savybės. Finansinė apskaita ir kontrolė. Verslo planų tipai. Investicijų planas. Priedai prie investicinio plano.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Vadyba (74)

  Sisteminis požiūris pasaulio pažinime. Sistema. Sistemų įvairovė. Darbas, kaip tikslinga žmogaus veikla. Darbo, kaip sistemos elementai. Jų įvairovė. Žmogaus darbo produktų įvairovė. Kolektyvinis darbas. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Valdymas ir vadyba. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Vadyba. Organizacija. Sisteminis požiūris vadyboje Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo struktūros. Darbo vietų ir darbuotojų suderinimas. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė. Rezoliucijos. Valdymo sprendimai. Vadybos sprendimų priėmimo procesas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijos. Jų klasifikacijos. Organizavimas. Organizacijų įvairovė. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas, įgaliojimų paskirstymas. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Prognozavimas ir planavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Operatyvus planavimas. Planinių sprendimų parengimas. Balansiniai skaičiavimai. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Sprendimų vertinimo kriterijai. Psichologiniai valdymo metodai. Motyvacijų samprata. E. Maslou ir D. MakGregoro teorijos. Paskatų įvairovė. Auklėjimas. Profesinė etika. Vadovavimas. Valdžia ir asmeninė įtaka. Bendravimas. Įtikinimas. Vadovavimo stiliai. Biurokratizmas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Reguliavimas. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos, sampratos. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Vadybos raida. Vadybos mokyklos. Tarpdisciplininis vadybos pobūdis. Reglamentavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija. Įstatymai. Įstatai. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Nuostatai. Instrukcijos. Normos. Teisiniai vadybos pagrindai. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Vadybos dokumentai. Įmonės vieta ūkyje. Įmonės samprata. Įmonių klasifikacija. Ne pelno organizacijų rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Įmonių (organizacijų) steigimas ir valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų (dalininkų) vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Teisiniai vadybos pagrindai. Įmonės strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Tinklinis planavimas. Matricinė struktūra. Tinklinis planavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos tipai. Gamybos procesas. Pirminių darbo grandžių specializavimas. Gamybinės struktūros. Gamybinis potencialas. Įmonės personalo valdymas. Personalo valdymo funkcijos. Personalo ugdymas. Personalo tarnybų ir tiesioginių vadovų funkcijų derinimas. Kokybės valdymas. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kaštai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimą. Įmonės finansinės veiklos valdymas. Vidiniai lėšų šaltiniai. Išoriniai lėšų šaltiniai. Lėšų valdymas. Finansų tvarkymas. Pagalbinio ir aptarnavimo ūkio organizavimas. Įrengimų ir įrankių ūkis. Remonto organizavimas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(30 puslapių)
  2007-04-03
 • Vadyba (75)

  Vadybos esmė. Mokslinio valdymo mokykla. Bihevioristinė mokykla. Klasikinė valdymo teorija. Įmonės sąvoka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Šiuolaikinės vadybos teorijos. Vadyba Lietuvoje. Įmonės socialinė, ekonomine sistema. Socialinė atsakomybė. Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Planavimas. Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija. Įmonės ekonominiai ir socialiniai tikslai. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas pagal SWOT metodika. Strategijos variantų analizė, strategijos pasirinkimas ir įgyvendinimas. Organizavimo esme ir žingsniai, valdymo lygiai. Organizacinis projektavimas ir organizacinė struktūra. Vadovavimo esmė, vadovavimo teorijos: bruožų, elgsenos, situacijų, charizmatinis vadovavimas. Vadovavimas, valdžia, galia. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, prioritetai, įgaliojimai. Vadovavimo stiliai: autokratinis, demokratinis, liberalusis, biurokratinis, orientuotas į darbą ir žmogų. Motyvacijos esmė. Svarbiausios teorijos. Kontrolės esmė ir rūšys. Kontrolės procesas. Prekių ir paslaugų kokybė. Kokybės laidavimo sistema. Komunikacijos esmė, rūšys, procesas. Bendravimo tobulinimo būdai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Informacinė valdymo sistema. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Derybos: pasirengimas ir vedimas. Sprendimo priėmimo procesas. Konfliktų ir stresų valdymas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2007-04-04
 • Vadyba (78)

  Vadybos/valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Struktūrų formavimas. Kontrolės samprata. Kontrolės lygiai, rūšys. Kontrolės procesas. Visuotinė kokybės vadyba. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės motyvavimo teorijos. Procesinės motyvavimo teorijos. Komunikavimo samprata, komunikavimo procesas. Komunikavimo rūšys. Komunikavimo barjerai. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimas. Komandinis darbas. Sprendimų priėmimas. Valdymo skirtumai. Inovacijos. Inovacijų vadyba.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2007-04-19
 • Vadyba (84)

  Sisteminis požiūris pasaulio pažinime. Kolektyvinis darbas. Valdymas. Vadyba. Valdymo struktūrų įvairovė. Organizacija kaip sistema, jos elementai. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos veiklos aplinka ir jos įtaka organizacijai. Vadybinis organizacijų struktūrizavimas. Vadybos sprendimai. Valdymo sprendimai. Sprendimų priėmimo procesas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Organizacijos tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijų klasifikacija. Organizavimas. Organizacijų įvairovė. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Prognozavimas ir planavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Operatyvusis planavimas. Planinių sprendimų parengimas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Psichologiniai valdymo metodai. Skatinimas. Profesinė etika. Auklėjimas. Vadovavimas. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Bendravimas ir jo aspektai. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kontrolė ir reguliavimas. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Vadybos raida. Reglamentavimas. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantys vadybos dokumentai. Įstatai. Nuostatai. Įmonės vieta ūkyje. Organizacija. Misija. Valdymo ypatumai. Valstybės valdymas. Išlaidos. Mokesčiai. Reguliavimas. Įmonės (organizacijos) steigimas ir valdymas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Įmonės strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Tinklinis planavimas. Matricinėje valdymo struktūroje. Gamybos organizavimas. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Personalo valdymas. Personalo ugdymas. Kokybės valdymas. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. Įmonės materialinis aprūpinimas. Materialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis. Pagalbinio ir aptarnavimo ūkio organizavimas. Įrengimų ir įrankių ūkis. Remonto organizavimas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2007-05-11
 • Vadyba (87)

  Organizacija, kaip sistema, jos elementai. Organizacija – vadybinės veiklos erdvė. Organizacijos produktų ir jų gamybos (teikimo, kūrimo) procesų įvairovė. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijoje. Pasidalijimas. Koordinavimas. Valdymas ir vadyba. Valdymo sprendimo priėmimo procesas. Valdymo sprendimo modeliai ir jų tipai. Valdymo struktūros. Valdymo struktūrų projektavimas. Organizacijos valdymo dokumentai. Teoriniai darbo skatinimo pagrindai. Darbo skatinimo būdai. Darbo skatinimas pinigais. Organizacijos paskirtis ir strategija. Organizacijos tikslų kompleksas. Įmonės strategijos parengimas. Įmonės strategijos įgyvendinimas. Valdymo funkcijos. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Prognozavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Vadovavimo stiliai. Valstybės valdymas. Įmonės samprata ir įmonių klasifikacija. Įmonė. Įmonininkas. Įmonės valdymas. Darbo santykiai įmonėje. Įmonių rūšys. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės. Įmonės vieta ūkyje. Įmonių (organizacijų) steigimas. Gamybos tipai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Įmonių materialinių išteklių valdymas. Įmonės finansinės veiklos valdymas. Įmonės personalo valdymas. Darbo vertinimas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Produkto kokybės valdymas. Kokybės standartai ir kontrolė.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2007-06-06
 • Vadyba (97)

  Vadybos praktika senosiose civilizacijose. XVIII-XIX amžiaus mąstytojų darbai. Maslow motyvavimo teorija. Matematinė vadybos mokykla. Organizacijos kultūros teorija. vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. Teilorizmo principai. Herzbergo dviejų veiksnių motyvavimo motyvavimo teorija. Šiuolaikinei mokyklai būdingi bruožai. Multikultūra, subkultūra, kontrkultūra. Vadybos samprata praktine ir moksline prasme. Fordizmo principai. McGregor X-Y teorija. Ouchi Z teorija. Galios ir politikos teorija. Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos. Fajolio indėlis į vadybos mokslą. Hotorno eksperimentas. 7 S teorija. Galios formos pagal Frenčą ir Reiveną.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2009-02-02
 • Vadyba ir administravimas

  Lietuvos regioninė politika ir jos perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Formalios ir neformalios organizacijos. Biurokratinės organizacijos bruožai (pagal Wėberį). Tikslinga ir neplanuota organizacijų kaita. Informacinių technologijų įtaka šiuolaikinėms organizacijoms. Valdymo informacinių sistemų samprata. Informacinių sistemų tipai. Duomenų apdorojimo sistemos ir komunikacijos sistemos. Informacinių technologijų saugumo samprata. Informacijos saugumą reglamentuojantys teisės aktai. Valdymo sprendimo samprata. Sprendimo priėmimo teorijos. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Strateginio veiklos plano rengimo ir vykdymo etapai. "Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategija" ir joje numatyti raidos prioritetai. Žinių visuomenės prioriteto-valstybės valdymas ir savivalda apžvalga. Elektroninės valdžios samprata. Lietuvos valstybės tarnybą reglamentuojantys teisės aktai. Valstybės tarnybos departamento funkcijos. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąvokų esmė.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-04-10
 • Vadybos pagrindai (4)

  Įmonė – vadybos objektas. Vadybos objektas. Vadyba teorine ir praktine prasme. Visuminis gamybinės organizacijos valdymo procesas. Kaip suprantate kas yra verslo įmonė, kokie jos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Pramonės įmonių klasifikavimas: pagal žaliavas, pagamintos produkcijos paskirtį, dydį, technologinį pranašumą, specializacijos lygį. Nurodykite trijų mišriosios ekonomikos sektorių (privataus, valstybinio ir ne plano) skiriamuosius požymius. Valstybinė įmonė. Struktūrinė vadybos traktuotė: pardavimas – marketingas, gamyba, aprūpinimas. Gamybos objektas: personalas, gamybos priemonės, gamybos objektai, finansai. Juridiniai įmonės tipai: įmonės, tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrovės, akcinės bendrovės, valstybinės įmonės ir kita (apibūdinti AB ir UAB skiriamuosius bruožus ir veiklos ypatumus). Kas sudaro įmonės struktūrą? (apibūdinkite verslo įmonės vidinę ir išorinę aplinką). Pagal tam tikrus skiriamuosius požymius apibūdinti įmonės produkciją. Bendrosios valdymo funkcijos. Įmonės planų sistema. Planavimo normatyvinė bazė. Kaštų samprata ir klasifikacija. Kaip nustatomi ir paskirstomi kaštai atskiriems gaminiams. Kas yra gaminio savikaina ir kaip ji apskaičiuojama. Organizavimas. Organizavimas plačiąja ir siaurąja prasme. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Kaip klasifikuojamos kontrolės formos. Kokius žinote kontrolės metodus. Apskaita. Finansinės ir valdymo apskaitos skiriamieji požymiai. Buhalterinės ir finansinės atsakomybės dokumentai: buhalterinis balansas, pelno – nuostolių ataskaita, finansinių pakitimų ataskaita. Vienguba ir dviguba buhalterija. Personalo vadyba. Personalo vadybos turinys. Kaip klasifikuojamas personalas. Kaip klasifikuojamas valdymo personalas. Organizacinės valdymo struktūros (klasikinės ir modernios). Skyrių ir pareigybių instrukcijos. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo autoritetas. Autoriteto dedamosios. Kas sudaro marketingo kompleksą, apibūdinti jo elementus. Kokius žinote prekių klasifikavimo požymius, kaip klasifikuojamos prekės pagal šiuos požymius. Gaminio gyvavimo ciklo metodas. Mažmeninės ir didmeninės prekybos skiriamieji požymiai. Kodėl svarbu atsižvelgti į prekės gyvavimo ciklo stadijas. Pasiskirstymas ir logistikos samprata. Prekių pateikimo metodai. Rėmimas. Reklamos rūšys ir priemonės. Reklaminė kompanija kaip formuojamas reklamos biudžetas.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2008-04-03
 • Vadybos pagrindai (6)

  Valdymas ir Vadyba. Valdymo ypatybes versle. Organizacijos valdymo struktūros. Vadybos funkcijos. Planavimas- vadybos ciklo pradžia. Makgregoro X ir Y teorijos. Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Kontrolė ir reguliavimas. teisinis vadybos reguliavimas. Organizacijos valdymo struktūros sudėtinės dalys ir jų formavimo eiliškumas. Vadybos sprendimai. Vadovo komunikacijos. Skatinimas darbo turiniu, ilgalaikiais tikslais ir korporacine kultūra. Darbo praturtinimas ir socialinė inžinerija. Gyvenimo karjeros planavimas ir MBO. Dalyvaujamoji vadyba ir korporacinė kultūra. Vadybos dorovė. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas. Vadovo darbo ypatybės.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2008-10-30
 • Vadybos pagrindai (8)

  Vadybos samprata ir jos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijų veiklos vidaus ir išorės aplinkos.Vadybos subjekto apibūdinimas. Antreprenerystė ir inovacinės vadybos turinys. Vadybos mokslo raidos etapai. Frederickas Teyloras ir mokslinio valdymo mokykla. Henris Fayolis ir klasikinė organizacijos valdymo mokykla. "X" vadybos teorijos esmė. "Y" vadybos teorijos turinys. "Z" vadybos teorijos apibūdinimas. Vadybos tikslų sistema ir tikslų permainos globalizacijos sąlygomis. Užduočių pagrindimas ir reikšmė įgyvendinant vadybos tikslus. Objektyvieji vadybos dėsniai ir jų paisymo būtinumas. Merfio dėsniai ir jų reikšmė vadyboje. Vadybos principų charakteristika. Valdymo stiliai ir charakteringi jų bruožai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbuotojų motyvacija: koncepcijos ir būdai. Vadybos metodai kaip bendravimo instrumentas. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos informacinės sistemos šiuolaikinėmis sąlygomis. Vadybos sprendimo modeliai ir charakteriu gijų bruožai. Veiksniai, įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Pagrindinių vadybos sprendimų charakteristika. Programuoti ir neprogramuoti vadybos sprendimai ir jų priėmimo procesas. Matematiniai sprendimų priėmimo modeliai. Organizacijos kultūra ir jos komponentai. Organizacijos multikultūros formavimasis šiuolaikinėmis sąlygomis. Organizacijos vadovo darbo turinys šiuolaikinėmis sąlygomis. Bendrasis vadybos funkcijų apibūdinimas. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. Vadybinės veiklos pertvarka įsitvirtinant globalioje erdvėje. Organizavimas kaip vadybos funkcija. Organizacijos struktūros projektavimo komponentai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Pagrindinių organizacinių valdymo struktūrų charakteristika. Planavimas kaip vadybos funkcija. Planų sistema ir jų sudarymo ypatybės. Operatyvaus planavimo esmė ir ypatybės. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Prognozavimo esmė ir reikšmė vadyboje. Prognozavimo metodų charakteristika. Reguliavimo kaip valdymo funkcijos turinys. Verslo tarpusavio santykių ES šalyse reguliavimas. Kontrolės esmė ir visuotinės kokybės vadyba. Kontrolės metodai ir formos. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Penkios valdžios formos ir pagrindiniai reikalavimai vadovui. Organizacijų vadybos projektavimo teisiniai pagrindai. Svarbiausieji pagrindinių įmonių rūšių privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2009-11-03
 • Vadybos teorija

  Išorinių jėgų poveikis vadybai. Vadybos pokyčių varomosios jėgos: chaoso teorija, darbo jėgos įvairovė, globalizacija. Chaoso teorija. Darbo jėgos įvairovė. Globalizacija. Besimokanti organizacija: vizija ir kultūra, atvira vadyba, naujos karjeros galimybės, valdžios suteikimas, naujos struktūros. Besimokanti organizacija. Vizija ir kultūra. Valdžios suteikimas. Naujos struktūros. Atvira vadyba. Naujos karjeros galimybės. Organizacijos aplinka: tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementai. Išoriniai organizacijos elementai. Vidiniai organizacijos elementai. Socialiniai kintamieji. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokykla. F. Teiloras savo filosofiją grindžia tokiais pagrindiniais principais. Pagrindiniai L. Ir F. Gilbretų teiginiai. Mokslinio valdymo teorijos privalumai. Mokslinio valdymo teorijos trūkumai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. A. Fajolis. Klasikinės organizacijos teorijos mokyklos privalumai. Trūkumai. Bihevioristinės mokyklos pagrindiniai teiginiai. Hotorno eksperimentas. Hotorno eksperimentas leido suformuluoti išvadą, kad neformalios darbo grupės – socialinė darbuotojų aplinka – teigiamai veikia darbo našumą. Hotorno tyrimo išvados. Vadybos mokslo mokyklos indėlis. Nauji vadybos teorijos pasiekimai: sisteminis požiūris, atsitiktinumų požiūris, dinamiški santykiai. Vadybos mokslo mokykla. Vadybos mokslo mokyklos privalumai ir trūkumai. Nauji vadybos teorijos pasiekimai. Sisteminis požiūris. Situacinis (atsitiktinumų) požiūris. Dinamiškų santykių požiūris. Valdymo proceso esmė. Pagrindinės vadybos funkcijos. Valdymo proceso modelis. Sprendimų priėmimas kaip problemų ir galimybių identifikavimas. Sprendimų tipai: programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Spendimo priėmimo metodai.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2008-11-18
 • Vadybos teorija (2)

  Planavimo kaip vadybos funkcijos esmė. Tikslų vaidmuo organizacijoje ir planavimo žingsniai. Planų hierarchija: misija, strateginiai planai, operatyviniai planai. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Organizacinių struktūrų projektavimo tikslas, struktūra: darbo pasidalijimas, struktūrinių grandžių formavimas, hierarchija, koordinavimas. Klasikinis, užduoties–technologijos ir aplinkos požiūriai į organizacinį projektavimą. Užduoties-technologijos požiūris. Aplinkos požiūris. Linijinė valdymo struktūra, linijinė-štabinė struktūra, funkcinė valdymo struktūra. Šiuolaikinės organizacijos valdymo struktūros: projektinė, matricinė, prekinė, segmentinė ir geografinė valdymo struktūros. Valdymo metodo sąvokos esmė. Ekonominiai valdymo metodai. Administraciniai(teisiniai) valdymo metodai. Socialiniai ir psichologiniai valdymo metodai. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo stilių įvairovė. Vadovavimas ir valdžios formos: prievarta. paremta valdžia, atlyginimu paremta valdžia. Eksperto valdžia. Pavyzdžio etaloninė valdžia. Teisinė valdžia. Kontrolės organizavimo procesas. Efektyvios kontrolės bruožai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2008-12-30
Puslapyje rodyti po