Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos šperos

Vadybos šperos (124 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (110)

  Vadyba. Valdymo teorijos. Klasikinės vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorijos. Teiloras. Maksas Vėberis. H. Fordas. G. Emersonas. Administracinė valdymo teoriją. H. Fajolis. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinės vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris). Sistema. Kibernetika. Procesinis požiūris. Visuotinė kokybės vadyba. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Planų pavidalai. Planavimo barjerai. Planų skirstymas. Organizavimas. Organizavimo termino sąvokos. Organizacinė valdymo struktūra. Organizavimo tikslas. Organizavimo objektas. Delegavimas. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūrų schemos arba organigramos. Valdymo struktūrų tipai. Valdymo struktūrų darniai: štabinės. Matricinės valdymo struktūros. Centralizacijos privalumai. Centralizacijos trūkumai. Decentralizacijos privalumai. Decentralizacijos trūkumai. Optimali organizacinė struktūra. Darbo paskirstymo formos. Horizontalusis darbo paskirstymas. Mintzbergo struktūra. Vadovavimas. Vadovo vaidmuo. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stilius. Valdymo metodas. Kontrolė. Kontrolės charakteristikos. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Informacija. Informacijos klasifikavimas. Informacijos keliami reikalavimai. Pasikeitimas informacija. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacija. Komunikacijos proceso barjerai Valdymo apskaita. Informacijos poreikio nustatymas. Prognozavimas. Prognozavimo priemonės ir metodai. Prognozavimo metodo pasirinkimą lemiantys veiksniai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Ekonometrija. Vadybos sprendimai. Sprendimai klasifikuojami pagal šiuos požiūrius. Sprendimo priėmimo metodai. Svarbiausia konflikto rūšis – kontroversija Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Kompromisas. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Grupinio darbo priimant sprendimus problemos.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2010-06-07
 • Vadyba (14)

  Vadovavimas. Vadovai. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovo darbo organizavimas. Vadovo darbo dienos tvarkymas.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Vadyba (16)

  Rinkodara (marketingas). Marketingo uždaviniai ir tipai. Rinka ir rinkos tyrimai. Rinkos klasifikavimas. Rinkų segmentavimas. rinkų tipai. Kaina ir kainodara. Turto nusidėvėjimas. Amortizacija. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Personalo vadyba. Darbo organizavimo esmė. Darbo vietų organizavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo užmokesčio formos ir atmainos. Kokybė ir jos parametrai. Kokybės valdymas. Verslo planų sudarymas.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Vadyba (18)

  Valdymas. Vadyba. Sistema. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos aplinka. Valdymo objektas ir valdymo subjektas. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo struktūros. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Organizacinės valdymo struktūros. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija; įstatymai; įstatai; nuostatai; instrukcijos; normos. Kolektyvinė darbo sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Aplinka. Valdymo funkcijų klasifikacija. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Gamybos organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. Sprendimo priėmimo procesas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Skatinimas. Valstybės valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Vadyba (19)

  Kas yra marketingas, marketingo koncepcijos, marketingo tipai, 4p (pi) pagrindiniai marketingo komplekso elementai, aplinkos komponentai, rinka, reali rinka, potenciali rinka, rinkos segmentas, tarpasmeniniai faktoriai, asmeniniai faktoriai, prekė, gyvavimo ciklas , prekių klasifikavimas, prekių linija, asortimentas, kanibalizacija, asortimento tobulinimo kryptys, naujų prekių kūrimo etapai, prekinis ženklas, prekinis simbolis, įpakavimo funkcijos,
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2005-12-20
 • Vadyba (21)

  Vadyba. Vadyba senojoje Lietuvoje. Tautinio atgimimo laikotarpiu vadyba Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris). Procesinis požiūris. Visuotinė kokybės vadyba. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Valdymo struktūrų tipai. Optimali organizacinė struktūra. Vadovavimas. Kontrolė. Informacija. Prognozavimas. Prognozavimo priemonės ir metodai. Ekstrapoliacija. Sprendimų priėmimo metodai.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-01-18
 • Vadyba (25)

  Valdymas ir vadyba. Valdymo ypatybės versle. Organizacijų valdymo struktūros. Vadybos funkcijos. Planavimas. Psichologiniai valdymo pagrindai. Darbo skatinimas. Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Kontrolė ir reguliavimas. Teisiniai valdymo pagrindai. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Vadybos sprendimai ir jų formavimo metodai. Vadovo komunikacijos. Skatinimas darbo turiniu, ilgalaikiais tikslais ir korporacine kultūra. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas. Vadovo darbo ypatybės.
  Vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-02-08
 • Vadyba (26)

  Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Sisteminis požiūris į vadybą. Valdymo sistema. Pagrindiniai organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesai. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Kontrolės samprata. Kontrolės dydžiai ir ryšys. Kontrolės procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės (poreikių) motyvavimo teorija. Komunikavimo samprata, procesas. Komunikacijos rūsys. Organizacijos informacinė sistema. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimas. Komandinis darbas. Sprendimų priėmimas. Valdymo skirtumai gamybos ir paslaugų sferos organizacijose.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-02-20
 • Vadyba (29)

  Kaina. Prekių asortimentas. Marketingo nagrinėjami gyvavimo ciklai. Prekės identifikavimas. Kainodara. Produkto derinimo strategija. Kainos nustatymo etapai. Komunikacinis procesas. Marketingo valdymas. Mažmeninė prekyba. Prekių judėjimą lemiantys veiksniai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Vadyba (32)

  Boldingas. Bendroji sistemų klasifikacija. T. Parson: Sisteminės organizacijos bruožai. Sistemų skirstymas pagal elementų ir jų tarpusavio ryšių turinį bei savybes. Organizacija kaip sistema. Socialinės sistemos idėja. M.Blau ir V.Skotas, organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikacija. Sistemų struktūrų tipai. Pagrindinės sistemų charakteristikos. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos viešajame ir privačiuose sektoriuose. Organizacijų klasifikacija, jas įvertinant bent penkiais aspektais. Organizacijos dydžių charakteristikai nustatyti yra du kriterijai. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti. Emersono principai. Idealios organizacijos charakteristikos: M.Vėberio koncepcijos esmė. Organizacija ir aplinka. Bendroji ir specifinė, jų įtaka organizacijai. Veiklą įtakoja šios aplinkos savybės. Aplinka. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams. Fajolis:Administracinės veiklos elementai ir principai. Organizacijos valdymas, jo esmė. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Sprendimo parengimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Koordinavimas. Motyvavimas. Poveikio būdai. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Higieniniai veiksniai. Valdžios formos. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. 3 vadovavimo stiliai. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal Vrumą. 2 vadovo veiklos sferos – perspektyvinė ir operatyvinė veikla. Organizacinis organizacijos vystymasis (Frenčas, Margulis, Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymąsi. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Kompleksinį valdymo sistemos organizacinį projektą sudaro šie skyriai. Pitersas, Vuotermanas Tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2006-03-29
 • Vadyba (33)

  Vadyba. Organizacija turi tokius bruožus. Organizacijos būna. Valdymas. Priežastys, kodėl organizacijas reikia vaidyti. Verslininkas. Aukščiausio lygio vadovai. Vidurinės grandies vadovai. Žemiausio lygio vadovai. Vadybininko arba vadovo atliekami vaidmenys pagal H. Mincberg. Našumas. Efektyvumas. Vadybos mokslo raida. Mokslinė vadybos mokykla (nuo 19 amžiaus pabaigos). Senovinė organizacija. Šiuolaikinės organizacijos. H. Emersonas. Administravimo principai. Sisteminis požiūris. Vadyba Lietuvoje. Organizacijų aplinka. Bendravimo procesai organizacijoje (komunikacija). Bendravimo procesas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo modeliai ir metodai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Vadyba (35)

  Informacinė vadybinių sprendimų priėmimo sistema. Informacijos vaidmuo valdymo procese. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo procesas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizacijos valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Organizacijos pokyčių valdymas. Vadybinių sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės. Bendrovės konkurencinės strategijos formavimo modelis. Strateginės konkurencinės informacijos sistema.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadyba (36)

  Įvadas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
  Vadyba, špera(45 puslapiai)
  2006-04-11
 • Vadyba (38)

  Personalo vadybos turinys ir raida, personalo klasifikavimas. Valdymo lygiai. Darbdavių ir valdymo personalo uždaviniai. Darbuotojų interesas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo tikslai. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Klasikinės valdymo struktūros, sistemos. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Personalo valdymas. A. Maslowo motyvavimo teorija. McGregoro X - Y teorija. Vadovo autoritetas. Valdymo stilius ir elgsena. Lyderiavimas. Valdymo kokybės įvertinimas. Darbo pasidalijimas. kooperavimas ir personalo paskirstymas. Darbo metodai. Darbo vietų organizavimas. Darbo normavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Darbo normų nustatymas pagal normatyvus. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Darbo rinkos sąlygos. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-05-11
 • Vadyba (42)

  Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris į vadybą. Valdymo sistema. Pagrindiniai organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesai. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Organizacinių struktūrų formavimas. Kontrolės samprata. Kontrolės dydžiai ir rūšys. Kontrolės procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės (poreikių) motyvavimo teorija. Procesinė motyvavimo teorija. Komunikavimo samprata, procesas. Komunikacijos rūšys. Komunikavimo barjerai. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Komandinis darbas.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2006-06-02
 • Vadyba (44)

  Organizacija. Kodėl organizacijas reikia valdyti? Formalios ir neformalios organizacijos. Įmonė kaip vadybos objektas. Įmonių tipai. Vadybos samprata ir turinys. Planavimo proceso fazės. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Valdymo personalo klasifikavimas. Operacijos. Pagrindinių procesų fazės. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Cecho gamybos struktūra. Srovinių linijų klasifikavimas. Srovinių linijų transporto priemonės. Srovinės gamybos efektyvumas. Srovinės gamybos trūkumai. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkis. Remonto ūkis. Energetikos ūkis. Medžiagų ūkis. Logistikos sistemai svarbūs veiksniai. Medžiagų poreikio nustatymas. Tiekimo organizavimas. Atsargų planavimas. Sandėlių organizavimas. Vidaus transportas. Pagalbinių tarnybų darbo efektyvumas. Pagalbinių tarnybų organizavimo tobulinimo kryptys. Planavimas, apskaita, kontrolė, koregavimas. Planavimo samprata ir svarba. Įmonės vizija. Įmonės misija. Planavimo sistemos organizavimas. Periodinis planavimas. Projektinis planavimas. Kaštai. Apskaitos objektas. Bendrieji apskaitos principai. Vienguba ir dviguba buhalterija. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Kontrolės samprata ir svarba. Kontrolės lygiai organizacijoje. Kontrolės procesas. Broko apskaita ir analizė. Koregavimas. Dispečeriavimas. Kontrolingas.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-06-19
 • Vadyba (45)

  Antrepreneris. Vedėjas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo koncepcija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Douglas McGregor. X teorija. Y teorija. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba (naujasis metodas) koncepcija. Trys esminės nuostatos. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Vadybos funkcijos. Planavimas organizacijose. Formalus planavimas. Strateginė veikla. Organizavimas. Pagrindiniai formalios organizacijos požymiai. Delegavimas. Atsakomybė. Valdymo organizavimas. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai. Štabinė struktūra. Konsultacinis aparatas. Štabinės struktūros privalumai ir trūkumai. Matricinė struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Decentralizuoto valdymo modelis. "Aukštos ir žemos" struktūros. Motyvacija. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Interpersonaliniai vaidmenys. Informaciniai vaidmenys. Informacija vadyboje. Informacijos perdavimo kanalai. Tipinės valdymo funkcijos. Priėmimo stilius. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2006-06-27
 • Vadyba (47)

  Įmonė ir jos tikslai. Įmonių juridinė sandara. Įmonių junginiai. Vadybos samprata. Klasikinės vadybos teorijos. F.Teiloro teorija. H.Fordo principai. M.Vėberio teorija – idealaus biurokratinio valdymo teorija. H.Fajolio pagrindai. Klasikinės sociopsichologinės teorijos. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvacijos teorija. (bihevioristinė). Visuotinio dalyvavimo valdyme teorija (partisipatyvinė). Ankstyvosios empirinės teorijos. Integratyvaus mokslo teorija. Profesionalaus menedžmento teorija. Sistemų teorijos metmenys. Įmonių valdymo procesas. Organizacinis valdymas. Gamybos ir technologijos aptarnavimo valdymas. Pardavimo ir įsigijimo valdymas. Finansų valdymas. Personalo valdymas. Vadovo darbo stilius. Vadovas – autokratas. Vadovas – demokratas. Vadovas – liberalas. Reikalavimai vadovui. Organizacinės valdymo struktūros. Gamybos proceso vadyba. Operacijų derinimo būdai. Marketingas. Rinka. Paslaugos ir jų paklausa. Paslaugų kainodara. Lūžio taškas. Kokybės vadyba. Nusidėvėjimas. Darbo organizavimas. Investiciniai planai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-09-18
 • Vadyba (52)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Biurokratijos koncepcijos esmė. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Uždaviniai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacinei struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Kokybės supratimas ir jos vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2006-10-18
 • Vadyba (54)

  Vadyba. Valdymas. Vadovų tipai. Klasifikacija pagal atliekamas funkcijas. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Žmogiškųjų santykių (bihevioristinė) mokykla. Sisteminė mokykla. Situatyvinė (atsitiktinumų arba kontingencinė) mokykla. Išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio elementai. 5 pagrindinės visuotinės kokybės vadybos idėjos. Visuotinės kokybės vadybos priemonės. Planavimas. Organizavimas. Organizacinio projektavimo sudėtinės dalys. Organizacinio vystymo tipai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-11-09
Puslapyje rodyti po