Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninė prekyba (3)

  Įvadas. Elektroninės prekybos samprata. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroniniai aukcionai. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-09
 • Elektroninė prekyba Lietuvoje (2)

  Įvadas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos dalyviai. Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos formos. Atsiskaitymo už pirkimus internetu būdai. Internetinė prekyba Lietuvoje. Prekybos internetu padėtis Lietuvoje. Prekybos internete privalumai ir trūkumai. Elektroninės parduotuvės Lietuvoje. Internetinės prekybos prognozės. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-05-23
 • Elektroninė prekyba Lietuvoje: "Naminukas"

  Įvadas. Internetinė elektroninė parduotuvė. Vartotojo registracija. Prekių asortimentas. Prekių pirkimas ir pristatymas. Prekių pirkimas. Prekių pirkimo žingsniai. Prekių pristatymas. Atsiskaitymas. Lizingo sąvoka. Lizingo suteikimo sąlygos. Prekių grąžinimas ir garantijos. Šlamučiai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-16
 • Elektroninės veiklos sandara ir modeliai

  Įvadas. Elektroninės veiklos sandara ir modeliai. Elektroninės komercijos sandara ir modeliai. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės prekybos modeliai. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • Elektroninio verslo privalumai ir trūkumai

  Įžanga. Elektroninė komercija. Kas tai? Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Svarbiausi elektroninio verslo privalumai. Tiekėjų galimybės ir klientų nauda. Elektroninio verslo trūkumai. Sėkmingo elektroninio verslo sprendimo pavyzdys. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-03-15
 • Elektroninio verslo taktika ir perspektyvos

  Įvadas. E-komercijos vystymasis. E-komercijos dalyviai bei tipai. Intranetas. EDI (Electronic Data Interchange). E-komercijos nuosmūkis. Globalus tinklas – internetas. Virtualūs privatūs tinklai. CMS - turinio valdymo sistema. CMS posistemiai. Turinio valdymo sistemų taikymas. Atvirojo kodo CMS. CRM (angl. Customer relation management) - pardavimų proceso automatizavimas ir kontaktų su klientais valdymas. Kas tai yra CRM? CRM kūrimas. AIVA 9001- E-komercijos, CRM, E - Marketingo, Pirkimų valdymo ir prekių apskaitos programa. Programos langų pavydžiai. Programos dalys. Išvados.
  Vadyba, referatas(34 puslapiai)
  2008-04-02
 • Elektroninis verslas Lietuvoje

  Įvadas. Elektroninio verslo plėtra Lietuvoje. E-verslas plinta Lietuvoje. Ginklas konkurencinėje kovoje. Svarbiausia žinoti, ko sieki. Elektroninio verslo plėtros sąlygos. Interneto bei informacinių technologijų išsivystymo bei vartojimo lygis ir paplitimas. Teisinio reguliavimo klausimų suderinimas. Valstybinio reguliavimo vaidmuo ir įtaka e-verslo plėtrai. Lietuvos problemos e-verslo požiūriu. E-verslo plėtros Lietuvoje strateginiai tikslai ir jų įgyvendinimo uždaviniai. Elektroninė prekyba. Lietuviškos elektroninės parduotuvės. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-22
 • Elektroninis verslas statyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir užsienio šalių statybos įmonių elektroninio verslo sistemų analizę ir įvertinti valstybės vaidmenį šioje srityje. Elektroninio verslo sistemos statyboje. Elektroninis verslas Lietuvoje ir užsienyje. Elektroninis verslas Lietuvoje. Elektroninis verslas užsienyje. Lietuvos ir užsienio elektroninio verslo palyginimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2010-06-15
 • Emigracijos problema Lietuvoje

  Emigracijos problema. Alternatyvos problemoms spręsti. Ekonominio ir socialinio poveikio. Privalumai ir trūkumai. Problemos sprendimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-24
 • Etninės problemos prekybos organizacijoje

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti etines problemas prekybos organizacijoje. Verslo etikos ugdymo kryptys. Prekybos organizacijos atsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Socialinė organizacijos atsakomybė. Vadovas prekybos organizacijoje. Bendri vadovų bruožai. Geras ir doras vadovas. Vadovo asmenybės bruožai. Darbuotojų įdarbinimo problema. Darbuotojų tipai ir bendravimo su jai stilius. Blogo darbuotojo bruožai. Prekybos organizacijos valdymas. Valdymo stilius. Vadovavimasis biurokratizmo principais. Vadovavimasis liberalizmo principais. Autokratinis valdymas. Informacijos srautas, kai vadovas – autokratas. Demokratinis valdymas. Informacijos srautas, kai vadovas – demokratas. Pavaldinių aktyvumas darbe (%) priklausomai nuo valdymo stiliaus. Personalo įdarbinimas. Įdarbinimas per darbo biržas. Personalo verbavimas per darbo vietų pasiūlą. Sprendimas samdyti. Darbo aprašymas. Asmens savybių aprašymas. Darbuotojų priėmimas į darbą. Asmeninis pokalbis. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Apibendrinkime rezultatus. Darbo vietų paieška. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2010-02-10
 • Europos bendrovė - geriausia verslo forma įmonėms veikiančioms keliose Europos sąjungos šalyse

  Įvadas. Ištakos. Europos bendrovės steigimas. Buveinės perkėlimas. Europos bendrovės valdymas. Darbuotojų dalyvavimas valdant bendrovę. Europos bendrovės privalumai. Europos bendrovės trūkumai. Europos bendrovių skaičius. Europos bendrovių pavyzdžiai. Ecoteq Se. Galleria di Brennero Brennerbasistunnel Se. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-05-05
 • Europos bendrovės

  Įvadas. Europos bendrovė. Bendrovės steigimas ir registravimas. Holdingo SE steigimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Europos bendrovės perkėlimas. Bendrovės likvidavimas, nemokumas ir mokėjimų nutraukimas. Europos bendrovė Lietuvoje. Europos bendrovės steigimas Lietuvoje. Lietuviškos Europos bendrovės valdymas ir pertvarkymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-02-27
 • Europos Sąjungos (ES) kaip tarptautinės organizacijos veikla

  Įvadas. Europos sąjungos (ES) kūrimasis. Europos Sąjungos susikūrimo istorija. Europos Sąjungos valstybių integracija. Bendros rinkos sukūrimas. Europos Sąjungos didėjimas. Europos Sąjungos funkcionavimas. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos Taryba. Europos Vadovų Taryba. Europos Parlamentas. Europos Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Kitos institucijos. Pirmosios instancijos teismas. Audito rūmai. Europos investicijų bankas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos pinigų institutas. Europos Sąjungos (ES) veikla. Darbas regionuose. Struktūrinės politikos išplėtimas į naujas valstybes nares. Socialinis matmuo. Užimtumo politika. Bendrųjų politikų finansavimas. Bendros žemės ūkio politikos reforma. Tvari plėtra. Technologinės inovacijos. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-02-06
 • Europos Sąjungos (ES) parama kaimo turizmui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos paramos būdus, skiriamus kaimo turizmui Lietuvoje. Kaimo turizmo esmė ir reikšmė. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo rūšys. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo turizmo verslo struktūra. Turizmo veiklos reglamentavimas. Turizmo ištekliai bei paslaugos. Kaimo turizmo verslas – svarbi kaimo plėtros alternatyva. Kaimo turizmo verslo kitimas Lietuvoje. Europos sąjungos parama. Lietuvos kaimo turizmo plėtotei. Kaimo plėtros politika Europos sąjungoje. SAPARD parama. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-11-25
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir programos žemės ūkiui remti

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Garantijų dalis. Paramos ankstyvam ūkininkų pasitraukimui iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonės. Ūkininkaujančių mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su aplinkosaugos apribojimais rėmimas. Agroaplinkosauga. Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Parama pusiau natūriniams, restruktūrizacijos etape esantiems ūkininkams. Parama diegiant Europos Sąjungos (ES) standartus. Orientavimo dalis. Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. Miškų ūkio plėtra. Leader+. Mokymas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas ir paramos įsisavinimas Lietuvos žemės ūkyje. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2009-02-20
 • F. Malik "Vadovauti, veikti, gyventi: veiksmingas valdymas naujaisiais laikais"

  F. Malik knygos "Vadovauti, veikti, gyventi: veiksmingas valdymas naujaisiais laikais" santrauka.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • F. Tayloro moksliniai valdymo principai

  Įvadas. Trumpai apie F. Taylorą. Pagrindinės mokslinio valdymo idėjos. Mokslinio valdymo tikslas. Moksliniai valdymo principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2010-10-21
 • F. Teiloras – darbo mokslinio organizavimo principai ir šiandiena

  Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Frederikas W. Teiloras. F. Teiloro idėjos praktikoje. F. Teiloro "Mokslinio valdymo principai". Pagrindinės mokslinio valdymo idėjos. Mokslinio valdymo principų apibendrinimas. Kritika. Teilorizmas. Teilorizmas šiandieniniame pasaulyje. Mokslinio valdymo teorijos pasiekimai, nuopelnai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-05
 • F. Teiloras, darbo organizavimo principai ir šiandiena

  Įvadas. Vadybos teorijos evoliucinė prigimtis. Mokslinis valdymas, F. Teiloras. Verslo vadyba šiandiena. Išvada.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-19
 • Finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Išoriniai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikė banko paskola. Lizingas. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos kredito unijos. Hipoteka. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikė banko paskola. Kreditinė linija. Overdraftas. Komercinis kreditas. Komercinio kredito teikiami privalumai ir trūkumai. Komercinis vekselis. Faktoringas. Faktoringo teikiami privalumai ir trūkumai. Forfeitingas. Vidiniai finansavimo šaltiniai. Pelno skirstymas. Nusidėvėjimo padengimas. Finansavimo galimybės skirtingo tipo įmonėse. Individualioji įmonė. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-03
Puslapyje rodyti po