Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Business Plan

  Verslo planas anglų kalba. Business Plan. Record Store. Introduction. Speciality. Market. Setup. Operating Cost. Break Even Analysis. Results. Recommendations.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-07
 • Ch. Argyris mokslinės idėjos ir jų taikymas šiuolaikinėse organizacijose

  Įvadas. Darbo tikslas — įsigilinti į žmogaus ir organizacijos santykius, suprasti problemų ir konfliktų esmę, išryškinti idealius organizacijos bruožus. Būtent šie dalykai ir yra svarbiausi amerikiečių mokslininkui Chris Argyris. Vadovo ir darbuotojų santykiai. Darbuotojų požiūris į organizacijos tikslus. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Valdžios esmė. Vadovo baimės ir nepasitikėjimas pavaldiniais. Konfliktai organizacijoje. Stresas darbe. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Lūkesčiai. Psichologinė sutartis. Kaip spręsti konfliktus? Įmonės psichologinio klimato tyrimas. Netinkamas bendravimas – paskata keisti darbą. Vadovo emocinis intelektas. Kaip valdyti stresą darbe? Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2008-10-07
 • Challenges of XXI century: Electronic Commerce

  Darbas anglų kalba. Elektroninė komercija. Introduction. Historical development. Technical and organizational aspects. Customer-Oriented. E-commerce problems. Product suitability. Acceptance of e-commerce.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-19
 • Charizmatiniai vadovai (siekiantys pokyčių)

  Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Charizmatinio vadovo samprata. Vadovo samprata. Vadovo darbas. Tiriamoji dalis. Respondentų nuomonės apie charizmatinį vadovą analizė. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-28
 • Charizmatinis lyderis

  Įvadas. Lyderio ir vadovo skirtumai. Lyderiui būdingi bruožai. Lyderio funkcijos organizacijos valdyme. Lyderystė lyderiavimo teorijų aspektu. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Būdingiausi charizmatinio lyderio bruožai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Centralizuotų ir decentralizuotų organizacijų pranašumų nustatymas: teorija ir praktika

  Įvadas. Centralizacijos ir decentralizacijos samprata. Šių valdymo formų trūkumai ir privalumai. Strategija ir organizacijos aplinka. Sprendimų priėmimas. "Aukštosios" ir "žemosios" valdymo struktūros. Darbų pasiskirstymas. Centralizuotas ir decentralizuotas tikslų pasirinkimas. Centralizavimo ir decentralizavimo mastai: informacijos srautai ir plano sudarymas. Įvairių centralizavimo ir decentralizavimo aspektų derinimas. Jų tarpusavio ryšiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-12-22
 • Companies’ competitive advantage in the century of Technology

  Introduction. What is competitiveness? Literature review. Competitive advantage. Core competency. Development of the Concept. Individual versus Core Competencies. Characteristics of Core Competencies. Competitiveness indicators in regional development. Competitiveness and sustainability. Technology: Step to competitiveness. Why Use Technology? Computer Technology Tools. Knowledge is Power. Simplification of Information Flow. Networks. E-networks. Computer Technology tools. How to check if the company is competitive. ISO 9000 series of standards. How to get ISO certification. Advantages of ISO certification. Conclusions.
  Vadyba, referatas(47 puslapiai)
  2007-03-19
 • Crisis management

  Darbas anglų kalba. Krizės valdymas. Abstract. Introduction. Analyzing the G.M’s response. Defining a crisis management plan. Cooperation and collaboration. Advantages and disadvantage of discounts during recovery. Lessons to learn. Recommendations.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-12-11
 • Cruise ship industry analysis

  Darbas anglų kalba. "Kruizinių laivų pramonė". Motivation. Problem statement. Interpretation. Limitation. Methodology. Criticism. Introduction of the cruise industry. Laws affecting cruise industry. Porter's 5 forces. Intensity of rivalry. Substitutes. Buyers. Suppliers. New entrants. Partial Conclusion on the Analysis of the Industry Using Porter’s 5 Forces. Buying behaviour. Buying centre. Involvement. Buying process. Partial conclusion of Buying Behaviour. Why people choose cruise vacations. SMS model. Service delivery system. SWOT analysis. Issue analysis. Suggestions. Conclusions.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2008-06-13
 • Dalykinės komunikacijos ypatumai Japonijoje

  Įvadas. Komunikacija. Asmenybė ir bendravimas Japonijoje. Bendravimo rūšys. Kultūra ir tradicijos. Verslo aplinkoje. Verslo dovanos partneriams. Vizitinės kortelės. Hierarchija, statusas ir lytis. Japonijos verslo kultūroje. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-11-30
 • Dalykinės komunikacijos standartai ieškant veiklos partnerių Airijos respublikoje

  Dalykinės komunikacijos standartai ieškant veiklos partnerių Airijos respublikoje. Dalykinės komunikacijos standartai derantis su partneriais Airijos respublikoje. Neformalieji kontaktai: Airijos tradicija. Problemų sprendimas bendraujant su partneriais iš Airijos: teismas, moderacija ar atlaidumas? Plėtra Airijoje, arba kaip airiai vertina konkurentus iš užsienio.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-15
 • Dalykinės komunikacijos su Ispanija ypatumai

  Šalies bendroji ekonominė ir politinė situacija. Politinė situacija. Ekonominė situacija. Teisinis verslo reguliavimas. Bankai ir finansinės paslaugos Ispanijoje. Kai kurie verslo kaštai Ispanijoje. Logistika. Ispanijos šalies dalykinės komunikacijos ir verslo etika. Darbo aplinka. E – verslas, internetas. Moterys ir verslas. Komercinių ryšių užmezgimas. Sėkmės strategija. Laikas. Dalykiniai susitikimai. Verslo kelionės. Derybos su ispanais. Vardai ir pavardės. Kreipimasis. Bendravimo būdas. Papročiai Drabužiai ir išvaizda. Kaip suprasti ispanus. Vaišės, tradicinis maistas, pietų etiketas. Neoficialus bendravimas. Susirašinėjimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-01-21
 • Dalykinės komunikacijos su Ispanijos partneriais ypatumai

  Anotacija. Įvadas. Trumpa pažintis su Ispanija. Svarbiausi šalies istorijos faktai. Nacionalinės vertybės ir būdingiausios ispanų savybės. Pagrindiniai verslo principai. Bendravimo ypatumai. Dalykinės komunikacijos su Ispanijos partneriais ypatumai. Ką reikėtų žinoti prieš pradedant derybas? Dalykinių kontaktų užmezgimas. Derybos. Bendri bruožai. Pramogos vardan verslo sėkmės. Oficialių susitikimų skyrimo etiketas. Tinkamos dovanos. Neverbalinio bendravimo išraiškos pokalbių temos. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Dalykiniai pokalbiai

  Įžanga. Pokalbio pradžia. Dialogas. Pašnekovų tipai. Argumentavimas. Dialogo prieštaravimai. Ko pasimokyti iš pasibaigusio pokalbio? Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Dalykinio bendravimo su Britanijos partneriais ypatumai

  Įvadas. Darbo aplinka. Išsilavinimo svarba. Britų darbo etika. Klasinės priklausomybės jausmas darbo vietoje. Vyresnumo principas. Sprendimų priėmimas. Vidurinės grandies vadovai. Moterys verslininkės. Kartų kaita. Naujas reiškinys - moterų savitarpio parama. Moterų verslininkių strategija. Komercinių ryšių užmezgimas. Vienas iš mūsų. Dalykinių ryšiu ir asmeninės draugystės santykis. Būti ne anglu - privalumas. Tinkamas pristatymas. Tarpininkas. Sėkmės strategija. Dovanos. Britų humoras. Dešimt auksinių taisyklių. Laikas. Galutiniai terminai. Pietūs darbe. Dalykiniai susitikimai. Pasirengimas. Kas yra kas. Prisistatymas. Pasitarimo pabaiga. Dešimt rekomendacijų. Derybos su britais. Įžanginis protokolas. Derybos. Derybos posėdžio užbaigimas. Kontraktai. Britų stilius. Vertėjai. Drabužiai. Neverbalinė komunikacija.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-03-31
 • Dalykinio bendravimo su Egipto partneriais ypatumai

  Įvadas. Bendroji šalies apžvalga. Bendros žinios. Ekonominė situacija. Egipto dalykinės komunikacijos ir verslo etika. Egiptiečių bendravimo būdas bei esminiai bruožai. Darbo etika. Moterys ir verslas. Komercinių ryšių užmezgimas. Sėkmės strategija. Dalykiniai susitikimai. Verslo kelionės. Derybos. Dovanos. Vaišės, tradicinis maistas, pietų etiketas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-06-16
 • Dalykinio bendravimo su Suomijos partneriais ypatumai

  Įvadas. Pesimizmas ir paradoksai. Suomių savybės. Suomių stiprybės. Suomių silpnybės. Kalbos ir mąstymo ledkalniai. Kultūrinis šokas. Vadovo vaidmuo. Gera, bloga ir bjauru. Kaip sutarti su suomiais. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-06-06
 • Dalykinis pokalbis. Pokalbis priimant į darbą

  Darbo pokalbis iš potencialaus darbuotojo pusės. Prieš pokalbį su darbdaviu. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai bei pasitikėjimas. Ką svarbu žinoti apie aprangą ir išvaizdą. Punktualumas ir kvepalai. Patarimai moterims. Nevalia pamiršti šypsenos bei geros nuotaikos. Neverbalinė kalba. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu. Dažniausiai pateikiami klausimai. Pokalbis su darbdaviu. Svarbiausi patarimai, kaip elgtis pokalbio metu. Nenumatytos aplinkybės. Ar reikia užsipulti darbdavį. Nuo ko pradėti. Ką būtina žinoti apie darbą. Keblus atlyginimo klausimas. Baimę klausti lydintys kuriozai. Pokalbiui pasibaigus. Kandidato elgesys po interviu su darbdaviu. Darbo pokalbis iš potencialaus darbdavio pusės. Kad pokalbis su kandidatais būtų efektyvus. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-06-15
 • Darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimas

  Įvadas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo sąlygos. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė apmokėjimo sistema. Mišrios apmokėjimo sistemos. Mėnesinio apmokėjimo sistemos. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Atsiskaitymai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį, užsienio šalyse. Lietuvos respublikos darbo apmokėjimo įstatymas. Darbo užmokesčio sistema Lietuvoje bei teisingos ir motyvuojančios darbo apmokėjimo sistemos sukūrimas. Vieninga darbo apmokėjimo sistema. Tarptautinės darbo organizacijos ištakos ir istorija. Tarptautinės darbo organizacijos įkūrimas. Atlyginimų apsauga. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2007-09-26
 • Darbo grupėse organizavimas ir valdymas

  Įvadas. Darbo grupėse samprata. Darbo grupėse organizavimas. Vadovavimas darbo grupei. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-23
Puslapyje rodyti po