Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizavimo samprata ir valdymo struktūros

  Įvadas. Referato tikslas – organizavimas. Tyrimo objektas – organizavimo samprata. Organizavimas. Organizavimo samprata. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūrų sudarymo tikslai. Organizacinio valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-04-13
 • Pagalbinių ir aptarnaujamų procesų valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas yra įtvirtinti žinias apie pagalbinių ir aptarnavimo procesų valdymą, jo esmę. Medžiagų išteklių valdymas. Medžiagų poreikio planavimas. Medžiagų tiekimas. Medžiagų sandėliavimas. Įrankių ūkis. Darbo priemonių remontas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis. Gamtosaugos valdymas. Praktinė dalis: UAB "Kraitenė" su produkcija "Tirpukas". Pieno supirkėjas "Rokiškio sūris". Separatorius-baktofuga HyVOL PR+. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-10-14
 • Pagrindinės vadovo asmeninės savybės

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti pagrindines vadovo asmenines savybes ir vadovavimo stilius pagal Kurtą Leviną ir pagal P. Hersio–K. Blanšaro "gyvavimo ciklo" teoriją. Asmeninių savybių vaidmuo vadovavime. Vadovo kvalifikacija. Asmenybės bruožai. Mąstymo tipas. Atmintis, dėmesys, valia. Temperamentas. Keturios Jungo funkcijos. Vadovas lyderis. Valdymo stilius. Kurto Levino išskirtų valdymo stilių analizė. P. Hersio–K. Blanšaro "gyvavimo ciklo" teorija. Reziumė.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-13
 • Pagrindinės verslo vystymosi problemos Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas - atskleisti verslo teisinio reguliavimo priemones ir būdus ir įvertinti pagrindines verslo vystymosi problemas Lietuvoje. Valstybė ir verslas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Kliūtys, trukdančios verslo plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Teikiama valstybės parama. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-02
 • Palankios aplinkos smulkiam ir vidutiniam verslui sudarymo modelis

  Įvadas. Darbo tikslas – sukurti palankios aplinkos smulkiam ir vidutiniam verslo plėtrai sudarymo modelį. Smulkusis ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkiojo ir vidutinio verslo reikšmė ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybės. Parama vidutiniam ir smulkiajam verslui. Smulkaus ir vidutinio verslo palankios aplinkos plėtros modelis ir pasipriešinimo jam įveikimo būdai. Smulkaus ir vidutinio verslo SWOT analizė. Palankios aplinkos smulkaus ir vidutinio verslui plėtros modelis. Pasipriešinimo palankios aplinkos smulkiam ir vidutiniam verslui modeliui įveikimo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(3 puslapiai)
  2010-01-26
 • Pardavimo strategijos formavimas: vaistų gamyba UAB "Aconitum"

  Įvadas. Darbo tikslas. ištirti pardavimo strategijos formavimą UAB "Aconitum". Bendrovė "Aconitum" - medicininės paskirties preparatų, maisto papildų bei vienintelė homeopatinių vaistų gamintoja Lietuvoje. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos organizavimas. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Pateikimo kanalų parinkimas. Įmonės pardavimo strategijos analizė. Pardavimo strategijos nustatymas. Pardavimų padalinio darbuotojų skatinimas. Pardavimų skatinimo priemonės. Orientuotos į vartotoją. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-15
 • Pardavimų vadyba

  Įvadas. Pardavimo padalinio vieta įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Pardavimo valdymo esmė ir funkcijos. Pardavimo programos parengimas ir valdymas. Pardavimų prognozavimas ir planavimas. Pardavimų organizavimas. Pardavimo procesas ir pardavimo teorijos. Asmeninio pardavimo procesas. Pardavimas telefonu. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-03-21
 • Pardavimų vadyba: reklama, prekių paskirstymas

  Pardavimų vadyba: reklama, prekių paskirstymas. Rėmimas (promotion). Reklama (advertisement). Ar reklama naudinga visuomenės požiūriu? Prekių paskirstymas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-12
 • Pardavimų vadybininko pareiginiai nuostatai

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Trumpas įmonių apibūdinimas. Pareiginių nuostatų palyginimas. Bendroji dalis. Veiklos tikslai. Funkcijos ir uždaviniai, pareigos. Planai ir atskaitos. Teisės. Atsakomybė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-03-27
 • Pareto dėsnis (80/20 principas)

  Įvadas. Pareto atradimas. Sisteminga ir nuspėjama balanso stoka. 1949 m. Zipfo mažiausių pastangų dėsnis. 1951 m. Jurano keleto svarbiausių punktų taisyklė ir Japonijos kilimas. 1960 – 1990m. progresas vadovaujantis 80/20 principu. Laimėtojas gauna viską. Laimėtojas gauna viską.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2005-08-15
 • Pasitenkinimo darbu problema

  Įvadas. Kas yra pasitenkinimas darbu? Pasitenkinimo darbu veiksniai. Vidiniai veiksniai. Amžius. Lytis. Darbo stažas. Išsilavinimo lygis. Išoriniai veiksniai. Karjeros galimybės. Vadovas. Darbo turinys bei pobūdis. Tinkamos darbo sąlygos. Teisingas darbo užmokestis. Palaikantys bendradarbiai. Pasitenkinimo darbu pasekmės. Pasitenkinimas darbu ir produktyvumas. Pasitenkinimas darbu ir darbuotojų kaita. Pasitenkinimas darbu ir pravaikštos. Kiti pasitenkinimo darbu sukelti efektai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-02-25
 • Pasiūlos elastingumą sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Elastingumo samprata. Pasiūlos elastingumas, elastingumo grafinė išraiška ir jį sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumo grafinė išraiška. Kintantys ir pastovūs elastingumą sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-02-20
 • Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra

  Įvadas. Paklausa. Paklausos kreivės poslinkiai. Paklausos veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos poslinkiai. Pasiūlos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-27
 • Paslaugos samprata

  Paslaugos samprata. Paslaugu savybės. Neapčiuopiamumas. Heterogeniškumas (nevienalytiškumas). Nepatvarumas. Vartotojo dalyvavimas. Paslaugos teikimo ir naudojimo vienovė (vienalaikiškumas). Nuosavybės nekeičiamumas. Santykių (ryšių) marketingas ir jo įtaka. paslaugų organizacijos veiklai. Santykių (ryšių) marketingo koncepcija.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-28
 • Paslaugų gamintojo ir vartotojo santykiai

  Įžanga. Paslaugų gamintojo ir vartotojo valdymo esmė. Santykių su klientais valdymo koncepcijos nauda įmonei ir klientui. Santykių su klientais valdymo nauda, teikiama įmonei. Santykių su klientais valdymo nauda vartotojui. Santykių su klientais valdymo koncepcijos įgyvendinimas praktikoje. Problemos, kylančios įgyvendinant santykių su klientais valdymo koncepciją. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2011-09-20
 • Paslaugų įmonių fizinė aplinka

  Įvadas. Fizinės aplinkos elementai. Eksterjeras. Interjeras. Fizinės aplinkos rūšys. Aplinkos funkcijos. Aplinkos tipai. Aplinkos įtaka individo elgsenai. Elgesys paslaugos teikimo aplinkoje. Vidinės reakcijos į paslaugos teikimo aplinką. Mehrabian–Russell teorija. Idealios aplinkos kūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-30
 • Paslaugų paklausa ir pasiūla

  Paslaugų samprata. Paslaugų paklausa. Paslaugų vartojimo kryptys. Galutinių (vartotojiškų) paslaugų paklausa. Tarpinių (gamybinių) paslaugų paklausa. Paslaugų pasiūla. Paslaugų pasiūlos samprata. Paslaugų elementai. Paslaugų formos. Paslaugų lygiai.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-09-08
 • Paslaugų produkto samprata

  Paslaugų produktas, jo kūrimas ir plėtojimas. Paslaugų produkto samprata. Paslaugų koncepcija. Paslaugų pasiūla (siūlymas). Paslaugų teikimo sistema. Paslaugų produkto gyvavimo ciklas. Paslaugų produkto plėtojimo kryptys. Ištekliai. Paslaugų produkto paketas.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Paslaugų vadyba

  Įvadas. Informacinių technologijų paslaugų vaidmuo paslaugų sferoje. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamos informacinių technologijų paslaugos. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamų informacinių technologijų paslaugų įvertinimas. Pasiūlymai informacinių paslaugų kokybei gerinti. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-12-05
 • Patentologija (4)

  Patentinės klasifikacijos. Patentines informacijos charakteristika. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Patentų fondai. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Firmų vardų apsauga. Lietuvos Respublikos (LR) firmų vardų įstatymas. Pirmas skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antras skirsnis. Reikalavimai firmos vardui ir jo apsauga. Trečiasis skirsnis. Firmų vardų registras ir firmos vardo registravimas. Ketvirtasis skirsnis. Baigiamosios nuostatos.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-08
Puslapyje rodyti po