Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lyderio sėkmės prielaidos ir problemos organizacijoje

  Įžanga. Lyderiavimas. Lyderiavimo sąvoka. Lyderystės esmė. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Lyderio sėkmės prielaidos. Lyderiams reikalingas "coaching". Kas trukdo vadovui būti lyderiu ir ugdyti lyderius. Kaip subtiliai daryti įtaką. Veiksmingas vadovavimas - geresni rezultatai. Kaip tapti geriausiu vadovu? Kaip padidinti savo darbo efektyvumą? Kokie turi būti geri lyderiai? Lyderio vadovavimo įgūdžiai. Savęs motyvacija. Darbuotojų motyvacija. Būtinos lyderio ir vadovo savybės. Lyderio sėkmė. Nuoširdumas. Ryžtas. Koncentracija. Asmeninis dalyvavimas. Darbas su žmonėmis. Komunikacija. Tikslo siekimas. Lyderio problemos organizacijoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2009-04-09
 • Lietuvos delegacijos į Argentinos šalį vizitų vadyba

  Argentinos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Argentinos aprašymas. Tarptautinio verslo su Argentinos šalimi ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Argentinos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-17
 • Lietuvos delegacijos į Japoniją vizitų vadyba ir protokoliniai moterų aprangos reikalavimai

  Trumpas Japonijos aprašymas. Trumpas verslo su Japonija ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Skirtingos mąstysenos žmonių susitikimų aspektai. Japonų religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanos. Aprangos reikalavimai. Protokoliniai moterų aprangos reikalavimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Lietuvos delegacijos į Prancūziją vizitų vadyba

  Įvadas. Trumpas Prancūzijos aprašymas. Tarptautinis verslas su Prancūzija ir kultūra. Derybos. Kultūra. Laiko naudojimo savitumai. Prancūzijos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse. Oro uostuose, geležinkelio stotyse, parduotuvėse. Autobusai, metro, taksi, automobiliai. Arbatpinigiai. Punktualumas. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-04-26
 • Lietuvos delegacijos į Suomiją vizitų vadyba

  Suomijos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Trumpas šalies aprašymas. Suomijos ryšiai su Lietuva. Kelios pastabos apie Suomiją ir suomius. Suomių savybės. Politika ir valdžia. Religija ir demokratija. Pagrindinės kultūros kryptys. Vadovo vaidmuo. Kaip geriausia žmonėms bendrauti. Požiūris į laiką. Kaip visuomenei geriausiai bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris, vaikus. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdas. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Arbatpinigiai. Punktualumas. Valgiai ir gėrimai. Valgymo laikas ir būdingas maistas. Regioniniai skirtumai. Gėrimai ir tostai. Elgesys prie stalo. Susodinimas. Pakartotinės porcijos. Namuose, restorane, darbe. Dovanos. Apranga.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir institucijos

  Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir finansinės institucijos bei jų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Įvadas. Darbo tema – Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir finansinės institucijos bei jų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Finansų sistema. Finanasų sistemos samprata. Finansų sistemos funkcionavimas. Finansų institucijos. Finansų institucijų klasifikavimas. Nebankinės finansų institucijos. Bankinės finansų institucijos. Finansinių institucijų veikla Lietuvoje. Bankinių finansinių institucijų veikla. Bankų paskolų portfelis. Nebankinių finansinių institucijų veikla. Kredito unijos. Draudimo bendrovės. Lizingo institucijos. Pensijų kaupimo bendrovės. Finansų institucijų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Bankų parama verslui. Situacija nuo 2008 m. Bendras finansinio stabilumo vertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2010-02-09
 • Lietuvos verslo plėtros galimybės

  Įvadas. Transportas ir tranzitas. Krovinių srautų analizė. Energetika. Atominė energetika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Naftos sektorius. Žemės ūkis. mažos ir vidutinės įmonės. Verslo plėtra. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
 • Logistikos organizacijos struktūra: vertinimo aspektai

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos samprata. Logistikos esmė ir vaidmuo verslo sistemoje. Organizacijos struktūrų diagramų atsiradimo istorija. Organizacinės struktūros sudarymas. Logistikos įmonių valdymo struktūros. Trumpas nagrinėjamos organizacijos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-09-14
 • Lojalumo programų taikymas įmonėse

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir aptarti lojalumo programų taikymą įmonėse. Lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumas užsienio šalyse. Sukaupta ankstesnė vadybos patirtis. Tyrimo metodika. Analizės rezultatai. Straipsnio išvados. Darbuotojų lojalumas Lietuvoje. Darbo analizė. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2010-12-03
 • Maisto prekių klasifikavimas ir ekspertizė

  Įvadas. Maisto prekių klasifikavimas. Klasifikavimo priešistorė. Maisto prekių klasifikavimas pagal vartojamą vertę. Principinės klasifikavimo schemos. Maisto produktų klasifikavimas pagal kilmę ir produktų apdirbimo laipsnį. Maisto prekių klasifikavimas pagal jų higroskopines savybes. Mokymo klasifikavimo sistema. Prekybos klasifikavimo sistema. Maisto prekių ekspertizė. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas. Standartai ir jų reikšmė maisto prekių ekspertizei. Maisto prekių kokybės kontrolė arba ekspertizė. Įvežamų maisto produktų kontrolė Lietuvoje. Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarka. Sertifikacija. Specialios paskirties maisto produktų higienos norma. Maisto produktų tyrimo metodai. Išvados.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-03-23
 • Maisto produktų ženklinimas

  Įvadas. Tikslas. Susipažinti su maisto prekių ženklinimu Lietuvoje ir Europoje. Prekių ir pakuotės ženklinimas. Maisto prekių ir maisto prekių pakuotės ženklai. Kiti prekių pakuotės ženklai. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pakuotės banderolės. Prekės ženklas. Reikalavimai ženklui. 6. Kai kurių šalių sertifikavimo agentūrų atitikties ženklai. Summary.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-11-23
 • Maitinimo įmonės projektavimas: 40 vietų salotų baras Kaune

  40 vietų salotų baro projektavimas Kaune. Įvadas. Teorinė dalis. Temos teorinis pagrindimas. Esamos padėties analizė. Normatyvinių aktų ir kitų informacinių šaltinių apžvalga. Statybos techninis reglamentas. Statybos techninis reglamentas. Projektinė dalis. Maitinimo įmonės charakteristika, projekto aprašymas. Vietovė, sklypo charakteristika. Sklypo sutvarkymas. Inžineriniai tinklai ir jų prisijungimo prie jų galimybė bei tvarka. Įmonės patalpų projektavimas ir plano sudarymas. Privalomų ir numatomų projektuoti patalpų sąrašas. Patalpų plotų paskaičiavimas. Patalpų komponavimas. Įrengimų išdėstymas. Pastato charakteristika, pagrindiniai jo konstrukciniai elementai. Pastato vidaus inžinerinės sistemos. Vandentiekis(šaltas ir karštas vanduo). Nuotekų šalinimo sistemos. Pastatų vėdinimas. Oro kondicionavimas. Patalpų elektros instaliacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2011-05-17
 • Management

  Darbas anglų kalba. Vadyba. Introduction. Definition of management: its nature and purpose. Management skills. Productivity, effectiveness and efficiency. Managing: since or art? The functions of managers. The top 10 things that make a good manager. Conclusion.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-09-22
 • Management and organisation

  Management and organisation. Classical perspective. Administrative principles. Humanistic perpective. Management science perspective. Recent historical trends. Žodynėlis.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-15
 • Management. Company structure

  Darbas anglų kalba. Vadyba. Įmonės sudėtis. Learning about management is important for two reasons. Managers perform 5 basic operations. Peter Drucker. Company structure. There can be two types of structure in organizations, classified in another way. There are 3 types of organizational authorities.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-26
 • Managing in Global Environment

  Darbas anglų kalba. A Borderless World. The International Business Environmental. The Economic Environment. The Legal Political Environment. North American Free Trade Agreement (NAFTA). Trade Alliances: Promise or Pitfall. The Sociocultural Environment. Social Values. Other Culture Characteristics. Getting Started Internationally. Multinational Corporations. Managing in a Global Environment. Managing Cross-Culturally. Global Learning. Vocabulary.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-03-16
 • Managing people (2)

  Introduction. Management theory. The meaning and importance of groups. Formal groups. Informal groups. Managing people problems. Conflict management styles - bringing people together. The purpose of conflict. Conflict analysis. How to manage conflict. Motivation. Making work fun. Making work rewarding. Conclusion.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-29
 • Masinio aptarnavimo sistemų projektavimas ir valdymas

  Įvadas. Tikslas: Savarankiškai pasirinkti ir pritaikyti kompiuterinį modelį uždavinio sprendimui, atlikti išsamią gautų rezultatų analizę ir priimti teoriškai bei praktiškai pagrįstus sprendimus, atitinkančius konkrečių vadybos situacijos poreikius. Masinio aptarnavimo teorija, elementai, klasifikacija. Pagrindinė dalis. Verbalinis uždavinio modelis. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis. Uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Galimų situacijų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-10-14
 • Matematinė vadybos mokykla

  Įvadas. Tikslas - pristatyti ir išanalizuoti matematinę (kitaip dar vadinamą kiekybinę, naująją) vadybos mokyklą. Matematinės vadybos mokyklos ištakos. Pradininkai. Džonas fon Neimanas. L. Kantorovičius. Hermanas Minkovskis. Norbertas Vineris. Herbertas Aleksandras-Saimonas. Vytautas Andrius Graičiūnas. Matematikos vadybos mokykla. Sprendimų teorija. Matematinė teorija. Matematiniai metodai vadyboje. Sprendimų pasirinkimo kriterijai. Matematiniai modeliai. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2011-01-26
 • Materialiniai ištekliai ir jų poreikio nustatymas įmonėje

  Įvadas. Žaliavos ir pagalbinės medžiagos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Materialinių išteklių poreikio pagrindimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-04-19
Puslapyje rodyti po