Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisiniai vadybos aspektai

  Bendrasis administracinis procesas. Valstybiniam valdymui būdingi specialūs požymiai. Valstybė. Teisėkūra, teisės įgyvendinimas ir teisinė apsauga. Valstybinės valdžios mechanizmas. Pirminiai ir išvestiniai valdymo sprendimai. Teisės aktai. Konstitucija. Įstatymai. Teisės akto rengimo stadijos. Teisės akto rengimas.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-11
 • Tinklinės organizacijos

  Ieškant sinergijos ir sintezės. Informacijos ir informacinių sistemų paremianti rolė. Išvados.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-06
 • Vadyba (10)

  Samprata ir kryptys. Vadybos evoliucija. Socialinė atsakomybė ir etika. Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka. Organizacijos kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Planavimas. Valdymo sprendimai. Organizavimas. Organizaciniai modeliai. Elgsenos modelis. Organinis modelis. "Organizacinio ūkio" modelis. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Funkcinis pasiskirstymas. Pasiskirstymas pagal produktą. Geografinis pasiskirstymas. Matricinė struktūra. Tinklinis pasiskirstymas. Esminiai organizacijų struktūrų parametrai. Valdymo organizacinės struktūros aukštis. Centralizavimo – decentralizavimo dilema. Projektavimas. Organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Komitetai. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo organai. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Motyvavimas. Vadovavimo stiliai, lyderiavimas. Kontrolė. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Valdymo kultūrų geografija. Schemos.
  Vadyba, konspektas(44 puslapiai)
  2005-11-26
 • Vadyba (102)

  1 Paskaita. Vadybos samprata, objektas, subjektas ir inovacinės vadybos turinys. 2 paskaita. Vadybos mokslo raida ir pagrindinės vadybos teorijos. 3 Paskaita . Vadybos tikslai, dėsniai, principai ir stilius. 4 paskaita. Bendravimas ir valdymo metodai. 5 paskaita. Vadybos sprendimai, jų esmė ir formavimo eiga. 6 paskaita. Organizacijos kultūra, vadovo darbo turinys ir funkcijos šiuolaikinėmis sąlygomis. 7 paskaita. Organizavimas. 8 paskaita. Planavimas. 9 paskaita. Prognozavimas. 10 paskaita. Reguliavimas. Valdymo apskaitos paskirtis. 11 paskaita. Kontroliavimas. 12 paskaita. Vadovavimas. 13 paskaita. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. 14 paskaita. Organizacijų vadybos projektavimas.
  Vadyba, konspektas(43 puslapiai)
  2009-10-14
 • Vadyba (104)

  Vadybos mokslo objektas. Vadybos teorijos raida. Organizacijos ir natūrali aplinka. Vadybos proceso turinys ir lygiai. Vidinė organizacijos aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo schema. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Strategijos išrinkimas. Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos vertinimas. Organizavimas. Organizacinių struktūrų formavimo eiliškumas. Organizacinių struktūrų tipai. Centralizavimas ir decentralizavimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Vadovo ir vadovavimo proceso apibūdinimas. Valdymo lygiai. Motyvacija. Vadovavimas, lyderystė ir valdymo stiliai. Komunikacijos procesas. Kontrolė.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2010-01-13
 • Vadyba (109)

  Valdymo samprata. Socialinė organizacija kaip valdymo objektas. Organizacijos aplinka. Socialinės organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Etikos priemonės. Informacijos valdymo proceso aspektas. Organizacinė valdymo struktūra kaip valdymo. veiklos realizavimo forma. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata ir pagrindiniai elementai. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) tipai. Naujos valdymo struktūros. Susisiekiančių grupių formavimas. Planavimo pagrindai. Planavimo esmė ir tikslai. Organizacijos tikslų svarba. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso turinys. Organizacijos planų sistema. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Korporacijos portfelio koncepcija.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2010-04-28
 • Vadyba (111)

  Pagrindiniai vadybos apibrėžimai: organizacija, vadybos objektas, subjektas, vadybos tikslas, proceso rezultatas. Situacinis vadybos pobūdis ir jos priklausomybė nuo organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos. Trys klasikinės organizacijos teorijos ir jų apibūdinimai. Trys klasikinės socialinės psichologinės vadybos teorijos ir jų apibūdinimas. Valdymo raida Lietuvoje: 1918-1940, 1940-1990, 1990-2004. Vadybinės situacijos bruožai šiandiena Lietuvoje; vadybos patirtis, jų siekiai, realizavimo galimybės. Organizacijos vidinė aplinka: tikslai, struktūra, technologija ir žmonės. Organizacijos išorinės aplinkos apibūdinimas, dinamiškumas, sudėtingumas, neapibrėžtumas. Socialinė atsakomybė, valdymo etika, kultūra ir multikultūra. Bendradarbiavimas, ryšiai ir priėmimas sprendinių valdyboje. Planavimo funkcija vadyboje: strateginis, praktinis ir operatyvinis planavimas. Strategijų įgyvendinimo planai: taktika, politika, procedūros ir taisyklės. Viską apimantis organizavimo funkcijos pobūdis: veiklos organizavimas, įgaliojimų formulavimas ir atsakomybė. Organizacinės valdymo struktūros ir jų apibūdinimas: linijinė, funkcinė ir matricinė struktūros. Aplinkos analizė ir įvertinimas, planuojant organizacijos darbą. Motyvavimas kaip valdymo proceso dalis: poveikis žmonių elgesiui ir pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorija. Žmogaus elgesio reguliavimo teorija. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo motyvavimą: individualių žmonių skirtumai, atliekamo darbo pobūdis ir aplinka. Vadovų asmeninės įtakos formos: pavyzdys, įstatymas, prievarta. Vadovavimo stiliai, situacijos ir efektyvumas. Kontrolės funkcija vadyboje, jos esmė, prasmė ir nauda. Kontrolės rūšys ir jų apibūdinimas:priešlaikinė, operatyvinė ir galutinė kontrolė. Trys tradiciniai vadybos metodai ir jų apibūdinimas. Šiuolaikinių vadybos metodų šeimos ir jų apibūdinimai. Pagrindinės ekonominės veiklos rušys ir jų apibūdinimas: gavyba, gamyba, aptarnavimas. Trys pagrindinai gamybos tipai ir jų apibūdinimai. Gamybos valdymo operacijų sistemos sudarymas. Mikro lygio svarbiausi veiksniai. Gamybos valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Kokybės valdybos raida ir visuotinės kokybės samprata. Gera vadybos praktika ir jos esmė siekiant konkuruoti Europos Sąjungos (ES) rinkoje.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2010-06-30
 • Vadyba (12)

  Vadybos samprata ir esmė. Organizacija. Valdymo procesas. Valdymo ypatumai laiko bei žmonių tarpusavio santykių aspektu. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovų tipai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Vadybos teorijos raida. Organizacija ir aplinka. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Vidiniai įtaką darantys asmenys. Netiesioginio poveikio aplinkos veiksniai. Tarptautinė aplinka ir jos veiksniai. Globalizacija ir valdymas. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Globalinis verslas. Organizacijų kūrimas. Įmonės apibūdinimas. Įmonių klasifikavimo požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybių įmonės. Kitos verslo organizavimo formos. Smulkusis verslas. Stambaus verslo organizavimo formos. Įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Planavimas. Tikslų ir priemonių numatymas. Strateginis planavimas. Strategijos samprata, jos būtinybė, rengimo etapai. Strateginė analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. Operatyvusis planavimas. Sprendimų priėmimo procesas. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Organizavimas. Struktūrų formavimas. Individualios darbo vietos organizavimas. Veiklos koordinavimo būdai. Organizavimo tobulinimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Kontrolė. Kontrolės esmė. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės pavyzdžiai. Operacijų valdymas. Konkurenciniai pranašumai. Operacijų sistemų projektavimas. Atsargų valdymas. Valdymo informacinės sistemos. Kas tai yra valdymo informacinės sistemos. Valdymo informacinės sistemos (struktūra). Informacinių valdymo sistemų tipai. Informacinių valdymo sistemų plėtra. Gamybos (paslaugų) valdymas. Šiuolaikinė aplinka ir jos įtaka gamybos organizavimui. Šiuolaikinės aplinkos pokyčiai. Modernios gamybos organizavimo koncepcijos. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Įmonės gamybos struktūra. Įmonės gamybos struktūros samprata. Įmonės gamybos struktūros tipai. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas ir valdymas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetikos ūkio organizavimas. Sandėlių ūkio organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Transporto ūkio uždaviniai ir sudėtis. Krovinių pervežimo organizavimas. Finansinių išteklių valdymas. Finansinių išteklių valdymo funkcijų realizavimas. Finansinių išteklių valdymo įvairiose įmonėse ypatybės. Marketingas. Marketingo samprata. Marketingo vadyba. Žmonių išteklių valdymas. Atranka. Orientavimas. Mokymas ir tobulinimas.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2005-11-30
 • Vadyba (15)

  Įvadas. Organizacijos, vadovai ir sėkmingas valdymas. Vadybos teorijos raida 5 testai. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Sprendimų priėmimas. Testai. Bendravimo procesai. Strateginis planavimas. Organizavimas ir organizacinių struktūrų projektavimas. Darbuotojų motyvavimas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Testai. Kontrolė. Darbo išteklių valdymas. Socialinė atsakomybė ir etika. Gamybos valdymas.
  Vadyba, konspektas(57 puslapiai)
  2005-12-17
 • Vadyba (2)

  Vadybos ir menedžmento supratimas, Vadybos proceso turinys ir lygiai, Organizacijos grupavimas, Vadybai būdingi bruožai, Vadybos funkcijos, Vadovų lygiai, Organizacijos sėkmės elementai, Organizacinės sistemos vertinimo kriterijai, Svarbiausia – žmonių asmeninės savybės, Žmonių elgesys grupėje, Lyderystė arba vadovų tipai, Tiesioginio ir netiesioginio poveikio rezultatai, Planavimas, Rinka, Organizacijos stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas, Alternatyvų pasirinkimas, Galimybių prekių požiūriu matrica, Strategijos realizavimas, Sprendimų priėmimas, Tipiniai sprendimai vadybos funkcijose, Sprendimų priėmimo proceso elementai, eiliškumas, Stilių priklausomybė nuo vadovo mažesnio ar didesnio dėmesio pavaldiniams, pačiai gamybai, Vadybos valdymo tinklelis, Vadybos skyrių išskyrimas situaciniu požiūriu, F.Fiedler.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2004-11-13
 • Vadyba (23)

  Įvadas. Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Senovės valstybių organizavimas. Vadybos raida Lietuvoje. 1920 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Sisteminis požiūris ir organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(57 puslapiai)
  2006-01-27
 • Vadyba (24)

  Vadyba. Technologinis darbo pasidalijimas. Delegavimas ir kontrolė. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslou poreikių hierarchijos teorija. K. Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. D. Maklelando poreikių teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Pasikalbėjimas, darbo vertinimas, motyvavimas pačiu darbu. Statybos proceso dalyvių pareigos, teisės, atsakomybė. Pirmosios pagalbos priemonės.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-02
 • Vadyba (28)

  Strategijos įgyvendinimas: strateginių pokyčių valdymas. Darbuotojų atranka ir motyvavimas. Atlyginimo už darbą organizavimas įmonėje. Apsirūpinimas darbo ištekliais statybose. Strateginių pokyčių valdymas. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Darbuotojų atranka ir motyvavimas. Personalo atranka. Personalo motyvavimas. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialiniai motyvai. Atlyginimo už darbą organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Šiuolaikiniai atlyginimo už darbą organizavimo ypatumai. Apsirūpinimas darbo ištekliais statybose. Statybos įmonės darbo išteklių sistema. Apsirūpinimas darbo ištekliais. Strategijos įgyvendinimas: valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Valdžios ir autoriteto sąveika. "Didžiojo žmogaus" teorijos požiūris į vadovavimą. Vadovo autoritetas. Valdymo stiliaus formavimas ir kontrolė. Valdymo stilių klasifikavimas. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Auditorius. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Darbo įvertinimas. Darbo įvertinimo metodų klasifikacija. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnų palyginimo metodas. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo normatyvai. Organizacijos esmė, organizacijų tipai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Organizacijos esmė, organizacijų tipai. Įmonės sąvoka. Įmonių tipai ir rūšys. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Tikslinis valdymas.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-03-07
 • Vadyba (3)

  Vadybos mokslo objektas. Vadybos proceso turinys ir lygiai. Vadovo ir vadovavimo proceso apibūdinimas. Valdymo lygiai. Vadyba ir organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Sprendimų priėmimas. Organizavimas. Personalo vadyba. Kontrolė. Vadovavimas, lyderystė ir valdymo stiliai. Motyvacija. Komunikacijos procesas. Konfliktai ir jų valdymas. Svarbiausi vadybos mokslo etapai.
  Vadyba, konspektas(46 puslapiai)
  2005-01-30
 • Vadyba (31)

  Sisteminis požiūris. Organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2006-03-24
 • Vadyba (37)

  Sistemos požiūris į organizaciją. Organizacija kaip socialinė-ekonominė sistema. Organizacijos aplinka. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(36 puslapiai)
  2006-04-22
 • Vadyba (39)

  Vadybos teorijų evoliucija. Valdymo funkcijų apibrėžimai. Mokslinio valdymo mokykla. F. Taylor principai. H. Ford. G. Emerson metodika. Klasikinės organizacijos teorijos. H. Fayol. M. Weberis. Žmoniškųjų santykių mokykla. Nauji būdai darbo našumui didinti. E. Mayo išvados. Šiuolaikinės teorijos. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Sisteminė organizacijų teorija. Visuotinės kokybės vadyba. Trys esminės nuostatos. Vadybos ištakos Lietuvoje. Organizacija, jos vidinė ir išorinė aplinka. Klasikinis biurokratinis modelis. Elgsenos modelis. Organinis modelis. "Organizacinio ūkio" modelis. Neformalios organizacijos. Privalumai. Trūkumai. Valdymo lygiai. Valdymo įgūdžiai. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Organizacinė kultūra. 7 organizacinės kultūros charakteristikos. Organizacinės kultūros auditas. Biurokratinė kultūra. Linkusi į riziką kultūra. Išoriniai tiesioginio poveikio elementai. Išoriniai netiesioginio poveikio elementai. Vadovavimo stiliai. Planavimas ir strateginis valdymas. Išorinės aplinkos analizė.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-13
 • Vadyba (4)

  Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė bei struktūra, Planavimas, Planavimo proceso tikslai ir etapai, Organizavimas, Koordinavimas, Motyvavimas, Kontrolė.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-08
 • Vadyba (40)

  Organizacinė komunikacija. Komunikacijos sistema. Komunikacija organizacijoje. Formalios komunikacijos organizacijoje. Neformalios komunikacijos. Informacijos aukštyn rūšys. Komunikacijos proceso barjerai. Vertikalios komunikacijos barjerai. Horizontalios komunikacijos barjerai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Kontrolė. Kontrolės procesas. Standartai. Kontrolės metodai. Pagrindinės klaidos. Ataskaitos. Matavimo problemos. Nukrypimų korekcija. Kontrolės sąlygos. Koks turi būti kontrolės mastas? Socialinė atsakomybė ir etika. Argumentai už organizacijos socialinę atsakomybę. Argumentai prieš socialinę atsakomybę. Etika. Etikos teorijos. Deontologinė filosofijos teorija. Auksinė taisyklė. Utilitarizmas. Egoizmo teorija. Teisingumo teorija. Etiniai principai vadovams. Konfliktų valdymas. Organizacinių konfliktų klasifikavimas. Organizacinio konflikto vystymosi procesas. Konflikto valdymo procesas. Organizacinių konfliktų valdymo strategijos.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Vadyba (41)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Gamybos proceso vadyba. Gamybos proceso schema. Darbo objektai. Operacijos. 3 procesų rūšys. Pagrindinių procesų fazės. Gamybos proceso organizavimas. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos specializavimas. Gamybos organizavimo principai. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Srovinės gamybos organizavimas. Srovinei gamybai būdingi požymiai. Srovinių linijų klasifikavimas. Sinchronizuotos srovinės linijos. Srovinių linijų transporto priemonės. Srovinės gamybos efektyvumas. Srovinės gamybos trūkumai. Marketingas ir naujų gaminių kūrimas. Marketingo samprata ir turinys. Naujų gaminių kūrimo organizavimas. Rinkos poreikių matavimas ir prognozavimas, marketingo strategijos kūrimas. Gamyklinis techninis gamybos rengimas. Pardavimų vadyba. Pardavimų planavimas ir prognozavimas. Pardavimų organizavimas. Prekių pateikimas. Pardavimų motyvavimas, analizė, apskaita ir kontrolė. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetinio ūkio organizavimas. Medžiagų ir transporto ūkio organizavimas. Pagalbinių tarnybų darbo efektyvumo įvertinimas ir darbo organizavimo tobulinimas. Planavimas, apskaita, kontrolė, koregavimas. Planavimo samprata ir svarba. Planų sistema organizacijoje. Kaštai, jų klasifikavimas ir planavimas. Apskaitos objektas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Kontrolės samprata, pagrindiniai metodai ir formos. Koregavimas, dispečeriavimas, kontrolingas.
  Vadyba, konspektas(167 puslapiai)
  2006-05-31
Puslapyje rodyti po