Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strategija ir tikslai

  Strategija ir tikslai. Strateginis tikslingumas. Strategijos procesas kaip racionalaus sprendimo sudarymas. Analizė. Formulavimas. Įgyvendinimas. Iššūkis racionaliam modeliui.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-10
 • Strateginis planas: alaus darykla "Apynys"

  Įmonės privalumai. Įmonės trūkumai. Numatomi veiksmai. Išvados.
  Vadyba, konspektas(2 puslapiai)
  2005-11-29
 • Strateginis planavimas (15)

  Įvadas. Įmonės politika. Įmonės politikos ir strategijos ryšys. Strateginio planavimo sąvoka ir turinys. Strateginio — planavimo raida. Strateginio valdymo, planavimo ir strategijos koncepcijos. Strateginio planavimo turinys. Tiesioginis ir atvirkštinis planavimas. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo metodai. Analizės ir situacijos įvertinimo metodai. Gaminio gyvenimo ciklas. Rinkos tyrimo metodai. PIMS programos. Rodiklių prognozavimo metodai. Bendrieji prognozavimo reikalavimai. Mažiausių kvadratų metodas. Dinaminių eilučių regresija. Ekonominių parametrų įsisavinimo kreivės. Planavimo sprendimu priėmimo metodai. Daugiamačio naudingumo metodas. Hierarchinis metodas (HM). Integruotos ir dalinės strategijos. Integruota įmonės strategija. Dalinės strategijos. Pardavimų- marketingo strategijos sudarymas. Aplinkos veiksnių įtaka. Rinkos poreikių, produkcijos pasiūlos matavimas ir prognozavimas. Strateginio planavimo organizavimas.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2007-05-25
 • Strateginis planavimas (16)

  Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė, reikšmė, raida. Strateginio planavimo proceso etapai ir stadijos. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinka ir PEST analizė. Ūkio šakos aplinkos analizė. Veiklos aplinkos analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Strateginių kaštų analizė. PTGG (SWOT) analizė. Vidinio profilio analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Veiklos stadija. Strategijos tikslinės orientacijos fonas: vizija, misija, tikslai. Įmonės (organizacijos) paskirties (misijos) formuluotė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės (organizacijos) strategija. Verslo strategija. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Strateginio plano sudarymas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, konspektas(60 puslapių)
  2007-12-04
 • Strateginis planavimas (3)

  Planavimas. Planų grupės. Misija. Strategija. Strategijos išrinkimas. Strategijų rūšys. Valdymo metodai. Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos vertinimas.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-02
 • Strateginis planavimas (8)

  Strateginio planavimo funkcijos. Strateginio planavimo prasmė. Strateginio planavimo tikslas. Svarbiausias strateginio planavimo uždavinys. Strategijos planavimo procesas. Strateginio plano kūrimas. Strateginio planavimo procedūros etapai. Strategijos planavimo eiga.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-07
 • Strateginis planavimas (9)

  Žmonių veiklos planavimo uždavinių evoliucija. Įmonės misija. Transakcinių išlaidų mažinimas misijos pagalba. Strateginio planavimo grupės narių informaciniai tipai ir jų suderinimas. Strateginė analizė. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Šakos gyvenimo ciklo modelis. Strateginių grupių analizė. Įmonės vidinių savybių strateginė analizė. Vertės grandinė ir vertės sistema. SSGG analizė. Strateginių tikslų formulavimo problemos. Strategijų hierarchija. Integracinė, bendroji (korporacinė), verslo vienetų, funkcinės ir operacinės (darbo) strategijos, pagrindiniai joms keliami uždaviniai. Strategijų alternatyvos ir jų formavimas. Išteklių valdymu pagrįstos alternatyvos. Rinka pagrįstos strategijos ir jų alternatyvos. Sinergetinį efektą duodančios strategijos ir jų alternatyvos (Ansofo sinergetinio efekto įvertinimo metodas. Strateginio valdymo metodologijos. Nustatytinė. Plėtotinė. Įmonės organizacinės struktūros ir strategijos ryšys.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-05
 • Strateginis valdymas (12)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginis planavimas. Operatyvinis planavimas. Strateginio valdymo metodologija. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Strategijų hierarchija. Tipai ir jų esmė. Organizacijos strateginės būklės analizė ir analizės metodai. PEST analizė. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. Ištekliai ir strategijos. Finansinių išteklių analizė. Operacinių išteklių analizė. Strateginio sprendimo alternatyvos. Strategijos įgyvendinimas ir jo programa. Strateginių pokyčių valdymas.
  Vadyba, konspektas(17 puslapių)
  2007-04-14
 • Strateginis valdymas (16)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo savybės. Strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo privalumai, trūkumai. Strateginio valdymo teikiama nauda. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Strateginio valdymo mokyklos. Mintzberg išskirtos organizacijos strategijos rengimo mokyklos. Nustatytinė ir plėtotinė strateginio valdymo metodologijos. Situacinės analizės metodai. PEST analizė. 7-"S" modelis. Įgūdžiai. Struktūra. Sistemos. Bendros vertybės. Personalas. Stilius. Strategija. Prognozavimo metodai. Mokslinis prognozavimas. Trendo modeliai. Regresiniai modeliai. Struktūrinės analizės metodai. Scenarijų analizė. SWOT (SSGG) analizė. Aplinkos dinamiškumo analizė. Aplinkos dinamikos principinė įvertinimo schema. Strateginio valdymo modeliai, atitinkantys skirtingas metodologijas. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus institucijose. Viešųjų ir verslo organizacijų strateginio valdymo skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir strateginio valdymo proceso stadijos. Strateginio valdymo sistemos tikslai (paskirtis). Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai. Strateginio valdymo paramos grupė. Strateginio operacinio aptarnavimo grupė. Strateginės grupės funkcijos Lietuvoje. Darbo programų vadovų įpareigojimai, funkcijos, veiklos vertinimo kriterijai. PV pagrindiniai įsipareigojimai ir būtinos sąlygos. Veiklos vertinimo kriterijai. Programų koordinatorių funkcijos Lietuvoje. Šiuolaikinis programinis valdymas. Valdymas pagal tikslus (mbo judėjimas). Strateginio valdymo sistemos funkcionavimo vertinimas. Strateginis planavimas ir biudžeto sudarymas. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Interesų grupių analizė. Strateginis situacijos auditas: audito tikslas, turinys, procesas. Veiklos vertinimas. Aplinkos analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Institucijos ateities vizijos kūrimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo modeliai. Analitinio ir kūrybinio modelio lyginamoji analizė. Programos samprata ir struktūra. Programos rengimo matrica. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Organizacinio vieneto biudžeto suvestinė. Strateginio planavimo metodika, naudojama Lietuvoje.
  Vadyba, konspektas(46 puslapiai)
  2007-10-16
 • Strateginis valdymas (2)

  Įvadas. Strateginio valdymo esmė. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Kodėl strateginis valdymas yra nenutrūkstantis procesas. Kas turi spręsti penkis strateginio valdymo uždavinius. Strateginio metodo valdyme privalumai. Trys strateginio plano parengimo uždaviniai. Strateginio matymo ir misijos tobulinimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Konkurencinės situacijos analizė šakoje. Kompanijos padėties analizė. Strategija ir konkurencingumas. Strateginių pokyčių valdymas. Efektyvus lyderis strategas. Lyderio veiklos planavimo tobulinimas. Vadovo ir konsultanto sinerginis bendradarbiavimas. Strateginio valdymo mokyklos.
  Vadyba, konspektas(75 puslapiai)
  2005-09-19
 • Strateginis valdymas (22)

  Strateginio valdymo mokslo evoliucija. Strateginės mokyklos. Dizaino (projektavimo) mokykla. Planavimo mokykla. Pozicionavimo mokykla. Antreprenerinė mokykla. Pažinimo (kognityvinė) mokykla. Mokymosi mokykla. Valdžios mokykla. Kultūros mokykla. Aplinkos įtakos mokykla. Konfiguracinė mokykla. Strategijos formavimo modelis. Strateginio valdymo metodologijos. 8 žingsnių strateginio planavimo požiūris. Situacinės analizės metodai-aplinkos dinamiškumo analizė. Situacinės analizės metodai. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Strateginių grupių analizė. Klientų sudėtis nustatymas. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Bendravimo su klientais analizė. Klientų ir konkurentų matrica. Institucijos visaus veiksnių analizė. Vertės grandinė ir vertės sistema. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. SWOT (SSGG) analizė. Institucijos vizijos kūrimas. Sprendimų priėmimo modeliai. Sprendimų priėmimo etapai. Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Rinkos alternatyvų matrica. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Rizikos įvertinimas. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotis. Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys. Dvipusės strategijos ir struktūrų ryšys. Mintzbergo konfigūracijos. Novatoriška organizacinė struktūra. Organizacijos struktūros projektavimas. Programų vertinimo samprata, principai ir rodikliai. Strateginių pokyčių samprata. strateginiai. Pokyčiai. Strateginių pakeitimų atlikimo taktika.
  Vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2009-11-27
 • Strateginis valdymas (23)

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo mokslo evoliucijos etapai. Strateginio valdymo plėtros istorinė tendencijos. Strategijos mokyklos. 5P modelis. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo bruožai. Strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo nauda.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2009-12-03
 • Strateginis valdymas (24)

  Strateginio valdymo samprata ir jo reikšmė strateginio valdymo procese. Strategijos sąvoka. Strateginio valdymo samprata, jo sudėtinės dalys. Viešųjų institucijų strateginio valdymo ciklas. Verslo ir viešojo administravimo institucijų strateginio valdymo skirtumai. Analitinis ir kūrybinis strategijos rengimo modeliai. Strateginio planavimo sąvoka. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Strateginio planavimo mokyklos. Išorinės aplinkos analizė. Aplinkos dinamikos analizė. PEST analizė. Išorinės aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų samprata. Konkurencijos intensyvumo ir agresyvumo analizė. Strateginių grupių analizė. Paklausos analizė ir klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija ir klientų profiliavimas. Bendravimo su klientais ir kainodaros analizė. Organizacijos vidaus veiksnių analizė. Institucijos vidaus veiksnių analizė 7-S modelis. Pasiūlos, paklausos ir išteklių pusiausvira. Pridėtinė vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Išlaidų mažinimas ir strategija. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. Organizacijos kultūros analizė. SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Organizacijos vizija, misija, dalininkų interesai ir kultūra. Vadovų vaidmuo formuojant misiją ir etikos motyvai. Viešųjų institucijų vizijos, misijos ir filosofijos formavimas. Strateginių problemų ir tikslų nustatymas. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvų nustatymas. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. Sprendimų priėmimo kokybės gerinimas. Ištekliais ir rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Rinkos alternatyvų matrica. Ekspansijos metodų matrica. Viešųjų institucijų strategijų hierarchiniai lygiai ir tipai. Alternatyvų vertinimas ir strategijų parinkimas. Loginis ir empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Rizikos įvertinimas. Tarptautinės strategijos parinkimo problemos. Korporacinės, verslo vienetų ir funkcinių veiklų strategijos. Organizacijos bendrosios (korporacinės) strategijos kūrimas. Korporacinių strategijų alternatyvų analizė. Funkcinių veiklų (gamybos, rinkodaros, personalo, finansų ir inovacijų) strategijų formavimo ypatumai. Diversifikacijos strategijos taikymo ypatumai. Horizontaliosios ir vertikalios diversifikacijos taikymo ypatumai. Diversifikacijos tikslų vertinimo aspektai. Sinergetikos dėsnis. Strateginio planavimo formalizavimas. Strateginio planavimo sistema ir pagrindiniai planavimo dokumentai. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios organizacinės struktūros ir pareigybės. Programų ir biudžetų sudarymas. Strategijos įgyvendinimo programų samprata, tipai ir struktūra. Loginės struktūros matrica. Projektų ir veiksmų planų rengimas. Užduočių formavimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Strategijos realizavimo prielaidos. Tradicinės ir programinės organizacinės struktūros. Novatoriška organizacinė struktūra. Palaikymo strateginiams pakeitimams formavimas. Motyvavimo sistemų parinkimas.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2010-06-08
 • Strateginis valdymas (3)

  Įmonės strateginis valdymas. Strateginiai sprendimai. Operaciniai sprendimai. Strateginė analizė. Strategijos kūrimas. Strategijos įgyvendinimas. Makroaplinka. Mikroaplinka. Aplinkos dinamikos analizė. PEŠT analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Rinkos sąlygų analizė. Konkurentų analizė. Klientų analizė. Strateginis planavimas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-26
 • Strateginis valdymas (6)

  Strategijos identifikavimas. Strateginis valdymas. Verslo strategijos vaidmuo. Verslo strategijos dinamika. Strateginis planavimas prieš strateginį mąstymą. Organizacija ir jos tikslai. Firmos ir vadovai. Verslo strategija. Verslo strategijos apibūdinimas. Tikslai. Veiklos apimtis. Konkurencinis pranašumas. Logika. Strategijos ir misijos, tikslų, vertybių bei vizijos ryšys. Misija, tikslai ir vertybės. Vizija. Strategijos formuluotė. Aiškios strategijos formuluotės nauda. Strategijos vystymas: Strategijos procesas. Strategijos identifikavimas ir strategijos logikos įvertinimas. Strategijos procesas ir strateginiai pokyčiai. Konkurencinis pranašumas. Vertė ir konkurencinis pranašumas. Du konkurencinio pranašumo įgijimo būdai: pozicija rinkoje ir gebėjimai. Pozicija. Pozicinio pranašumo pavyzdžiai. Gebėjimai. Konkurencinio pranašumo išlaikymas. Gebėjimai kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicija rinkoje kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicijos rinkoje ir gebėjimų ryšys. Resursų teorijos požiūris, pozicija rinkoje ir gebėjimai. Kaštų-kokybės apribojimai ir konkurencinis pranašumas. Produkto kokybė ir kaštai. Kaštų ir kokybės modelis. Organizacijos projektavimas. Organizacijos projektavimas ir konkurencinis pranašumas. Organizacinis projektavimas. Koordinavimo problema. Skatinimo problema. Architektūra: Struktūra. Horizontalūs ryšiai. Architektūra: Kompensavimas ir atlygis. Nusistovėjusi tvarka. Kultūra. ARC analizė. Organizacija ir konkurencinis pranašumas. Strategijos ir organizacijos suderinimas Konkurencinio pranašumo sukūrimas ir stiprinimas. Tyrėjai ir išnaudotojai. Tarpusavio priklausomybė ir tvirti ryšiai. Organizacinė laisvė. Vadovavimas pokyčiams. Tyrėjų ir išnaudotojų ARC. Tyrimo ir išnaudojimo derinimas. Organizacinių pokyčių kaštai. Išorinė situacija: Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos ypatybių įtaka firmos rezultatams. Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos analizės sistema. Vertės sukūrimas: potencialios pramonės šakos pajamos (PIE). PIE lemiantys veiksniai. Vertės įgijimas: PIE paskirstymas. Konkurencija. Įėjimas į rinką ir buvimo rinkoje pranašumas. Vertikali jėga: pirkėjų ar tiekėjų jėga. Pramonės šakos apibūdinimas. Konkurencija ir rinkos nišos. Konkurencijos struktūra. Rinkos niša ir produkto diferenciacija. Vartotojų teikiami prioritetai ir produkto diferenciacija. Horizontali ir vertikali produkto diferenciacija. Diferenciacija ir konkurencija. Produkto pozicionavimas. Konkurencija koncentruotose rinkose. Oligopolija: strateginės sąveikos elementai. Veiksmai. Laiko pasirinkimas. Rinkos dalyviai. Informacija. Kartojimas. Dominuojančios firmos. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Šakoje esančių firmų pranašumų tipai. Masto ekonomija. Augantis investicijų pranašumas. Pranašumas dėl vartotojų lojalumo. Pranašumas dėl pakeitimo kaštų. Pranašumas dėl nepadengiamų investavimo kaštų. Firmos mastas. Įėjimo į rinką barjerų sukūrimas. Vertės sukūrimas vertės-kaštų grandinėje. Vertės sukūrimas ir vertės įgijimas. Vertės grandinė ir pirkėjų ar tiekėjų derybinė galia. Vertės įgijimas. Vertės įgijimas, kai pirkėjas ar tiekėjas neturi galios. Vertės įgijimas, kai egzistuoja vienas stiprus tiekėjas (ar pirkėjas). Vertės įgijimas, kai egzistuoja stiprūs tiekėjai ir pirkėjai. Galios sumažinimas kituose segmentuose. Vertės sukūrimas. Vertės sukūrimo galimybės: koordinavimo problema. Susitarimas sukurti vertę: iniciatyvos problema. Strateginis valdymas besikeičiančioje aplinkoje. Pokyčiai ir konkurencinis pranašumas. Pramonės šakos gyvavimo ciklas. Atsiradimas. Augimas. Branda ir kritimas. Pramonės šakos organizacijos evoliucija. Horizontali ir vertikali organizacija. Šakos struktūros organizacinė reikšmė. Strateginių pokyčių valdymas. Strategija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu dėl paklausos. Pelno didėjimo iš paklausos pusės priežastys. Konkurencija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu iš paklausos pusės. Konkurencinės strategijos siekiant sukurti pelno didėjimo iš paklausos pusės efektą. Komponentų sistemos. Technologijos adaptavimas. Adaptavimo procesų valdymas. Globalizacija ir strategija. Globalizacijos reikšmė ir strateginė globalizacijos nauda. Strateginiai iššūkiai : reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis. Organizavimas. Korporacijos strategija. Korporacijos strategijos sistema. Strateginė sklaida ir konkurencinis pranašumas. Resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Strategijos procesas. Strategijos proceso principai. Verslo strategijos procesas. Strateginiai planai. Korporacijos strategijos procesai.
  Vadyba, konspektas(107 puslapiai)
  2006-09-13
 • Strateginis valdymas (8)

  Kas yra strategija? Strateginio valdymo ištakos. Strategijos mokyklos. Mintzberg‘o 5 P modelis. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginės situacijos analizės metodai. Prognozavimas. SWOT (SSGG) analizė. "Produkto – portfelio" analizė. Konkurencinė analizė. Porterio generalinės strategijos. Porterio generalinių strategijų matrica. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir stadijos. Strateginio valdymo sistemos vertinimas. Sprendimų priėmimas. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Strateginės situacijos auditas. Aplinkos analizė (programos ribose). Strateginių išvadų analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Ateities vizijos kūrimas. Tarpinių tikslų (uždavinių) nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo technikos. Operacinės strategijos. Strateginė portfelio analizė. Strategijų įgyvendinimo programos. Biudžeto formavimas.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2006-11-01
 • Sveikatos politika (2)

  Sveikatos politikos pagrindai. Nuo ko priklauso žmogaus sveikata? Kokie sveikatą įtakojantys faktoriai ir poveikis jiems? Koks sveikatos politikos apibrėžimas? Kokios Lietuvos ir tarptautinės organizacijos rūpinasi sveikatos politika ir jos mokslu? Sveikatos politikos ir strategijos samprata. Kokie yra pagrindiniai sveikatos politikos principai? Kaip suprantame teisumą (teisingumą) sveikatos santykiuose? Kaip vertinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Iš ko sudaryta Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema? Sveikatos politikos ir strategijos formavimo principai. Kokie yra pagrindiniai sveikatos politikos formavimo principai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)? Kaip vyko sveikatos politikos formavimo procesas Lietuvoje? Kokie pagrindiniai šio proceso įvertinimo rodikliai? Sveikatos netolygumai. Kas yra sveikatos netolygumai ir kodėl jie atsiranda? Kas įtakoja sveikatos netolygumų atsiradimą? Kaip, kokiais būdais ir ar galima jų išvengti? Sveikatos reformos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) poreikis. Kodėl vykdomos sveikatos reformos? Kas, kodėl sukuria joms prielaidas? Kokie yra sveikatos reformos tikslai ir artimieji bei tolimieji uždaviniai? Kokie yra sveikatos sistemą reglamentuojantys įstatymai? Kokie sveikatos reformos etapai ir veiksmai įvykdyti ir vykdomi Lietuvoje? Sveikatos sistemos valdymo reforma. Kokie yra pagrindiniai sveikatos sistemą reglamentuojantys dokumentai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)? Kokie yra Lietuvos sveikatos programos bendrieji ir specialieji tikslai? Kuo skiriasi Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema ir "Semaškos" sveikatos sistemos valdymo modelis? Kokias galimybes ir kokiomis priemonėmis Lietuvos piliečiai gali dalyvauti priimant sveikatos politikos sprendimus? Kokios yra sveikatos priežiūros politikos formavimo ir veiklos koordinavimo institucijos ir kokios jų funkcijos? Kaip vyksta visuomenės sveikatos priežiūros valdymo reformos įgyvendinimas? Sveikatos sistemos vertinimas. Kokiais kriterijais gali būti vertinama sveikatos apsaugos sistema? Kokiais metodais vertinama sveikatos sistemų efektyvumas PSO? Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė. Kaip apibrėžiamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Kuo skiriasi komunikacinis, organizacinis ir ekonominis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Kaip vertinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Kas yra sveikatos priežiūros kokybė, jos užtikrinimas, palaikymas ir gerinimas? Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo rodikliai. Kaip valdoma sveikatos priežiūros kokybė? Kaip apibūdinamas sveikatos priežiūros kokybės valdymas struktūros, proceso ir rezultato požiūriu? Kaip pamatuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę? Pertvarkymai nuo stacionarinės link ambulatorinės sveikatos priežiūros. Kodėl reikia pertvarkyti stacionarinę sveikatos priežiūrą? Kaip vykdoma pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros reforma? Kaip palyginti pertvarkymus Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse? Šiuolaikinės medicinos etikos pagrindai. Kokie yra sveikatos priežiūros etikos ir teisės pagrindiniai principai: reglamentavimo, motyvavimo, sankcijų, visuotinumo požiūriu? Kaip apibūdinama įstatymuose pacientų teisė į prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą? Ką reiškia paciento informuotas sutikimas gydytis arba ne? Sveikatos technologijų vertinimo ir mokslo įrodymais pagrįstos medicinos reikšmė. Kas yra sveikatos technologijos ir jų vertinimas, kada ir kodėl jis atsirado, kaip sveikatos politikos mokslo šaka? Kokie vertinimo elementai yra naudojami? Kaip vertinama tyrimo kokybė? Kuo sveikatos technologijų vertinimas skiriasi nuo mokslo įrodymais pagrįstos medicinos? Kada medicinos technologijos turi būti įvertintos? Kokia sveikatos technologijų vystymo istorija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)? Kokie svarbiausi bruožai reikalingi sveikatos technologijų vertinimo institucijai? Sveikatos priežiūros finansavimo metodai. Kokie yra Bismarko ir Beveridžo modelio sveikatos sistemų organizavimo skirtumai? Kokios pastarųjų dešimtmečių sveikatos finansavimo tendencijos Europos Sąjungos (ES) šalyse ir pasaulyje? Kaip išreikšti išlaidų sveikatos priežiūrai skirtumai Europos regiono šalyse? Kaip apibūdinamos mokėjimų už paslaugas sistemos? Kaip organizuotas sveikatos draudimo finansavimas Lietuvoje? Kokios sveikatos politikoje taikomos priemonės naudojamos sveikatos išlaidoms optimizuoti? Nacionalinė sveikatos sąskaita. Kas yra Nacionalinė sveikatos sąskaita (NSS)? Kam ji reikalinga? Kuo ji naudinga? Kokie jos sudarymo šaltiniai ir metodika? Kokia yra NSS šaltinių struktūra pagal išlaidų šaltinius, paslaugų ir veiklos rūšis, apimtis bei funkcijas? Kaip patobulinti NSS užtikrinant jos patikimumą? Žmoniškųjų išteklių planavimas sveikatos priežiūroje. Kokios yra sveikatos priežiūros specialistų apskaitos duomenų bazės? Kokios yra atliktos gydytojų skaičiaus planavimo iki 2015 metų studijos? Kokie yra žmoniškųjų resursų planavimo sveikatos priežiūroje principai? Kodėl reikia planuoti gydytojų skaičių? Kodėl planavimas nebuvo sėkmingas praeityje? Ar nesėkmingo planavimo priežastys išliks? Kodėl planuojant negalima pasikliauti rinkos jėgomis? Kaip sumažinti žmoniškųjų išteklių pasiskirstymo netolygumus?
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2007-01-26
 • Švietimo vadyba

  Kas yra švietimo vadyba? Kas yra strategija, vizija, misija ir filosofija? Švietimo sistema. Kokių šalių švietimo sistemas žinote? SWOT metodas. Švietimo sistemos ryšys su aplinka. Švietimo sistemos vertinimo kriterijai ir indikatoriai. Švietimo vadybos raida Lietuvoje. Švietimo sistemos gairės 2003-2012m.m. Švietimo sistemos funkcijos. Švietimo vadybos kokybė. Mokyklos vadovas, funkcijos, vadybinės kategorijos. Auditas. Išorinis ir vidinis. Inovacijos Lietuvos švietimo sistemoje. Koks vadovo vaidmuo didelėje ir mažoje organizacijoje? Švietimo vadybos vieta ir ryšys su kitais mokslais.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Tarptautinio verslo esmė ir aplinka

  Tarptautinio verslo esmė ir motyvai. Tarptautinio verslo formos. Eksporto ir importo galimybės. Eksporto tikslai ir motyvai. Eksporto galimybių įvertinimas ir rinkų parinkimas. Verslo aplinka. Verslo aplinkos formavimo veiksniai. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-04
 • Tarptautinis verslas (5)

  Tarptautinio verslo samprata ir vystymosi etapai. Tarptautinės verslo aplinkos analizės priemonė: SEPTEmber modelis. Tarptautinės verslo aplinkos analizės priemonė: institucinis ideologinis modelis. Verslo, vyriausybės ir visuomeninės institucijos. Ekonominės, politinės ir socialinės ideologijos. Ekonominė ideologija. Politinė ideologija. Socialinė ideologija. Ideologijų ir institucijų sąveika. Technologinė ir ekologinė šerdis. Sąveika tarp ideologijų, institucijų ir šerdies. Institucinės, ideologinės ir socialinės problemos. Tarptautinio verslo politinė aplinka. Vietinės valstybės aplinka. Užsienio valstybės aplinka. Politinė rizika. Prekybos barjerų tipai. Tarifiniai barjerai. Netarifiniai barjerai. Importo apribojimo pasekmės. Eksporto apribojimai. Bendra tarptautinė aplinka. Vidinės politikos įtakos sumažėjimas. Tradicinių pasaulinių institucijų susilpnėjimas. Konflikto tarp išsivysčiusių šalių ir besivystančių šalių paaštrėjimas. Tarptautinio verslo ekonominė aplinka. Kaip valiutos kursas įtakoja verslą. Vienos kainos taisyklė. Big Mac‘o Indeksas/ Big Mac‘o valiuta. Valstybių klasifikavimas pagal pajamas. Mažai išsivysčiusios šalys. Naujos industrinės šalys. Industrinės šalys. Regioninės ekonominės integracijos. Ekonominės integracijos lygiai. Ekonominės integracijos argumentai. Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka. Kultūros apibrėžimas. Kultūros elementai. Kalba. Neverbalinė kalba. Religija. Vertybės ir požiūriai. Manieros ir papročiai. Estetika ir suvokimas. Materialūs elementai. Mokslas. Socialinės institucijos. Vernon‘o produkto ciklo teorija. Williamson‘o sandėrio sąnaudų teorija. Dunning‘o eklektinė tiesioginių užsienio investicijų paradigma. Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Jų tipai ir pagrindiniai bruožai. Licencija. Licencijavimo privalumai. Licencijavimo trūkumai. Frančizė. Frančizės trūkumai ir privalumai. Valdymo kontraktai. Gamybos kontraktai ar tarptautiniai subkontraktingai. Kontraktai "Po užraktu" (Turnkey operations). Komplementarus (papildomas) marketingas. Kiti kontraktiniai susitarimai.
  Vadyba, konspektas(50 puslapių)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po