Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinio bendravimo pagrindai (2)

  Argumentavimas. Argumentavimo klausimai.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-01
 • Profesinio bendravimo pagrindai (3)

  Sėkmingo bendravimo prielaidos. Informacijos siuntimo efektyvumo didinimas. Informacijos priėmimo efektyvumo didinimas. Klausymosi menas, bendravimo stiliai. Informacijos perdavimo tobulinimo galimybės. Transakcinės analizė teorija. Džohari (Johari) langas. Transakcinės analizė teorija. Džohari (Johari) langas.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-01
 • Projekto vadyba

  Monitoringas. Kokybės užtikrinimas. Projektų kokybės valdymo principai. Sklaida. Valorizacija. Kodėl yra reikalinga valorizacijos politika? Ką valorizacija apima? Kas yra produktai ir rezultatai?
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Projekto vadybos teorija

  Projekto sąvoka. Išskiriamos objektyvioji ir subjektyvioji projekto prasmės. Projekto savybės. Projekto gyvavimo ciklas. 4-rių fazių projekto gyvavimo ciklas. 3-jų fazių projekto gyvavimo ciklas. Projekto dalyviai. Projekto valdymo procesai. Iniciavimas. Planavimas. Vykdymas. Kontrolė ir reguliavimas. Užbaigimas. Projekto iniciacija. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto planavimo procesas. Projekto turinio planavimas. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Žaliavos ir ištekliai. Darbų atlikimo trukmės nustatymas. Projekto valdymo prielaidos. Programinio ir projektinio ekonomikos valdymo ideologijos atsiradimo sąlygos. Charakteringiausi "kietojo" ir "minkštojo" valdymo posistemių elementai. Projekto vertės planavimas. Projekto išteklių planavimas. Išteklių planavimui naudojami duomenų šaltiniai. Išteklių planavimo metodai. Išteklių planavimo rezultatai. Projekto vertės (kainos) nustatymas. Kaštų sąmata pagal kaštų rūšis. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto rizikos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Atsakomųjų veiksmų nustatymas. Rizikos mažinimo priemonės. Projekto rizikos valdymo apžvalga. Projekto rizikos vadyba. Pagrindinės tezės. Projekto valdymo tikslas. Projektų tipai. Projekto rūšys. Projekto trukmė.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-02
 • Projekto vadybos teorija (2)

  Projekto sąvoka. Projekto charakteristikos. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymo procesai. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto planavimo procesas. Projekto turinio planavimas. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Planavimas pagal laiko parametrus. Kalendorinis planavimas. Gairių grafiko sudarymas. Atsakomybių paskirstymas. Darbų atlikimo trukmės nustatymas. Projekto trukmės mažinimas. Projekto įgyvendinamumo patikrinimas. Socialinės ekonominės aplinkos analizė. Apribojimų įvertinimas (vidiniai, išoriniai). Alternatyvų įvertinimas. Įkainojimas. Projekto kaina (išlaidos). Vertinimo metodai. Netikėtumai. Kainos – pelno analizė. Projektinio valdymo būtinumas. Projektų vadybą charakterizuojantys aspektai. Projekto kokybės valdymas. Techniniai kokybės užtikrinimo aspektai. Kokybės vertinimo metodai. Projektų kokybės valdymo tarptautinis standartas ISO 1006:1997 (E). Su strategija susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto kokybei palankios aplinkos kūrimas. Sąveikos tarp procesų kokybės valdymas. Su projekto turiniu susijusių procesų kokybės valdymas. Su laikų susijusių procesų kokybės valdymas. Su išlaidomis susijusių procesų kokybės valdymas. Su ištekliais susijusių procesų kokybės valdymas. Su komunikavimu susijusių procesų kokybės valdymas. Su rizika susijusių procesų kokybės valdymas. Su pirkimais susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto rizikos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Rizikos mažinimo priemonės. Pagrindiniai projekto uždarymo tikslai. Projekto auditas. Projekto audito procesas. Projekto audito turinys. Projekto darbo grupės pjūvis. Audito ataskaita. Projekto uždarymas. Projekto uždarymo procesas. Uždarymo plano įgyvendinimas. Darbo grupės įvertinimas. Darbo grupės nario ir projekto vadovo vertinimas. Projekto užbaigimo ataskaita. Projektų valdymas atsižvelgiant į ES (Europos Sąjungos) struktūrinių fondų nuostatas (įvadas). Struktūrinė parama 2007-2013 m. laikotarpiu (prioritetai). Bendrieji Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos teikimo principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansuojamos Lietuvoje sritys. Europos Sąjungos (ES) remiami ir neremiami sektoriai. 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama pagal veiksmų programas. Projekto valdymo ciklo fazės pagal struktūrinių fondų metodologiją. Projektų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti atrankos kriterijai. Gairės projektų rengėjams. Projekto rengimo nuoseklumas.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-30
 • Projekto valdymas

  Projekto sąvoka. Projektų taikymo veiksniai. Projekto sąvoka. Projektai ir organizacijos strategija. Projekto tikslai ir organizacijos strategijos lygiai. Pasaulinis projektų valdymo standartizavimas. Projekto aplinka. Projektų tipai. Projektų klasifikavimas. Inžineriniai projektai. Produkto kūrimo projektai. Sistemų kūrimo projektai. Tyrimų ir plėtros projektai. Pokyčių valdymas. Viešojo sektoriaus projektai. Projekto sėkmės kriterijai. Projekto tikslo formulavimas. Projekto valdymo sąvoka. Projekto planavimas. Projekto organizavimas. Projekto kontrolė. Detalusis projektų planavimas. Projekto planavimo proceso apžvalga. Projekto tinklo diagramos. AoA tinklo diagramos. Brėžimo taisyklės. Tariamieji darbai. AoN tinklo diagramos. Projekto trukmės analizė. Kritinio kelio metodas. Anksčiausia darbų pradžia ir pabaiga. Vėliausia darbų pabaiga ir pradžia. Bendroji ir laisvoji darbų slinktis. Kritiniai darbai. Priverstiniai įvykių laikai. AoN tinklų analizė kritinio kelio metodu. Finish-to-Start tinklų analizė. Nuoseklumo tinklai. Projekto aplinka: suinteresuotosios šalys ir organizacija. Suinteresuotosios šalys. Organizacinė projekto aplinka. Organizaciniai pokyčiai. Funkcinė organizacijos struktūra. Projektinė organizacijos struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Vadovavimas ir projekto komandos formavimas. Valdžios ir politinės elgsenos aspektai. Vadovavimas projektui. Sėkmingo vadovavimo metmenys. "Patikėk, bet tikrink" valdymo kursas. Pagyrimo galia. Projekto komandos formavimas ir dinamika. Pirminė projekto komanda ir derybų procesas. Projekto komandos narių vaidmenys. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto komunikacijos valdymas. Projekto vadovo etikos kodeksas. Projekto biudžeto sudarymas ir rizikos valdymas. Biudžeto sudarymo metodai. Kylantysis ir hierarchinis metodai. Iteratyvinis metodas. Veiklos ir programinio biudžeto sudarymas. Išlaidų įvertinimo principai. Išlaidos. Išlaidų įvertinimas. Išlaidų vertinimo etapai ir tikslumas. Specialieji efektai. Išlaidų kodavimo sistema. Biudžetas kaip kontrolės įrankis. Biudžeto skirtumų matavimas. Biudžeto išlaidų kreivė. Lankstusis biudžetas. Rizikos valdymas. Pelningumo ir rizikos santykis. Projektą veikiančios rizikos. Projektų "portfelis". Projekto rizikos valdymas. Projektų vertinimas ir strateginis pritaikymas. Inovacijų diegimas. Vyraujančios projektų vertinimo dimensijos. Inovacijų diegimo procesas. Organizacijos strategijos plėtra. Organizacijos strategijos plėtros struktūriniai vienetai ir etapai. Projekto strategijos elementai. Projektų vertinimas. Kapitalo investicijų planavimas 83 Projektų pavyzdžiai. Maisto prekių parduotuvės prekybinės salės įrengimas. Tyrimų ir plėtros projektai: grįžtamasis ryšys.
  Vadyba, konspektas(127 puslapiai)
  2007-09-18
 • Projektų finansavimas

  Įvadas. Projekto samprata. Projekto finansavimas. Išvados.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-08
 • Projektų vadyba

  Projekto idėjos analizė ir vertinimas. Projekto rengimo prielaidos. Projekto planavimas. Projekto turinio planavimas. Kalendorinis planavimas. Gairių grafiko kūrimas. Kalendorinio etapo planavimas – atsakomybės paskirstymas. Projekto vertės planavimas. Projekto sąmatos paruošimas. Bendras galutinis planas. Bendras galutinis planas. Modifikuotas projekto kalendorinis planas. Projekto pakeitimų kontrolė. Projekto išlaidų kontrolė. Projekto pabaiga ir uždarymas.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-29
 • Projektų valdymas

  Projekto sąvokos apibrėžimas, jo esmė. Projektų valdymo raida. Projektas sisteminiu požiūriu. Integracijos procesai. Projektų savybės. Projektams būdingos savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų klasifikacija. Projektų skirstymas pagal lygius. Projektų gyvavimo ciklas. 4 projekto gyvavimo ciklo fazės. Ikiinvesticinės fazės stadijos. Eksploatacinės fazės stadijos. Projektų dalyviai. Savikontrolės klausimai. Savarankiško darbo užduotys. Projektinio valdymo samprata. Projektų valdymo samprata. Projektinio valdymo aktualumas, tikslai, uždaviniai. Projektų valdymo būtinumas. Projekto valdymo turinys. Projektų valdymo metodai. Projektų valdymo funkcijos. Projekto iniciavimo ir jo misijos įgyvendinimo procesai. Projekto valdymo procesų skirstymas į grupes. Projekto procesų ryšys. Projekto inicijavimas. Projektų idėjos analizės struktūra. Projekto idėjos atrankos metodai. Baziniai projekto strategijos principai. Projekto turinio apibrėžimas ir įgyvendinimo planavimas. Projekto turinio detalizavimas. Projekto valdymo pagal laiko parametrus planavimas. Darbų sąrašo sudarymas. Darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomybės nustatymas. Finansiniai – ekonominiai projektų planavimo ypatumai. Projekto vertės planavimas. Projekto išteklių planavimas. Projekto vertės nustatymas. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto biudžeto sudarymo eiga. Projekto biudžetas. Projekto biudžeto rengimo metodika. Bendros išlaidų tinkamumo taisyklės. Pridėtinės vertės mokestis. Tinkamų ir netinkamų išlaidų kategorijos. Pagrindinės projekto biudžeto dalys. Finansavimo šaltinių lentelė. Išlaidų pagrindimo lentelė. Projekto įgyvendinimo veiklos valdymas. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė. Projektų organizacinė struktūra. Projekto žmogiškieji ištekliai ir jo socialinė aplinka. Suinteresuotųjų šalių valdymas. Projekto vadovams keliami reikalavimai. Projekto vadovas. Projektų vadovams keliami reikalavimai. Projekto vadovo parinkimas. Projektų vadovų atranka. Projekto komandos formavimas ir ugdymas. Funkcinė projekto organizacinė struktūra. Projektinė projekto struktūra. Matricinė projekto organizacinė struktūra. Matricinė organizacija. Projekto organizacinės struktūros parinkimas ir jos įtaka projekto valdymui. Projekto organizacinės struktūros parinkimas. Projektų kokybės valdymas. Kokybės valdymo apibrėžimas. Kokybės keliami reikalavimai projekto procesams. Šiuolaikiniai kokybės vadybos sistemos panaudojimas projekto valdyme. Kokybės vadybos metodų panaudojimas projektų procesų tobulinimui. Projektų kokybės valdymas. Projektų kokybės vadybos principai. Projektų rizikos ir neapibrėžtumo valdymas. Projektų rizikos valdymas. Rizikos ir neapibrėžtumo apibrėžimas ir kvalifikacija. Rizikos ir neapibrėžtumo analizės metodai. Rizikos valdymo modeliai. Atsakomųjų veiksmų nustatymas ir valdymas.
  Vadyba, konspektas(76 puslapiai)
  2007-05-16
 • Reklamos vadyba

  Reklamos istorija. Antikinė reklamos užuomazga. Viduramžių reklama. Naujųjų laikų reklama vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Reklamos raida Lietuvoje. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos ekonominės funkcijos. Reklamos poveikio sritys. Reklamos klasifikavimas. Reklamos klasifikavimas pagal tikslines auditorijas. Reklamos klasifikavimas pagal teritoriją. Reklamos klasifikavimas pagal skleidimo priemones. Reklamos klasifikavimas pagal funkcijas ir tikslus.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Renginio užbaigimas, įvertinimas ir rezultatai

  Temos tikslai: Aptarti klausimus, apimančius renginio užbaigimą; Apsvarstyti veiksmus susijusius su renginio vertinimu; Apsvarstyti renginio rezultatų analizavimą. Įžanga. Renginio užbaigimas. Vertinimas. Santrauka.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-01-31
 • Sandoriai (6)

  Sutarčių rūšys. Sandorių teisėtumas. Sutikimas sudaryti sutartį. Svarbiausieji verslo sutarčių elementai. Sandorių transporte subjektai ir įgaliotiniai. Pirkimo-pardavimo sutarčių objektai. Unikalus daiktas. Pirkimo-pardavimo daiktais gali būti ir vienarūšiai daiktai. Sandorio kaina. Pirkimo-pardavimo objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Sutarties vykdymo terminai. Sutarties įsipareigojimai ir sąlygos (netesybos). Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo vieta. Verslo sandorių prekių dokumentai. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidos. Kokybės sertifikatai. Prekių ženklų apsauga ir gynimas. Force majeure (neįveikiamos aplinkybės). Sandorio perdavimas (cesija). Krovinių vežimo. Keleivių vežimo. Nuomos. Lizingo. Paskolos. Faktoringo. Frančizės. Reklamos. Bendradarbiavimo, partnerystės, jungtinės veiklos.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-25
 • Savęs valdymas

  Protinio darbo darbuotojams susiduria su naujais aštriais reikalavimais. Kokios yra mano stipriosios pusės. Koks mano darbo stilius? Kas aš – skaitytojas ar klausytojas? Kaip aš mokausi? Kokios yra mano vertybės? Kam aš tinku? Koks yra mano įnašas? Atsakomybė už savitarpio santykius. Antroji mūsų gyvenimo pusė.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Savimotyvacijos būdai

  Savimotyvacijos būdai. 1 būdas. Kruopščiai susitvarkyk. 2 būdas. Savęs tobulinimas. 3 būdas. Įsivaizduokite, kaip jausitės, kai tai bus padaryta. 4 būdas. Ar iš tikrųjų darbas yra problema? 5 būdas. Elkis išradingai. 6 būdas. Nusikratyk nemėgstamo darbo. 7 būdas. Kopimas į kalną. 8 būdas. Tiksintis laikrodis. 9 būdas. Nepersistenk, bet tausok save. 10 būdas. Nusistatyk tikslą. 11 būdas. Minčių lietus. 12 būdas. Savimotyvacija – kvapų terapija. 13 būdas. Darboholizmas – nepasitvirtina. 14 būdas. Kur jūsų savimotyvacija? 15 būdas. Apšvietimas. 16 būdas. Keiskite aplinką. 17 būdas. Venkite rutinos. 18 būdas. Pavyzdžio modeliai. 19 būdas. Fizinio aktyvumo skatinimas. 20 būdas. Mankšta darbo vietoje. 21 būdas. Dėmesio sukoncentravimas. 22 būdas. Užmerktos akys. 23 būdas. Tinkamas planavimas. 24 būdas. Atlygis už darbą. 25 būdas. Nemėgstamo darbo planavimas. 26 būdas. Sėdėti ar stovėti? 27 būdas. Savianalizė. 28 būdas. Svarbu pradėti. 29 būdas. Kas gali mus motyvuoti? 30 būdas. Suplanuokite rytdieną. 31 būdas. Energijos teikiantis maistas. 32 būdas. Skambutis pertraukai. 33 būdas. Apsaugokite save nuo karščio ar šalčio. 34 būdas. Pasirinkite su kuo bendrauti. 35 būdas. Maistingasis kuras. 36 būdas. Susidomėjimo minutė. 37 būdas. Patogi laikysena. 38 būdas. Pakelta taurė - sumažėjęs ryžtas. 39 būdas. Savimotyvacija kasdien. 40 būdas. Prioritetų nustatymas. 41 būdas. Nebūkite diletantiškas. 42 būdas. Tu įniršęs! 43 būdas. Įveikti aplaidumą. 44 būdas. Siekite tobulėjimo. 45 būdas. Nebijokite klaidų. 46 būdas. Savaitgalių išvykos. 47 būdas. Laiko skaičiavimai. 48 būdas. Drožinėjimas. 49 būdas. Rezultatų apžvalgos. 50 būdas. Tinkamai apsirenkite darbui. 51 būdas. Kavos ir arbatos pertraukėlės. 52 būdas. Mąstyk pozityviai ir pagirk save. 53 būdas. Ar iš tiesų darote tai, ką sakote? 54 būdas. Patarėjai. 55 būdas. Teiginiai. 56 būdas. Perprogramuokite savo mintis. 57 būdas. Valios ugdymas. 58 būdas. Tikslų koregavimas. 59 būdas. Dirbkite išradingiau, o ne sunkiau. 60 būdas. Nieko neveikimo jėga. 61 būdas. Laukia malonumai. 62 būdas. Vizijos ir aplinka. 63 būdas. Motyvacija baime. 64 būdas. Šokoladas. 65 būdas. Dirbkime kartu. 66 būdas. Truputis pagalbos. 67 būdas. Įsiklausykite į savo ritmus. 68 būdas. Tinkami žmonės. 69 būdas. Veiklos autentiškumas. 70 būdas. Ateitis šiandien. 71 būdas. Prašau, šypsokitės. 72 būdas. Energijos išsaugojimas. 73 būdas. Ar gerai jaučiatės?. 74 būdas. Darbo vietos tinkamas įrengimas. 75 būdas. Apsupkite save žaluma. 76 būdas. Pralinksmėkite. 77 būdas. Lentynos. 78 būdas. Atlaisvinkite kelią. 79 būdas. Priedangos. 80 būdas. Paveiksliukai. 81 būdas. Smeigtukų lenta. 82 būdas. Gėlės. 83 būdas. Feng Shui. Epilogas.
  Vadyba, konspektas(43 puslapiai)
  2008-12-24
 • Savivaldybių įstaigų vadyba

  Teritorinio valdymo formos ir teritorinio valdymo subjektai. Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (4 požymiai). Teritorinio valdymo formos ir teritoriniai valdymo subjektai. Vietos savivaldos subjektai (4 požymiai). Valstybės teritorijos administracinis vienetas ir jo valdymas(samprata, jame veikiantys teritorinio valdymo subjektai ir t.t.). Savivaldybės samprata (4 požiūriai). Savivaldybė kaip ypatinga žmonių bendruomenė (socialinis junginys, teritorinis kolektyvas). Savivaldybės samprata (4 požiūriai). Savivaldybė kaip ypatinga teritorinio valdymo subjektų (institucijų ir įstaigų) sistema. Savivaldybės apibrėžimai ir jų kaita Lietuvoje nuo 1990 metų iki dabar. Vietos savivaldos samprata (3 požiūriai). Vietos savivaldos apibrėžimai ir jų kaita Lietuvoje nuo 2000 metų. Teritorinio valdymo subjektai Lietuvoje dabartiniu metu. Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą Lietuvoje, sistema. Europos vietos savivaldos chartija. Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą Lietuvoje, sistema. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldą Lietuvoje, sistema. Vietos savivaldos įstatymas. Savivaldybių kompetencija. Funkcijų grupavimas. Savivaldybių funkcijos ir jų grupavimas Lietuvoje. Savivaldybių institucinė struktūra (6 modeliai). Lietuvos savivaldybių institucinė struktūra po 2003.01.28 vietos savivaldos pataisų. Renkamoji savivaldybių valdžios institucija: paskirtis, vaidmuo, sudarymo būdai, įgaliojimų grupės. Renkamosios savivaldybės valdžios institucijos sudėtis ir sudarymo tvarka Lietuvoje. Savivaldybės tarybos (ST) įgaliojimai ir jų įgyvendinimo būdai (veiklos formos) Lietuvoje. Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos: sudėtis, sudarymo ir veiklos pranašumai ir skirtumai (Lietuvos pavyzdžiu). Savivaldybės vykdomoji institucija ar paskirtis, vieta bendrojoje sistemoje ir sudarymo būdai. Savivaldybės vykdomosios institucijos sudarymas ir įgaliojimai Lietuvoje. Savivaldybės kontrolės paskirtis, vieta bendroje sistemoje, sudarymas (sudėtis), įgaliojimai. Savivaldybės kontrolės komitetas ir kontrolierius (sudarymas, įgaliojimai ir kt.) Lietuvoje. Savivaldybės administracijos paskirtis, statusas, vieta bendroje sistemoje. Paskirtis. Savivaldybės administracijos statusas ir funkcijos Lietuvoje. Naujovės formuojant Administraciją ir jai vadovaujant pagal 2002m. Valstybės tarnybos įstatymą ir 2003m. vietos savivaldos įstatymą. Valstybinio valdymo subjektų ir savivaldybių santykiai (teoriniai aspektai). Valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių santykiai Lietuvoje. Vietos savivaldos subjektų administracinė priežiūra Lietuvoje. Tiesioginio valdymo įvedimas savivaldybės teritorijoje (Lietuvos pvz.)
  Vadyba, konspektas(37 puslapiai)
  2007-05-02
 • Sisteminės teorijos

  Klasikinės orgvadybinės teorijos. Darbo mokslinio organizavimo teorija (F. Teiloras). Idealaus biurokratinio valdymo teorija (M. Vėberis). Administracinės veiklos organizavimo teorija(H. Fajolis). Klasikinės sociopsichologinės teorijos. Žmogiškųjų santykių teorija (M. Folet, E. Mayo). Veiklos ir elgsenos motyvavimo (bihevioristinė) teorija. (A. Maslow). Visuotinio dalyvavimo valdyme (partisipatyvinė). Ankstyvosios empirinės teorijos. Integratyvaus mokslo teorija. Klasikinė sisteminė teorija (L. von Bertalanffy, Č.Bernardas). Sisteminės teorijos ištakos. Sistemų teorijos metmenys. Organizacija - socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2009-04-16
 • Sisteminis požiūris ir organizacija

  Bendrosios sistemų teorijos idėjos. Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Bendroji sistemų klasifikacija. Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchine, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos: funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė – funkcinė. Jų privalumai, taikymo ypatumai.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-16
 • Socialinė atsakomybė, kultūra ir vertybės

  Skirtingų autorių organizacijos kultūros apibrėžimai. Organizacijos kultūros išoriniai elementai. Organizacijų kultūros tipai ir modeliai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Argumentai už ir prieš socialinę atsakomybę.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-13
 • Sprendimų priėmimo teorija

  Sprendimų priėmimo teorija. Sprendimo priėmimo būtinybė. Sprendimo priėmimas ir problemos sprendimas. Ankstyvieji (racionalieji) modeliai. Carnegie modelis. Požiūriai į sprendimo priėmimo procesą. Racionalaus ir Carnegie modelių skirtumai. Nestruktūrizuotas (unstructured) modelis. "Atliekų skardinės" (garbage can) modelis. Sprendimo priėmimo žingsniai elgsenos lygmenyje (J.L. Massie). Skiriami keli sprendimo priėmimo būdai. Grupinis sprendimo priėmimas. Sprendimo parengime naudojami grupinės veiklos būdai. Vieno veikėjo modelis. Organizacijos modelis. Politinis modelis. Sprendimo proceso modelių charakteristikos. Vieno veikėjo (monoracionalaus) modelio skiriamieji bruožai. Organizacinio modelio skiriamieji bruožai. Politinio modelio skiriamieji bruožai. Sprendimų priėmimo modelių privalumai ir ribotumai. Kolektyvinio valdymo principų sistemą sudaro 5 pagrindiniai principai. Kolektyvinio valdymo teorijoje akcentuojami efektyvaus delegavimo principai. Sprendimų priėmime kolektyvinio valdymo koncepcija akcentuoja du esminius momentus. Darbuotojų įtraukimo į valdymą priežastys. Sprendimo priėmimo "stiliai", kurie įtakoja alternatyvų įvertinimo ir pasirinkimo procesą. Connor, Becker išskiriami tokie keturi pagrindiniai sprendimo priėmimo stiliai. Darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus laipsnio ir formų įvairovė. Galimi kolektyvinio valdymo pritaikymo trūkumai. Darbuotojų dalyvavimo sprendimų priėmime privalumai ir trūkumai. Įgaliojimų priėmimo koncepcija. Pagrindinės priežastys, trukdančios efektyviam įgaliojimų delegavimui. Sprendimo priėmimo procesas. Tikimybė priimti netinkamą sprendimą. Sprendimo parengimo ir priėmimo algoritmas numato. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimo priėmimo procesas (SPP) viešajame sektoriuje. Sprendimo priėmimo proceso žingsniai. Sprendimo priėmimo metodo parinkimas. Už ir prieš analizė. Kepner- Tregoe (K-T) sprendimo analizė. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Mokslinės vadybos požiūrio naudojimo pranašumai ir trūkumai. Sprendimo įgyvendinimas apima. Kiekybiniai metodai vadyboje. Kiekybinių metodų esmė. Teorinis pagrindas. Vadybos mokslas. Itin trumpa vadybos mokslo raida. Problemos sprendimas naudojant kiekybinius metodus. Problemos sprendimo procedūra. Tipiška matematinio modelio struktūra. Modeliavimo procesas. Aprašomieji ir normatyviniai modeliai. Vadybos mokslo modelių rūšys. Gerų metodų savybės. Pagrindiniai deterministiniai metodai. Pagrindiniai tikimybiniai metodai. Vadybos mokslo taikymo rūšys. Kiekybinių metodų nauda.
  Vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2006-06-19
 • Sprendimų priėmimo teorija (2)

  Sprendimų priėmimo procesų esmė. Kiekybinių ir kokybinių sprendimų priėmimo panašumai ir skirtingumai. Sisteminio mąstymo pagrindiniai principai. Vientisumas. Daugialypiškumas. Aplinka. Analizė. Sintezė. Žmogus kaip euristinių sprendinių priėmėjas. Žmogaus veiksnys. Galimybė generuoti individualios veiklos tikslą. Psichologinės nuostatos (stereotipai). Nebegalinės žmogaus fizinės ir psichinės galimybės. Skirtingumai tikrovės suvokimo procese. Problemų ir galimybių nustatymas. Galimybių nustatymas. Prioritetų nustatymas. Sprendimų priėmimo tipai. Programuojami sprendimai. Neprogramuojami sprendimai. Tikrumas, rizika ir netikrumas. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Pirmas etapas: ištirkite situaciją. Antras etapas: suformuluokite alternatyvas. Trečias etapas: įvertinkite alternatyvas ir išrinkite geriausią iš tinkamų. Ketvirtas etapas: įgyvendinkite ir tikrinkite sprendimą. Racionalaus modelio alternatyvos. Prisitaikymo modelis. Chaoso teorija. Organizacijų struktūra. Organizacijų klasifikacija. Vadybos funkcijos. Vadybos ir pagrindinės veiklos funkcijos. Planavimas – svarbiausia vadybos funkcija sprendimų priėmimo požiūriu. Planavimo paplitimas. Planų sandara: tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti. Vienkartinės ir besikartojančios veiklos planai. Planų klasifikavimas planinio horizonto požiūriu: operatyviniai, taktiniai, strateginiai. Strateginis planavimas ir strateginis valdymas. Strateginio valdymo etapai. Strategijos formatas ir turinys. Atsakingas už strateginio valdymo iniciatyvą ir palaikymą. Individualūs ir grupiniai sprendimų priėmimo tipai. Lyderystės stiliai. Lyderystės stilių klasifikacija pagal elgesio teoriją. Lyderystės stilių klasifikacija pagal pavaldinių dalyvavimo priimant sprendimus laipsnį. Sprendimas. Grupinių sprendimų teigiamos ir neigiamos pusės. Privalumai. Trūkumai. Šiuolaikiniai grupiniai sprendimai. Konfliktinės situacijos grupinių sprendimų procese. Konflikto eiga. Konflikto baigmės variantai. Konfliktų sprendimo būdai.
  Vadyba, konspektas(36 puslapiai)
  2007-08-28
Puslapyje rodyti po