Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslauga. Paslaugos samprata ir savybės

  Paslaugų savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių)marketingo paskirties palyginimas (iš Lietuvos ūkio žurnalo). Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-03
 • Paslaugos (2)

  Kuo paaiškinama paslaugų apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys? Suformuluoti paslaugos apibrėžimą. Išvardinti svarbiausias paslaugų savybes? Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui? Su kokia paslaugų savybe siejamas kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Kuo pasižymi I paslaugų grupė pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei?. Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III, IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Ką reiškia tiesos momentas paslaugų kokybės kontekste? Išvardinti kokybės valdymo sistemas. Nurodyti pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Kokios yra bendrosios ekonominės paslaugų paklausos augimo prielaidos? Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padariniai priskiriami tretiniai veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkių paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikti pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinti veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos terciarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos terciarizavimo išdavoje? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kas skatina tretinės veiklos eksternalizavimą? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialiųjų prekių komplimentarumas? Paaiškinkite, ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas? Pateikti komplimentarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo skiriasi valstybinės ir privačios nekomercinės organizacijos? Su kuo siejamas nekomercinių paslaugų buvimas rinkos ekonomikoje? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kaip visuomeninių prekių naudojimas susijęs su paslaugomis? Kaip įvertinama nekomercinių paslaugų apimtis? Kokios nekomercinių paslaugų kitimo tendencijos būdingos išsivysčiusių šalių ekonomikoms? Kokiomis savybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodyti paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informaciniu technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia IT taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo ypatybes? Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją? Kas sudaro paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojų segmentai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo ypatybes? Kuo ypatingas 7– tasis dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonomikos struktūrai? Apytikriai nurodykite trečiojo sektoriaus dalį išsivysčiusių šalių ekonomikoje. Kokiomis ypatybėmis pasižymi trečiojo sektoriaus raida besivystančiose šalyse? Kokie neigiami ypatumai būdingi besivystančių šalių trečiojo sektoriaus plėtrai? Kokią dalį sudaro paslaugų sektorius Lietuvos ūkio struktūroje? Kokios Lietuvos paslaugų sektoriaus plėtros perspektyvos?
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-07
 • Paslaugų komunikacinės priemonės ir įvaizdis

  Paslaugų komunikacijos priemonės ir įvaizdis. Paslaugų teikėjų ir vartotojų bendravimo priemonės. Asmeninis pardavimas. Reklama. Radijo reklama. Tiesioginė reklama. Išorinė reklama. Specialiosios reklamos nešikliai. Paslaugų pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Įmonės įvaizdžio esmė ir svarbiausios formavimo ypatybės.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-22
 • Paslaugų teorija

  Pagrindinės paslaugų savybės, skiriančios ją nuo materialiosios prekės. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Štai viena klasifikavimo schemų, ją sudaro 12 grupių. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį. Paslaugų organizacijos darbo ypatumai. Paslaugų teikimo kanalai. Tiesioginis paslaugų teikimo kanalas. Tiesioginio paslaugų teikimo kanalo savybės. Netiesioginis paslaugų teikimo kanalas. Frančizė. Frančizės sąlygojama nauda ir trūkumai. Agentai. Brokeriai. Agentų ir brokerių dalyvavimo paslaugų paskirstyme savybės. Elektroniniai kanalai. Paslaugų teikimo elektroniniais kanalais privalumai ir trūkumai. Techninės pažangos įtaka paslaugų produktyvumui. Pasaulio paslaugų rinkos formavimosi prielaidos ir sąlygos. Paslaugų, teikiamų tarptautinėje rinkoje, grupės. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-20
 • Paslaugų vadyba (2)

  Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų savybės. Prekės samprata ir savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo paskirties palyginimas. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-07
 • Permainų ir pokyčių valdymas: langų ir aliuminio–stiklo fasadų gamintoja UAB "FuDžista"

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti darbuotojų požiūrį į vykstančius pokyčius UAB "Fudžista". Teorinė dalis. Organizaciniai pokyčiai. Permainų organizacijoje prigimtis. Permainų valdymas. Susidorojimas su pasipriešinimu permainoms. Pasipriešinimo formos. Pokyčių procesas. Pokyčių proceso modelis. Planuotas pokytis. Planuoto pokyčio tipai. Pokyčių įgyvendinimo problemos. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimo būdai. Praktinė dalis. Uab "Fudžista" veikla. Tyrimo apibūdinimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (Anketa).
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2011-01-24
 • Permainų lyderis

  Permainų lyderis. Permainų politikos. Permainų kūrimas. Išbandymas. Permainos ir tęstinumas. Ateities kūrimas. Informacijos iššūkiai. Naujoji informacijos revoliucija. Nuo "T" prie "I" "IT" srityje. Naujoji spausdinimo revoliucija. Įmonėms reikalinga informacija. Informacija, kurios reikia vadovų darbui.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Planavimas (11)

  Planavimas. Prognozavimo metodai. Padėties ir situacijos analizė. Uždavinių nustatymas. Planų hierarchija. Organizacijos veiklos politika. Politikos formavimas. Strateginis planavimas. Valdymas pagal uždavinius. Sprendimų rūšys, sprendimų priėmimo procesas. Valdymo informacinės sistemos.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Planavimas (3)

  Planavimas. Tikslai. Efektyvių tikslų kriterijai. Vizija ir misija. Kas turi atsispindėti misijoje? Kad misijos teiginys būtų prasmingas, jis turi būti? Kas yra strategija? Strategijos ir taktikos skirtumas. Kompanija nustato strateginius tikslus tokiose srityse. Strategijos formulavimas – industrijos analizė. Strategijos formulavimas – kompanijos analizė. Formalaus planavimo kritika. Strategijos lygiai. Konkuravimo strategijos. Žemesnių kaštų strategijos analizė. Pagrindinės koncepcijos ir metodai. Diferenciacija - tai kitoniškumas arba unikalumas, už kurį vartotojas nori sumokėti brangiau. Diferenciacijos esmė ir prigimtis. Diferenciacijai yra būdingi "apčiuopiami" ir "neapčiuopiami" aspektai. Diferenciacijos ir kaštų privalumų palyginimas. Socialinių ir psichologinių faktorių reikšmė diferenciacijai.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-13
 • Planavimas (4)

  Verslo įmonė – planavimo kurso objektas. Įmonė, kaip ekonominė, savarankiška organizacija. Įmonė, kaip socialinė-ekonominė sistema. Įmonės aplinka. Įmonės pagrindinės funkcijos ir gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės tikslų sistema. Planavimo esmė ir turinys. Planavimo samprata ir eiga. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Planavimo metodai. Įmonės planavimo sistema. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Įmonės planavimo sistemos organizavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Informacinė planavimo sistema. Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė, reikšmė, raida. Strateginio planavimo proceso eiga. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos aplinkos ir konkurencinės padėties analizė. Veiklos aplinka ir jos analizė. Vidaus veiksnių analizė ir įvertinimas. Išskirtinės kompetencijos, konkurencinių trūkumų ir verslui svarbių galimybių nustatymas. Įmonės misijos ir tikslų formulavimas. Strategijos tikslinė orientacija: vizija, misija, tikslai. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Tikslų numatymas: tikslų formulavimo principai; vertinimo kriterijai; tikslų lygiai ir tipai. Trumpalaikių planų sudarymas. Įmones strategijos planavimas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės ir atskirų verslo vienetų strategija. Funkcinės strategijos. Įmonės vystymo strategijų tipai ir elementai. Įmonės strategijos formavimo algoritmas ir strategijos pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo proceso komponentai. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Strateginio planavimo privalumai ir trūkumai. Taktinio planavimo metodologija. Taktinio planavimo funkcijos ir uždaviniai, sudarymo prielaidos. Taktinio plano struktūra ir sudarymo eiga. Pardavimų planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimties rodikliai. Pardavimų plano sudarymo tikslai ir eiga. Praėjusio laikotarpio pardavimų plano įvykdymo analizė. Rinkos konjunktūros tyrimas. Asortimento ir kokybės planavimas. Gaminio konkurencingumo įvertinimas. Produkcijos kainos planavimas. Pardavimų apimties prognozavimas. Pardavimų ir gamybos plano formavimas ir derinimas. Gamybos planavimas. Gamybos planavimo objektai. Galimo pagaminti produkcijos kiekio apskaičiavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo planavimas: pajėgumo sąvoka ir apskaičiavimas; pajėgumo panaudojimo rodikliai, pajėgumo panaudojimo planavimas. Taktinio gamybos plano sudarymas: taktinio gamybos planavimo strategijos; taktinio plano variantų skaičiavimas; gamybos plano sudarymas ir koregavimas. Įmonės aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo planavimo uždaviniai. Medžiagų grupavimas. Materialinių išteklių poreikio planavimo metodai. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio, išlaidų skaičiavimas ir kalkuliavimas. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Energijos išlaidų paskirstymas ir kalkuliavimas. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio patenkinimo (pristatymo) planavimas. Medžiagų išlaidų ir kainų planavimas. Personalo planavimas. Personalo planavimo įmonėje uždaviniai. Darbo našumo lygio planavimas. Darbo našumo rodikliai. Darbo našumo didinimo planavimas. Darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo užmokesčio planavimas. Aprūpinimo finansiniais ištekliais planavimas. Finansinio plano sudarymo tikslai, uždaviniai ir eiga. Finansinio plano sudarymas. Įmonės veiklos išlaidų ir efektyvumo planavimas. Išlaidų planavimo uždaviniai ir sudėtis. Kaštų klasifikavimas. Įmonės kaštų skaičiavimas pagal rūšis. Kaštų skaičiavimas pagal jų susidarymo vietą. Pagrindinės gamybos išlaidų planavimas. Pagalbinės gamybos išlaidų planavimas. Gaminio savikainos apskaičiavimas ir planavimas. Vienetinė gaminio kalkuliacija. Grupinė gaminio kalkuliacija: vieno, dviejų lygių ir daugiapakopė. Normatyvinis išlaidų kalkuliavimas. Gamybos kaštų mažinimo planavimas. Įmonės veiklos rezultatų planavimas: pelno ir rentabilumo apskaičiavimas; pelno didinimo veiksniai.
  Vadyba, konspektas(112 puslapių)
  2005-12-04
 • Planavimas (9)

  Planavimas. Be plano vadovai. Tikslai. Efektyvių tikslų kriterijai. Vizija ir misija. Kas turi atsispindėti misijoje? Kad misijos teiginys būtų prasmingas, jis turi būti. Lietuvos telekomas. AB Ekranas. Bendrovės misija. Strateginiai planai. Strateginio planavimo kryptys. Kas yra strategija? Strategijos ir taktikos skirtumas. Kompanija nustato strateginius tikslus tokiose srityse. AB Ekranas strategija. Strategijos formulavimas – industrijos analizė. Strategijos formulavimas – kompanijos analizė. AB "Snaigė". AB "Snaigė" privalumas ir stiprioji pusė. Formalaus planavimo kritika. Strategijos lygiai. Konkuravimo strategijos. Firma gali pralenkti konkurentus dviem būdais. Šie du konkurencinių pranašumų tipai nulemia du fundamentaliai skirtingus požiūrius į verslo strategiją. Žemesnių kaštų strategijos analizė. Tikslai. Pagrindinės koncepcijos ir metodai. Diferenciacijos esmė ir prigimtis. Diferenciacijos ir kaštų privalumų palyginimas. Socialinių ir psichologinių faktorių reikšmė diferenciacijai.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-09-28
 • Planavimas ir prognozavimas (2)

  Kas yra prognozavimas? Kokie yra prognozavimo uždaviniai. Kokią vietą užima prognozavimas valdymo funkcijų sistemoje. Apibūdinkite prognozės esmę. Išvardinkite prognozavimo objektus. Kas sąlygoja prognozių kokybę. Paaiškinkite prognozių reikšmę ir išvardinkite jų naudojimo veiklos sferas. Išvardinkite prognozavimo būdus, atskleisdami jų esmę. Kokie yra prognozavimo metodologiniai principai? Apibūdinkite trumpai jų esmę. Kaip klasifikuojami prognozavimo metodai. Kokie metodai priskiriami kiekybiniams prognozavimo metodams? Apibūdinkite trumpai jų esmę. Išvardinkite prognozavimo būdų ir metodų pasirinkimo principus. Kokie veiksniai lemia konkrečios strategijos pasirinkimą? Trumpai apibūdinkite jų esmę. Išvardinkite pasirinktos strategijos įvertinimo kriterijus. Kokia jų esmė. Kokio pobūdžio gali būti įmonės strateginis planas? Paaiškinkite konkretaus plano pobūdžio esmę. Kokie skyriai sudaro strateginio plano turinį. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Produktai" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Rinkos" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Ištekliai" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Verslo (veiklos) portfelis" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Inovacijos" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Išvardinkite strateginio plano skyriaus "Investicijos" rodiklius, apibūdindami trumpai jų esmę. Apibūdinkite inovacijos sąvokos esmę. Kokia yra inovacijų plano esmė ir reikšmė. Pagal kokius kriterijus klasifikuojamos inovacijos. Išvardinkite inovacijų teikiamus įmonėms privalumus. Paaiškinkite žmogiškųjų išteklių valdymo uždavinius inovacijų procese ir jų svarbą. Kokie etapai sudaro inovacinės veiklos planavimo procesą. Kokia yra investicijų sampratos esmė. Išvardinkite investicijas sąlygojančias priežastis. Investicijos klasifikuojamos į šias grupes. Kokios yra investicijų rūšys priklausomai nuo rizikos laipsnio. Kokie yra investicijų finansavimo šaltiniai. Kokios yra projektų rūšys. Apibūdinkite projekto struktūrą. Išvardinkite verslo plano rengimo motyvus. Kokia yra verslo plano struktūra? Apibūdinkite atskirų verslo plano dalių esmę. Kokie veiksniai apsprendžia taktinio plano turinį. Išvardinkite taktinio plano rengimo etapus. Kokia jų esmė. Kokie skyriai sudaro taktinio plano turinį. Kas sudaro taktinio planavimo pagrindą. Kas lemia lėšų ir laiko nuostolius realizuojant taktinį planą. Išvardinkite potencialius įmonės gamybos ekonominio efektyvumo didinimo šaltinius. Išvardinkite įmonės ūkinės veiklos efektyvumo rodiklius. Kokia jų esmė. Apibūdinkite įmonės ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo nustatymo tikslus. Apibūdinkite normų ir normatyvų esmę ir reikšmę taktinio planavimo procese. Kokios yra normų ir normatyvų rūšys? Trumpai apibūdinkite jų esmę. Koks pagrindinis produktų gamybos ir realizacijos plano uždavinys. Koks yra gamybos materialinio-techninio aprūpinimo plano sudarymo tikslas. Koks yra personalo ir darbo apmokėjimo plano uždavinys ir turinys. Kokie uždaviniai sprendžiami sudarant įmonės gamybos sąnaudų, pelno ir rentabilumo planą. Kokie rodikliai apskaičiuojami inovacijų pagrindimui. Kokie rodikliai apskaičiuojami investicijų ir kapitalinių statybų plane? Trumpai apibūdinkite jų esmę. Kokia gamtos apsaugos ir gamtinių išteklių racionalaus panaudojimo plano esmė ir reikšmė. Kokias kryptis apima įmonės socialinės plėtros planas. Kokie sprendžiami įmonėje uždaviniai sudarant finansinį planą? Trumpai apibūdinkite jų esmę.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2008-01-22
 • Planavimas ir valdymas

  Valdymo samprata. Valdymo funkcijos. Planavimas. Strateginis planavimas. Strategija. Planavimas organizacijoje. Strateginio planavimo kliuviniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Sociokultūrinė aplinka. Technikos ir technologiniai veiksniai. Rinkos veiksniai. Žmonės. Materialiniai ir finansiniai ištekliai. Organizacinė kultūra. Finansinis planas (biudžetas). Politika. Taisyklės. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2008-06-12
 • Planavimas. Vadovo asmeninis darbas ir bendravimo tobulinimas

  Planavimo reikšmė. Planų sistema. Pagrindiniai planų sistemos elementai. Strateginio planavimo proceso etapai. Analizės stadija. Veiklos stadija. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Tikslų nustatymas. Planavimas. Prioritizavimas. Delegavimas. Racionalus darbo laiko panaudojimas. Vadovo darbo priklausomybė nuo kolektyvo brandos. Sprendimų rūšys. Sprendimų samprata. Vadovo vaidmuo priimant sprendimus. Pardavėjų nepasitenkinimas. Situacija. Užduotis: Kokių veiksmų turėtų imtis parduotuvės vadybininkas keisdamas pardavėjų nepasitenkinimą? Pasiūlykite kiek galima daugiau poveikio pardavėjoms būdų. Parinkite jūsų manymu geriausią ir paaiškinkite pasirinkimo argumentus.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2010-04-06
 • Pokyčių valdymas

  Pokyčio samprata. Pokyčių tikslingumo nustatymas, sprendimai. Pokyčių projektavimas ir įgyvendinimas. Pokyčių psichologiniai aspektai.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-23
 • Prekybinių kontaktų paieška

  Prekybinių kontaktų paieška. Mugės, parodos, prekybinės misijos. Sprendimo priėmimas. Tinkamos parodos pasirinkimas. Prekybinių mugių ir parodų klasifikacija. Informacijos apie prekybines muges ir parodas suradimas. Prekybinių mugių ir parodų įvertinimas. Informacija apie parodą. Informacija apie rinką.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-30
 • Prekybos įmonės vadyba

  Mažmeninės prekybos vadyba. Prekybos samprata, reikšmė ir ypatumai. Strateginis planavimas ir valdymas prekyboje. Prekybos įmonių klasifikavimas. Paskirstymo grandinės dalyviai. Vertės grandinės samprata prekyboje. Pirkėjų charakteristikos ir elgesys. Konkurencijos įvertinimas. Teisiniai klausimai, etika ir socialinė atsakomybė. Pirkėjų segmento identifikavimas ir pasirinkimas. Prekybos įmonės veiksmai, nukreipti į pirkėjus. Informacijos apie pirkėjus surinkimas ir apdorojimas. Prekybinės teritorijos analizė. Vietos pasirinkimas.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2004-08-18
 • Prekybos įmonės vadyba (2)

  Vadybinių sampratų apibūdinimas, prekybos įmonės strateginė vadyba, prekybos įmonės operatyvinė vadyba, vadybos organizacija ir kontrolė, prekybinės veiklos vadybos politika, įtakojimas į prekybos įmonės vadybos turinį, pagrindinės gairės prekybos įmonės vadyboje, prekybos įmonės tikslai, strategija, uždaviniai ir politika.
  Vadyba, konspektas(166 puslapiai)
  2005-03-07
 • Prekių ir pakuotės ženklinimas

  Prekių ženklinimo sąvokos, prasmė, bendrieji reikalavimai. Tekstilės gaminių priežiūros ženklų simboliai. Skalbimo grupė. Balinimo grupė. Mechaninio džiovinimo grupė. Cheminio valymo grupė. Lyginimo grupė. Tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių prabos ženklai. Aplinkosauginiai (ekologiniai) ženklai. Maisto prekių ir maisto prekių pakuotės ženklai. Kiti prekių pakuotės ženklai ir simboliai. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pakuotės banderolės.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2006-09-22
 • Profesinio bendravimo pagrindai

  Bendravimo modelis ir trikdžiai. Pagrindinės bendravimo sąvokos, funkcijos, tikslai. Bendravimo lygiai ir būdai. Komunikacijos proceso modelis. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Komunikacijos barjerai ir jų šalinimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-01
Puslapyje rodyti po