Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymas tikslų pagrindu

  Įžanga. Valdymo filosofijos, vizijos ir misijos numatymas Organizacijos tikslai, jų klasifikacija. Valdymo tikslų klasifikacija. Tikslinis modelis (tikslų medis). Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Valdymo funkcijų samprata, klasifikacija, ryšys tarp jų. Vadovų pasitenkinimas įmonių veiklos rezultatais. AB bankas "Hansabank", Swedbank verslo filosofija. UAB "Ardena". UAB "Oberhaus". Pabaiga.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-04-20
 • Valdymas. Organizacija. Vadovas

  Įžanga. Valdymas ir jo funkcijos. Valdymo subjektas ir objektas. Organizacijos valdymas. Vadovas ir jo darbas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-29
 • Valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas

  Valdymo metodai. Gamybiniai techniniai valdymo metodai. Ekonominiai socialiniai valdymo metodai. Administracinių (organizacinių) metodai. Psichologiniai valdymo metodai. vadovavimo grupinių sprendimų procesui modelis. Valdymo sprendimų priėmimo proceso metodologija. Valdymo sprendimų priėmimo proceso subjektai. Valdymo sprendimų priėmimo proceso turinys grupinių valdymo sprendimų priėmimo metodų analizė. Kolegialaus pasitarimo modelis. Sprendinio priėmimo grupėje valdymas. Vadovo pasaulėžiūros įtaka grupės sprendimų rezultatams. Specifinės vadovo savybės. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2005-08-11
 • Valdymo analizė: mobiliojo ryšio bendrovė UAB "Bitė Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – Atlikti UAB "Bitė Lietuva" valdymo analizę. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės tipas. Įmonės veikla. Įmonės asortimento (teikiamų paslaugų) struktūra. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės valdymas. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės veiklą sąlygojantys išorinės tiesioginės aplinkos veiksniai. Vartotojai. Partneriai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Įmonės veiklą sąlygojantys išorinės netiesioginės aplinkos veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominė situacija. Konkurentai. Socialinė kultūrinė aplinka. Technologiniai veiksniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-23
 • Valdymo analizė: mobiliosios paslaugos UAB "Omnitel"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti UAB "Omnitel" valdymo analizę. UAB "Omnitel" charakteristika. Įmonės tipas ir jį apibūdinantys požymiai. Įmonės vieta, jos apibūdinimas. Įmonės pagrindinė veikla. Organizacinė struktūra. Pirkėjų (klientų) aptarnavimo būdai įmonėje. Įmonės išorinės veiklos analizė. Tiesioginio poveikio veiksniai. Konkurentai. Bendradarbiavimas. Pirkėjai. Žaliavos bei jų tiekėjai. Darbo ištekliai. Šalutinio poveikio veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Kontrolė. Planavimas. Perspektyvos, pranašūmai ir trūkumai. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkoje. Esami ir numatomi ryšiai su užsienio partneriais. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2010-01-29
 • Valdymo analizė: UAB "Švyturys-Utenos alus"

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas — išanalizuoti UAB "Švyturys-Utenos alus". Vadyba. UAB "Švyturys-Utenos alus" charakteristika. UAB "Švyturys-Utenos alus" pagrindiniai apdovanojimai. UAB "Švyturys-Utenos alus" — stipriausia Lietuvos įmonė. Konkurencija. Šakos, kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. UAB "Švyturys-Utenos alus" apyvarta 2003-siais viršijo 300 mln.lt. Apyvartą augino sidras ir vanduo. Įmonės darbuotojai ir padaliniai. Paskutinis UAB "Švyturys-Utenos alus" sukurtas produktas. SSGG analizė. Įmonės vizija. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-02-24
 • Valdymo apskaita (19)

  Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Valdymo apskaitos apibrėžimas, tikslai. Valdymo apskaitos informacija. Informacijos vartotojai. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Valdymo sistema ir valdymo apskaita. Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys. Produkcijos/paslaugų savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų įskaitymo į savikiną mastą. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal gamybos tipą. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų normavimo mastą. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistema. Kompleksinės gamybos produkcijos savikainos kalkuliavimas. Netiesioginių išlaidų paskirstymo metodika. Išlaidų analizės ir valdymo sistemos. Atsakomybės centrai. Biudžetai ir standartai apskaitos ir valdymo procesuose.
  Vadyba, konspektas(61 puslapis)
  2010-01-25
 • Valdymo apskaita (21)

  II variantas. Uždavinys Nr. 1. Kompanija gamina du gaminius: A ir B. Gaminys A gaminamas ceche Nr.1, o gaminys B gaminamas ceche Nr.2. Turime tokią informaciją 2002 metams. Sprendimas. Pardavimų biudžetas. Gamybinė programa. Medžiagų sąnaudų biudžetas. Medžiagų pirkimo biudžetas. Pagrindinio gamybinio darbo biudžetas. Pridėtinių išlaidų biudžetas. Pardavimų skyriaus ir administracijos biudžetai. Pardavimų skyriaus biudžetas. Administracijos biudžetas. Medžiagų atsargų periodo pabaigoje biudžetas. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Baigtos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Pelno (nuostolio) ataskaitos biudžetas. Kasos biudžetas. Uždavinys Nr.2. Kompanija gamina keturis skirtingus produktus A, B, C ir D, naudodama tuos pačius įrengimus ir gamybinį procesą. Turime tokią informaciją susijusią su gamybiniu periodu. Sprendimas. Gaminių A, B, C ir D vieneto savikaina remiantis tradicine išlaidų apskaitos sistema. Gaminių A, B, C ir D vieneto savikaina remiantis veiklų išlaidų apskaitos sistema. Duomenys namų darbams.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2012-01-03
 • Valdymo funkcijos

  Valdymo funkcijos samprata ir struktūra. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo proceso etapai. Planų tipai pagal planuojamą laikotarpį ir turinį. Organizavimas. Organizavimo funkcijos samprata ir jos etapai. Valdymo struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo esmė ir tikslai. Darbuotojų veiklos motyvavimo būdai. Kontrolė. Kontrolės esmė ir tikslai. Kontrolės funkcijos ir organizavimo principai. Praktinė užduotis.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-13
 • Valdymo funkcijos (3)

  Įvadas. Vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo sąvoka. Vadovo darbo specifika. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Vadovavimo stiliai. BMS Megapolis. Apklausa. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-11
 • Valdymo funkcijos (4)

  Įvadas. Valdymo charakteristikos. Žmonijos veiklos erdvė. Valdymo proceso esmė. Valdymo funkcijų skirstymas. Planavimo metodologija. Organizavimas. Vadovavimo metodai. Vadovavimo stiliai ir modeliai. Vadovo pasaulėžiūros įtaka vadovavimui. Motyvacijos principai. Kontrolės metodai. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-05-19
 • Valdymo funkcijos (5)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: išanalizuoti valdymo procesą. Uždaviniai. Valdymas tai. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas padeda. Organizavimas. Gerinant darbo organizavimą įmonėse, rekomenduojama. Motyvacija tai. Motyvavimo teorijos. Svarbiausios kontrolės savybės. Kontrolės procedūros etapai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-03-23
 • Valdymo funkcijos (6)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti valdymo funkcijų sampratą ir struktūrą. Valdymo funkcijų istorija. Planavimas. Priežastys, dėl kurių būtina planuoti. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-22
 • Valdymo funkcijos (klasifikavimas ir vykdymo organizavimas)

  Valdymo funkcijos samprata. Valdymo funkcijų klasifikavimas ir esmė. Konkrečios vadybos funkcijos. Bendrosios (pagrindinės) vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė ir apskaita. Motyvavimas (stimuliavimas). Kitos funkcijos. Valdymo funkcijų vykdymo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-01-25
 • Valdymo funkcijos ir jų klasifikavimas

  Valdymo funkcijos ir jų klasifikavimas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Organizacijos valdymo tyrimas. Strategijos alternatyvos. Strategijos įgyvendinimo planavimas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Sąveikos ir įgaliojimų organizavimas. Organizavimas, jo esmė. Įgaliojimų suderinimas. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Organizacijų struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo esmė ir raida. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Elgsenos reguliavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Kontrolė. Kontrolės apibūdinimas. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Visuotinės kokybės vadyba.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-16
 • Valdymo funkcijos ir uždaviniai

  Įvadas. Vizija ir misija. Tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijų klasifikacija. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės. Planavimo uždaviniai.Organizavimo uždaviniai. Vadovavimo uždaviniai. Kontrolės uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-09-23
 • Valdymo funkcijos organizacijose

  Įvadas. Organizacijos samprata, tikslai, valdymo funkcijos. Organizacijos aplinka. Vadovas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-01
 • Valdymo funkcijos organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Valdymo funkcijos organizavimas. Apibrėžtys. Organizavimo tikslas. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo principai (2). Organizavimo turinys. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasiskirstymas. Vadybinio darbo organizavimas. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Vadovų klasifikacija. Teisių ir pareigų delegavimas. Delegavimas. Teisių ir pareigų delegavimas. Delegavimas svarbus motyvacijos svertas. Klasikinė įgaliojimų delegavimo schema. Č.Barnardo įgaliojimo priėmimo koncepcija. Teisių ir pareigų delegavimas. D. Eizenhauerio metodas. Negalima deleguoti. Vadovo nenoras deleguoti teises ir pareigas. Pavaldinių nenoras priimti deleguojamas teises ir pareigas. Efektyvaus delegavimo principai. Dažniausios delegavimo klaidos. Valdymo organizavimas. Biurokratinė organizacija (2). Funkcinės – linijinės valdymo struktūros schema. Linijinė - štabinė valdymo struktūrinė schema. Linijinės - štabinės valdymo struktūros (2). Projektinės valdymo struktūros schema . Tikslinė valdymo struktūra . Matricinės valdymo struktūros schema. Organizacijos struktūrą reikia keisti. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Valdymo centralizacija. Valdymo decentralizacija: privalumai. Valdymo decentralizacija: trūkumai. Kaip nustatyti organizacijos centralizavimo lygį. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Valdymo rūšys. "Aukšta" valdymo struktūrinė schema. "Žema" valdymo struktūros schema. Valdymo struktūrų parinkimas. Valdymo struktūros. Organizacijų pavidalai. Organizacijų plėtotės tendencijos. Organizacijų plėtotės tendencijos.
  Vadyba, pristatymas(52 skaidrės)
  2009-10-07
 • Valdymo funkcijos, jų samprata ir svarba

  Įvadas. Valdymo funkcijų istorija. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo koncepcija. Strateginio valdymo procesas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliaus samprata. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2005-04-22
 • Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje

  Įvadas. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-05-01
Puslapyje rodyti po