Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovo bruožai ir vertybės

  Ko reikia, kad būtum geras vadovas? Vadovo bruožai. Informaciniai vaidmenys. vaidmenys, susiję su sprendimu priėmimu. Valdymo įgūdžių grupės. Vadovas turi sugebėti ne tik planuoti, organizuoti, skatinti, bet ir kontroliuoti.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadovo dalykinis bendravimas

  Įvadas. Bendravimo ypatumai bendruoju aspektu. Vadovo pasiruošimas dalykiniam bendravimui. Pirmojo įspūdžio reikšmė. Sveikinimosi ypatumai. Vadovo dalykinio bendravimo menas. Vadovo kalba. Vadovo klausymasis. Dalykinio bendravimo grįžtamasis ryšys. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-03-06
 • Vadovo darbas

  Vadovo darbo laiko tvarkymas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdžio nustatymas. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Kaip įveikti didelį darbą? Terminų laikymasis. Laikas, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Naudingai praleistas kelionių laikas. Darbas su žmonėmis. Darbų skyrimas kitiems. Našus darbas kartu. Kai darbas pavestas pačiam vadovui. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-08
 • Vadovo darbas. Vadovavimo teorijos

  Valdymo sprendimų priėmimo modeliai (pagal Jones). Valdymo sprendimų klasifikacija. Racionalus valdymo sprendimų priėmimo procesas, jo pagrindiniai etapai. Elgesio (subjektyvių) veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui.(VSP – valdymo sprendimų priėmimas). Sėkmingo vadovavimo požiūriai. Vadovavimo teorijos. Valdymo stilių modeliai. Valdymo tinklelis pagal R. Bleiką ir Dž. Moutoną. Situacinio vadovavimo modelis pagal P. Hersey ir K. Blančard (K. Blanchard) X ir Y vadovo pozicijos esminiai teiginiai (D. McGregor‘o teorija). Sėkmingų organizacijų teorijos. Teorija Z. D. C. McClellando teorijos teiginiai. Valdžios poreikis ir siekių motyvacija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija ir darbo motyvacija. A.Maslow poreikių hierarchijos teorijos teiginiai. V.H. Vrumo laukimo/lūkesčių teorijos teiginiai S. Adamso lygybės/teisingumo teorijos teiginiai.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Vadovo darbo dienos organizavimas

  Įvadas. Vadovo darbo laiko valdymo technika. Darbo plano sudarymas ir analizė. Darbo plano sąrašo analizė. Laiko valdymo technika. Sekretorės pagalba vadovui organizuojant darbą. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadovo darbo ypatumai

  Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Pagrindinės vadovo funkcijos. Vadovavimo stiliai. Valdžios esmė ir šaltiniai. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Kai kurios vadovo darbo klaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-12-12
 • Vadovo darbo laiko planavimas

  Įvadas. Darbo laiko planavimas. Valdymo lygiai ir vadovų kompetencija. Vadovų darbo dienos tvarkymas. Racionalus vadovo darbo laiko panaudojimas. Darbų paskirstymas ir funkcijų delegavimas. Vadovų darbo laiko apimties mažinimo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-12-04
 • Vadovo darbo laiko planavimo principai

  Įvadas. Kaip pradėti valdyti laiką? Kasdieniniai "reikia atlikti" darbų sąrašai. Projektai ir ilgalaikių darbų sąrašai. Vadovo darbo laiko valdymo technika. Darbo plano sudarymas ir analizė. Tikslų naudojimas laiko planavime. Darbo plano sąrašo analizė. Darbų plano sąrašo analizės technika. Darbams skiriamo laiko analizės technika. Laiko valdymo technika. Alpen metodas vadovo laiko planavime. Eizenhauer principas laiko valdyme. Laiko ir žmonių valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-16
 • Vadovo darbo stilius

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Išvada.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-06-05
 • Vadovo darbo stilius (2)

  Įvadas. Vadovas ir valdžia. Valdymo ir bendravimo santykis. Vadovo darbo ypatybės. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-29
 • Vadovo elgesio ir stiliaus formavimas

  Vadovas – kas tai? Vadovo darbo pobūdis. Vadovo santykis su personalu. Vadovo vaidmuo organizacinėje veikloje. Vadovo darbas. Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Atsakomybės "nešėjas". Vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-10-21
 • Vadovo elgesys ir darbo stiliai

  Įvadas. Vadovas – kas tai? Vadovo darbas. Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Atsakomybės "nešėjas". Vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-12-28
 • Vadovo funkcijos

  Vadovo funkcijos. Vadovo įvaizdžio kūrimas. Silpnas ir gabus vadovas. Vadovavimo stiliai. Vadovas – lyderis. Vadovo funkcijos. Vadovas šiandieninėje Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-01-13
 • Vadovo funkcijos (2)

  Įvadas. Planavimas. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Planavimo horizontai. Planuojamos veiklos periodiškumas ir trukmė. Planų pavidalai. Planavimo barjerai. Laiko planavimas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūra. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Delegavimas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. H. Mintzberg organizacinės struktūros koncepcija. Žmonių išteklių valdymas. Organizacijos aplinka. Darbo jėgos planavimas. Darbuotojų telkimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojo priėmimas. Personalo ugdymas. Darbo saugos užtikrinimas. Darbuotojų skatinimas ir motyvavimas. Darbo vertinimas. Konfliktų sprendimas. Darbuotojo atleidimas. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Komandos ir darbas komandose. 4. Komunikacija ir derybos. Kontrolė. Kontrolės samprata. Kontrolės reikalingumas. Kontrolės rūšys. Kontrolės procesas. Efektyvios kontrolės bruožai. Kontrolės baimė. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-02-26
 • Vadovo funkcijos ir veikla organizacijoje

  Įvadas. Vadovų klasifikavimas. Vadovų skirstymas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzbergą. Valdymo stiliai. Linijiniai ir funkciniai vadovai. Komandos vadovo funkcijos. Organizacijos valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-10-27
 • Vadovo ypatumai įmonėje. Vadovavimas

  Įvadas. Referato tikslas - ištirti vadovavimo stilių įmonėje. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovo vaidmenų. suskirstymas pagal H. Mintzbergą. Va1dymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovo vaidmuo įmonėje. Motyvacija. Ankstyvosios motyvacijos teorija. Lyderis. Didžiausios vadovavimo klaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-02-24
 • Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas

  Įvadas. tikslas – išanalizuoti sąvokų "vadovas" ir "lyderis" determinavimo teorinius ir praktinius aspektus. Vadovo ir lyderio sampratos, jų determinavimas. Vadovo ir lyderio asmeniniai bruožai. Lyderio ir vadovo funkcijos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-26
 • Vadovo ir lyderio problema organizacijoje

  Įžanga. Vadovas ir jo funkcijos. Lyderiavimas organizacijoje. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Situacinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo situacijos. Vadovas - lyderis. Būdingiausi lyderiavimo bruožai. Optimizmas. Pasitikėjimas. Garbingumas. Ryžtingumas. Vadovo - lyderio funkcijos grupėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-01-09
 • Vadovo kalbos menas

  Įvadas. Kalba pagrindinė žmonių bendravimo priemonė. Žodžio jėga. Vadovo kalbos elementai. Kiek reikia vadovui kalbėti? Ką reiškia kalbėti įtikinamai?
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-04
 • Vadovo komunikacija

  Įvadas. Vadovo vaidmuo. Valdymo procesas. Vadovo tipai. Svarbiausi vadovo įgūdžiai. Vadovavimo stiliai. Vadovo vadovavimo stiliai. Klasikiniai vadovo tipai. Vadovo valdymo veiksniai. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo sudedamosios dalys. Darbo organizavimas. Prioritetai. Darbuotojų motyvavimas. Veiklos vertinimas. Vertinimo klaidos. Komunikacija. Komunikacijos įtaka trims vadovų vaidmenims pagal Mintzbergą. Efektyvių susirinkimų organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2005-06-09
Puslapyje rodyti po