Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovavimas (7)

  Įvadas. Vadovavimas. Konsultacinė veikla valdyme. Rizika ir jos valdymas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijos: apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Visuotinės kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo stiliai. Formalios ir neformalios komandos. Komandų efektingumo siekimas. Efektingos komunikacijos reikšmė. Autokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-07
 • Vadovavimas (8)

  Šiuolaikinė valdymo samprata. visuotinės kokybės vadybos teorija. Vadovavimo prigimtis. Lyderiavimas. Lyderiavimo teorijos. Vadovo darbo stiliai. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Komunikaciniai procesai ir jų įtaka valdymo efektyvumui. Koordinavimas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Vadovavimas (9)

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo esmė. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovavimas UAB "Rytra" Utenos regioninėje tarnyboje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-12
 • Vadovavimas ir lyderystė (2)

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimo teoriniai aspektai. Pasauliui šiandien būdinga. 11 faktorių, kurie akivaizdžiai turės įtakos vadovavimo veiklai artimiausiu metu. Kokias išeitis siūlo vadybos konsultantai. Vadovavimas ir lyderystė. Lyderystė. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderiavimas vadyboje. Lyderiavimas. Idealus vadovas. Vadovavimas – universalus fenomenas. Ekonomika. Politologija. Teisė. Pedagogika, edukologija. Vadovavimas kaip procesas. Vadovavimas kaip valdžia, pareigomis suteikta valdžia. Valdžios šaltiniai. Autoriteto raiška. Vadovo autoriteto grėsmės kompleksas. Pasekmės organizacijai. Autoriteto grėsmės komplekso priežastys. Gydymo būdai. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vadovavimas organizacijai. Organizacijos ir kitos žmonių grupės. Valdymo (vadovavimo) proceso etapai. Šiuolaikinė organizacija. Organizacija kaip smegenys. Keičiasi organizacijos vertybės. Svarbu gerai paaiškinti.
  Vadyba, pristatymas(38 skaidrės)
  2007-08-10
 • Vadovavimas ir motyvavimas

  PowerPoint pristatymas. Temos tikslas: Įgyti žinių ir įgūdžių formuojančių vadovo – lyderio asmenybę. Vadovavimo sėkmės veiksniai. Lyderiškumas. Kodėl žmonės nori lyderiauti? Lyderio įtakos šaltiniai. Lyderio asmenybės bruožai. Lyderio moralumas pasireiškia. Darbo grupės įtaka vadovavimo sėkmei. Situacija ir aplinka. Vadovavimo stiliaus pasirinkimas. K. Levino vadovavimo stilių skiriamieji bruožai. Pagal sprendimų priėmimo būdą. Pagal paliepimų pateikimą pavaldiniams. Pagal atsakomybės pasidalijimą. Pagal požiūrį į iniciatyvą. Pagal požiūrį į sprendimų priėmimą. Pagal požiūrį į savo žinių trūkumą. Pagal bendravimo stilių. Pagal santykių su pavaldiniais pobūdį. . Pagal požiūrį į discipliną. Pagal požiūrį į moralinio poveikio priemones. S. Paulausko vadovo ir pavaldinio stilių matrica. P. Hersey – K. Blanchard vadovavimo stiliaus priklausomybė nuo darbuotojų brandos. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos teorijos ir jų taikymas vadyboje. Motyvacijos teorijos ir jų taikymas vadyboje (8). Motyvavimo sistema. Ekonominės (materialinės) motyvavimo priemonės. Organizacinės (administracinės, teisinės) motyvavimo priemonės. Socialinės psichologinės motyvavimo priemonės. Atlyginimo už darbą sistema. Laiko valdymo principai ir procedūros. Detaliau šią asmeninę sritį apibrėžia tokios dalinės užduotys. Asmeniniam laiko planavimui turintys įtakos veiksniai. Atsakykite sau. Ką daryti. Taisyklės, kaip suformuoti individualų darbo stilių ir efektyvaus asmeninio laiko valdymo stilių. S.M.A.R.T. 6 efektyvaus darbo metodų tipai. Individualus laiko balansas. Laiko spąstai. Laiko trukdžių pavyzdžiai ir jų sprendimo priemonės. Perfekcionizmas. Perfekcionizmo trūkumai. Kaip netapti perdėtu perfekcionistu. Tikslo neturėjimas. Tikslas turi būti. Tokiai situacijai spręsti gali būti pritaikomos šios pagalbinės pozicijos. Lapelių klijavimas ar raštiškas dokumentavimas? Laiko dokumentavimo tipas turi atitikti šiuos kriterijus. Plačiausiai paplitusios laiko planavimo technikos. Prioritetų paskirstymas. ABC prioritetai. ABC taisyklės. Trijų dėžių sistema. Laiko racionalizavimo technikos. Eizenhauerio principas. Svarbumas eina pirmiau skubumo. Telefoninių pokalbių technikos. Pasirinktos pasitarimų technikos. Asmeninė disciplina. Norint išvystyti šį asmeninį potencialą, būtina laikytis tokių taisyklių. Dienos ir terminų planavimas. Laiko planavimas ALPEN metodu. Patarimai dienos planavimui. Rezervinis laikas. Pertraukos. Rutininiai darbai. Rutininių darbų valdymo taisyklės. Kasdieninė kontrolė. Į laiką orientuotos darbų kontrolės principai.
  Vadyba, pristatymas(104 skaidrės)
  2010-09-13
 • Vadovavimas posėdžiams

  Įžanga. Posėdžiai dažniausiai rengiami dėl šių priežasčių. Posėdžių komponentai. Nuorodos susirinkimo pirmininko pareigoms. Susirinkimo dalyvis. Posėdžio dalyvio pareigos. Vadovaujant posėdžiui reikėtų laikytis tokių taisyklių. Problemos. Pasiruošimas posėdžiui. Pasiruošimo posėdžiui sąrašo paruošimas. Protokolavimas.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-09-27
 • Vadovavimas, vadovavimo funkcijos

  Vadybinių funkcijų pritaikymas mokykloje. Vadovavimo esmė. Mokyklos paskirtis. Mokyklos valdymas kaip organizacijos samprata. Vadovavimo mokyklai specifika. Mokyklos valdymas. Organizacijos vizija, misija ir filosofija. Situacijos analizė ir požiūriai į valdymą. Mokyklos savivalda. Mokyklos vadovas ir jo veikla. Vidaus audito metodika. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-06-03
 • Vadovavimo esmė ir priemonės (2)

  Įvadas. Vadovavimas. Kas tai? Organizacijos ir firmos samprata. Vadovas ir jo funkcijos. Vadovų tipai. Vadovavimo būdai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Charizmatinis valdymo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Naujieji vadovavimo stiliai. Kooperatinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Stilių naudojimas. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimai ir kritikai. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Bendrovių "X" "Y" "Z" vadovavimo palyginimai. Bendrovės "X" vadovavimas. Bendrovės "Y" vadovavimas. Įmonės "Z" vadovavimas. Lietuvos vadovų vadovavimo tipų apklausa. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-22
 • Vadovavimo NVO stiliai. Komandos kūrimas

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Vadovavimo stiliai. Stilių derinamumas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos vystymosi etapai. Komandų klasifikavimas. Komandos sandara ir funkcijos. Vaidmenys komandose. Darbas komandose. Komandinio darbo nauda. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-11
 • Vadovavimo problemos

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybė paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-07
 • Vadovavimo stiliai (10)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir esmė. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus esmė. Vadovavimo įtaka darbuotojams. Vadovavimo stilių skirstymas. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. UAB "Dainiai" vadovavimo stiliaus tyrimas. Įmonės charakteristika. Įmonės vadovo darbas. Vadovavimo stiliaus tyrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-01-24
 • Vadovavimo stiliai (9)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir esmė. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus esmė. Vadovavimo įtaka darbuotojams. Vadovavimo stilių skirstymas. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Pagrindinių vadovavimo stilių apibūdinimas. Liberalus vadovavimo stilius. Autokratinis ir demokratinis vadovavimo stilius. Situaciniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo konfliktams stiliai. Orientaciniai vadovavimo stiliai. Asmeninio vadovavimo bei vadovo darbo stiliaus esmė. Vadovo pasaulėžiūros įtaka vadovavimui. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-11-29
 • Vadovavimo stiliaus įtaka organizacijos veiklai (2)

  Įvadas. vadovai ir jų savybės. Vadovų hierarchija ir darbo turinys. Vadovo autoritetas. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Vadovavimo priemonės. Darbuotojų motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Nurodymai. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-06-16
 • Vadovavimo stilius orientuotas į žmogų

  Vadovas – kas tai? Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupės simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-11-08
 • Vadovavimo svarba

  Įvadas. Vadovavimas. Sugebėjimas vadovauti. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Vadovavimo "tikslai – keliais" modelis. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovavimo stiliai. D. Macgregoro x ir y teorijos. Pagrindinės vadovo funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2011-05-26
 • Vadovavimo teorijos

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-23
 • Vadovo asmenybės bruožai ir įvaizdis (2)

  Įvadas. Asmenybės bruožai. Prisistatymas. Pasisveikinimas. Pokalbio etiketas. Pokalbis telefonu. Neverbalinio bendravimo etiketas. Profesinis taktas. Doroviniai reikalavimai. Asmenybės įvaizdis. Vyrų apranga. Moterų apranga. Kiti atributai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-05-21
 • Vadovo asmenybės bruožų įtaka sėkmingai veiklai

  Įžanga. Sėkmingo vadovavimo požiūriai. J. Welch veikla bei asmenybė. D. Mockaus veikla bei asmenybė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2008-12-08
 • Vadovo asmenybės bruožų įtaka sėkmingai veiklai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti svarbiausius vadovo asmenybės bruožus ir jų įtaka sėkmingai veiklai. Vadovo asmenybės bruožai. Vadovų tipai ir jų vadovavimo stiliai. Vadovų tipai. Vadovavimo stiliai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-20
 • Vadovo atranka ir vadovo savybės

  Įvadas. Reikalavimai kandidatui į vadovus. Vertybių suderinimas. Interviu svarba. Įvertinimo centrai. Valdymo tinklelis. Vadovų tipai. UAB "Šeba". Duomenų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-24
Puslapyje rodyti po