Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos pagrindai. Valdymas

  Įvadas. Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė bei struktūra. Planavimas. Planavimo proceso tikslai ir etapai. Organizavimas. Koordinavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Išvada.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-05
 • Vadybos pagrindinių funkcijų analizė: Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

  Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Praktinė dalis. Teismo medicinos instituto (TMI) valdymo struktūros schema. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-14
 • Vadybos principai

  Vadybos principai. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Aukštos ir žemos struktūros.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-04
 • Vadybos procesų valdymas

  Įvadas. Vadybos procesai, jų svarba organizacijoje. Planavimas. Problemų atpažinimas ir sprendimas. Strategija. Strateginiai, operatyvieji planai. Organizacinio darbo aspektai. Poveikis žmogaus elgesiui. Lyderiavimas ir derybos. Kontrolė. Organizacijos vystymosi procesai. Veiklos vystymosi tendencijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-11-03
 • Vadybos raida ir teorijos

  Įvadas. Vadybos sąvokos samprata. Vadybos mokslo raida. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Kodėl reikia studijuoti vadybos teoriją? Vadybos teorijos. Klasikinė vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Visuotinės kokybės vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2009-03-24
 • Vadybos raida Lietuvoje

  Kas yra vadyba? Vadybos mokslo ištakos. Vadybos raida Lietuvoje. 1918 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-11
 • Vadybos raida Lietuvoje (2)

  Vadybos raida Lietuvoje. Vadybos mokslo populiarintojai. P. Vileišis. P.V.Raulinaitis. Vadyba pokarinėje Lietuvoje. Vilniaus universitetas. Vadyba atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Vystymosi tendencijos.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Vadybos raida Lietuvoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Nacionaliniai bruožai, kuriuos suformavo faktoriai. Vadyba Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu. Vadyba Lietuvoje 1990-1997 metais. Nacionaliniai lietuvių tautos bruožai. V. A. Graičiūno kūrybinis palikimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-10-02
 • Vadybos raida Lietuvoje (4)

  Įžanga. Vadyba Lietuvoje 1918-1940 metais. Ūkis. Tarpukario Lietuvos vadybos apžvalga. Mokslinės vadybos kongresai. Lietuviai juose. Mokslinės vadybos draugija. Jos tikslai ir veikla. Vadybos Lietuvoje pradininkai. Vytautas Andrius Graičiūnas. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Kiti mokslininkai ir jų darbai vadybos tema. Vadyba sovietiniu laikotarpiu. Pertvarkyta ūkio struktūra. Vadybos raida sovietinės okupacijos sąlygomis. Vadyba Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tautinės vadybos vizija. Ūkio struktūra ir procesai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Vadyba Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Tautinės vadybos vizija. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-10-08
 • Vadybos raida nuo XX amžiaus antrosios pusės iki dabar

  Įžanga. Vadybos raida nuo 20-ojo amžiaus II-os pusės iki dabar. Vadybos teorija ir praktika 20-ojo amžiaus II-je pusėje vystėsi keliais etapais. Išvados ir apibendrinimas. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-26
 • Vadybos raida nuo XX amžiaus antrosios pusės iki dabar iššūkių kontekste

  Paskaitų, periodinės medžiagos, mokomosios ir metodinės medžiagos apžvalga. Įvadas. Tikslas: remiantis įvairiais literatūros šaltiniais apžvelgti vadybos raidą nuo XX amžiaus antrosios pusės iki dabar, aprašyti nestandartinius vadybos sprendimus – iššūkius. dėstomoji dalis. Klasikinė (aministracinė) vadybos mokykla. Chesteris I. Bernardas. Žmogiškųjų santykių teorija. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristiniio (elgesio) mokslo požiūrio. Bihevioristinė mokykla: organizacija yra žmonės. Vadybos mokslo mokykla. Naujoji valdymo mokykla. Empirinė valdymo mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Nauji vadybos teorijos laimėjimai. Sisteminis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Žengiant į dinamiškų santykių erą. Vadybos raida Lietuvoje. 1990-1997 metai. Apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2010-03-16
 • Vadybos samprata

  Įvadas. Planavimas. Planavimo procesas. Organizavimas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizacijos valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Organizacijos pokyčių valdymas. Valdymo organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo modeliai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-25
 • Vadybos samprata (2)

  Įvadas. Vadybos esmė. Kas yra vadyba? Vadybos mokslo raida. Vadybos raida Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-10-15
 • Vadybos samprata (3)

  Valdymo principai. Valdymo prigimtis. Sisteminis valdymo požiūris. Tema.Valdymo užduoties prigimtis. Vadybos samprata. Vadybos samprata. Ar valdymas – profesija? Ar valdymas universalus procesas? Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. Ankstyvosios įtakos. Mokslinis valdymas. Administracinis valdymas. Žmonių santykių valdymas. Vadybos mokyklos. Valdymo elementai. Organizacijos, jų darbo technologijos. Šiuolaikinės vadybos kryptys. Vadovo vaidmuo. Verslas ir išorinė aplinka. Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Ekonominės sistemos. Šalies ūkio struktūra. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Tarptautinio verslo konkurentinių galimybių panaudojimas. Išorinė organizacijų aplinka.Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2009-11-11
 • Vadybos samprata ir istorinė raida

  Įvadas. Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Mokslinės vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinės valdymo koncepcijos. Naujausios vadybos teorijos. Vadybos mokslo klasikas – V.A. Graičiūnas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Kokybės vadyba. Tradicinės vadybos ir VKV (visuotinės kokybės vadybos) bruožai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-05-22
 • Vadybos samprata ir kategorijos

  PowerPoint pristatymas. Paskaitos tikslai. Vadyba – management. Keturios "Vadybos" (management) sampratos. Dvi "Vadybos" sampratos pusės. Vadyba. Vadybos mokslo tikslai. Vadybos mokslo objektas. Vadybos mokslo rezultatai. Vadybos principai. Vadybos principų klasifikavimas. Vadybos mokslo terminija – pagrindinės kategorijos. Vadybos mokslo terminija – pagrindinės kategorijos (8). Klausimai diskusijai (3 skaidrės).
  Vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-06-30
 • Vadybos samprata ir kryptys

  Įvadas. Vadybos mokslo samprata ir raida. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX amžiaus pradžioje. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai). Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Šiuolaikinės valdymo teorijos - harmoningo žmogaus koncepcija. Vadybos funkcijos. Vadybos sprendimai. UAB "Ambora" tyrimas ir jo analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-31
 • Vadybos samprata. Objektas, subjektas

  Vadybos sampratos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Vadybos mokslo raida pagrindinės vadybos teorijos. Šiuolaikinės vadybos mokslo teorijos. Vadybos mokslo ir praktikos raida Lietuvoje. Vadybos tikslų sistema ir tikslų turinio permainos ekonomikos globalizacijos sąlygomis. Vadybos dėsniai principai ir stilius. Vadybos principų charakteristika. Vadybos stiliai. Vadybos stiliai pagal pobūdį. Bendravimas ir valdymo metodai. Vadybos metodai. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos potencialas. Vadybos sprendimai jų esmė ir formavimo eiga. Veiksniai įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Valdymo sistemos modelis. Globalizacijos ir transformacijos vadyboje. Valstybės galios transformacija globalioje erdvėje.
  Vadyba, konspektas(32 puslapiai)
  2008-05-08
 • Vadybos samprata. Organizacija

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Kodėl organizacijas reikia valdyti? Formalios ir neformalios organizacijos. Organizacijos paskirtis – pasiekti tam tikrų tikslų. Organizacija ir jos išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Socialinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Organizacija = Įmonė? Įmonė kaip vadybos objektas. Įmonių tipai. Įmonių grupavimas pagal vieną kriterijų. Įmonės tikslų sistema. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Vadybos samprata ir turinys. Vadybos samprata ir turinys. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas ir sprendimo priėmimas. Planavimo proceso fazės. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Vadyba kaip profesija. Valdymo personalo klasifikavimas. Personalo klasifikavimas. Valdymo lygiai. Vadovų klasifikavimas pagal veiklų, už kurias jie atsakingi, specifiką. Darbdavių ir valdymo personalo uždaviniai. Personalą sąlygojanti aplinka.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2009-03-18
 • Vadybos sampratos raida

  Įvadas. Vadybos sampratos raida. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Antreprenerystė. Valdymas. Administravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-11-11
Puslapyje rodyti po