Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (7)

  Vadybos mokslo raida. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX amžiaus pradžioje. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje 1918 - 1940 m. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai). Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Procesinis požiūris. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba. Vadybos funkcijos. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Planavimo veiklos apimtis. Strateginis planavimas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Organizavimo tikslai ir objektas. Delegavimas. Valdymo organizavimas. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. "Aukštos ir žemos" struktūros. Motyvacija. Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Kontrolė. Informacija vadyboje. Informacijai keliami reikalavimai. Komunikacijos proceso esmė. Informacijos perdavimo kanalai. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo būdai. Mažumos sprendimas. Ekspertinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Konsensuso metodas. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, konspektas(66 puslapiai)
  2005-09-11
 • Vadyba (70)

  Įvadas. Įmonės ekonominiai ir socialiniai tikslai. Vadovavimo stiliai. Autokratinis. Demokratinis. Liberalusis. Orientuotas į darbą. Orientuotas į žmogų. Sprendimų priėmimo procesas. Karjera ir jos valdymas, skyrimo į aukštesnes pareigas būdai. Vadybos situacija: automobilių vairuotojai.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Vadyba (71)

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2007-03-19
 • Vadyba (72)

  Namų kontrolinio darbo užduotys. Įmonių rūšis. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Darbo organizavimas. Kokiomis pagrindinėmis kryptimis dirbama organizuojant darbą Jūsų įmonėje? Kokie reikalavimai keliami vadovui? Pagrindinės vadovo funkcijos. Situacijos analizė.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-22
 • Vadyba (73)

  Rinkodara. Pagrindinės rinkodaros koncepcijos. Uždaviniai rinkodarai. Rinkodaros tipai. Rinkodara priklauso nuo aplinkos. Rinkodaros planavimas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio forma. Vienetinė – pati seniausia forma. Darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo norma. Darbo laiko sudėties planas. Kaina ir rinkodara. Kainų savybė. Paslaugos ir jų savybės. Pagrindinės paslaugų savybės. Finansinė apskaita ir kontrolė. Verslo planų tipai. Investicijų planas. Priedai prie investicinio plano.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Vadyba (74)

  Sisteminis požiūris pasaulio pažinime. Sistema. Sistemų įvairovė. Darbas, kaip tikslinga žmogaus veikla. Darbo, kaip sistemos elementai. Jų įvairovė. Žmogaus darbo produktų įvairovė. Kolektyvinis darbas. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Valdymas ir vadyba. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Vadyba. Organizacija. Sisteminis požiūris vadyboje Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo struktūros. Darbo vietų ir darbuotojų suderinimas. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė. Rezoliucijos. Valdymo sprendimai. Vadybos sprendimų priėmimo procesas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijos. Jų klasifikacijos. Organizavimas. Organizacijų įvairovė. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas, įgaliojimų paskirstymas. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Prognozavimas ir planavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Operatyvus planavimas. Planinių sprendimų parengimas. Balansiniai skaičiavimai. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Sprendimų vertinimo kriterijai. Psichologiniai valdymo metodai. Motyvacijų samprata. E. Maslou ir D. MakGregoro teorijos. Paskatų įvairovė. Auklėjimas. Profesinė etika. Vadovavimas. Valdžia ir asmeninė įtaka. Bendravimas. Įtikinimas. Vadovavimo stiliai. Biurokratizmas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Reguliavimas. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos, sampratos. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Vadybos raida. Vadybos mokyklos. Tarpdisciplininis vadybos pobūdis. Reglamentavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija. Įstatymai. Įstatai. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Nuostatai. Instrukcijos. Normos. Teisiniai vadybos pagrindai. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Vadybos dokumentai. Įmonės vieta ūkyje. Įmonės samprata. Įmonių klasifikacija. Ne pelno organizacijų rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Įmonių (organizacijų) steigimas ir valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų (dalininkų) vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Teisiniai vadybos pagrindai. Įmonės strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Tinklinis planavimas. Matricinė struktūra. Tinklinis planavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos tipai. Gamybos procesas. Pirminių darbo grandžių specializavimas. Gamybinės struktūros. Gamybinis potencialas. Įmonės personalo valdymas. Personalo valdymo funkcijos. Personalo ugdymas. Personalo tarnybų ir tiesioginių vadovų funkcijų derinimas. Kokybės valdymas. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kaštai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimą. Įmonės finansinės veiklos valdymas. Vidiniai lėšų šaltiniai. Išoriniai lėšų šaltiniai. Lėšų valdymas. Finansų tvarkymas. Pagalbinio ir aptarnavimo ūkio organizavimas. Įrengimų ir įrankių ūkis. Remonto organizavimas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(30 puslapių)
  2007-04-03
 • Vadyba (75)

  Vadybos esmė. Mokslinio valdymo mokykla. Bihevioristinė mokykla. Klasikinė valdymo teorija. Įmonės sąvoka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Šiuolaikinės vadybos teorijos. Vadyba Lietuvoje. Įmonės socialinė, ekonomine sistema. Socialinė atsakomybė. Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Planavimas. Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija. Įmonės ekonominiai ir socialiniai tikslai. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas pagal SWOT metodika. Strategijos variantų analizė, strategijos pasirinkimas ir įgyvendinimas. Organizavimo esme ir žingsniai, valdymo lygiai. Organizacinis projektavimas ir organizacinė struktūra. Vadovavimo esmė, vadovavimo teorijos: bruožų, elgsenos, situacijų, charizmatinis vadovavimas. Vadovavimas, valdžia, galia. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, prioritetai, įgaliojimai. Vadovavimo stiliai: autokratinis, demokratinis, liberalusis, biurokratinis, orientuotas į darbą ir žmogų. Motyvacijos esmė. Svarbiausios teorijos. Kontrolės esmė ir rūšys. Kontrolės procesas. Prekių ir paslaugų kokybė. Kokybės laidavimo sistema. Komunikacijos esmė, rūšys, procesas. Bendravimo tobulinimo būdai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Informacinė valdymo sistema. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Derybos: pasirengimas ir vedimas. Sprendimo priėmimo procesas. Konfliktų ir stresų valdymas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2007-04-04
 • Vadyba (76)

  PowerPoint pristatymas. Sisteminis požiūris į organizaciją. Pirmoji kompleksinė sistemų klasifikacija (pagal K. Bouldingą). Sistemos klasifikuojamos dviem aspektais. Sistemos pagrindinės charakteristikos. Organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikacija (pagal M. Blau ir V. Skotą). Sistemos struktūrų klasės. Valdymo proceso organizavimo požiūriu sistemos būna. Valdymo sistemų struktūrų tipai. Organizacija, kaip socialinė ekonominė sistema. Skirstant organizacijas į klases ar grupes, reikėtų jas įvertinti bent penkiais aspektais. Šiuolaikinis mokslas skiria penkis organizacijos struktūros elementus ir dvi jėgas. Keturi organizacijos gyvavimo ciklo etapai. 12 darbo našumo principų (H. Emersonas). Idealios organizacijos charakteristikos (pagal R. Laikertą). Organizaciją supanti aplinka analizuojama dviem aspektais. Organizacijos valdymas. Tikslai analizuojami trim pagrindiniais aspektais. Administravimo funkcijas A. Fajolis suskirstė į. Sprendimo parengimo grupiniai būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Informacija ir valdymas. Informacijai keliami reikalavimai. Skiriamos penkios informacijos rūšys. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos. Lyderiavimo sistemos (pagal R. Laikertą). Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Skiriami penki pagrindiniai elgesio konfliktinėje situacijoje stiliai. Situatyvinė teorija. Tikslinis valdymas (valdymas tikslų pagrindu). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas. Organizacinis vystymasis, tai nuolatinis, permanentinis procesas, kuriam vykstant. Motyvavimo ir organizavimo naujosios teorijos. Atsitiktinių situacijų vadovavime koncepcija. Tobulos šiuolaikinės organizacijos pagrindiniai bruožai (pagal T. Pitersą ir V. Votermaną). Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Teorija 7-S. 3 R teorija. Vadybos vystymosi tendencijos.
  Vadyba, pristatymas(42 skaidrės)
  2007-04-05
 • Vadyba (77)

  Paslaugų įmonės bendra apžvalga: UAB "Tavo pastogė". Proceso dalyviai. Paslaugų klasifikavimas. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Vadyba (78)

  Vadybos/valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Struktūrų formavimas. Kontrolės samprata. Kontrolės lygiai, rūšys. Kontrolės procesas. Visuotinė kokybės vadyba. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės motyvavimo teorijos. Procesinės motyvavimo teorijos. Komunikavimo samprata, komunikavimo procesas. Komunikavimo rūšys. Komunikavimo barjerai. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimas. Komandinis darbas. Sprendimų priėmimas. Valdymo skirtumai. Inovacijos. Inovacijų vadyba.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2007-04-19
 • Vadyba (79)

  PowerPoint pristatymas. Ūkio ir ekonominės sistemos modelis. Vadybos samprata. Pagrindinės vadybos kategorijos. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. 14 W. Edwardso Demingo principų. Vadovas. Vadovų tipai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Vadybos teorijos raida. M.Weber (1947 m.) suformulavo biurokratinio valdymo teoriją. Organizacijos aplinka.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2007-04-24
 • Vadyba (8)

  Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo ir vadovų darbo apibūdinimas - pagrindinių koncepcijų samprata. Organizacija, jų tipai ir bruožai. Darbo pasidalijimo būdai. Vadovų tipai ir kategorijos. Organizacijos sėkmės komponentai ir priklausomybė nuo aplinkos. Valdymo koncepcijų raida. Vadybos praktikos ir mokslo evoliucija. Organizacijos ir jų valdymas senovėje. Valdymo teorijų ir koncepcijų raida. Vadybos raida Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokyklos. Šiuolaikinės vadybos mokyklos. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinę aplinką formuojantys veiksniai. Žmogus – pagrindinis organizacijos vidinės aplinkos elementas. Išorinės aplinkos veiksniai. Tiesioginė ir netiesioginė aplinka. Tarptautinė aplinka. Atsakomybė vadyboje, valdymo etika, kultūra ir multikultūra. Juridinė ir socialinė atsakomybė. Vadovo vertybių ir socialinės atsakomybės tarpusavio ryšys. Tarptautinio verslo atsakomybė ir etika. Etika ir šiuolaikinis valdymas. Organizacijos kultūra ir pagrindiniai jos elementai. Multikultūra. Bendravimas, ryšiai ir sprendimų priėmimas. Bendravimo svarba, procesas ir priemonės. Bendravimo menas ir technologijos. Valdymo sprendimų priėmimo tvarka. Racionalus problemų sprendimas. Operacijų tyrimas ir modeliavimas. Metodai sprendimams priimti. Veiksniai, darantys įtaką valdymo sprendimams priimti. Valdymo sprendimų priėmimo negatyvūs reiškiniai. Planavimas. Planavimo rūšys ir jų apibūdinimas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo procesas ir funkcijos. Strategijos plano įgyvendinimas. Planavimo ir kontrolės tarpusavio ryšys. Biudžetas, jo sudarymo etapai ir rodikliai. Tikslinis valdymas. Strateginio plano ir strategijos įvertinimas. Vyksmo organizavimas Organizavimo funkcijos pobūdis. Įgaliojimų delegavimas. Efektyvus įgaliojimų paskirstymo organizavimas. Linijiniai įgaliojimai, komandų grandinė ir administracijos aparato tipai. Aparatiniai arba štabų įgaliojimai. Linijinės vadovybės ir štabų aparato tarpusavio santykiai. Organizacijų kūrimas. Organizacinių valdymo struktūrų kūrimo teoriniai pagrindai. Biurokratinė organizacijos struktūra. Organizacinės struktūros priklausomybė nuo aplinkos pokyčių tempo. Centralizuotos ir decentralizuotos organizacijos. Linijinė, funkcinė, mišri (štabinė) ir matricinė organizacijos struktūros bei jų orientacijos. Struktūros orientavimasis į atskirą gaminį, pirkėją ir pan. Adaptyvinės struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo samprata, evoliucija ir pradinės koncepcijos. Šiuolaikinės motyvavimo teorijos. Procesinės motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Vadovavimas. Valdžia, asmeninė įtaka ir lyderis - organizacijos vadovas. Valdžios būtinybė ir balansas vadyboje Valdžios ir asmeninės įtakos formos. Organizacijos vadovo valdžia formaliuose ir neformaliuose tarpusavio santykiuose. Įtikinimo metodas vadyboje. Lyderiškumo (pirmavimo) samprata. Autokratinės ir demokratinės vadovybės. Vadovavimo stiliai. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Kontrolės esmė ir prasmė. Kontrolės rūšys ir procesas. Vadybos metodai ir jų taikymas. Tradiciniai valdymo metodai. Grupės ir jų reikšmė organizacijoje. Formalios ir neformalios grupės. Neformalių organizacijų valdymo principai. Vadybos metodų šeimos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių formavimas ir vystymas. Vadovų rengimas. Darbo kokybės gerinimas. Gamybos valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo sisteminis pobūdis. Operacijų sistemos. Gamybos strategija ir firmos. konkurentiškumas. Produktų ir procesų projektavimas gamybos sferoje. Paslaugų valdymo ypatumai. Gamybiniai pajėgumai, gamybos programa ir projektiniai sprendimai. Gamybos operatyvinis valdymas. Atsargų valdymas. Gamybos paruošimo operatyvinis valdymas ir projektų vadybos būdai. Kokybės valdymas. Kompleksinis našumo pobūdis. Našumas ir kokybė. Našumas ir kokybės kontrolė. Našumas ir organizacijos aplinka.
  Vadyba, konspektas(63 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadyba (80)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos aplinka. Globalizacija. Organizacijų kūrimas. Reorganizavimas. Organizacijos kultūra. Kokybė. Visuotinės kokybės vadybos priemonės.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-04-24
 • Vadyba (81)

  Įmonės netiesioginio ir tiesioginio poveikio aplinka. Politinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Kontrolės esmė, rūšys, prekių ir paslaugų kokybės samprata. Išankstinė kontrolė. Einamoji kontrolė. Baigiamoji kontrolė. Kontrolės procesas. Standartas yra taisyklių rinkinys ar darbų atlikimo lygis, kurio reikalauja vadovas. Derybos : pasirengimas ir vedimas. Derybų vedimas. Grupių darbo efektyvumas, grupinio darbo organizavimas. Prekių ir paslaugų kokybė. Grupės sudėtis. Grupės elgesio normos. Susitelkimas. Konfliktiškumas.
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2007-05-08
 • Vadyba (82)

  Įmonės netiesioginio ir tiesioginio poveikio aplinka. Įmonės (organizacijos) aplinka. Organizacijos tiesioginio ir netiesioginio poveikio aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka (suinteresuotieji asmenys). Išoriniai įtaką darantys asmenys. Tiesioginio poveikio aplinka (suinteresuotieji asmenys). Išoriniai įtaką darantys asmenys. Grįžtamasis ryšys. Motyvacijos esmė. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių pakopos. A. Maslow poreikių hierarchijos pritaikymas organizacijoje. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. McClelland poreikių teorija. Motyvacinių modelių psichologinis pagrindas. Procesinės motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. Motyvaciją lemiantys veiksniai. J. S. Adams teisingumo teorija. Indėliai ir atlygis. Pokyčių ir inovacijų valdymas. Inovacijos. Inovacijų pasipriešinimo joms valdymas. Personalo vadybos esmė ir reikšmė, personalo tarnybos, apskaita. Personalo tarnybos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita. Pardavėjų nepasitenkinimas.
  Vadyba, namų darbas(29 puslapiai)
  2007-05-10
 • Vadyba (83)

  Mokslinio valdymo mokykla, klasikinė valdymo teorija. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas pagal SWOT metodiką. Derybos: pasirengimas ir vedimas. Personalo darbo vertinimas, vertinimo procedūros. Vadybos situacija "Pardavėjų nepasitenkinimas".
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-05-11
 • Vadyba (84)

  Sisteminis požiūris pasaulio pažinime. Kolektyvinis darbas. Valdymas. Vadyba. Valdymo struktūrų įvairovė. Organizacija kaip sistema, jos elementai. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos veiklos aplinka ir jos įtaka organizacijai. Vadybinis organizacijų struktūrizavimas. Vadybos sprendimai. Valdymo sprendimai. Sprendimų priėmimo procesas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Organizacijos tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijų klasifikacija. Organizavimas. Organizacijų įvairovė. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Prognozavimas ir planavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Operatyvusis planavimas. Planinių sprendimų parengimas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Psichologiniai valdymo metodai. Skatinimas. Profesinė etika. Auklėjimas. Vadovavimas. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Bendravimas ir jo aspektai. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kontrolė ir reguliavimas. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Vadybos raida. Reglamentavimas. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantys vadybos dokumentai. Įstatai. Nuostatai. Įmonės vieta ūkyje. Organizacija. Misija. Valdymo ypatumai. Valstybės valdymas. Išlaidos. Mokesčiai. Reguliavimas. Įmonės (organizacijos) steigimas ir valdymas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Įmonės strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Tinklinis planavimas. Matricinėje valdymo struktūroje. Gamybos organizavimas. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Personalo valdymas. Personalo ugdymas. Kokybės valdymas. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. Įmonės materialinis aprūpinimas. Materialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis. Pagalbinio ir aptarnavimo ūkio organizavimas. Įrengimų ir įrankių ūkis. Remonto organizavimas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2007-05-11
 • Vadyba (85)

  Įvadas. Vadybos mokslo istorija. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Organizacijos socialinė atsakomybė ir etika. Organizacijos SWOT (SSGG) analizė. Kontrolės procesas organizacijoje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-05-17
 • Vadyba (86)

  Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovavimo esmė, vadovavimo teorijos. Vadovavimo esmė. Vadovavimo teorijos. Komunikacijos kliūtys, bendravimo tobulinimas. Komunikacijos kliūtys. Bendravimo tobulinimas. Personalo poreikio planavimas. Verbavimas (telkimas). Personalo poreikio planavimas. Verbavimas 15 Labai emocingas pavaldinys. Kaip jūs pasielgtumėte su tokiu pavaldiniu? Kaip jūs pasielgtumėte su tokiu vadovu?
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2007-05-28
 • Vadyba (87)

  Organizacija, kaip sistema, jos elementai. Organizacija – vadybinės veiklos erdvė. Organizacijos produktų ir jų gamybos (teikimo, kūrimo) procesų įvairovė. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijoje. Pasidalijimas. Koordinavimas. Valdymas ir vadyba. Valdymo sprendimo priėmimo procesas. Valdymo sprendimo modeliai ir jų tipai. Valdymo struktūros. Valdymo struktūrų projektavimas. Organizacijos valdymo dokumentai. Teoriniai darbo skatinimo pagrindai. Darbo skatinimo būdai. Darbo skatinimas pinigais. Organizacijos paskirtis ir strategija. Organizacijos tikslų kompleksas. Įmonės strategijos parengimas. Įmonės strategijos įgyvendinimas. Valdymo funkcijos. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Prognozavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Vadovavimo stiliai. Valstybės valdymas. Įmonės samprata ir įmonių klasifikacija. Įmonė. Įmonininkas. Įmonės valdymas. Darbo santykiai įmonėje. Įmonių rūšys. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės. Įmonės vieta ūkyje. Įmonių (organizacijų) steigimas. Gamybos tipai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Įmonių materialinių išteklių valdymas. Įmonės finansinės veiklos valdymas. Įmonės personalo valdymas. Darbo vertinimas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Produkto kokybės valdymas. Kokybės standartai ir kontrolė.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2007-06-06
Puslapyje rodyti po