Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (33)

  Vadyba. Organizacija turi tokius bruožus. Organizacijos būna. Valdymas. Priežastys, kodėl organizacijas reikia vaidyti. Verslininkas. Aukščiausio lygio vadovai. Vidurinės grandies vadovai. Žemiausio lygio vadovai. Vadybininko arba vadovo atliekami vaidmenys pagal H. Mincberg. Našumas. Efektyvumas. Vadybos mokslo raida. Mokslinė vadybos mokykla (nuo 19 amžiaus pabaigos). Senovinė organizacija. Šiuolaikinės organizacijos. H. Emersonas. Administravimo principai. Sisteminis požiūris. Vadyba Lietuvoje. Organizacijų aplinka. Bendravimo procesai organizacijoje (komunikacija). Bendravimo procesas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo modeliai ir metodai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Vadyba (34)

  Realios ar fantazinės įmonės vizijos, misijos ir kokybės politikos formulavimas: UAB "Fazė". Užpildykite žemiau pateiktas lenteles. Realios ar fantazinės įmonės produktą charakterizuojančių kokybės rodiklių sąrašas ir pačią įmonę charakterizuojančių kokybės rodiklių sąrašas. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo pritaikymas. Jūsų pasirinktam produktui (pavaizduoti schematiškai). Drožtuko kūrimo pavyzdys. Parengti inžinieriaus pareiginius nuostatus.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-04
 • Vadyba (35)

  Informacinė vadybinių sprendimų priėmimo sistema. Informacijos vaidmuo valdymo procese. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo procesas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizacijos valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Organizacijos pokyčių valdymas. Vadybinių sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės. Bendrovės konkurencinės strategijos formavimo modelis. Strateginės konkurencinės informacijos sistema.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadyba (36)

  Įvadas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
  Vadyba, špera(45 puslapiai)
  2006-04-11
 • Vadyba (37)

  Sistemos požiūris į organizaciją. Organizacija kaip socialinė-ekonominė sistema. Organizacijos aplinka. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(36 puslapiai)
  2006-04-22
 • Vadyba (38)

  Personalo vadybos turinys ir raida, personalo klasifikavimas. Valdymo lygiai. Darbdavių ir valdymo personalo uždaviniai. Darbuotojų interesas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo tikslai. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Klasikinės valdymo struktūros, sistemos. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Personalo valdymas. A. Maslowo motyvavimo teorija. McGregoro X - Y teorija. Vadovo autoritetas. Valdymo stilius ir elgsena. Lyderiavimas. Valdymo kokybės įvertinimas. Darbo pasidalijimas. kooperavimas ir personalo paskirstymas. Darbo metodai. Darbo vietų organizavimas. Darbo normavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Darbo normų nustatymas pagal normatyvus. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Darbo rinkos sąlygos. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-05-11
 • Vadyba (39)

  Vadybos teorijų evoliucija. Valdymo funkcijų apibrėžimai. Mokslinio valdymo mokykla. F. Taylor principai. H. Ford. G. Emerson metodika. Klasikinės organizacijos teorijos. H. Fayol. M. Weberis. Žmoniškųjų santykių mokykla. Nauji būdai darbo našumui didinti. E. Mayo išvados. Šiuolaikinės teorijos. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Sisteminė organizacijų teorija. Visuotinės kokybės vadyba. Trys esminės nuostatos. Vadybos ištakos Lietuvoje. Organizacija, jos vidinė ir išorinė aplinka. Klasikinis biurokratinis modelis. Elgsenos modelis. Organinis modelis. "Organizacinio ūkio" modelis. Neformalios organizacijos. Privalumai. Trūkumai. Valdymo lygiai. Valdymo įgūdžiai. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Organizacinė kultūra. 7 organizacinės kultūros charakteristikos. Organizacinės kultūros auditas. Biurokratinė kultūra. Linkusi į riziką kultūra. Išoriniai tiesioginio poveikio elementai. Išoriniai netiesioginio poveikio elementai. Vadovavimo stiliai. Planavimas ir strateginis valdymas. Išorinės aplinkos analizė.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-13
 • Vadyba (4)

  Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė bei struktūra, Planavimas, Planavimo proceso tikslai ir etapai, Organizavimas, Koordinavimas, Motyvavimas, Kontrolė.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-08
 • Vadyba (40)

  Organizacinė komunikacija. Komunikacijos sistema. Komunikacija organizacijoje. Formalios komunikacijos organizacijoje. Neformalios komunikacijos. Informacijos aukštyn rūšys. Komunikacijos proceso barjerai. Vertikalios komunikacijos barjerai. Horizontalios komunikacijos barjerai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Kontrolė. Kontrolės procesas. Standartai. Kontrolės metodai. Pagrindinės klaidos. Ataskaitos. Matavimo problemos. Nukrypimų korekcija. Kontrolės sąlygos. Koks turi būti kontrolės mastas? Socialinė atsakomybė ir etika. Argumentai už organizacijos socialinę atsakomybę. Argumentai prieš socialinę atsakomybę. Etika. Etikos teorijos. Deontologinė filosofijos teorija. Auksinė taisyklė. Utilitarizmas. Egoizmo teorija. Teisingumo teorija. Etiniai principai vadovams. Konfliktų valdymas. Organizacinių konfliktų klasifikavimas. Organizacinio konflikto vystymosi procesas. Konflikto valdymo procesas. Organizacinių konfliktų valdymo strategijos.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Vadyba (41)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Gamybos proceso vadyba. Gamybos proceso schema. Darbo objektai. Operacijos. 3 procesų rūšys. Pagrindinių procesų fazės. Gamybos proceso organizavimas. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos specializavimas. Gamybos organizavimo principai. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Srovinės gamybos organizavimas. Srovinei gamybai būdingi požymiai. Srovinių linijų klasifikavimas. Sinchronizuotos srovinės linijos. Srovinių linijų transporto priemonės. Srovinės gamybos efektyvumas. Srovinės gamybos trūkumai. Marketingas ir naujų gaminių kūrimas. Marketingo samprata ir turinys. Naujų gaminių kūrimo organizavimas. Rinkos poreikių matavimas ir prognozavimas, marketingo strategijos kūrimas. Gamyklinis techninis gamybos rengimas. Pardavimų vadyba. Pardavimų planavimas ir prognozavimas. Pardavimų organizavimas. Prekių pateikimas. Pardavimų motyvavimas, analizė, apskaita ir kontrolė. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetinio ūkio organizavimas. Medžiagų ir transporto ūkio organizavimas. Pagalbinių tarnybų darbo efektyvumo įvertinimas ir darbo organizavimo tobulinimas. Planavimas, apskaita, kontrolė, koregavimas. Planavimo samprata ir svarba. Planų sistema organizacijoje. Kaštai, jų klasifikavimas ir planavimas. Apskaitos objektas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Kontrolės samprata, pagrindiniai metodai ir formos. Koregavimas, dispečeriavimas, kontrolingas.
  Vadyba, konspektas(167 puslapiai)
  2006-05-31
 • Vadyba (42)

  Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris į vadybą. Valdymo sistema. Pagrindiniai organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesai. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Organizacinių struktūrų formavimas. Kontrolės samprata. Kontrolės dydžiai ir rūšys. Kontrolės procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės (poreikių) motyvavimo teorija. Procesinė motyvavimo teorija. Komunikavimo samprata, procesas. Komunikacijos rūšys. Komunikavimo barjerai. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Komandinis darbas.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2006-06-02
 • Vadyba (43)

  Vadovavimo esmė. Vadovavimas. Bruožų teorija. Šeši bruožai, skiriantys lyderius nuo nelyderių. Elgsenos teorija. Charizmatinis vadovavimas. Komunikavimo kliūtys. Filtravimas. Selektyvus suvokimas. Informacijos perteklius. Lyčių stiliai. Emocijos. Kalba. Bendravimo tobulinimas. Socialinė atsakomybė, kultūra, vertybės. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Bendravimo problemos.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-06-07
 • Vadyba (44)

  Organizacija. Kodėl organizacijas reikia valdyti? Formalios ir neformalios organizacijos. Įmonė kaip vadybos objektas. Įmonių tipai. Vadybos samprata ir turinys. Planavimo proceso fazės. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Valdymo personalo klasifikavimas. Operacijos. Pagrindinių procesų fazės. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Cecho gamybos struktūra. Srovinių linijų klasifikavimas. Srovinių linijų transporto priemonės. Srovinės gamybos efektyvumas. Srovinės gamybos trūkumai. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkis. Remonto ūkis. Energetikos ūkis. Medžiagų ūkis. Logistikos sistemai svarbūs veiksniai. Medžiagų poreikio nustatymas. Tiekimo organizavimas. Atsargų planavimas. Sandėlių organizavimas. Vidaus transportas. Pagalbinių tarnybų darbo efektyvumas. Pagalbinių tarnybų organizavimo tobulinimo kryptys. Planavimas, apskaita, kontrolė, koregavimas. Planavimo samprata ir svarba. Įmonės vizija. Įmonės misija. Planavimo sistemos organizavimas. Periodinis planavimas. Projektinis planavimas. Kaštai. Apskaitos objektas. Bendrieji apskaitos principai. Vienguba ir dviguba buhalterija. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Kontrolės samprata ir svarba. Kontrolės lygiai organizacijoje. Kontrolės procesas. Broko apskaita ir analizė. Koregavimas. Dispečeriavimas. Kontrolingas.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-06-19
 • Vadyba (45)

  Antrepreneris. Vedėjas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo koncepcija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Douglas McGregor. X teorija. Y teorija. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba (naujasis metodas) koncepcija. Trys esminės nuostatos. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Vadybos funkcijos. Planavimas organizacijose. Formalus planavimas. Strateginė veikla. Organizavimas. Pagrindiniai formalios organizacijos požymiai. Delegavimas. Atsakomybė. Valdymo organizavimas. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai. Štabinė struktūra. Konsultacinis aparatas. Štabinės struktūros privalumai ir trūkumai. Matricinė struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Decentralizuoto valdymo modelis. "Aukštos ir žemos" struktūros. Motyvacija. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Interpersonaliniai vaidmenys. Informaciniai vaidmenys. Informacija vadyboje. Informacijos perdavimo kanalai. Tipinės valdymo funkcijos. Priėmimo stilius. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2006-06-27
 • Vadyba (46)

  Sisteminis požiūris. Organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Strateginio valdymo modelis. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-09-08
 • Vadyba (47)

  Įmonė ir jos tikslai. Įmonių juridinė sandara. Įmonių junginiai. Vadybos samprata. Klasikinės vadybos teorijos. F.Teiloro teorija. H.Fordo principai. M.Vėberio teorija – idealaus biurokratinio valdymo teorija. H.Fajolio pagrindai. Klasikinės sociopsichologinės teorijos. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvacijos teorija. (bihevioristinė). Visuotinio dalyvavimo valdyme teorija (partisipatyvinė). Ankstyvosios empirinės teorijos. Integratyvaus mokslo teorija. Profesionalaus menedžmento teorija. Sistemų teorijos metmenys. Įmonių valdymo procesas. Organizacinis valdymas. Gamybos ir technologijos aptarnavimo valdymas. Pardavimo ir įsigijimo valdymas. Finansų valdymas. Personalo valdymas. Vadovo darbo stilius. Vadovas – autokratas. Vadovas – demokratas. Vadovas – liberalas. Reikalavimai vadovui. Organizacinės valdymo struktūros. Gamybos proceso vadyba. Operacijų derinimo būdai. Marketingas. Rinka. Paslaugos ir jų paklausa. Paslaugų kainodara. Lūžio taškas. Kokybės vadyba. Nusidėvėjimas. Darbo organizavimas. Investiciniai planai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-09-18
 • Vadyba (48)

  Vadybos teorijos raida. Organizacinė kultūra. Motyvacija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2006-09-29
 • Vadyba (49)

  Įvadas. Samprata. Vadybos kryptys. Vadyba – menas ar mokslas? Menedžmento evoliucija. Atsakomybė ir etika. Aplinka ir valdymo sistema. Organizacinė kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Funkcijos (čia turėtų būti keturios dalys). Planavimas (I funkcija). Sprendimai valdymo sistemoje. Sprendimų logika, procesas. Klasifikavimas. Organizavimas (II funkcija). Organizacijos. Organizacijų modeliai. Elgsenos modelis. Organinis modelis. Organizacinio ūkio modelis. Organizacijos projektavimas. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Funkcinis pasiskirstymas. Pasiskirstymas pagal produktą. Geografinis pasiskirstymas (pagal rizikas). Tinklinis pasiskirstymas (struktūra). Matricinė struktūra. Organizacinių struktūrų aspektai. Valdymo organizacinė struktūros aukštis. Centralizavimo decentralizavimo problema. Projektavimas. Modeliai akcinių bendrovių valdyme. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo modeliai. Stebėtojų taryba. Direktorių valdyba. Administracija. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Prievarta. Apdovanojimas. Pavyzdžio valdžia. Eksperto valdžia. Tradicijų valdžia. Motyvavimas (III funkcija). Maslow. D.Mclelland. Frederikas Herzbergas. Lūkesčių modelis (profesinės doktrinos). Vadovavimo stiliai (lyderiavimo stiliai). Mc Gregor. R. Likert. Lake & Mauton (Molton). Vadovavimo ciklo teorija (Hersey & Blancard). Šiuolaikiniai požiūriai į vadovavimą. Lyderiavimas. Kontrolė (IV funkcija). Kontrolės procesas. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Konfliktų tipai/priežastys. Pagrindiniai konflikto valdymo metodai. Konflikto sprendimo žingsniai. Valdymo kultūros. Kultūrų geografija. Trys pagrindiniai valdymo kultūros arealai. Lietuviškojo menedžmento vieta.
  Vadyba, konspektas(28 puslapiai)
  2006-10-04
 • Vadyba (5)

  Įvadas. Vadybos mokslo raida. Įmonė kaip socialinė- ekonominė. Socialinė atsakomybė. Įmonės (organizacijos aplinka). Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Kokybės laidavimo sistema. Komunikacija ( bendravimas). Komunikacijos esmė ir rūšys. Komunikacijos procesas. Efektyvaus bendravimo kliūtys. Bendravimo tobulinimo būdai. Informacinė valdymo sistema. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Derybos: jų organizavimas ir vedimas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų esmė ir rūšys. Sprendimo priėmimo procesas. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų esmė ir įtaka organizacijai. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymas. Stresų valdymas. Pokyčių ir inovacijų valdymas. Pokyčių esmė. Pokyčio procesas. Planuoto pokyčio tipai. Organizacinis vystymas.
  Vadyba, konspektas(95 puslapiai)
  2005-05-19
 • Vadyba (50)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Biurokratijos koncepcijos esmė. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Uždaviniai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacinei struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Kokybės supratimas ir jos vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2006-10-09
Puslapyje rodyti po