Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba – sena praktika, nauja teorija (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Referato uždaviniai. Referato tikslas. Temų rodyklė. Mokslinė valdymo koncepcija (1885-1920). Klasikinė (administracinė) valdymo mokykla (1920-1930). Biheivioristinė mokykla (elgesio). Žmogiškųjų santykių teorija (1930-1950). Išvados.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-06-20
 • Vadyba – sena praktika, nauja teorija (3)

  Įvadas. Vadybos istorija. Vadyba senovėje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinė valdymo mokykla. Naujosios vadybos teorijos. Situatyvinė teorija. Organizacinio vystymo terija. Terminų apibrėžtys. Vadyba – sena praktika ir nauja teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-10
 • Vadyba (10)

  Samprata ir kryptys. Vadybos evoliucija. Socialinė atsakomybė ir etika. Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka. Organizacijos kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Planavimas. Valdymo sprendimai. Organizavimas. Organizaciniai modeliai. Elgsenos modelis. Organinis modelis. "Organizacinio ūkio" modelis. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Funkcinis pasiskirstymas. Pasiskirstymas pagal produktą. Geografinis pasiskirstymas. Matricinė struktūra. Tinklinis pasiskirstymas. Esminiai organizacijų struktūrų parametrai. Valdymo organizacinės struktūros aukštis. Centralizavimo – decentralizavimo dilema. Projektavimas. Organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Komitetai. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo organai. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Motyvavimas. Vadovavimo stiliai, lyderiavimas. Kontrolė. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Valdymo kultūrų geografija. Schemos.
  Vadyba, konspektas(44 puslapiai)
  2005-11-26
 • Vadyba (100)

  Vadybos samprata ir jos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijų veiklos vidaus ir išorės aplinkos. Vadybos subjekto apibūdinimas. Vadybos mokslo raidos etapai. "X" vadybos teorijos esmė. "Y"vadybos teorijos turinys. "Z" vadybos teorijos apibūdinimas. Vadybos tikslų sistema ir tikslų permainos globalizacijos sąlygomis. Užduočių pagrindimas ir reikšmė įgyvendinant vadybos tikslus. Objektyvieji vadybos dėsniai ir jų paisymo būtinumas. Merfio dėsniai ir jų reikšmė vadyboje. Vadybos principų charakteristika. Valdymo stiliai ir charakteringi jų bruožai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbuotojų motyvacija: koncepcijos ir būdai. Vadybos metodai kaip bendravimo instrumentas. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos informacinės sistemos. šiuolaikinėmis sąlygomis. Vadybos sprendimų modeliai ir charakteringi jų bruožai. Veiksniai, įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Pagrindinių vadybos sprendimų charakteristika. Programuoti ir neprogramuoti vadybos sprendimai ir jų priėmimo procesas. Organizacijos kultūra ir jos komponentai. Organizacijos multikultūros formavimas šiuolaikinėmis sąlygomis. Organizacijos vadovo darbo turinys šiuolaikinėmis sąlygomis. Bendrasis vadybos funkcijų apibūdinimas. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. Vadybinės veiklos pertvarka įsitvirtinant globalioje erdvėje. Organizavimas kaip vadybos funkcija. Organizacijos struktūros projektavimo komponentai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Pagrindinių organizacinių valdymo struktūrų charakteristika. Planavimas kaip vadybos funkcija. Planų sistema ir jų sudarymo ypatybės. Operatyvaus planavimo esmė ir ypatybės. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Prognozavimo esmė ir reikšmė vadyboje. Prognozavimo metodų charakteristika. Reguliavimo kaip valdymo funkcijos turinys. Verslo tarpusavio santykių Europos Sąjungos (ES) šalyse reguliavimas. Kontrolės esmė ir visuotinės kokybės vadyba. Kontrolės metodai ir formos. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Penkios valdžios formos ir pagrindiniai reikalavimai vadovui. Organizacijų vadybos projektavimo teisiniai pagrindai. Svarbiausieji pagrindinių įmonių rūšių privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(32 puslapiai)
  2009-03-19
 • Vadyba (101)

  Grupė. Grupės savybės. Darbo grupių tipai. Vaidmenys grupėje. Grupės narys turėtų. Grupės vystymosi etapai. Grupės bruožai. Darbo grupėse variantai. Grupės vadovo/lyderio vaidmuo. Grupiniai sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų medis. Nepakankamo pradinio kapitalo ir apyvartinės lėšos. Grupinių sprendimų privalumai. Moderatorius. Moderavimas sudaro sąlygas. Klasikinės grupių klasifikacijos. Realių grupių klasifikacija. Mažų grupių ypatybės. Didelė grupė. Pastovi grupė. Laikina grupė. Įforminta (formali) grupė. Formalios grupės sudaromos. Formalių grupių tipai. Psichologinio darnumo ryšys. Neformalių grupių privalumai organizacijai. Grupių formavimosi stadijos. Statusas. Grupės narių statusai. Darbo grupės efektyvumą lemia. Darbo grupių suderinamumas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų klasifikacija. Sprendimų priėmimo taisyklės. Valdymo sprendimų klasifikacijos. Vadovų sprendimų priėmimo stiliai. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Požiūriai į sprendimų priėmimą. Racionalistų nuomone. Kultūra. Organizacijos kultūros charakteristikos. Organizacijos kultūros dalys. Organizacijų kultūrų rūšys. Organizacijų kultūros bruožai. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijų kultūros elementai. Teigiamas organizacijos kultūros poveikis. Neigiamas organizacijos kultūros poveikis. Pelno siekiančių organizacijų kultūros tipai. Vadybinio proceso kultūra. Valdymo procesų organizavimo kultūra. Valdymo darbo sąlygų kultūra. Dokumentacijos sistemos kultūra. Valdymo kultūros charakteristikos. Valdymo kultūros principai. Organizacijų vertybių rūšys. Kontrolė. Palyginimo atlikimui reikalinga. Kontrolės tikslas. Nukrypimai gali atsirasti. Kontrolės uždaviniai. Kontrolės vykdymo principai. Kontroliuoti galima. Pagrindiniai klausimai susiję su kontrolės vykdymu. Bendrosios kontrolės tikslas. Kontrolės lygiai. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės funkcijos. Kontrolės vykdymas skirtinguose hierarchijos lygiuose. Strategijos kontrolė organizacijos planavimo ir strateginės kontrolės sritys. Operacijos kontrolės porūšiai. Elgesio kontrolės porūšiai. Savikontrolės efektyvumą lemia. Elgesio kontrolės etapai. Kontrolės rūšys pagal taikymo laikotarpį. Kontrolės būdai. Kontrolės sistema. Kontrolės elementai. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės charakteristikos. Kiekybinė charakteristika kokybinė charakteristika. Laiko charakteristika. Vertės charakteristika. Kontrolės efektyvumą lemia. Kontrolė bus efektyvi, jeigu. Kontrolės veiksmingumą apsprendžia. Standartų klasifikacija. Kontrolės reikšmė. Konfliktas. Prieštaravimas tampa konfliktine situacija. Objektyvios konfliktų kilimo priežastys. Subjektyvios konfliktų kilimo priežastys. Negatyvūs veiksniai, įtakojantys konfliktus organizacijose (pavyzdžiai). Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktų f-jos. Konfliktų tipai. Darbo grupių vidaus konfliktai. Konflikto valdymo procesas. Konfliktų valdymo veiksmai. Aktyviai ir refleksyviai klausyti. Konfliktų valdymo principai. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų požymiai. Konfliktų sprendimo būdai. Asmeniniai. Derybų veiksniai. Konfliktų sprendimo būdų pavyzdžiai. Konfliktų sprendimo strategijos. Tarpininkavimo taisyklės. Gero tarpininko bruožai. Darbuotojų mokymas. Lavinimas tobulinimas. Mokymo proceso etapai. Reakcija žinojimas elgesys rezultatai. Mokymo uždaviniai. Į organizacijos veiklos efektyvumą orientuoti uždaviniai. Darbuotojų mokymo sritys. Mokymo organizavimas. Gamybinio mokymo programos. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Modeliavimo proceso etapai. Profesinio mokymo sudėtinės dalys. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciniai ugdymo veiksniai. Kvalifikacijos ugdymo strategijos. Kvalifikacijos tobulinimo priežastys. Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metodai. Tradiciniai kvalifikacijos metodai. Tradiciniai kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Paskaitos. Diskusijos ir debatai. Darbas grupėse. Nurodymai ir instrukcijos. Ekskursijos ir stažuotės. Netradicinių kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Stebėjimai ir įvertinimas. Kokybės būreliai. Dualūs vadybos seminarai. Neakivaizdinis mokymasis. Audiovizualinis mokymasis. Imitaciniai žaidimai. Mokymasis darbo vietoje. Savarankiškas mokymasis. Darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo organizacijoje vidiniai ir išoriniai veiksniai. Darbo ir poilsio laikas. Sutrumpinta darbo trukmė nustatoma. Poilsio rūšys. Darbo drausmė. Darbuotojo pareigos. Drausmės valdymo etapai. Drausmės tikslų ir taisyklių nustatymas ir paskelbimas. Elgesio įvertinimas ir keitimas. Darbuotojų, dažniausiai reikalaujančių drausminimo veiksmų, grupės. Drausminė atsakomybė taikoma. Šiurkštūs darbo pažeidimai. Drausminimo būdai. Formalus drausminimas. Neformalus drausminimas. Teisinis drausminimas. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Skiriant drausminę nuobaudą būtina atsižvelgti. Nuobaudų skyrimo terminai. Nuobaudų galiojimo terminai. Darbo ginčai. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Vadovavimo funkciją atliekantys veiksniai. Vadovo vaidmuo. Vadovų kompetencijos rūšys. Kompetencija. Valdžios formos. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stilių rūšys. Vadovų funkcijos. Asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Asmeninis vadovavimo stilius – tam tikram vadovui būdingi elgesio ir poveikio pavaldiniams būdai, sąlygojami jo asmeninių ir vadovaujamos organizacijos darbuotojų savybių. Realus vadovo darbo laiko planas. Valdymo įgūdžių tipai. Darbo santykių tipai. Darbo santykiai. Įgaliojimų delegavimas. Delegavimas. Delegavimo užduotys. Priežastys kodėl vadovai nedeleguoja valdžios. Efektyvaus delegavimo principai. Darbo sąlygos. Ergonomika. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro. Personalo klasifikacija pagal specifiką. Vadovai. Specialistai. Aptarnaujantis techninis personalas. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų aprašymo struktūra. Darbo vieta. Darbo vietų planavimas. Darbo vietų įrengimas. Technologinė įranga. Organizacinė įranga. Darbo vietų aptarnavimas. Aptarnavimų rūšys. Įvadinis instruktažas. Darbo sąlygos. Darbo sąlygų klasifikacija. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesinė lyga. Darbo aplinkos klasifikacija. Komunikacija. Komunikacijos elementai. Komunikacijos proceso etapai. Informacijos perdavimo priemonės gali būti. Dekodavimas. Grįžtamasis ryšys. Informacijos klasifikacija. Organizaciniai trikdžiai. Asmeniniai komunikacijos trikdžiai. Komunikacija. Išorinė ir vidinė organizacijos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Įstatymai reguliuoja. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai.
  Vadyba, špera(34 puslapiai)
  2009-09-17
 • Vadyba (102)

  1 Paskaita. Vadybos samprata, objektas, subjektas ir inovacinės vadybos turinys. 2 paskaita. Vadybos mokslo raida ir pagrindinės vadybos teorijos. 3 Paskaita . Vadybos tikslai, dėsniai, principai ir stilius. 4 paskaita. Bendravimas ir valdymo metodai. 5 paskaita. Vadybos sprendimai, jų esmė ir formavimo eiga. 6 paskaita. Organizacijos kultūra, vadovo darbo turinys ir funkcijos šiuolaikinėmis sąlygomis. 7 paskaita. Organizavimas. 8 paskaita. Planavimas. 9 paskaita. Prognozavimas. 10 paskaita. Reguliavimas. Valdymo apskaitos paskirtis. 11 paskaita. Kontroliavimas. 12 paskaita. Vadovavimas. 13 paskaita. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. 14 paskaita. Organizacijų vadybos projektavimas.
  Vadyba, konspektas(43 puslapiai)
  2009-10-14
 • Vadyba (103)

  Sisteminis požiūris ir organizacija. Boldingo klasifikacija. Sisteminė analizė ir jos esmė. Pagrindinės dualinės klasės. Organizacija kaip sistema. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Sėkmingo valdymo sąlygos. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Darbo paskirstymo tikslas. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizavimo uždaviniai. Planavimas gali būti. Organizacijos valdymas, jo esmė. Sprendimo parengimo būdai. Skiriami trys sprendimo priėmimo būdai. Planai klasifikuojami. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė padės įgyvendinti organizacijos tikslus. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Vadovaujant naudojami poveikio būdai. Poveikio būdai: organizacinis, administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšys su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Pagrindinė E. Meijo išvada. Makgregoro veiklos organizavimo ir motyvavimo teorija. Teorijos X ir Y yra A. Maslou ir F. Hercbergo išvadų tobulinimas. D. Makgregoro veiklos organizavimo ir motyvavimo teorija. Teorijos X ir Y yra A. Maslou ir F. Hercbergo išvadų tobulinimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo modelis. Strateginio planavimo požiūris. Strateginių sprendimų sisteminės visumos požiūris. Strateginių problemų sprendimo požiūris. Konkurencinio pranašumo numatymo požiūris. Projektų valdymas. Personalas ir valdymas. Darbuotojų karjeros planavimas. Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Trys vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal V. Vrumą. Silpnam vadovui būdingi šie pagrindiniai bruožai. Gabus vadovas. Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės – darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. Organizacijos valdymo tobulinimas. Atsitiktinių situacijų valdymas (F. Fidleris), trys situacijų ir trys vadovų grupės. Tobulos organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Vadybos žinių reikšmė viešojo sektoriaus organizacijų raidai. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, špera(33 puslapiai)
  2009-12-03
 • Vadyba (104)

  Vadybos mokslo objektas. Vadybos teorijos raida. Organizacijos ir natūrali aplinka. Vadybos proceso turinys ir lygiai. Vidinė organizacijos aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo schema. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Strategijos išrinkimas. Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos vertinimas. Organizavimas. Organizacinių struktūrų formavimo eiliškumas. Organizacinių struktūrų tipai. Centralizavimas ir decentralizavimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Vadovo ir vadovavimo proceso apibūdinimas. Valdymo lygiai. Motyvacija. Vadovavimas, lyderystė ir valdymo stiliai. Komunikacijos procesas. Kontrolė.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2010-01-13
 • Vadyba (105)

  Mokslinė vadybos mokykla. Administracinė mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Elgsenos mokykla. Empirinė mokykla. Situatyvinė mokykla. Vadybos mokslas Lietuvoje. Kas yra gamybos veiksniai. Bendrosios valdymo funkcijos. Linijiniai ir funkciniai padaliniai. Kas yra specializacija, delegavimas, koordinavimas. Kokios yra vadovavimo poveikio priemonės. Kas yra verslas, įmonė?Verslo organizacijų rūšys. Kuo skiriasi AB, UAB, personalinės įmonės veikla? Kokius žinote mišrios ekonomikos sektorius? Kokias žinote įmonių susijungimo formas? Vidinė verslo organizacijų struktūra. Kokius žinote organizacijų tikslus. Įmonės produkcija. Kokie esminiai pokyčiai įvyko globalioje ekonomikoje?Kaip šie pokyčiai įtakojo verslą? Kokius žinote pgrd konkurencinio pranašumo šaltinius? Kokią įtaką turi verslo globalizacija kraštui, pasiskirstymui? Kokius žinote verslo oraganizacijos ekonominis išteklius? Lyderiškumo teorija, pagrindinės idėjos. Kokius žinote tradicinius valdymo stilius? Apibūdinkite pagrindinius AB valdymo organus? Kokius žinote įmonės raidos etapus? Kas yra marketingas, marketingo kompleksas? Kokias žinote pagrindines marketingo koncepcijos dalis? Kokius žinote gaminių būklės analizės metodus? Kas yra rinkos paklausa, konkurencija? Kokias žinote mark strategijas? Kokius tikslus ir uždavinius sprendžia pardavimų vadyba? Kokius žinote marketingo tyrimo metodus? Kas yra mažmeninė didmeninė prekyba agentai, brokeriai, prekių prekių pateikimo kanalai būdai? Kas yra reklaminė korporacija?jos organizacijos?
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2010-02-18
 • Vadyba (106)

  Mokslinių tiriamųjų darbų organizavimas. Konstruktorinės gamybos rengimas. Technologinis gamybos rengimo organizavimas. Organizacinės gamybos rengimas. Projektavimo išlaidų sąmata. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Atlyginimas už darbą (aud). Marketingas (rinkodara). Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadyba (107)

  Personalo vadybos turinys ir raida, personalo klasifikavimas. Personalo organizavimas Personalo organizavimo tikslai. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Klasikinės valdymo struktūros, sistemos. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Personalo valdymas. Valdymo stilius ir elgsena. Lyderiavimas. Galima išskirti šiuos lyderio įtakos šaltinius. Valdymo kokybės įvertinimas. Darbo organizavimas. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro daug elementų. Darbo pasidalijimas. Kooperavimas ir personalo paskirstymas. Darbo metodai. Darbo vietų organizavimas. Darbo normavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimais. Darbo normų nustatymas pagal normatyvus. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadyba (108)

  PowerPoint pristatymas. Vadyba. Mokslas. Organizacija. Organizacijos veikėjai. Vadovas. Vadovo veiklos turinys: vadovo vaidmenys. Vadovo vaidmenys. Efektyvaus vadovo bruožai. Dažniausiai pasitaikantys vadovų bruožai. Vadovo savybių hierarchija. Vadybos funkcijos - planavimas. Vadybos funkcijos - organizavimas. Vadybos funkcijos - vadovavimas. Vadybos funkcijos - kontrolė. Pagrindinis vadybos tikslas. Kas yra vadybininkas? Vadybininkai pagal sritį ir hierarchijos lygį. Valdymo lygiai ir įgūdžiai.
  Vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-02-24
 • Vadyba (109)

  Valdymo samprata. Socialinė organizacija kaip valdymo objektas. Organizacijos aplinka. Socialinės organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Etikos priemonės. Informacijos valdymo proceso aspektas. Organizacinė valdymo struktūra kaip valdymo. veiklos realizavimo forma. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata ir pagrindiniai elementai. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) tipai. Naujos valdymo struktūros. Susisiekiančių grupių formavimas. Planavimo pagrindai. Planavimo esmė ir tikslai. Organizacijos tikslų svarba. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso turinys. Organizacijos planų sistema. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Korporacijos portfelio koncepcija.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2010-04-28
 • Vadyba (11)

  Vadybos samprata ir turinys. Valdymo objektas, subjektas ir funkcijos. Ankstyvasis vadybos raidos etapas. Fordizmas. D. McGregoro sukurta X,Y teorija. W. Ouchis teorija. Vadybos mokslo raida ir mokyklos. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. Visuotinės kokybės vadyba ir harmoningosios plėtros koncepcijos ir jų taikymas Lietuvoje. Statybos produkcijos kokybė. Strateginio ir operatyvaus valdymo esmė ir metodologijos. Operatyvus įmonių valdymo turinys. Aplinkos ir strategijų sąveika. Alternatyvinės strategijos ir jų atranka. Strateginio spendimo alternatyvos. Įmonės strategijos formavimas. Analizės vaidmuo strateginiame ir operatyviame planavime. Analizė ir prognozė. Analizės rūšys. Prognozavimo metodai. Ištekliai ir strategija. Kaštai ir jų mažinimo keliai įmonėse. Žmonių ir finansų išteklių valdymas. Organizacijos esmė, organizacijos tipai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Mažųjų ir vidutinių įmonių rūšys. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvos. Strategijų parinkimas. Alternatyvų vertinimas. Įmonės kaip žmonių veiklos sistemos kūrimas ir posistemių formavimas. Įmonės kūrimo etapų realizavimas. Valdymo sprendimai. Strategijos įgyvendinimas: strategija ir struktūros. Prognozavimas, planavimas ir organizavimas. Strateginis įgyvendinimas: strateginių pokyčių valdymas. Darbuotojų motyvavimas. Strategijos įgyvendinimas: Valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Operatyvus svarbiausių įmonėje vykstančių procesų valdymas įvairiose įmonėse. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Produkto darymo proceso valdymo ypatumai statybinėse įmonėse. Darbo procesų organizavimo ypatumai didelėse, mažose ir vidutinėse įmonėse. Vadovavimo stiliai ir jų įtaka produktyvumui. Žmonių darbinio ir kūrybinio aktyvumo ugdymas. Komunikacijų vaidmuo valdyme. Komunikacijų ypatybės įvairiose įmonėse. Krizių vadyba. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas, kaip krizės įveikimo būdai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2005-11-29
 • Vadyba (110)

  Vadyba. Valdymo teorijos. Klasikinės vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorijos. Teiloras. Maksas Vėberis. H. Fordas. G. Emersonas. Administracinė valdymo teoriją. H. Fajolis. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinės vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris). Sistema. Kibernetika. Procesinis požiūris. Visuotinė kokybės vadyba. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Planų pavidalai. Planavimo barjerai. Planų skirstymas. Organizavimas. Organizavimo termino sąvokos. Organizacinė valdymo struktūra. Organizavimo tikslas. Organizavimo objektas. Delegavimas. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūrų schemos arba organigramos. Valdymo struktūrų tipai. Valdymo struktūrų darniai: štabinės. Matricinės valdymo struktūros. Centralizacijos privalumai. Centralizacijos trūkumai. Decentralizacijos privalumai. Decentralizacijos trūkumai. Optimali organizacinė struktūra. Darbo paskirstymo formos. Horizontalusis darbo paskirstymas. Mintzbergo struktūra. Vadovavimas. Vadovo vaidmuo. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stilius. Valdymo metodas. Kontrolė. Kontrolės charakteristikos. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Informacija. Informacijos klasifikavimas. Informacijos keliami reikalavimai. Pasikeitimas informacija. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacija. Komunikacijos proceso barjerai Valdymo apskaita. Informacijos poreikio nustatymas. Prognozavimas. Prognozavimo priemonės ir metodai. Prognozavimo metodo pasirinkimą lemiantys veiksniai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Ekonometrija. Vadybos sprendimai. Sprendimai klasifikuojami pagal šiuos požiūrius. Sprendimo priėmimo metodai. Svarbiausia konflikto rūšis – kontroversija Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Kompromisas. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Grupinio darbo priimant sprendimus problemos.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2010-06-07
 • Vadyba (111)

  Pagrindiniai vadybos apibrėžimai: organizacija, vadybos objektas, subjektas, vadybos tikslas, proceso rezultatas. Situacinis vadybos pobūdis ir jos priklausomybė nuo organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos. Trys klasikinės organizacijos teorijos ir jų apibūdinimai. Trys klasikinės socialinės psichologinės vadybos teorijos ir jų apibūdinimas. Valdymo raida Lietuvoje: 1918-1940, 1940-1990, 1990-2004. Vadybinės situacijos bruožai šiandiena Lietuvoje; vadybos patirtis, jų siekiai, realizavimo galimybės. Organizacijos vidinė aplinka: tikslai, struktūra, technologija ir žmonės. Organizacijos išorinės aplinkos apibūdinimas, dinamiškumas, sudėtingumas, neapibrėžtumas. Socialinė atsakomybė, valdymo etika, kultūra ir multikultūra. Bendradarbiavimas, ryšiai ir priėmimas sprendinių valdyboje. Planavimo funkcija vadyboje: strateginis, praktinis ir operatyvinis planavimas. Strategijų įgyvendinimo planai: taktika, politika, procedūros ir taisyklės. Viską apimantis organizavimo funkcijos pobūdis: veiklos organizavimas, įgaliojimų formulavimas ir atsakomybė. Organizacinės valdymo struktūros ir jų apibūdinimas: linijinė, funkcinė ir matricinė struktūros. Aplinkos analizė ir įvertinimas, planuojant organizacijos darbą. Motyvavimas kaip valdymo proceso dalis: poveikis žmonių elgesiui ir pasitenkinimas darbu. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorija. Žmogaus elgesio reguliavimo teorija. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo motyvavimą: individualių žmonių skirtumai, atliekamo darbo pobūdis ir aplinka. Vadovų asmeninės įtakos formos: pavyzdys, įstatymas, prievarta. Vadovavimo stiliai, situacijos ir efektyvumas. Kontrolės funkcija vadyboje, jos esmė, prasmė ir nauda. Kontrolės rūšys ir jų apibūdinimas:priešlaikinė, operatyvinė ir galutinė kontrolė. Trys tradiciniai vadybos metodai ir jų apibūdinimas. Šiuolaikinių vadybos metodų šeimos ir jų apibūdinimai. Pagrindinės ekonominės veiklos rušys ir jų apibūdinimas: gavyba, gamyba, aptarnavimas. Trys pagrindinai gamybos tipai ir jų apibūdinimai. Gamybos valdymo operacijų sistemos sudarymas. Mikro lygio svarbiausi veiksniai. Gamybos valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Kokybės valdybos raida ir visuotinės kokybės samprata. Gera vadybos praktika ir jos esmė siekiant konkuruoti Europos Sąjungos (ES) rinkoje.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2010-06-30
 • Vadyba (112)

  Tema: Tikslai. 5. Užduotis. Iš pateikto ekonominių veiklų sąrašo pasirinkite dvi ir išvardinkite, kokie galėtų būti funkcionuojančių minėtose šakose organizacijų strateginiai, taktiniai ir operatyviniai tikslai? Tema: Planavimas. 6. Užduotis. Kokie turėtų būti AB "Kvietelis" trumpalaikiai planai, jeigu bendrovė nusprendė pradėti gaminti naują produktą? (Paskutiniuosius trejus metus buvo kepami duonos ir pyrago gaminiai). Tema: Organizavimas. 5 Užduotis: Mažmeninės prekybos organizacija, kuriai vadovauja prekybos direktorius, turi 7 skyrius (statybinių medžiagų, dažų, elektros prekių, namų apyvokos daiktų, santechnikos įrengimų, buitinės technikos, durų užraktų). Kiekvienam skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, jis paskirsto užduotis pardavėjams, organizuoja ir kontroliuoja darbą. Tema: Motyvacija. 8. Užduotis. Kokią procentinę darbo užmokesčio dalį, Jūsų nuomone, turėtų sudaryti skirtingą darbo užmokesčio dydį sąlygojantys kriterijai? Argumentuokite gautus tyrimo rezultatus. Tema: Vadovavimas. 8. Užduotis. Jūsų darbo grupė – tai labdaros organizacijos komitetas, kasmet apdovanojantis 50000 Lt verslo organizaciją, kuri tais metais geriausiai vykdė savo socialinius įsipareigojimus. Jūs turite nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkamos organizacijos premijai gauti, ir ištirti kelių atrinktų organizacijų veiklą. Išskirkite organizaciją kandidatę ir pasistenkite apginti savo pasirinkimą grupės susirinkime. Kokia Jūsų manymu, šios organizacijos veiklos motyvacija? Ar Jūs pritartumėte šiai motyvacijai? Tema: Kontrolė. 6. Užduotis. Sudarykite darbuotojų (direktoriaus pavaduotojo gamybai, administratoriaus, vyr.technologo, ekonomisto, vairuotojo ekspeditoriaus) darbų kontrolės vertinimo skalę, kurioje atspindėtų Jūsų požiūris, į kokias savybes reikia atsižvelgti kontroliuojant ir vertinant darbuotojų veiklą? Apibūdinkite keliais aspektais kiekvieną skalės padalą, kad būtų aiškūs vertinimo kriterijai.
  Vadyba, uždavinys(7 puslapiai)
  2010-11-30
 • Vadyba (12)

  Vadybos samprata ir esmė. Organizacija. Valdymo procesas. Valdymo ypatumai laiko bei žmonių tarpusavio santykių aspektu. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovų tipai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Vadybos teorijos raida. Organizacija ir aplinka. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Vidiniai įtaką darantys asmenys. Netiesioginio poveikio aplinkos veiksniai. Tarptautinė aplinka ir jos veiksniai. Globalizacija ir valdymas. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Globalinis verslas. Organizacijų kūrimas. Įmonės apibūdinimas. Įmonių klasifikavimo požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybių įmonės. Kitos verslo organizavimo formos. Smulkusis verslas. Stambaus verslo organizavimo formos. Įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Planavimas. Tikslų ir priemonių numatymas. Strateginis planavimas. Strategijos samprata, jos būtinybė, rengimo etapai. Strateginė analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. Operatyvusis planavimas. Sprendimų priėmimo procesas. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Organizavimas. Struktūrų formavimas. Individualios darbo vietos organizavimas. Veiklos koordinavimo būdai. Organizavimo tobulinimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Kontrolė. Kontrolės esmė. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės pavyzdžiai. Operacijų valdymas. Konkurenciniai pranašumai. Operacijų sistemų projektavimas. Atsargų valdymas. Valdymo informacinės sistemos. Kas tai yra valdymo informacinės sistemos. Valdymo informacinės sistemos (struktūra). Informacinių valdymo sistemų tipai. Informacinių valdymo sistemų plėtra. Gamybos (paslaugų) valdymas. Šiuolaikinė aplinka ir jos įtaka gamybos organizavimui. Šiuolaikinės aplinkos pokyčiai. Modernios gamybos organizavimo koncepcijos. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Įmonės gamybos struktūra. Įmonės gamybos struktūros samprata. Įmonės gamybos struktūros tipai. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas ir valdymas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetikos ūkio organizavimas. Sandėlių ūkio organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Transporto ūkio uždaviniai ir sudėtis. Krovinių pervežimo organizavimas. Finansinių išteklių valdymas. Finansinių išteklių valdymo funkcijų realizavimas. Finansinių išteklių valdymo įvairiose įmonėse ypatybės. Marketingas. Marketingo samprata. Marketingo vadyba. Žmonių išteklių valdymas. Atranka. Orientavimas. Mokymas ir tobulinimas.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2005-11-30
 • Vadyba (13)

  Užduotys: Sudarykite detalių, transportinių partijų judėjimo grafikus nuosekliajam, lygiagrečiajam ir mišriajam operacijų derinimo būdui; Analitiniu būdu apskaičiuokite detalės apdirbimo trukmę skirtingiems operacijų būdams; Kintamoje srovinėje linijoje apdirbamos 5 detalės (A, B, C, D ir E). Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite (sudarykite)linijos darbo laiko trukmę apdirbant "i" gaminį; dalinius (darbinius) srovinės linijos taktus; darbo linijos planą-grafiką; darbo vietų skaičių ir jų apkrovimo koeficientą atskirose operacijose toms detalėms, kurių darbo imlumas imamas iš 1 uždavinio (pažymėtoms X). Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant tokias plano dalis: Produkcijos planavimo planas; Produkcijos gamybos planas; Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas; Energijos poreikio ir išlaidų planas; Personalo planas; Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas; Gamybos kaštų planas; Medžiagų ir prekių atsargų planas; Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas; Veiklos sąnaudų planas; Gaminių kainos apskaičiavimas; Įmonės pajamų ir pelno planas; Apyvartinių lėšų poreikio planavimas; Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados. Pateikiami skaičiavimai, reikalingi grafikai ir lentelės.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2005-12-03
 • Vadyba (14)

  Vadovavimas. Vadovai. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovo darbo organizavimas. Vadovo darbo dienos tvarkymas.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2005-12-13
Puslapyje rodyti po