Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarpkultūrinė komunikacija

  Įvadas. Tarpkultūrinės komunikacijos samprata. Italija. Pagrindinės kultūros kryptys. Verslo kultūra. Švedija. Švedų kalba. Rengimosi maniera. Verslininkai. Šveicarija. Kultūra. Kalba. Apranga. Verslo kultūra. Prancūzija. Bendravimas. Drabužiai ir išvaizda. Rusijos federacinė respublika. Pagrindinės kultūros kryptys. Bendravimas. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-05-04
 • Tarpkultūrinė komunikacija Anglijoje

  Įvadas. Komunikacija. Tarpkultūrinės komunikacijos srities raida. Kultūros svarba analizuojant tarpkultūrinę komunikaciją. Anglijos istorija. Anglijos kultūra, religija, tradicijos. Derybų su anglais ypatumai, stilius. Verslo kalba. Kontakto užmezgimas. Saikingai orientuoti į sandorį. Požiūris į laiką. Formalumas, hierarchijos ir statuso skirtumai. Anglų bendravimo stilius. Verbalinė, paraverbalinė, neverbalinė komunikacija. Verslo protokolas. Socialinis etiketas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-27
 • Tarptautinė organizacija kaip socialinė sistema: bendravimo neverbaline kalba svarba

  Įvadas. Tarptautinė organizacija. Tarptautinės organizacijos sąvoka. Tarptautinių organizacijų tikslai. Tarptautinių organizacijų struktūra. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarptautinės organizacijos funkcijos. Etikos, moralė ir kultūros esmė. Etikos samprata. Moralės samprata. Kultūros samprata. Tarptautinis verslas. Kultūrinės įtakos tarptautiniam verslui. Neverbalinė kūno kalba. Tarptautinis bendravimas. Neverbalinio bendravimo ypatumai bendraujant su užsieniečiais. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-10
 • Tarptautinė prekyba Lietuvoje

  Įvadas. Užsienio prekybos apimtis ir užsienio prekybos statistikoje neapskaitomos prekės. Užsienio prekybos politika. Lietuvos tarptautinės prekybos būklė ir plėtros strategija. Lietuva – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
 • Tarptautinė vadyba

  Įvadas į tarptautinę vadybą. Tarptautinės vadybos apibūdinimas. Įvadas į tarptautinę vadybą. Kampanija eina į tarptautinę rinką. Licencijos sutartis. Frančizės sutartis. Frančizės sutarties turinys. Frančizės sutarties nutraukimas. Kas tai yra tarptautinis biznis? Tarptautinės vadybos aplinka. Skirtingi tarptautinio biznio tipai. Tiesioginis importas ir eksportas. Kontrprekyba. Grynieji mainai. Susitarimo būdas. Prekybos įjungimas. Kontrpirkimas. Perpardavinėjimas. Kodėl tarptautinės organizacijos įsitraukia į užsienio produkciją? Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Tarptautinės organizacijos (3)

  Įvadas. Tarptautinių organizacijų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. Organizaciniai elementai ir valdymo procesas. Bendra organizacijų charakteristika. Bendra tarptautinės organizacijos požymių charakteristika. Tarptautinių organizacijų kūrimasis. Pirmųjų tarptautinių organizacijų sukūrimo istorija. Organizacijų valdymo struktūros pasirinkimas. Pagrindinės tarptautinės ekonominės - verslo organizacijos. ICC – Tarptautinė, pasaulinė verslo organizacija. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-02-28
 • Tarptautinės prekybos valdymas: UAB "Ramaudra"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti tarptautinės prekybos valdymą UAB "Ramaudra". UAB "Ramaudra" veiklos apžvalga. UAB "Ramaudra" tarptautinių pardavimų valdymo patirtis. UAB "Ramaudra" tarptautinę prekybą reglamentuojantys teisės aktai. UAB "Ramaudra" tarptautinės prekybos informacijos valdymas. Eksporto planavimas. Krovinių gabenimas jūrų transportu. Eksporto muitai. Personalo formavimas. UAB "Ramaudra" tarptautinio gabenimo dokumentų analizė. UAB "Ramaudra" tarptautinio marketingo komplekso strategijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-26
 • Tarptautiniai ryšiai nuo imperijų iki šiandieninių globalių susivienijimų

  Įžanga. Tarptautinių organizacijų priešistorė. Pirmųjų tarptautinių organizacijų susikūrimas. Tarptautinių organizacijų teorija. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarptautinės organizacijos. Jungtinių tautų organizacija (JTO). Pasaulio bankas. Tarptautinis valstybių fondas (IMF). Kiti tarptautiniai bankai. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Europos Sąjunga (ES). OECD ir EFTA. Kitos Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos. NATO.
  Vadyba, referatas(35 puslapiai)
  2006-02-14
 • Tarptautiniai vizitai ir priėmimai

  Įvadas. Vizitai ir jų rūšys. Oficialus vizitas. Darbo vizitas. Neoficialusis vizitas. Vizitas tranzitu. Mandagumo vizitas. Priėmimai. Priėmimų rūšys. Taurė šampano. Pusryčiai. Arbata. Žurfiksas. Furšetas. Kokteilis. Iškilmingieji pietūs. Vakarienė. Kiti priėmimai. Tarptautinių vizitų ir priėmimų ypatumai. Bendroji programa ir scenarijus. Kalbų parinkimas. Susodinimas į automobilius. Priėmimo rūšies pasirinkimas. Kviečiamų svečių sąrašo sudarymas. Ką apsirengti? Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Meniu sudarymas. Stalo papuošimas ir serviravimas. Tostai ir kalbos. Vizitinės kortelės. Išvados. PowerPoint pristatymas (29 skaidrės).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-04-11
 • Tarptautinio verslo esmė ir aplinka

  Tarptautinio verslo esmė ir motyvai. Tarptautinio verslo formos. Eksporto ir importo galimybės. Eksporto tikslai ir motyvai. Eksporto galimybių įvertinimas ir rinkų parinkimas. Verslo aplinka. Verslo aplinkos formavimo veiksniai. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-04
 • Tarptautinio verslo kultūrinės aplinkos analizė

  Įvadas. Verslo etika ir kultūra. Kultūros svarba. Verslo etikos normos. Kultūros analizė. Kultūros prigimtis. Kalba. Religija. Socialinės vertybės ir požiūris. Papročiai ir elgsena. Materialinė kultūra. Estetika. Švietimas. Kultūrinių skirtumų įvertinimas. Stereotipiškumas. Multinacionalinės kompanijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-18
 • Tarptautinis organizavimas ir regioniniai prekybos blokai

  Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo apibūdinimas. Tarptautinio verslo raida. Tarptautinio verslo organizavimas. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Tarptautinio verslo planavimo sistema. Regioniniai prekybos blokai. Tarptautinė prekyba ir prekybinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Tarptautinis verslas (5)

  Tarptautinio verslo samprata ir vystymosi etapai. Tarptautinės verslo aplinkos analizės priemonė: SEPTEmber modelis. Tarptautinės verslo aplinkos analizės priemonė: institucinis ideologinis modelis. Verslo, vyriausybės ir visuomeninės institucijos. Ekonominės, politinės ir socialinės ideologijos. Ekonominė ideologija. Politinė ideologija. Socialinė ideologija. Ideologijų ir institucijų sąveika. Technologinė ir ekologinė šerdis. Sąveika tarp ideologijų, institucijų ir šerdies. Institucinės, ideologinės ir socialinės problemos. Tarptautinio verslo politinė aplinka. Vietinės valstybės aplinka. Užsienio valstybės aplinka. Politinė rizika. Prekybos barjerų tipai. Tarifiniai barjerai. Netarifiniai barjerai. Importo apribojimo pasekmės. Eksporto apribojimai. Bendra tarptautinė aplinka. Vidinės politikos įtakos sumažėjimas. Tradicinių pasaulinių institucijų susilpnėjimas. Konflikto tarp išsivysčiusių šalių ir besivystančių šalių paaštrėjimas. Tarptautinio verslo ekonominė aplinka. Kaip valiutos kursas įtakoja verslą. Vienos kainos taisyklė. Big Mac‘o Indeksas/ Big Mac‘o valiuta. Valstybių klasifikavimas pagal pajamas. Mažai išsivysčiusios šalys. Naujos industrinės šalys. Industrinės šalys. Regioninės ekonominės integracijos. Ekonominės integracijos lygiai. Ekonominės integracijos argumentai. Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka. Kultūros apibrėžimas. Kultūros elementai. Kalba. Neverbalinė kalba. Religija. Vertybės ir požiūriai. Manieros ir papročiai. Estetika ir suvokimas. Materialūs elementai. Mokslas. Socialinės institucijos. Vernon‘o produkto ciklo teorija. Williamson‘o sandėrio sąnaudų teorija. Dunning‘o eklektinė tiesioginių užsienio investicijų paradigma. Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Jų tipai ir pagrindiniai bruožai. Licencija. Licencijavimo privalumai. Licencijavimo trūkumai. Frančizė. Frančizės trūkumai ir privalumai. Valdymo kontraktai. Gamybos kontraktai ar tarptautiniai subkontraktingai. Kontraktai "Po užraktu" (Turnkey operations). Komplementarus (papildomas) marketingas. Kiti kontraktiniai susitarimai.
  Vadyba, konspektas(50 puslapių)
  2007-11-12
 • Tarptautinis verslas ir tarptautinių įmonių valdymo ypatumai

  Tarptautinio verslo ypatumai. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Tarptautinės organizacijos. Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija. Pasaulio prekybos organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Tarptautinio verslo organizavimas. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. Tarptautinio verslo planavimo sistemos. Tarptautinio verslo strategijos. Tarptautinio verslo veiklos strategijų pranašumai ir trūkumai. Strategija. Prognozė. Strateginiai tikslai. Misija. Praktinė dalis. UAB "NCC Plėtra". Bendrovė šalies rinkoje veikia dvejomis pagrindinėmis kryptimis. NCC darbo principai. Svarbiausia – kliento poreikiai. "NCC partnerystė – daugiau patenkintų klientų ir mažiau. NCC atsakingos statybos.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-17
 • Tarptautinių įmonių organizacinė plėtra

  Įvadas. Tarptautinių firmų ir užsienio investicijų rūšys. Užsienio firmų veiklos Lietuvos Respublikoje (LR) ypatybės. Tarptautinės firmos ūkinės veiklos vertinimo kriterijai. Rizika tarptautinėse firmose. Tarptautinės firmos užsienio veiklos organizavimo valdymo būdai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-06-05
 • Tarptautinių vizitų vadyba. Jų rūšys. Priėmimo programa

  Tarptautinių vizitų vadyba, Darbo vizitas, Neoficialūs vizitai, Tranzitiniai vizitai, Mandagumo vizitas, Užsieniečių delegacijos vizito programos parengimas.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2005-03-08
 • Tautinių bruožų analizė: japonai, prancūzai, britai.

  Japonai: Kaip sutarti su japonais ir įgyti jų draugiškumą? Japonų verslo etika, Japonų derybų stilius. Prancūzai: Kaip sutarti su prancūzais ir įgyti jų draugiškumą? Prancūzų verslo etika, Prancūzų derybų stilius. Britai: Kaip sutarti su britais ir įgyti jų draugiškumą? Britų verslo etika, Britų derybų stilius. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2005-06-08
 • Teatro reklamos vadybos specifika

  Įvadas. Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos. Reklaminės kampanijos planavimas. Informacijos paieška. Strategijos ir veiksmų planavimas. Reklaminio teksto projektas. Reklamos būdai, jų naudojimas. Reklama televizijoje. Reklama radijuje. Reklama spaudoje. Lauko reklama. Reklama internete. Bilietai. Darbas su žiniasklaida. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-09-25
 • Techninės kūrybos metodai. Funkcinė–vertinė analizė

  Įvadas. Techninė kūryba – kas tai? Techninės kūrybos rezultatai. Techninės kūrybos (TK) savybių ugdymas ir motyvacija. Kūrybos proceso valdymas. Techninės kūrybos metodai. Funkcinė – vertinė analizė. Funkcinės – vertinės analizės (FVA) metodo taikymas.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-02-02
 • Techninės priemonės, gerinančios darbo kokybę

  Įvadas. Techninės priemonės gerinančios darbo kokybę. Kompiuteris. Kompiuterių rūšys. Nešiojamieji kompiuteriai (Notebook). Kišeniniai (delniniai) kompiuteriai. Kompiuterių papildoma įranga. Spausdintuvai. Skaitytuvas (skeneris). Kompiuterinės programos. Microsoft Office 2007. Microsoft Office Access 2007. Microsoft Office InfoPath 2007. Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa "Centas". Bankinė informacinė sistema FORPOST. Kitos techninės priemonės. Telefonas. Telefoniniai pokalbiai. Internetas. Intranetas. Darbas su kompiuteriu. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-20
Puslapyje rodyti po