Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiaulių miesto įmonių dalyvavimo Europos Sąjungos (ES) programose tyrimas vadovų požiūriu

  Įvadas. Projektai. Projekto savybės. Projektų klasifikacija. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo metodai. Europos Sąjungos programos siūlomos Lietuvoje. Leonardo da Vinči programa. Sapard programa. Socrates programa. Phare programa. Šiaulių miesto įmonių dalyvavimo Europos Sąjungos programose tyrimas vadovų pažiūriu. Tyrimo pristatymas. Respondentų apklausos rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (10). Išnašos.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-14
 • Šiuolaikinei vadybai būdingi bruožai

  PowerPoint pristatymas. Teorijos. Dabartinėms teorijoms davė pradžią šių mokyklų teorijos. Šiuolaikinės vadybos bruožai. Darbo tikslas. Situacinis požiūris. Empirinis požiūris. Kibernetinė valdymo schema. Bendrųjų valdymo funkcijų ciklas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-10-14
 • Šiuolaikinės vadybos bruožai

  Įvadas. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Šiuolaikinės vadybos koncepcijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Empirinė valdymo koncepcija. Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Sisteminis požiūris. Sisteminis mąstymas. Žengiant į dinamiškų santykių erą. Organizacijos ir natūrali aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Globalizacija ir valdymas. Organizacijų įkūrimas ir kūrimas iš naujo. Kultūros ir multikultūra. Kokybė. Ateities vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-11-29
 • Šiuolaikinės valdymo teorijos ir jų įtaka valdymui

  F. W. Taylor valdymo pagrindai. 14 Fayolio valdymo principų. Šiuolaikinės idealios organizacijos bruožai. Laiko valdymas. Tobulas valdymas. Ateities valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Šiuolaikinis komunikacijos modelis ir jo taikymas

  Komunikacija. Komunikacijos taikymas šiuolaikiniame pasaulyje. Viešieji ryšiai. Šio skyriaus specialistai dažniausiai atlieka šias funkcijas. Išvados.
  Vadyba, rašinys(4 puslapiai)
  2007-06-04
 • Šiuolaikinių organizacijų valdymo tendencijos

  Įžanga. Organizacinės valdymo struktūros formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Situacinis arba Atsitiktinumų požiūris. Požiūrio atsiradimas ir pradininkai. Principai. Situacinio požiūrio atmainos. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorija. Strateginio valdymo teorija. Motyvacijos ir vadovavimo teorijos. Motyvacijos teorijos. Vadovavimo teorijos. Naujausios vadybos teorijų kryptys. Dinamiškų santykių požiūris. Organizacijos ir natūrali aplinka. Etika ir socialinė atsakomybė. Globalizacija ir valdymas. Organizacijų įkūrimas ir kūrimas iš naujo. Organizacinė kultūra. Kokybė. Sėkmingų organizacijų teorijos. Teorija 7-S. Visuotinės kokybės valdymo teorija (VKV). Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-06-10
 • Šiuolaikinių vadybos teorijų apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Situacinė teorija. Situacinės teorijos pradininkai. Situacinės teorijos atmainos. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorijos pradininkai. Organizacijos strateginio valdymo teorijos išsivystymas. Strateginio valdymo teorijos "tėvai". Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos pradininkai, bei jų teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Pagrindinės teorijos.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-02
 • Šlaitinių stogų dengimo verslo organizavimo proceso projektavimas

  Įvadas. Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Teikiamų paslaugų nomenklatūra. Reikalingos medžiagos ir numatomi tiekėjai. Klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Apribojimai verslo kūrimui. Finansiniai resursai. Darbuotojai. Patalpų įrengimas. Įmonės juridinio statuso palyginimas su antipodu. Kuriamos įmonės steigimas. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Verslo organizavimo proceso tinklinis modelis. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-01-31
 • Šlifavimo medžiagų apdorojimo technologinio proceso įdiegimas

  Projektas. Problema. Tikslas: įdiegti ir realizuoti naujus technologinius procesus gamyboje; padidinti produkcijos kiekį ir konkurencingumą Lietuvoje; teikti konsultavimo ir šlifavimo medžiagų remonto paslaugas; sukurti papildomas darbo vietas. Projekto pagrindimas. Uždaviniai. Santrauka. Šlifavimo medžiagų apdorojimo technologinio proceso įdiegimas. UAB "Edelsa" Grafo rodyklės. Išteklių ir vertės planavimas. Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Tvarkaraštis. UAB "Edelsa" prognozuojamas balansas. UAB "Edelsa" 2006 metų pardavimo prognozė. UAB "Edelsa" 2006 metų pelno ataskaita. UAB "Edesla" pinigų srautų ataskaita. Detalus projekto biudžetas.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-10-22
 • Šokių klubai

  Įvadas. Šokių muzikos klubų renginių ypatumai. Šokių muzikos klubų teisinis statusas. Šokių muzikos klubų tikslai. Šokių muzikos klubų veikla. Šokių muzikos klubų specifika. Šokių muzikos klubų raida Lietuvoje. Šokių muzikos klubų vadybos lyginamoji analizė. Reklaminės kampanijos organizavimas. Patalpų disponavimas renginiams. Techninės bazės panaudojimo ypatumai. Šokių muzikos klubų rentabilumas. Prekyba šokių muzikos klubuose. Šokių muzikos klubų programos kultūra. Sociologinė šokių muzikos klubų lankytojų apklausa. Šokių muzikos klubų populiarumo analizė. Lankytojų vertinimo kriterijai. Kiti anketos duomenys. Klubinių renginių lankomumas. Veiksniai apsprendžiantys klubinių renginių pasirinkimą. Informacijos apie klubinius renginius gavimo būdai. Klubinių renginių lankytojų pageidavimai. Klubinių renginių lankytojų poreikių tenkinimas. Apklausos duomenų išvados. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(12 puslapių)
  2006-11-28
 • Štabinės ir matricinės valdymo struktūros

  Įvadas. Vadybos esmė. Struktūrinė vadybos traktuotė. Organizacijų struktūros. Struktūrinė vadybos traktuotė. Organizacijų struktūros. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Technologinio tikslingumo principas. Centralizavimo ir decentralizavimo principas. Delegavimo, kompetencijos paskirstymo principas. Standartizavimo principas. Darbo pasidalijimo principas. Pagrindinių valdymo taisyklių nustatymo principas. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Klasikinės valdymo struktūros. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-21
 • Šventės organizavimas: Kalėdų šventė

  Įvadas. Kalėdų šventės papročiai. Kalėdų šventės pasiruošiamieji darbai. Kalėdų šventės valgiaraštis. Kalėdų stalo serviruotė schematiškai. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-17
 • Švietimo įstaigų vadyba

  Pasaulyje egzistuojančios vadybos teorijos. Švietimo vadybos samprata. Reikalavimai šių dienų vadybininkams. Švietimo reformos prioritetiniai uždaviniai. Vadovo asmenybė. Pozicija. Kompetencija. Mokyklos valdymas, vizija, misija, f-ja. Strategijos kūrimas. Ugdymo institucijos, bendruomenės sutelktumas, grupės, komandos. Ugdymo institucijos efektyvumas. M-klos veiklos vertinimo ir tobulinimo principai. Vidaus auditas. Švietimo sistemos samprata. Funkcijos. Sąveika su aplinka.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2005-05-19
 • Švietimo organizacijų kultūra, jos raidos problemiškumas

  Istorija. Švietimo vadybos apibrėžimas. Švietimo vadybos funkcijos. Vadybos ryšys su giminingomis sąvokomis. Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Švietimo vadybos vieta edukologijos mokslų sistemoje. Švietimo organizacijos kultūros samprata. Švietimo organizacijos sistemos ryšiai. Švietimo organizacijų sistemos elgsena. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-09
 • Švietimo vadyba

  Kas yra švietimo vadyba? Kas yra strategija, vizija, misija ir filosofija? Švietimo sistema. Kokių šalių švietimo sistemas žinote? SWOT metodas. Švietimo sistemos ryšys su aplinka. Švietimo sistemos vertinimo kriterijai ir indikatoriai. Švietimo vadybos raida Lietuvoje. Švietimo sistemos gairės 2003-2012m.m. Švietimo sistemos funkcijos. Švietimo vadybos kokybė. Mokyklos vadovas, funkcijos, vadybinės kategorijos. Auditas. Išorinis ir vidinis. Inovacijos Lietuvos švietimo sistemoje. Koks vadovo vaidmuo didelėje ir mažoje organizacijoje? Švietimo vadybos vieta ir ryšys su kitais mokslais.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Švietimo vadybos skirtumai nuo klasikinės vadybos

  Įvadas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos filosofija ir kultūra. Situacijos analizė. Tikslai. Plėtros planavimas. Laiko planavimas. Sprendimų priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Taivanio laisvų ekonomikos zonų svarba, pasaulinių kompanijų egzistavimui

  PowerPoint pristatymas. Taivanis. Pagrindiniai duomenys. Įmonės, gaminančios Taivane. Laisvosios ekonominės zonos (LEZ). Privalumai užsienio investuotojams. Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) klasifikacija. Prekybos laisvoji ekonominė zona. Pramonės-gamybos laisvoji zona. Mokslų-technologijų laisvoji zona. Paslaugų laisvoji zona. Kompleksinė laisvoji zona. Tarptautinė laisvoji zona. Taivanio laisvosios ekonominės zonos. Kodėl Taivanis nusprendė įsteigti laisvąsias ekonomines zonas (LEZ). Taivanio LEZ privalumai. Paslaugos, reguliavimas. Finansinis aspektas. Taivanio LPZ (laisvosios prekybos zonos) išskirtinumas. Taivanio LPZ (laisvosios prekybos zonos) ypatumai. Taivanio laisvosios prekybos zonos (LPZ) konkurenciniai pranašumai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2009-05-19
 • Tara ir krovinių markiravimas

  Įvadas. Krovinių tara ir įpakavimas. Krovinių tara. Krovinių įpakavimas. Krovinių markiravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-27
 • Tarnautojų darbo kultūra įmonėse

  Įvadas. Įmonės kultūra ir jos įvertinimas. Įmonės kultūros pažinimas ir jo principai. Įmonės kultūros formavimo komponentės. Įmonės kultūros topologija. Įmonės kultūros įvertinimas. Kultūra ir oficialus bendradarbiavimas. Pasirengimas renginiams ir bendravimui. Įmonės kultūros keitimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-10-09
 • Tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas Marijampolės savivaldybėje

  Įvadas. Valstybės tarnybos kvalifikacijos tobulinimo samprata. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikio reikšmė. Teisės aktai reglamentuojantys kvalifikacijos tobulinimą. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo apklausos metodologija Marijampolės savivaldybėje. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(12 puslapių)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po