Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas

  Kuriamo verslo aprašymas. Pasirinkto verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Finansiniai resursai. Darbuotojai. Patalpų įrengimas. Kuriamos įmonės steigimas. Reikalaujamo įmonės juridinio statuso palyginimas su statuso antipodu. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizacinio proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-01-31
 • Stocks and shares

  Darbas anglų kalba. Akcijos. Įmonių tipai.
  Vadyba, rašinys(3 puslapiai)
  2007-12-07
 • Straipsnio analizė: "Analitinių metodų integravimas verslo strateginiams sprendimams priimti"

  Straipsnio, versto iš anglų kalbos, analizė. "Analitinių metodų integravimas verslo strateginiams sprendimams priimti" ( "Integrating Analytical Techniques with Business Strategic Decision-making"). Įvadas. Problema. Straipsnio analizė. SPACE matrica. Išvados.
  Vadyba, analizė(9 puslapiai)
  2008-03-05
 • Straipsnio analizė: "Pradėjęs kaip samdinys, verslininkas jau planuoja investicijas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti straipsnyje surasta motyvacijos problemą. Motyvavimo problemos analizė. 2005 metų lapkričio 3 dienos "Verslo žinių" (Nr. 212) straipsnis "Pradėjęs kaip samdinys, verslininkas jau planuoja investicijas". Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-01-07
 • Straipsnio analizė: "Strateginio sprendimo analizė: taikomo sprendimo analizė ir jo vaidmuo strateginio valdymo procese"

  H. Thomas straipsnio straipsnio analizė: "Strateginio sprendimo analizė: taikomo sprendimo analizė ir jo vaidmuo strateginio valdymo procese" ("Strategic Decision Analysis: Applied Decision Analysis and its Role in the Strategic Management Process" by H. Thomas). Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti straipsnį, pristatant svarbiausius, reikšmingiausius jo momentus bei palyginti su kitais autoriais. Strateginė analizė valdymo kontekste. Strateginio sprendimo analizė. Strateginės problemos formulavimo procesas. Išvados.
  Vadyba, analizė(13 puslapių)
  2010-04-29
 • Straipsnio analizė: "Strateginio valdymo taikymas viešajame sektoriuje remiantis ekonominiais metodais ir informacinėmis technologijomis"

  Įžanga. Straipsnio "Strateginio valdymo taikymas viešajame sektoriuje remiantis ekonominiais metodais ir informacinėmis technologijomis" analizė. Programinių paketų taikymas viešajame sektoriuje. Planuojama viešojo valdymo reforma Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-23
 • Straipsnio analizė: "Verslo strateginių sprendimų pasirinkimo pagrindimas"

  Temos aktualumas. Problema. Straipsnio analizė. Scenarijų metodo taikymas strateginių sprendimų pasirinkimui. Strateginių sprendimų vertinimas pagrindžiant pasirinkimą. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2008-03-05
 • Straipsnio analizė: Keturi derybų patarimai moterų vadovavimui

  Įvadas. Keturi derybų patarimai moterų vadovavimu. Klaidų taisymas. Išvados.
  Vadyba, analizė(5 puslapiai)
  2006-10-05
 • Strategic planning

  Business idea. Structure of our firm. Cost of business. Pestel analysis. Swot analysis. Vrio analysis. Porter’s five forces analysis. Swot analysis and objectives. Strategy clock. Generic strategy. Action plan.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-11-16
 • Strategic planning and its influences: low-cost airlines

  Darbas anglų kalba. Strateginis planavimas ir jo įtaka: pigių skrydžių kompanijos. Introduction. Strategic management process. Southwest Airlines versus Ryanair. Competitive environment. Corporate level strategy. Strategy implementation. Conclusions.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-08-18
 • Strategija

  Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Sąnaudų lyderystės strategijos. Diferenciacijos strategija. Nišos strategija. Rinkos alternatyvų matrica. Diversifikacijos strategija. Vertikalios integracijos strategijos. Ekspansijos metodų matrica. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Loginis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Stebėsena ir kontrolė. Firmos strategijos ir struktūros ryšys. Firmos struktūros tipai. Daugiaskyrė struktūra. Kontroliuojančios (holdingo) kompanijos struktūra. Ryšys tarp firmos paskirties ir struktūros. Ryšys tarp firmos komercinės veiklos pobūdžio ir struktūros tipo. Firmos komercinė veikla ir struktūros tipai. Aplinkos įtaka firmos struktūrai. Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimo pokyčiams problema.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-03-23
 • Strategija ir strateginis valdymas

  Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijos išorinė aplinka (makro ir mikro). SWOT analizės matrica. Strategijų hierarchija (trikampis). Organizacijos vizija, misija, tikslai. Korporacinė strategija: jos paskirtis ir tikslai. Biznio vieneto strategija: jos paskirtis ir tikslai. Funkcinė strategija (finansų, marketingo, žmogiškųjų resursų, inovacijų). Marketingo komplekso strategijos. Svarbiausi verslo sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos strategijos analizė (konkurentų profiliavimas, statistinė grupių analizė, ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė, konkurencinio intensyvumo ir agresyvumo analizė). Klientų strateginė analizė (paklausos analizė, klientų sudėties nustatymas, rinkos segmentacija, klientų profiliavimas). Išteklių analizė (žmonių išteklių strategija, finansinių išteklių strategija, operacijų strategijos analizė). Korporacijos strategijų alternatyvos (augimo strategija, restruktūrizacijos strategija, diversifikacijos strategija). Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). 5 jėgų modelis.
  Vadyba, špera(33 puslapiai)
  2005-09-04
 • Strategija ir tikslai

  Strategija ir tikslai. Strateginis tikslingumas. Strategijos procesas kaip racionalaus sprendimo sudarymas. Analizė. Formulavimas. Įgyvendinimas. Iššūkis racionaliam modeliui.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-10
 • Strategija, misija, tikslai: prekyba naudota žemės ūkio technika UAB "Litsoft"

  PowerPoint pristatymas. UAB "Litsoft" apibūdinimas. Įmonės pagrindinė veikla, tačiau ne vienintelė - prekyba naudota žemės ūkio technika. Konkurentai. Misija. Vizija. Pagrindiniai UAB "Litsoft"" tikslai. "Litsoft" tikslinė rinka. Strategija. Paslaugų marketingo komplekso elementai. Produktas. Kaina. Vieta. Pardavimų skatinimas. Reklama. Dalyviai. UAB "Litsoft" SSGG strateginės analizės metodas. Problema. Problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-05-06
 • Strategija. Organizacijos misijos ir tikslų nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Strategija. Strategijos pavyzdys. Misija. Misijos pavyzdys. Organizacijos tikslai. Tikslų klasifikacija. Tikslų formavimas. Tikslų formavimo etapai. Tikslo pavyzdys.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-11-21
 • Strategijos įgyvendinimas

  Įvadas. Strateginio valdymo sąvoka. Strategijos rengimo etapai. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Strateginiai lygiai. Strategijos alternatyvų analizė. Įmonės strateginio plano sudarymas. Įmonės pristatymas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-29
 • Strategijos įgyvendinimas įmonėje

  Įvadas. Strategijos įgyvendinimo proceso sudėtis. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Organizacijos struktūros ir pasirinktos strategijos derinimas. Chandlerio tezė. Septynių "S" modelis. Strateginių pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-09-11
 • Strategijos įgyvendinimas ir kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Strategijos formavimo ir įgyvendinimo sistema. Strategijos įgyvendinimo programoje išskiriami šie pagrindiniai komponentai. Kontrolės tipai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-25
 • Strategijos kūrimas

  Įvadas. Akcinė bendrovė. Kokybės valdymas. Vizija, misija, tikslai. Strateginių sprendimų alternatyvos, jų formavimas. Organizacijos pristatymas. AB "Dvarčionių keramikos" įmonės istorija. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės strateginių sprendimų alternatyvos, jų formavimas. Įmonės strateginių sprendimų vertinimas. Pasiūlymai strategijai tobulinti. Išvados.
  Vadyba, referatas(31 puslapis)
  2007-03-14
 • Strategijos kūrimas ir įgyvendinimas

  Įžanga. Organizacijos misija ir tikslai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Alternatyvų vertinimas ir strategijos parinkimas. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Vidinės įgyvendinamumo problemos. Išorinės įgyvendinamumo problemos. Personalo įsipareigojimo strategijai problemos. Rizikos įvertinimas. Finansinės rizikos analizė. Jautrumo analizė. Scenarijų analizė. Imitacinis modeliavimas. Strategijos įgyvendinimo proceso sudėtis. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Organizacijos struktūra ir strategijos įgyvendinimas. Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys. Dvipusis strategijos ir struktūros ryšys. Mintzberg’o konfigūracijos. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros projektavimas. Personalo parinkimas ir skatinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-07
Puslapyje rodyti po