Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo organizavimas

  Įvadas. Darbo organizavimo esmė. Darbo organizavimo charakteristikos modelis. Darbo organizavimo kriterijai rinkos ekonomikoje. Kvalifikacijos kėlimo įtaka darbo organizavime. Darbuotojo vaidmuo darbo organizavime.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-09-04
 • Darbo organizavimas (5)

  Informacinio ir fizinio darbo pobūdžio elementai ir jų ryšys. Pagrindiniai darbo etapai. Fizinis ir protinis darbas ir šiuolaikinio jų santykio kitimo tendencija. Darbo organizacija ir darbo organizavimas. Pagrindiniai darbo organizavimo uždaviniai Paties darbo organizavimo ryšys su technika, technologija, gamybos organizavimu ir ergonomika. Darbo pasidalijimas ir jo formos. Darbo pasidalijimo įtaka darbo našumui Kokiomis sąlygomis, darbo pasidalijimas efektyvus? Darbo pasidalijimo ribos. Darbo kooperavimas. Kuo remiantis pramonės įmonėse paskirstomas personalas (kadrai)? Darbo metodai ir jų samprata. Operacijų sudedamosios dalys. Pagrindiniai principai, kurių laikomasi projektuojant optimalius darbo metodus. Darbo organizavimo būdai. Darbo vietų organizavimas.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas

  Kontrolinis darbas atliekamas remiantis UAB "Tuvlita". Darbo laiko panaudojimas. Individualios darbo laiko fotografijos stebėjimo lapas. Faktiškas ir projektuojamas darbo laiko sąnaudų balansas. Darbo proceso tyrimas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo už darbą ryšys. Darbo normų apskaičiavimas.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-22
 • Darbo organizavimo analizė: okeaninė žūklė, šaldytos žuvų produkcijos gamyba bei realizacija UAB "Baltlanta"

  Vadybos pagrindų kursinis darbas. Įvadas. UAB "Baltlanta" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo organizavimo teorijos analizė. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo sąlygos. UAB "Baltlanta". Darbo organizavimo analizė. UAB "Baltlanta" darbo pasidalijimo vertinimas UAB "Baltlanta" darbo vietų organizavimo vertinimas. UAB "Baltlanta" darbo užmokesčio organizavimo vertinimas. UAB "Baltlanta" darbo sąlygų vertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2011-05-16
 • Darbo organizavimo pagrindai

  Darbo mokslinio organizavimo teorijos ir praktikos raida. Darbo organizavimas. Gamybos procesas. Darbo organizavimas. Techniniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Žmogiškasis veiksnys.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Darbo paieškos organizavimas

  Įvadas. Darbo paieškos procesas. Asmeniniai skelbimai (reziumė). Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas (CV). Parodykite ką galite. Kaip ir ką rašyti. Prisistatymas. Išsilavinimas. Darbo veikla. Karjeros tikslai ir darbo motyvai. Rekomendacijos. Kita informacija. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas. Kai atvykstate. Pokalbio metu. Interviu yra vienas iš svarbiausių atrankos etapų. Kas dažniausiai daroma blogai per interviu? Išlaikykite "aukso vidurį". Iš pirmo žvilgsnio tai labai paprasta užduotis, tačiau tuo pačiu ir labai sudėtinga. Interviu tipai. Asmeninis susitikimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-24
 • Darbo paieškos strategijos

  Įvadas. Darbo paieškos strategijos. Laikraščiai ir žurnalai. Internetas. Kaip galima įvertinti darbo pasiūlymą. Ketinimai ir apimtis. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-09
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas

  Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Prašymo priimti į darbą pavyzdys. Raktas į sėkmę (savianalizės aspektas). Išvados.
  Vadyba, analizė(23 puslapiai)
  2005-05-31
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (7)

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę. Ekonomisto pareigybės aprašymas. "DnB NORD" banko paslaugos, istorija, paskutiniųjų 3 metų svarbiausių ekonominių rodiklių dinamika, konkurentai, personalas. Gyvenimo aprašymas. Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Reikalavimai motyvaciniam laiškui. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Rekomendacijos pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui (reikalavimai, dažniausiai pasitaikantys klausymai ir atsakymai). Į ką atkreipti dėmesį prieš pat pokalbį su darbdaviu. Pokalbio pabaiga (optimistinio pesimistinio variantų aprašymas). Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-01-02
 • Darbo procesų valdymas

  Darbo procesų valdymo esmė. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Darbo normavimas. Darbo skaidymas į elementus. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Darbo procesų ir laiko sąnaudų tyrimo metodai. Darbo vieta. Darbo metodų projektavimas. Darbo sąlygos. Darbo ir poilsio režimas.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2010-02-26
 • Darbo procesų valdymo vertinimas

  Įvadas. Darbo procesų valdymo vertinimas. Darbo (pareigybių) vertinimo sistema. Darbų (pareigybių) vertinimo schema. Darbų (pareigybių) vertinimo veiksnių charakteristika. Personalo vertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-19
 • Darbo sąlygos organizacijose (2)

  Įvadas. Darbo sąlygos ir jų klasifikacija. Darbo vietų organizavimas. Darbo laiko reguliavimas. Darbo sąlygų keitimas. Teisės ir pareigos. Darbo sutarties sąlygos. Pasirengimas dirbti. Priedas prie darbo užmokesčio. Kenksmingi profesiniai veiksniai ir profesinės ligos. Priemokos už darbo sąlygas. Darbdavio pareigos, užtikrinant saugias darbo sąlygas. Literatūros analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-06
 • Darbo užmokestis ir jo pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo apmokėjimo sistemos, funkcijos ir veiksniai. Darbo apmokėjimo pokyčiai Lietuvoje. Nominalus darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realus darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-01-09
 • Darbo vertinimo metodai

  Įvadas. Darbo vertinimo metodų klasifikacija. Kokybinio įvertinimo metodai. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Kiekybinio įvertinimo metodai. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnių palyginimo metodas. Darbų vertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Darbo vietos elgesio taisyklių analizė ir palyginimas

  Įvadas. Darbo tikslas yra kritiškai apžvelgti, išnagrinėti ir palyginti dviejų skirtingų darboviečių darbo vietos taisykles, surasti jų trūkumus ir privalumus, bei pateikti išvadas. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vidaus tvarkos ir darbo vietos taisyklių analizė. Dviejų skirtingų darboviečių (lopšelio-darželio ir atliekų tvarkymo centro) darbo vietos taisyklių palyginimas. Išvados. Priedai (15psl. Kauno lopšelio–darželio "Vyturėlis" vidaus tvarkos taisyklės ir Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbo tvarkos taisyklės.)
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-12-01
 • Darbo vietos ir padalinio organizavimo principai

  Įvadas. Organizacinio projektavimo apibrėžimas. Organizacijos valdymo struktūra. Centralizacijos ir decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Delegavimas ir atsakomybė. Valdžios atsiradimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-10-31
 • Darbo vietų įrengimas (2)

  Įvadas. Darbo sąlygos. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vieta. Darbo vietos ergonomika. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Sėdimo darbo ypatumai ir problemos. Darbo kėdės ypatumai. Pakoja. Darbo stalas. Atramos riešams ir klaviatūra. Grindys. Stovimo darbo ypatumai ir problemos. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Ergonomiška darbo vieta pailgina aktyvų darbo laiką. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-12-22
 • Darbo vietų įvertinimas

  VP Grupė. VP Grupės struktūra. UAB "VP MARKET" valdyba. Lietuvos rinkos lyderė. Administracija. Darbo vietos įvertinimas. Darbo vietų įvertinimo kriterijai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis, lentelėmis.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2005-06-03
 • Darbuotojo orientacija į vartotoją

  PowerPoint pristatymas. Tyrinėtojų pristatymas. Temos aktualumas. Temos aktualumas. Teisingumo teorija. Distribucinis teisingumas. Procesinis teisingumas. Tyrimų rezultatai. Tyrimų paaiškinimai, remiantis kultūriniais veiksniais. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2007-03-20
 • Darbuotojų kontrolė

  Įvadas. Kontrolės samprata. Principų esmė. Nuomonės skiriasi. Kontrolės rūšys. Efektyvios kontrolės bruožai. UAB "Milis" ir UAB "Kompera" kontrolės proceso lyginamoji analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-28
Puslapyje rodyti po