Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizavimas

  Vertikali organizacinė struktūra. Departamentalizacijos esmė. Funkcijinė struktūra. Divizinė struktūra. Matricinė struktūra. Komandinis požiūris. Tinklinis požiūris. Besimokanti organizacija ir planinių pokyčių modelis. Planinių pokyčių tipologija.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2005-05-27
 • Organizavimas (2)

  Valdymo organizavimas. Svarbiausieji organizacinės struktūros bruožai. Organizacinių principų taikymas. Struktūros pasirinkimas. Centralizuota organizacija. Decentralizuota organizacija. Funkcinė organizacija. Matricos ("grotelių") organizacija. Linijinė arba personalo organizacija. Struktūrų skirstymas. Tiesioginis ir netiesioginis pavaldumas. Linijinio pavaldumo struktūros. Funkcinio pavaldumo struktūra. Skirstymas pagal darbo pobūdį. Skirstymas pagal veiklos sritis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto / Rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų tipai.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-03-20
 • Organizavimas (3)

  Organizavimas. Organizavimo struktūra. Formalios ir neformalios organizacijos. Organizavimo lygiai ir principai. Kontrolės apimtis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai Organizacijų schemos. Valdžios delegavimas ir decentralizavimas. Organizaciniai pokyčiai. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymas ir pokyčių procesas. Pokyčių diegimo metodai. Organizacinis vystymas. Organizacija kaip sistema.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-12-21
 • Organizavimas (4)

  PowerPoint pristatymas. Organizavimo samprata. Organizavimo pagrindas įmonėje. Organizacinė struktūra. OVS. Svarbiausi vidiniai OVS veiksniai. Horizontalūs darbo pasidalijimo būdai. Organizacinės valdymo struktūros. Pavyzdinė linijinė organizacinė valdymo struktūra. Pavyzdinė funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Funkcinio tipo organizacinės struktūros turi eilę privalumų ir trūkumų. Linijiniai vadovai. Funkciniai vadovai. Trumpiau apibendrinti būtų galima tokiomis formuluotėmis. Produktinė (prekinė) organizacinė struktūra. Orientuota į vartotoją organizacinė struktūra. Projektinės ir matricinės valdymo struktūros. Centralizuotos ir decentralizuotos valdymo struktūros. Organizacinės struktūros su įvairiais centralizavimo laipsniais. Organizacinės struktūros su įvairiais decentralizavimo laipsniais.
  Vadyba, pristatymas(40 skaidrių)
  2007-09-03
 • Organizavimas (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: apžvelgti organizavimą, jos veiklos metodus. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Valdymo organizavimas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-09-17
 • Organizavimas (6)

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslai ir objektas. Teisių ir pareigų delegavimas. Verslo organizavimo formos. Valdymo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Organizavimas laiko požiūriu. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Transporto sistemos organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Sandėlių organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Techninės kontrolės tarnybos darbo organizavimas. Metrologinio darbo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-10-27
 • Organizavimas (7)

  PowerPoint pristatymas. Įgaliojimai. Delegavimas. Atsakomybė. Organizavimas. Organizacijos struktūra. Ryšiai gali būti horizontalūs ir vertikalūs. Skiriami du įgaliojimų ir įpareigojimų tipai. Štabiniai įgaliojimai. 5 Willliam’o Newman’o vadovų nenoro deleguoti įgaliojimus priežastys. 6 pavaldinių nenoro gauti įgaliojimus ir jų proceso blokavimo priežastys pagal W. Newman’ą. Organizacinių struktūrų formavimo eiliškumas. Racionalios biurokratijos bruožai. Racionalios biurokratijos trūkumai. Organizacinių struktūrų tipai. Funkcijinės struktūros privalumai. Funkcijinės struktūros trūkumai. Organizacinė struktūra pagal gaminius. Orientuota į vartotojus struktūra. Skaidymas teritoriniu (geografiniu) principu. Centralizavimas ir decentralizavimas. Centralizavimo privalumai. Decentralizavimo privalumai.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2011-01-14
 • Organizavimas, jo esmė. Organizacijos struktūros

  Organizavimas. Organizavimas, jo esmė. Įgaliojimų suderinimas. Organizacijos struktūros. Struktūrų projektavimas. Darbuotojų pareigybiniai nuostatai. Žmonių išteklių valdymas. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Organizavimo funkcija vadyboje

  Įžanga. Vadybos funkcijų samprata. Organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Organigramų skirstymas. Klasikiniai valdymo struktūrų tipai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Grynai centralizuoto valdymo modelis. Decentralizuoto valdymo modelis. H. Mintzbergo organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-30
 • Organizavimo mokslų pasiekimų apžvalga

  Įvadas. Organizavimo apibūdinimas. Darbo organizavimo principai. Personalo kvalifikacijos kėlimas. Darbo organizavimas komandoje. Švietimo sistemos organizavimo pasiekimai. Kokybės vadybos apžvalga. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-05
 • Organizavimo pagrindai

  Įvadas. "Organizavimo" sąvoka. Įgaliojimų suteikimas - suderinimas. Hierarchijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-23
 • Organizavimo proceso valdymas: kelio dangos įrengimo įmonė

  Įvadas. Tikslas: įsigilinti į organizavimo proceso valdymą įmonėje kelio dangos įrengimo versle. Organizavimo proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės įvardijimas, finansinių resursų nustatymas ir tinklinio modelio konstravimas. Darbų aprašymas ir jų tarpusavio priklausomybės pagrindimas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-30
 • Organizavimo samprata ir valdymo struktūros

  Įvadas. Referato tikslas – organizavimas. Tyrimo objektas – organizavimo samprata. Organizavimas. Organizavimo samprata. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūrų sudarymo tikslai. Organizacinio valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-04-13
 • Organizavimo teorijos analizė

  Organizavimo teorijos analizė. Pardavimo organizavimo procesas. Darbo pasidalijimo analizė. Įmonių hierarchiniai tipai. Struktūrinių grandžių formavimo analizė. Diferenciavimas ir integravimas formalizavimas.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-28
 • Organizavimo tobulinimas

  Organizavimo tobulinimas. Pokyčių organizacijoje prigimtis, būtinumas. Organizacinių pokyčių proceso analizė. Tikslų ir uždavinių apibrėžimas ir situacijos įvertinimas. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo modelis.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-20
 • Pagalbinių ir aptarnaujamų procesų valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas yra įtvirtinti žinias apie pagalbinių ir aptarnavimo procesų valdymą, jo esmę. Medžiagų išteklių valdymas. Medžiagų poreikio planavimas. Medžiagų tiekimas. Medžiagų sandėliavimas. Įrankių ūkis. Darbo priemonių remontas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis. Gamtosaugos valdymas. Praktinė dalis: UAB "Kraitenė" su produkcija "Tirpukas". Pieno supirkėjas "Rokiškio sūris". Separatorius-baktofuga HyVOL PR+. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-10-14
 • Pagrindinės vadybos mokyklos

  Vadybos mokslo vystymosi aplinka ir prielaidos; vadybos teorijos; Klasikinė vadybos mokykla; Mokslinio valdymo teorija ir jo ribotumas; Administracinė valdymo teorija; Žmogiškųjų santykių mokykla; Kiekybinių metodų mokykla; naujos valdymo kategorijos; Empirinė vadybos teorija; Socialinių sistemų vadybos teorija, sistemų klasifikavimas; procesinis požiūris; Šiuolaikinės vadybos teorijos; Visuotinė kokybės vadyba.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-02-24
 • Pagrindinės vadybos teorijos. Jų panašumai ir skirtumai

  PowerPoint pristatymas. Vadybos teorijos. Iki mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinės vadybos mokyklos teorijos pagrindas yra. Klasikinę vadybos teoriją sudaro. Žmogiškųjų santykių mokykla. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinės vadybos mokykla. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių teorijos mokyklų pagrindiniai skirtumai. Iki mokslinės ir šiuolaikinės vadybos skirtumai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-10-06
 • Pagrindinės vadovo asmeninės savybės

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti pagrindines vadovo asmenines savybes ir vadovavimo stilius pagal Kurtą Leviną ir pagal P. Hersio–K. Blanšaro "gyvavimo ciklo" teoriją. Asmeninių savybių vaidmuo vadovavime. Vadovo kvalifikacija. Asmenybės bruožai. Mąstymo tipas. Atmintis, dėmesys, valia. Temperamentas. Keturios Jungo funkcijos. Vadovas lyderis. Valdymo stilius. Kurto Levino išskirtų valdymo stilių analizė. P. Hersio–K. Blanšaro "gyvavimo ciklo" teorija. Reziumė.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-13
 • Pagrindinės valdymo funkcijos

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti pagrindines valdymo funkcijas; aptarti optimaliausius jo pasirinkimo būdus, iš šiame darbe pateiktos medžiagos padaryti išvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo samprata. Pasiruošimas planavimui. Planavimo proceso fazės. Misija. Organizavimas. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija.Motyvacijos samprata. Motyvacijos užduotys.Konfliktų valdymas. Vadovavimo stilius. Kontrolė. 1 Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės proceso žingsniai. Kontrolės sritys įmonėse. Vidinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-05-18
Puslapyje rodyti po