Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ch. Argyris mokslinės idėjos ir jų taikymas šiuolaikinėse organizacijose

  Įvadas. Darbo tikslas — įsigilinti į žmogaus ir organizacijos santykius, suprasti problemų ir konfliktų esmę, išryškinti idealius organizacijos bruožus. Būtent šie dalykai ir yra svarbiausi amerikiečių mokslininkui Chris Argyris. Vadovo ir darbuotojų santykiai. Darbuotojų požiūris į organizacijos tikslus. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Valdžios esmė. Vadovo baimės ir nepasitikėjimas pavaldiniais. Konfliktai organizacijoje. Stresas darbe. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Lūkesčiai. Psichologinė sutartis. Kaip spręsti konfliktus? Įmonės psichologinio klimato tyrimas. Netinkamas bendravimas – paskata keisti darbą. Vadovo emocinis intelektas. Kaip valdyti stresą darbe? Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2008-10-07
 • Challenges of XXI century: Electronic Commerce

  Darbas anglų kalba. Elektroninė komercija. Introduction. Historical development. Technical and organizational aspects. Customer-Oriented. E-commerce problems. Product suitability. Acceptance of e-commerce.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-19
 • Changes in the organization of public services and their effects on the employment relations

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pokyčiai viešųjų paslaugų organizavime ir jų įtaka darbuotojams. Introduction. The nature and scope of public sector services. Types of Welfare Regimes. Restructuring public services. The extent and nature of public sector restructuring. Privatization. Management Reform. Organizational reconstructing. Consequences of restructuring. Joint regulation. Outsourcing and the Creation of a Two-Tier Workforce. Conclusions.
  Vadyba, pristatymas(28 skaidrės)
  2011-01-06
 • Charizmatiniai vadovai (siekiantys pokyčių)

  Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Charizmatinio vadovo samprata. Vadovo samprata. Vadovo darbas. Tiriamoji dalis. Respondentų nuomonės apie charizmatinį vadovą analizė. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-28
 • Charizmatinis lyderis

  Įvadas. Lyderio ir vadovo skirtumai. Lyderiui būdingi bruožai. Lyderio funkcijos organizacijos valdyme. Lyderystė lyderiavimo teorijų aspektu. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Būdingiausi charizmatinio lyderio bruožai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Case analysis: Paper Supplies Corporation

  Darbas anglų kalba. Atvejo analizė: Popieriaus tiekimo korporacijos akcijų pardavimas. Case of Office Center,Inc buying some paper supplies' FILEX file folders from Paper Supplies Corporation analysis. Paper Supplies Corporation's main problem, specific problems. Advantages. Disadvantages. Solutions. A: Paper Supplies permits Office Center to sell its produced file folders under customer’s brand. B: Paper Supplies refuses to let Office Center to use its own brand for FILEX brand file folders. Recommendations.
  Vadyba, analizė(3 puslapiai)
  2008-03-04
 • Centralizuotų ir decentralizuotų organizacijų pranašumų nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Centralizuotas valdymas. Centralizacijos privalumai. Centralizacijos trūkumai. Centralizuotos organizacijos valdymo modelis. Decentralizuotas valdymas. Decentralizacijos privalumai. Decentralizacijos trūkumai. Nustatant decentralizavimo lygį, tinkamą organizacijai, paprastai aptariami šie veiksniai. Decentralizacija skirstoma. Decentralizuotos organizacijos valdymo modelis. Darbo pasiskirstymas. Horizontalusis darbo pasiskirstymas. Veiksnių pasiskirstymo tvarka valdymo lygiuose.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-12-22
 • Centralizuotų ir decentralizuotų organizacijų pranašumų nustatymas: teorija ir praktika

  Įvadas. Centralizacijos ir decentralizacijos samprata. Šių valdymo formų trūkumai ir privalumai. Strategija ir organizacijos aplinka. Sprendimų priėmimas. "Aukštosios" ir "žemosios" valdymo struktūros. Darbų pasiskirstymas. Centralizuotas ir decentralizuotas tikslų pasirinkimas. Centralizavimo ir decentralizavimo mastai: informacijos srautai ir plano sudarymas. Įvairių centralizavimo ir decentralizavimo aspektų derinimas. Jų tarpusavio ryšiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-12-22
 • Commercial activities and types of contracts

  Darbas anglų kalba. Prekybinė veikla bei sutarčių rūšys. Commercial activities & types of contracts. An offer (or quotation). Kinds of offers. Different types of contracts. Patent. A license agreement. The subject of a license agreement. Three types of licenses. Modes of payment under license agreements. Foreign trade activities proper comprise several stages.
  Vadyba, rašinys(4 puslapiai)
  2007-09-26
 • Company analysis: "Nestle"

  Darbas anglų kalba. Nestle kompanijos SWOT analizė. Yra diagrama ir paaiškinimais. About the company. The SWOT analysis. What makes Nestle such a profitable company. The boycotts against Nestle. Summarizing the question.
  Vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-03-31
 • Company's organization structures

  Darbas anglų kalba. Įmonės organizavimo struktūros. Hierarchical structure, staff positions, functional organization, matrix structure. Hierarchinė struktūra, darbuotojų pozicijos, funkcinis organizavimas, matricinės struktūros. Hierarchical structure. Staff positions. Functional organization. Functional departments. Autonomous divisions. Matrix structure.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-04-14
 • Companies’ competitive advantage in the century of Technology

  Introduction. What is competitiveness? Literature review. Competitive advantage. Core competency. Development of the Concept. Individual versus Core Competencies. Characteristics of Core Competencies. Competitiveness indicators in regional development. Competitiveness and sustainability. Technology: Step to competitiveness. Why Use Technology? Computer Technology Tools. Knowledge is Power. Simplification of Information Flow. Networks. E-networks. Computer Technology tools. How to check if the company is competitive. ISO 9000 series of standards. How to get ISO certification. Advantages of ISO certification. Conclusions.
  Vadyba, referatas(47 puslapiai)
  2007-03-19
 • Consumer product classes

  Consumer product classes. Convenience products - purchased quickly with little effort. Shopping products - are compared. Specialty products - no substitutes please. Unsought products - need promotion.
  Vadyba, konspektas(2 puslapiai)
  2006-04-07
 • Crisis management

  Darbas anglų kalba. Krizės valdymas. Abstract. Introduction. Analyzing the G.M’s response. Defining a crisis management plan. Cooperation and collaboration. Advantages and disadvantage of discounts during recovery. Lessons to learn. Recommendations.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-12-11
 • Cruise ship industry analysis

  Darbas anglų kalba. "Kruizinių laivų pramonė". Motivation. Problem statement. Interpretation. Limitation. Methodology. Criticism. Introduction of the cruise industry. Laws affecting cruise industry. Porter's 5 forces. Intensity of rivalry. Substitutes. Buyers. Suppliers. New entrants. Partial Conclusion on the Analysis of the Industry Using Porter’s 5 Forces. Buying behaviour. Buying centre. Involvement. Buying process. Partial conclusion of Buying Behaviour. Why people choose cruise vacations. SMS model. Service delivery system. SWOT analysis. Issue analysis. Suggestions. Conclusions.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2008-06-13
 • Cultural Awareness Reports of Sweden

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Švedija, derybų vedimas. Location and demography. The main facts about Sweden. Business cultures. Swedish mentality. Conversation. Acceptable Public Behavior. Business Attire. Meetings, Presentations, and Negotiation Tactics. Dinner Etiquette. How to succeed in your business with Swedes and Sweden.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-27
 • Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector

  Darbas anglų kalba. Dabartinė mažmeninės maisto prekybos sektoriaus rinkos situacija Jungtinėje Karalystėje. PEEST aplinkų analizė. Porterio 5 jėgų analizė. 4 Didžiosios Britanijos (DB) maisto mažmeninės prekybos grandinių analizė. Analysis of current market situation in the UK Food Retail sector. Annotaded Bibliography. PEEST: political, economic, environmental, social-cultural, technological situation. Porter 5 forces analysis. Competitors Analysis. Analysis of four biggest UK food retail chains: Tesco, Sainsbury's, Asda and Morrisons. Report. Terms of references. Introduction. Findings. UK Food Retail Industry overview. Market performance. Factor determining strategic direction of UK Food Retail Industry. Conclusion. Išnašos.
  Vadyba, analizė(11 puslapių)
  2008-05-08
 • D. Goleman "Emocinis intelektas"

  Daniel Goleman knygos "Emocinis intelektas" apžvalga.
  Vadyba, recenzija(1 puslapis)
  2009-12-29
 • D. McGregor teorija ir jos taikymas šiuolaikinėse organizacijose

  Įvadas. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Dviejų veiksnių motyvavimo teorija. Douglas McGregor darbai. "X" ir "Y" teorijos. "X" ir "Y" teorijų palyginimai. D.McGregor teorijų kritikų vertinimai. Darbuotojų motyvacija šiuolaikinėse organizacijose. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-22
 • Dalykinės komunikacijos ypatumai Japonijoje

  Įvadas. Komunikacija. Asmenybė ir bendravimas Japonijoje. Bendravimo rūšys. Kultūra ir tradicijos. Verslo aplinkoje. Verslo dovanos partneriams. Vizitinės kortelės. Hierarchija, statusas ir lytis. Japonijos verslo kultūroje. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-11-30
Puslapyje rodyti po