Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos plėtra: vertinimo aspektai (2)

  Įvadas. Organizacijos esmė. Organizacijos plėtros esmė. Organizacijos plėtra. Organizacijos augimas. Ryšys tarp organizacijos plėtros ir augimo. Organizacijos plėtros ir augimo vertinimo aspektai. Organizacijos dydis. Organizacijos (įmonės) augimo strategijos. Organizacijos plėtros stadijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-03-09
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas

  Įvadas. Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Apibendrinimai ir išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-26
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (2)

  Įvadas. Inovacijos ir inovacinė veikla. Inovacinės veiklos valdymo problemos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo modeliai. Inovacinis valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-10-16
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (3)

  Įvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-19
 • Organizacijos pokyčių valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos aplinkos pokyčius jų kliūtis ir priežastis. Pokyčiai organizacijose. Pokyčių realizavimo kliūtys ir jų priežastys. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-09
 • Organizacijos prisitaikymas prie aplinkos pokyčių

  Įvadas. Organizacijos poveikis aplinkai. Pokyčius skatinančios jėgos. Organizacijos aplinka. Planingų pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-21
 • Organizacijos produkto (finansinių operacijų) teikimo proceso valdymo praktika

  Įvadas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-12
 • Organizacijos raida

  Lyginamoji analizė ir analogų taikymas. Organizacinis org-jos vystymasis (R. Bekhardas, V. Frenčas, Č. Belas, N. Margulis, P Drakeris etc.). Vadybines procedūros. Organizacinis projektavimas. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. Teorija 3-R. Integralinė organizacijos veiklos (sėkmės) priklausomybė nuo daugelio vadybos elementų (teorija 7-S). Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Personalo kokybinių charakteristikų reikšmės didėjimas ir dėmesio koncentracija personalo valdymo klausimų sprendimui. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-16
 • Organizacijos samprata ir klasifikavimas

  Įvadas. Organizacijos samprata. Organizacijų klasifikavimas. Europos bendrijos standartinis verslo klasifikavimas. Nevyriausybinės ne pelno organizacijos. Fondai. Viešoji įstaiga. Asociacija. Visuomeninė organizacija. Specifinės ne pelno organizacijų rūšys. Ne pelno organizacijų reikšmė ir funkcijos. Ateities organizacijos. Ateities organizacijos pagrindinės savybės. Tinklinės organizacijos. Virtualios organizacijos. Sferinė modulinė organizacija. Caritas – humanitarinės pagalbos organizacija. Išvados. Priedai (4).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-04-23
 • Organizacijos sėkmės komponentai

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Organizacijos tikslas. Organizacijai būtini elementai. Organizacijos išskirtiniai bruožai. Organizacijos sėkmės komponentai. Efektyvumas. Vadovas. Komanda. Aplinka. Vadovo žinios. Nuolatinis stebėjimas. Organizacijos reakcija į pokyčius. Kompetentingi darbuotojai. Efektingumas. Ekonomiškumas. Veiksmingumas per rezultatus ir išeigas. Našumas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(31 skaidrė)
  2009-02-26
 • Organizacijos strategija

  Strategijos esmė. Analogijos ir pasirinkimo kriterijai. Analoginiai sprendimai. Alternatyvos. R. Ansoff‘o svarbiausių krypčių pasirinkimo matrica. Mintzbergo "5p" strategijos teorija. Strategijos lygiai. Moduliai strategijoms parinkti. Įmonių susijungimo būdai. Įmonių susijungimo tikslai. Strategijos pasirinkimo kriterijai. Kapitalo atsiėmimo priežastys.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Organizacijos strategija (2)

  Įvadas. Organizacijos strategijos vystymosi tikslai. Organizacijos strateginio vystymosi samprata. Strateginio vystymosi pagrindinės kategorijos. Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė. Strategijos kūrimo procesas LŠT. Alternatyvių strategijų analizė. Strateginis planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Organizacijos strategija (3)

  Įžanga. Strategijos samprata. Strategijos sudarymas. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų rengimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos lygiai. Funkcinio lygio strategija. Verslo vieneto strategija. Korporacijos lygio strategija. Strategijos įgyvendinimo planai. Funkcinių tikslų ir sprendimų nustatymas. Specifinių planų rengimas. Išteklių paskirstymas ir biudžetinis planavimas. Išsami strategijos įgyvendinimo programa. Daugiapakopė strategijos įgyvendinimo programa. Atrankinė strategijos įgyvendinimo programa. Strategijos viešinimo metodikos. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-16
 • Organizacijos strategija (4)

  Įžanga. Darbo tikslas – atskleisti organizacijos. strategijos formavimo esmę, išsiaiškinti. strategijos lygius bei rengimo eigą. Strategijos samprata. Organizacijos vizija ir misija. Organizacijos valdymo lygiai. Strategijos lygiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-04-14
 • Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

  Įžanga. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Strategijos samprata. Organizacijos vizija ir misija. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas ir jo modeliai. Strategijos lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-03
 • Organizacijos strategija. Jos kūrimo modeliai

  Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos raidos etapai. Strategijos formavimo procesas. Strategijos kūrimo modeliai. Strateginio planavimo modelis. Strateginio projektavimo modelis. Analitinis modelis ir kūrybinis modelis. Analitinis modelis. Kūrybinis modelis. Analitinio ir kūrybinio modelių palyginimas. Mokyklos strategijos ir jų rengimo modeliai. Mokyklos strategijų rūšys (tipai). Mokyklos vystymo strategija. Mokyklos veiklos strategija. Mokyklos organizacinio vystymo strategija. Mokyklos strategijos rengimo modeliai. Analitinis modelis. Kūrybinis modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-05-08
 • Organizacijos strategijos ir verslo plano sąsaja: jų tikslai ir įgyvendinimo priemonės

  Įvadas. Organizacijos strategija. Strategijos esmė. Verslo idėjos pagrindimas. Strategijos planavimas. Strategijos formavimo metodai. Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginių sprendimų priėmimas. Strategijos įgyvendinimas. Verslo planas. Verslo plano tikslai. Verslo plano struktūra. Reziumė. Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas). Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Organizacijos strategijos ir verslo plano sąsaja.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2008-03-17
 • Organizacijos strategijos kūrimo esmė

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti organizacijos strategijos kūrimo esmę bei išanalizuoti strategijos rengimo eigą (strategijos kūrimo metodus). Strategijos samprata. SWOT analizė (SSGG). Prekių/paslaugų ir rinkos plėtros bei valdymo matrica. konkurentų analizė ir kompanijos ateities kūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-11-11
 • Organizacijos strateginis valdymas

  Strateginio valdymo ypatumai. Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginis planavimas. Išorės ir vidaus veiksnių įvertinimas. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės būklės įvertinimas. Strategijos kūrimas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Strategijos finansavimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2008-09-30
 • Organizacijos struktūra

  Darbo tikslas: apibūdinti organizacijos struktūrą, aptarti tipus, kitimo raidą. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Prekinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Projektinė struktūra. Patriarchalinė struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Organizacijos kultūra. Asmeniniai interesai. Organizacijos tikslų ir strategijų suvokimas. Pokyčio procesas. Planuoto pokyčio tipai. Struktūrinio pokyčio metodai. Technologinio pokyčio metodai. Žmonių keitimo metodai. Restruktūrizacija. Reorganizacija. Rekonceptualizacija. Išvados.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2005-12-19
Puslapyje rodyti po