Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujosios viešosios vadybos (NVV) kritika

  Įvadas. Darbo tikslas yra atskleisti kritinius naujosios viešosios vadybos teorijos ir įgyvendinimo aspektus. Naujosios viešosios vadybos (NVV)teorijos atsiradimo prielaidos ir susiformavimas. Naujosios viešosios vadybos koncepcija. Anglosaksiškoji ir kontinentinė viešojo administravimo tradicija. Naujosios viešosios vadybos kritiniai aspektai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-05-18
 • Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos Lietuvoje ir Vakarų demokratijose

  Naujosios viešosios vadybos atsiradimas. Naujoji viešoji vadyba ir viešasis administravimas. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos Vakarų demokratijose. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-06-07
 • NBA klubų vadyba

  Įžanga. Klubo vadybos funkcijos. Organizacinė struktūra. NBA klubų pajamų šaltiniai. Skirtumai tarp verslo firmos ir krepšinio klubo. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-03-20
 • Neformalių tyrimo metodų naudojimas

  Įvadas. Interviu. Tiriamasis interviu. Tiriamojo interviu bruožai. Interviu panaudojimo problemos. Apklausa. Klausimai. Atviri ir uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Aprašomieji klausimai. Sąsajų klausimai. Anketa. Anketinė apklausa paštu. Anketos klausimų skalės. Proto šturmas.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-15
 • Negotiation

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. The outline of my presentation. Preparing to Negotiate. Conducting the Negotiation. Do not Shoot Yourself in the Foot! If You Hit a Brick Wall, Do not Give Up! Interesting Statistics. Women Don't Like to Negotiate. Women Suffer When They Don't Negotiate.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-03-17
 • Negotiation (2)

  Darbas anglų kalba. Derybos. The summary of the negotiation.
  Vadyba, rašinys(1 puslapis)
  2009-05-13
 • Nekilnojamojo turto portalai

  Elektroninio verslo ir nekilnojamojo turto kursinis darbas. Nekilnojamojo turto verslas internete. Kas yra portalas? Nekilnojamojo turto internetinių portalų analizė. Nekilnojamojo turto portalas "http://realestate.yahoo.com". Nekilnojamojo turto portalas "http://www.ober-haus.lt". Kodėl kai kurie portalai pralaimi? Interneto portalus valdyti gali būti paprasta. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-08-25
 • Nekilnojamojo turto valdymas

  Nekilnojamojo turto valdymas. Nekilnojamojo turto charakteristika ir valdymo esmė. Nekilnojamojo turto sąvoka. Nekilnojamas turtas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Nekilnojamo turto valdymas. Nuomininkas. Lizingo samprata. Lizingo samprata. Lizingo samprata. Lizingo rūšys. Turto draudimas. Nekilnojamojo turto administravimas. Investavimo į nekilnojamą turtą procesas. Pastatų ūkio valdymas. Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas. Gyvenamojo namo būklės įvertinimas ir privalomųjų darbų nustatymas. Gyvenamojo namo priežiūros organizavimas. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas. Lietuvos higienos norma HN 42:1999. Šiluminės aplinkos parametrai. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-05-22
 • Nematerialaus skatinimo būdai bei priemonės

  Pranešimas. Įvadas. Nematerialus skatinimas. Apie kiekvieną nematerialaus skatinimo būdą bei priemonę atskirai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-10-13
 • Nesąžininga konkurencija, jos draudimas ir patentinės klasifikacijos

  Konkurencijos samprata. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos esmė ir svarba. Nesąžiningos konkurencijos samprata. Nesąžiningos konkurencijos draudimas ir konkurencijos įstatymas. Konkurencijos įstatymo naujovės. Svarbiausia - vartotojas. Veiksmų laisvė. Išimtinė distribucija. Išimtinis pirkimas. Frančizės susitarimai. Konkurencijos taryba ir jos veikla. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Prekės. Paslaugos. Prekių klasių antraštės. Paslaugų klasių antraštės. Literatūros sąrašas (18).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2006-10-30
 • Nesąžiningoji konkurencija, jos draudimas, sankcijos

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Nesąžininga konkurencija. Nesąžiningą konkurenciją reglamentuojantys aktai ir institucijos. Nesąžiningos konkurencijos formos. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Nesąžiningos konkurencijos sankcijos. Nesąžiningos konkurencijos atvejai praktikoje. Viasat" klaidinanti reklama ir nesąžininga konkurencija. Neleidžiama lyginamoji reklama "NTT CABLE LIETUVA" bendrovėje. Nesąžininga konkurencija keleivių pervežimo autobusais versle. Klaidinanti "Omnitel Extra" reklama. Nesąžininga konkurencija "TEO LT" veikloje. Neteisėtas darbuotojų ir klientų perviliojimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2011-11-22
 • Nikolo Makiavelio valdymo sėkmės strategija ir šiuolaikinis verslas

  Įvadas. Vadovas – kas tai? Vadovavimas, valdymas ir vadyba. Nikolo Makiavelio biografija. Gyvenimas. Kūryba. Makiavelio "valdovas" ir šiandieninis verslas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Novatoriškas verslas

  Įvadas. Novatoriškas (antrepreneriškas)verslas. Antreprenerystės samprata. Novatoriškas verslas, jo vaidmuo ekonomikoje. Novatoriško verslo ir konkurencingumo skatinimo planas. BEST. Novatoriškas visuomenės lavinimas ir švietimas. Priėjimo prie finansavimo užtikrinimas. Priėjimas prie tyrimų ir inovacijų. Konsultacinių tarnybų matomumo gerinimas. Administraciniai bei tarnybiniai pagerinimai. Darbo sąlygų ir užimtumo gerinimas. Europos mažųjų įmonių chartija. Atreprenerystės žalioji knyga. Koordinuotas verslumo politikos įgyvendinimas. Trys svarbiausi uždaviniai, siekiant sukurti į antreprenerystę orientuotą visuomenę. Novatoriško verslo veiksmų planas. Europos verslo iššūkis. Europos masto diskusija apie verslumo skatinimą. Penkios strateginės politikos sritys. Verslininkiškos mąstysenos skatinimas. Skatinimas didesniam skaičiui žmonių tapti verslininkais. Verslininkų skatinimas siekti augimo ir konkurencingumo. Finansų srauto gerinimas. Labiau palankios smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms reguliavimo ir administracinės schemos kūrimas. Tolimesni Komisijos žingsniai įgyvendinant verslumo darbotvarkę. Konkretūs rezultatai Europos verslininkams. I priedas – pasiūlymai pagrindiniams veiksmams nuo 2006 m. Rizikos kapitalo fondai. Rizikos kapitalo samprata. Rizikos kapitalo finansavimo ypatumai. Lietuvoje veikiantys rizikos kapitalo fondai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-01-24
 • Novatoriškos veiklos vystymosi tendencijų Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvoje aspektai

  Pranešimo struktūra. Pranešimo tikslas. Novatoriško verslo samprata. Sąsaja tarp antreprenerio ir novatoriško verslo. Koks turi būti antrepreneris? Visuomenės požiūris į antreprenerystę. Antreprenerystės skatinimo būdai. Antreprenerystė Lietuvoje. Kokios pagrindinės priežastys stabdančios novatoriško verslo pradžią? Novatoriško verslo kūrimo skatinimo priemonių analizės rekomendacijos. Siekiant sukurti palankią aplinką Lietuvoje. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai nuo bendro vidaus produkto (BVP). Inovacinių įmonių analizė. Novatoriško verslo situacija Europos Sąjungoje. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-11-27
 • Nuo prekės ženklo vertės iki kliento vertės

  Nuo prekės ženklo vertės iki kliento vertės. Martin Christopher. Kliento išmanymas. Reklamos įtakos nuosmukis. Suvokiama produkto lygybė. Kainos konkuravimas. Perkamosios jėgos telkimasis. Vartotojų rinkos suirimas. Perėjimas nuo prekės ženklo vertės iki kliento vertės. Vertingumo klientui apibūdinimas. Marketingo privalumo šaltiniai. Vartotojų privilegijos. Kliento privilegijos. Tiekimo grandinės efektyvumas. Vertingumo klientui tiekimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-10
 • Nuolatinis savęs ir darbuotojų tobulinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti savęs bei darbuotojų tobulinimo reikšmę bei būdus. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo būdai. Savęs tobulinimo samprata ir būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-12-17
 • Obligacijų savybių tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Šio darbo tikslas – ištirti obligacijų vertės bei pelningumo priklausomybę nuo jų charakteristikų. 1 užduotis. 1 lentelė. Obligacijų charakteristikos, kai kupono palūkanų norma 8 proc. ir kinta rinkos palūkanų norma. 2 užduotis. Šioje užduotyje nagrinėjama 1000 litų nominalios vertės obligacija su 6 proc. kupono palūkanų norma ir 7 metų išpirkimo terminu. Taip pat žinoma, kad rinkos palūkanų norma yra lygi 5 proc. Palūkanos yra mokamos kartą per metus. 3 užduotis. Ši užduotis yra antros užduoties tęsinys. Vėlgi turima 1000 nominalios vertės obligacija su 6 procentų kupono palūkanų norma bei 7 metų išpirkimo terminu. Tačiau šiuo atveju rinkos palūkanų norma yra didesnė 2 procentais ir yra lygi 7 proc. 4 užduotis. Šioje užduotyje nagrinėjamos dvi įmonės. Abi įmonės yra išleidusios 1000 litų nominalios vertės obligacijas su 10 proc. kupono palūkanų norma. A įmonės obligacijų išpirkimo terminas yra dviem metais mažesnis nei B įmonės ir yra lygus 6 metams (B įmonės – 8 metams). Yra žinoma, kad po 3 metų rinkos palūkanų norma nukris iki 9 procentų. 5 užduotis. Yra duotos A įmonės 1000 litų nominalios vertės obligacijos su 9 proc. kupono palūkanų norma ir 12 metų išpirkimo terminu, bei B įmonės obligacijos, kurios nuo A įmonės obligacijų skiriasi kupono palūkanų norma – šioje įmonėje ši norma lygi 8 proc. Taip pat žinoma, kad rinkos palūkanų norma lygi 8 proc. 6 užduotis. Yra žinoma, kad 1000 litų nominalios vertės obligacija su 4 proc. kupono palūkanų norma bus išpirkta po 6 metų.
  Vadyba, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-11-22
 • Ofšorinis verslas (4)

  Ofšorinis verslas. Ofšorinio verslo esmė. Kas naudoja ofšorą? Ofšorinio verslo privalumai. Ofšorinio verslo trukūmai. Ofšorinio verslo biuras. Nominalūs savininkai ir direktoriai. Įmonės biuras ir sekretorius. Ofšorinės įmonės adresas. Nerezidentiškumas. Kapitalas. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Ofšorinės įmonės kūrimo procedūra. Priedai. Lietuvos vidiniai teisės aktai, reguliuojantys ofšorinį verslą. Lietuvos Respublikos pasirašytos tarptautinės sutartys, reguliuojančios ofšorinį verslą.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2010-04-14
 • Operacijų sistemų projektavimas žemės ūkyje

  Įvadas. Projektavimas gamybai. Ką gaminti? Kompiuterizuotas projektavimas. Pajėgumų planavimas (kiek gaminti?). Operacijų sistemų, nusakančių kaip gaminti gaminį projektavimas. Pajėgumų išdėstymo bei įrenginių išdėstymo planavimas. Pajėgumų išdėstymo planavimas. Įrenginių išdėstymo planavimas. Operacijų sistemų, nusakančių kas atliks darbą, projektavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-16
 • Operacinė rizika (2)

  Operacinės rizikos esmė. Operacinė rizika ir Basel II. Operacinės rizikos rūšiai. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai. Operacinės rizikos atsiradimo priežasčiai. Operacinės rizikos pasekmės. Žala nuo operacinės rizikos. Operacinės rizikos mažinimas. Operacinės rizikos charakteristikos. Rizikos modeliavimo metodai. Metodai, statistinės analizės ir istorinių duomenų pagrindu. Metodai, ekspertų nuomonės pagrindu. Metodai, duomenų kombinavimo ir ekspertų nuomonės pagrindu. Kontrolės metodai. Vidinė kontrolė. Kapitalo rezervavimas. Bazinio indikatoriaus metodas (The Basic Indicator Approach). Standartizuotas metodas (The Standardised Approach). Pažangieji vertinimo metodai (Advanced Measurement Approach). Draudimas.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po