Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kultūros vadybininko darbo funkcijos pramogų ir laisvalaikio centre

  Įvadas. Kultūros vadybos ypatumai. Kultūros vadybos samprata, aprėptis. Kultūros centro vadybininko profesijos ypatumai. Kultūros vadybininko ir kultūros centro darbuotojų bendravimas – tai funkcija, užtikrinanti sėkmingą kultūros centro veiklą. Kultūros centro veiklos ypatumai. Kultūros centro funkcijos. Kultūros centro pagrindinės funkcijos. Kultūros centro finansavimas, rėmėjų ieškojimas. Kultūros centro funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-20
 • Kultūros vadybininko ir menų kūrėjo sąveika

  Įvadas. Svarbiausių terminų žodynas. Kultūrinės veiklos vadybininko ir menų kūrėjo sąveika teoriniu aspektu. Kultūros vadybininko vaidmuo kultūrinėje organizacijoje. Kultūros vadybos ir vadybininko tikslai. Kultūros vadybininko uždaviniai, sugebėjimai ir žinios kultūrinėje įstaigoje. Menininko kūrybos ypatumai rinkos sąlygomis. Menininko statusas Lietuvoje. Menas rinkoje. Kultūros vadybininko ir menų kūrėjo sąveikos empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-04-01
 • Kultūros vadybos samprata ir specifika

  Kultūros vadybos sąvokos atsiradimas. Kultūros, kaip veiklos, pagrindiniai tikslai. Kultūros vadybininko pagrindinės savybės. Reikiamos kultūros vadybininko žinios. Kultūros vadybos technikos ir valdymo stiliai. Vadovavimo elementų struktūra. Motyvacija. Reikalavimai projekto vadovo gebėjimams. Intuicijos vieta vadyboje.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2008-10-22
 • Kūrybinis inovatikos proceso ciklas

  Įvadas. Inovatikos procesas. Kūrybinis inovatikos proceso ciklas. Inovacijų kūrimo politika ir strategija. Fiziniai ir teisiniai inovacijų kūrimo subjektai. Kūrybos ciklo informacinis aprūpinimas. Kūrybos ciklo technologinis aprūpinimas. Inovacijų kūryba. Vyriausybės vaidmuo inovaciniame procese. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-09-26
 • Kūrybiškumo reikšmė sprendimų priėmimo procese

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kūrybiškumo įtaka sprendimo priėmimo procese. Platesnė alternatyvų bazė. Kūrybiškumas padeda atrasti sprendimus, kurie yra itin tikslingi, originalūs, toliaregiški, tad veda strateginio mąstymo link. Strateginio mąstymo elementai. Kūrybiškumas gali padėti priimti rizikingus, tačiau pelningus sprendimus. Kūrybiškumas padeda įmonei aplenkti įprastus rinkos evoliucijos procesus, galiausiai tapti lyderiais. Kūrybiškumas – esminis elementas priimant visus rinkodaros sprendimus, būtinas siekiant patenkinti vartotojų poreikius. Kūrybiškumo reikšmę iliustruojantys praktiniai pavyzdžiai. Kūrybiškumo svarbos kitimas priklausomai nuo sprendimo rūšies. Kūrybiškumui ugdyti ir skatinti tinkamos sąlygos, prielaidos. Kūrybinio mąstymo lavinimo metodai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-03-30
 • Kūrybiškumo skatinimas

  Įvadas. Kas yra kūrybiškumas. Kūrybiškumo skatinimas. "Proto ataka". Kaip gauti daugiau idėjų. Voratinklio diagrama. "Proto ataka" su savimi. Gordono metodas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas. Sinetika. Kaip generuoti kūrybines inovacines idėjas. Delfų metodas. Kaip specialistams ir ekspertams ieškoti naujų idėjų. Nominalios grupės technika (NGT). Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-26
 • Kursų ir mokymų organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Kursai. Organizavimas. Kursų ir mokymų organizuojančios grupės posėdžiai. Vadovas. Paruošiama pranešimui būtina medžiaga. Kurso arba mokymo darbo laiko nustatymas. Kursų ir mokymų turinys. Dalyviai. Dalomoji medžiaga. Reikalinga įranga. Patalpos. Kviestiniai svečiai. Galimų nesklandumų numatymas. Kvietimai. Emocijos.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-06-09
 • Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu

  Kvalifikacijos kėlimas karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Galimybės Lietuvoje kelti kvalifikaciją. AB "Volkswagen" įmonės grupės narės "Škodos" profesinio mokymo schemos pavyzdys.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Labor relations

  Darbas anglų kalba apie darbo santykius. Definition of "labour". There are two basic types of labour unions. Industrial relations. Labor tactics.
  Vadyba, rašinys(5 puslapiai)
  2008-08-04
 • Laiko planavimas ir organizavimas

  Darbas pavadinimu "Mano laiko planavimas ir organizavimas". Įvadas. Pagrindiniai efektyvaus laiko tvarkymo žingsniai. Mano svarbiausios veiklos. Ypač svarbios veiklos. Kliūtys. Mano veiklos pagrindinės sritys. Man svarbios mokymosi kliūtys. Pagrindiniai darbai, kuriuos turiu atlikti iki semestro galo. Laiko surašymas. Ilgalaikis semestro planas. Mano laiko planavimo ir organizavimo analizė.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-17
 • Laikraščių "Savaitė su TV" ir "Экспресс иеделя " leidžiančios organizacijos "Savaitės ekspresas" valdymo ypatybės

  Įvadas. Organizacijos valdymo funkcijos. Gamybos valdymo funkcijų realizavimas. Organizacijos struktūros elementų gamybos funkcijų pasidalijimas. Gamybos realizavimo praktikos aprašymas. Darbuotojų gamybos valdymo ciklo realizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2006-07-12
 • Laisvalaikio organizavimas

  Įvadas. Moksleivių laisvalaikis. Projektas "moksleivių laisvalaikio organizavimas". Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Dalyviai. Numatomi rezultatai. Resursai. Projekto vadovai ir vykdytojai. Projekto trukmė ir vykdymo etapai. Praktinė projekto veikla. Pirmasis etapas – teorinis pasirengimas. Antrasis etapas – praktinė veikla. Trečiasis etapas – vertinimas ir projekto tęstinumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Leadership

  Darbas anglų kalba. Įmonės valdymas. Introduction. The Nature of Leadership. Leadership Versus Management. Position Power. Legitimate Power. Reward Power. Coercive Power. Personal Power. Expert Power. Referent Power. Empowerment. Leadership trains. Autocratic Versus Democratic Leaders. Substitutes for Leadership. Change Leadership. Conclusion and Management Solution. Finding.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-18
 • Lengvųjų automobilių paruošimo ir dažymo baro projektavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Gruntavimas. Užpildai. Glaistas. Smulkus glaistas. Užpildantys ir įsiskverbiantys glaistai. Glaistymas. Šlifavimas. Pasiruošimas dažymui. Dažymo kamera. Kompresorius ir jo priežiūra. Dažų maišymo aparatas. Dažymas. Senų automobilių perdažymas ir dažymas dviem spalvom. Nedidelio paviršiaus ploto dažymas. Vieno sluoksnio metalo efektinis dažymas. Dviejų sluoksnių metalo efekto dažymas. Daugiasluoksnio efekto dažymas. Dažymas priderinant atspalvius. Antikorozinis paruošimas. Technologinė dalis. Objekto charakteristika. Darbų apimties nustatymas. Technologinių įrenginių parinkimas. Įrangos parinkimas. Įrankių, prietaisų parinkimas. Reikalingų medžiagų parinkimas. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. Atliekamų darbų technologinis procesas. Organizacinė dalis. Darbo vietų organizavimas. Technologinis procesas. Darbo ir gamtos sauga, priešgaisrinė technika. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai iškilus pavojui. Darbuotojo veiksmai po darbo. Gamtos apsauga. Sveikatos apsaugos priemonės. Comfort Plus dulkių respiratorius. Priešgaisrinė sauga. Ekonominė dalis. Projekto ekonominis skaičiavimas. Kapitaliniai įdėjimai. Išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2008-01-24
 • Lėšų rinkimas

  Įvadas. Finansavimo paieškos pagrindai. Finansavimo paieškos būdai. Laiko reikalavimai. Lėšų rinkimas iš verslo bendrovių ir įmonių. Finansinė parama iš fondų. Lėšos iš privačių asmenų. Finansų paieška kultūriniams projektams. Finansų paieška šiandien: galimybės ir problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-13
 • Lėšų rinkimas (2)

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų finansavimas ir finansinės galimybės. Lėšų rinkimas. Lėšų paieška ir rinkimas – metodai, technikos, patarimai. Įvairūs lėšų rinkimo šaltiniai. Informacijos apie rėmėjus paieška. Paraiškos paramai gauti rašymas. Lietuvos nevyriausybinių organizacijų pagrindinės finansavimo problemos. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-29
 • Lyderiavimas (4)

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo santykis. Lyderiavimo teorija. Lyderio funkcijos. Lyderio įgūdžiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Lyderiavimas. Lyderystės vaidmuo verslo organizacijoje

  Įvadas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Efektyvaus lyderio charakteristika. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Ohajo valstybinio universiteto ir Mičigano universiteto tyrimai. Valdymo tinklelis. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Hersey ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo požiūris į lyderiavimą. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas. Lyderiavimo teorijos ateitis. Transformacinis, arba charizmatinis lyderiavimas. Basso transformacinio lyderiavimo teorija. House'o charizmatinio lyderiavimo teorija. Iššūkiai lyderiavimo teorijoms. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-10-23
 • Lyderiavimo teorijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Lyderių tipai. Lyderiavimą lemiantys veiksniai. Lyderiavimo teorijos. Savybių teorijos. Stiliaus teorijos. Autoritarinis – demokratinis valdymas. Atsitiktinumų teorijos. Funkcinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo teorijų nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-17
 • Lyderio charakteristika

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Svarbiausios lyderio charakteristikos. Nuostatos, kompetencija ir sugebėjimai. Bendravimas. Problemų sprendimas. Konfliktų valdymas. Derybų menas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-02-26
Puslapyje rodyti po