Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komunikacijos rūšys ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Komunikacija. Komunikacijos procesas. Komunikacijos elementai. Komunikacijos proceso etapai. Komunikacijos proceso modelis. Komunikacijos rūšys. Formali komunikacija vyksta. Neformali komunikacija. Komunikacijos proceso barjerai. Vertikalios "iš viršaus į apačią" komunikacijos barjerai. Vertikalios "iš apačios į viršų" komunikacijos barjerai. Horizontalios komunikacijos barjerai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Komunikacijos tobulinimo būdai, kuriuos 1998m. išskyrė M. Ch. Meskon, M. Albert. F. Chedon.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-16
 • Komunikacijos svarba versle

  Įvadas. Komunikacijų įvairovė. Komunikacijų organizacijose ypatybės. Efektyvios komunikacijos reikšmė. Komunikacijos barjerai. Derybų menas ir strategija. Konferencijos organizavimas ir planavimas. Susirinkimų organizavimas ir planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-11-14
 • Komunikacijų vaidmuo organizacijos veikloje

  Įvadas. Darbo objektas – komunikacijos, jų vaidmuo organizacijų valdyme ir bendradarbiavime. Hipotezė – tobulinant įvairius komunikavimo aspektus, galima pasiekti pražangios organizacijos veiklos. Darbo tikslas – išanalizuoti komunikacijos sampratą, pateikti pagrindines jos sąvokas, aptarti komunikacijos reikšmę organizacijose. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacija organizacijose. Komunikacija organizacijose ir komunikavimo būdai. Efektingos komunikacijos reikšmė. Komunikacijų vaidmuo valdymo sistemoje. Ryšių su visuomene svarba. Komunikacijos procesų gerinimas. Komunikacija įvairiuose įmonėse. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-05-04
 • Komunikacinė elgsena (2)

  Komunikacijos ir bendravimo samprata. Komunikacijos procesas. Komunikacijos barjerai. Socialinės komunikacijos klasifikavimas. Verbalinė komunikacija. Klausymosi menas. Dalykinio pokalbio organizavimas ir vedimas.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Komunikavimo svarba organizacijoje: UAB "Vilpra" (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Komunikavimas. Komunikavimo procesas. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė. Trys dažnai paplitę mažų grupių tinklai. Mažų grupių tinklai ir jų efektyvumo kriterijai. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Organizacijos kaip atviros sistemos ryšiai su aplinka. Formalusis komunikavimas. Neformalus komunikavimas. Komunikavimo kryptys. Horizontaliosios komunikacijos privalumai. Komunikavimo organizacijoje tikslai. Komunikavimo funkcijos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Bendravimo su darbuotojais būdai. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. UAB "Vilpra". Komunikavimo svarba UAB "Vilpra". Išvados.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-09-16
 • Komunikavimo svarba organizacijoje: UAB "Vilpra"

  Įvadas. Organizacijos samprata. Komunikavimas. Komunikacijos proceso esmė. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė. Komunikavimas organizacijoje. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Formalusis komunikavimas. Neformalusis komunikavimas. Komunikavimo kryptys. Komunikavimo funkcijos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Išvados. UAB "Vilpra". Komunikavimo svarba UAB "Vilpra". Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Konferencijos organizavimas

  Tema ir darbotvarkė. Konferencijos eiga. Vidinės nuostatos. Įžanga. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Išorinė tvarka. Žodžio prašymas. Žodžio prašymo ženklai. Kalbėtojų sąrašo sudarymas. Žodžio prašymo formos. Pasiruošimas konferencijai. Vietos parinkimas. Konferencijos technika. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Probleminė konferencija. Tikslo konferencija. Informacinė konferencija. Konferencijos išlaidų sąmata.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-24
 • Konferencijos organizavimas (2)

  Įvadas. Konferencijos dienotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Pranešimo pavyzdys Konferencijos planavimas ir organizavimas. Konferencijos vadovo vaidmuo. Galimų nesklandumų numatymas. Konferencijos rezultatas. Priėmimo konferencijos dalyviams organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tostas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2008-04-21
 • Konferencijos organizavimas (3)

  Įvadas. Konferencijos organizavimas. Konferencijos dalys. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos sėkmingumas. Galimi konferencijos nesklandumai. Konferencijos vadovo vaidmuo. Konferencijos rezultatai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-09
 • Konferencijos organizavimas: "Amerikietiškų automobilių importo žala naujų automobilių prekybai Lietuvoje" 2005 m.

  Užduotis. Įvadas. Konferencijos programa. Konferencijos aprašymas. Konferencijos organizavimas. Pasiruošimas konferencijai. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Konferencijos rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo kortelių pavyzdžiai. Tosto variantas. Svečių vizito išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Konferencijos organizavimas: "Darbo rinkos galimybės"

  Konferencijos "Darbo rinkos galimybės" organizavimas. Įvadas. Konferencijos darbotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos būsimų rezultatų numatymas. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Priėmimo konferencijos dalyviams organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Tosto variantas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-09-26
 • Konferencijos organizavimas: "Informacinės technologijos mokslui ir studijoms"

  Įvadas. Konferencijos pristatymas. Konferencijos darbotvarkė ir dienotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos rezultatai. Priėmimo konferencijos dalyviams organizavimas. Priėmimo rūšies parinkimas. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tosto variantas. Konferencijos išlaidų sąmata. Išvados. Paveikslėlių rodyklė.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2007-05-11
 • Konferencijos organizavimas: "Skurdas Lietuvoje ir žmogaus teisės"

  Įvadas. Konferencijos pristatymas. Konferencijos programa. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Pranešimo pavyzdys pagal konferencijos tematiką. Konferencijos rezultatai. Priėmimo rūšies ir vietos pasirinkimas. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tosto ar kalbos variantas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-04-18
 • Konferencijos organizavimas: "Žalieji stogai"

  Tema. Užduotys. Tikslai. Organizatoriai. Vedėjas. Svečiai. Organizatorių pareigos. Resursai. Pagrindiniai rėmėjai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-12
 • Konfliktai (26)

  Įvadas. konfliktai - kas tai. Konflikto sąvoka. Konfliktas – gėris ar blogis. Konfliktų tipologija. Asmeniniai konfliktai. Tarpasmeniniai konfliktai. Asmenybės ir grupės konfliktai. Tarpgrupiniai. Konfliktai pagal J. Edelman bei M.B. Crain. Konfliktų priežastys. Ar bręsta konfliktas. A. Sakalo išskirtos pagrindinės konfliktų priežastys. V. P. Malcevo išskiriamos konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Konflikto prevencija. Konflikto pasekmės. Konflikto pasekmės. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-11-21
 • Konfliktai (27)

  Konflikto eiga. Konfliktų raidos etapai. Konflikto kontinuumas. Konflikto kontinuumo schema. Konflikto kontinuumas ir asmens vieta jame. Konfliktų valdymas. Komunikacijos įgūdžių panaudojimas – derybos.
  Vadyba, analizė(6 puslapiai)
  2007-12-29
 • Konfliktai (29)

  Įvadas. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Konflikto sprendimas. Konflikto prevencija. Vidinių konfliktų sprendimo būdai. Konfliktai organizacijose. "Garo išleidimas". Nepasitenkinimo konkretizavimas. Sutikimas, kad kaltinimas, priekaištai turi pagrindą. Paaiškinimas, kaip jūs vertinate situaciją. Konflikto sprendimo rezultatai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-06-08
 • Konfliktai darbe įtakoja prastus darbo rezultatus

  Taikomųjų tyrimų metodologija. Įvadas. Neteisingo užduočių paskirstymo tarp darbuotojų ir konkurencijos sąsaja su konfliktais darbe. Konfliktus darbe įtakojantys veiksniai bei jų sprendimo būdai. Neteisingo užduočių paskirstymo tarp darbuotojų ir konkurencijos įtaka konfliktams darbe. Konfliktų analizė UAB įmonėje "Lintel". UAB "Lintel" įmonės charakteristika. Respondentų apklausa UAB "Lintel" įmonėje konfliktų darbe analizė. Išvados. Teorinės dalies išvados. Empirinės dalies išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2011-06-16
 • Konfliktai ir jų išvengimas

  Teorinė dalis. Konfliktų priežastys. Konfliktų rūšys. Pagrindiniai konflikto valdymo būdai. Septynių žingsnių planas. Praktinė dalis.
  Vadyba, rašinys(6 puslapiai)
  2008-02-13
 • Konfliktai. Konfliktų priežastys ir prevencija

  Konfliktai, jų priežastys ir prevencija. Įvadas. Konflikto samprata. Konfliktų priežastys. Konfliktų rūšys. Konflikto eiga. Konflikto prevencija. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-09-18
Puslapyje rodyti po