Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komunikacija (5)

  Komunikacija. Dalykas. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Komunikacijos kanalai. Komunikacijos srautai. Komunikacijos tinklai. Komunikacijos rūšys. Bendravimas. Bendravimo lygių klasifikacija. Bendravimo funkcijos. Bendravimo tikslai. Neverbalinis bendravimas. Vizualinės žinios. Monologinis ir dialoginis kalbėjimas. Viešosios kalbos turinio apmąstymas ir parengimas. Oratorinis meistriškumas. Retorika. Klausymasis. Susirinkimai. Konferencijų organizavimas, planavimas ir vedimas. Moderatorius. Referentas. Reglamentas.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Komunikacija (7)

  Įvadas. Įtaigos svarba komunikacijoje. Keturi asmenybių tipai. Įtikinimo principai. Praktinių bendravimo įgūdžių formavimas. Charakterio savybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-03-20
 • Komunikacija (9)

  PowerPoint pristatymas. I juosta: klausymas. II juosta: kalbėjimas. Komunikacija reikalauja abipusio nuoširdumo. Komunikacijos rūšys. Neformali komunikacija. Jos rūšys. Formali komunikacija. Požymiai. Aspektai. Principinė komunikavimo schema. Tikroji komunikavimo schema. Komunikavimo uždaviniai. Sisteminio pokalbio struktūra. Kontakto stadija. Informacijos rinkimo stadija. Argumentavimo stadija. Finalinė stadija. Komunikavimas. Aktyvus klausymasis. Gavėjo filtras. Siuntėjo filtras. Pasvarstymai susiję su vizitu. Pardavimų pokalbis. Pardavimų pokalbis (tęsinys - vykdymas). Derybų elementai. Komunikacijos mechanizmas. Tarnautojo vadovas. Skelbimų lenta. Patarimai, padaryti skelbimų lentą efektyvia. Konflikto sprendimo procesas.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-09-21
 • Komunikacija ir derybos

  Įvadas. Komunikacijų įvairovė. Tarpasmeninės, viešosios ir grupinės komunikacijos. Komunikacijų įvairiose organizacijose ypatybės. Efektingos komunikacijos reikšmė. Derybų menas ir strategija. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-12-18
 • Komunikacija ir derybos (2)

  Įvadas. Komunikacijų įvairovė. Tarpasmeninės komunikacijos. Viešosios ir grupinės komunikacijos. Komunikacijų įvairiose organizacijose ypatybės. Komunikacijos efektyvumas. Efektingos komunikacijos reikšmė. Derybų menas ir strategija. Derybų sėkmę lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Komunikacija ir šiuolaikinis verslas

  Įvadas. Bendravimas ir ryšiai. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Globalios komunikacijos pasekmės. Verslo vertinimo principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-25
 • Komunikacija kaip vadybos priemonė

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti komunikaciją, kaip vadybos priemonę. Komunikacijos ištakos. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso esmė. Informacijos perdavimo kanalai. Formalioji ir neformalioji komunikacija. Gandai. Komunikavimo kryptis. Vertikali komunikacija. Komunikacija "žemyn". Komunikacija "aukštyn". Horizontali komunikacija. Komunikacija tarptautinėse firmose. Tarpasmeninis komunikavimas. Verbalinė komunikacija. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Neverbalinė komunikacija. Komunikaciniai barjerai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-06-30
 • Komunikacija kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje

  Komunikacija - kaip vadybos priemonė. Formalus ir neformalus bendravimas. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Derybos, kaip komunikacijos priemonė vadyboje. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje. Aplinkos veiksniai, įtakojantys organizacijos kultūrą. Socialinė atsakomybė ir etika. Vertybės. Organizacijos elgesio modeliai. Organizacijos multikultūra.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Komunikacija organizacijoje (2)

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Nežodinis komunikavimas. Komunikavimas organizacijoje. Formalūs mažų grupių tinklai. Gandai. Komunikavimas per kompiuterius. Elektroninis paštas. Intraneto ir ekstraneto ryšiai. Videokonferencijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-09
 • Komunikacija organizacijoje (4)

  Įvadas. Komunikacijos esmė. Informacijos tekėjimo kryptis. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija. Informacijos tipai. Darbinė informacija. Bendrojo pobūdžio informacija. Komunikacijos lygiai. Organizacinis lygis. Grupinės komunikacijos lygis. Tarpasmeninis komunikacijos lygis. Asmeninis komunikacijos lygis. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-06-04
 • Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinė

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos esmė. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai. Komunikacijos funkcijos. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos vadybos poreikis. Vidinės komunikacijos rūšys. Išorinė komunikacija. Ryšiai su visuomene. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-09-16
 • Komunikacijos rūšys (elementai, etapai) ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Komunikacija. Komunikacijos rūšys.Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso modelis. Komunikacijos etapai. Informacijos rūšys. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija. Formali komunikacija. Neformali komunikacija. Trys gandų grandinių tipai. Vadovams komunikacija yra svarbi dėl 3 priežasčių. Veiksminga komunikacija. Geros komunikacijos taisyklės.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-10-22
 • Komunikacijos efektyvumas ir kompetencija

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti komunikacijos efektyvumą bei tarpkultūrinę kompetenciją. Komunikacijos samprata. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos funkcijos. Komunikacijos tikslai. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas. Komunikacijos efektyvumo svarba. Komunikacijos efektyvumo kriterijai. Komunikacijos efektyvumo barjerai. Efektyvaus komunikavimo klaidos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacinė ir tarpkultūrinė kompetencija. Komunikacinės kompetencijos sudedamosios dalys. Tarpkultūrinės kompetencijos samprata. Tarpkultūrinės kompetencijos tikslas. Tarpkultūrinės kompetencijos tyrimas lietuvos organizacijose. Intelektualiniai sugebėjimai ir jų valdymas (1 grupė). Tarpasmeniniai sugebėjimas (2 grupė) ir lankstumas bei prisitaikymas (3 grupė). Dėmesys kitiems (4 grupė). Išvados. Priedas: Anketa (4 psl.).
  Vadyba, referatas(33 puslapiai)
  2010-04-20
 • Komunikacijos formų raida

  Įvadas. Komunikacija antikos laikais. Komunikacija viduramžių laikais. Komunikacija naujaisiais amžiais. Išvada.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-29
 • Komunikacijos įgūdžiai

  Kodėl komunikaciją galima vadinti daugiadiscipline studijų sritimi? Kokias žinote komunikacijos studijų mokyklas? Kas joms būdinga? Kokie jų esminiai skirtumai? Kas tai yra komunikacija? Kaip vyksta komunikacijos procesas? Kokius žinote tarpasmeninės komunikacijos kodus? Komunikacijos lygmenys. Komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos samprata.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-14
 • Komunikacijos įgūdžiai (2)

  Bendravimo tipai ir poreikiai. Sėkmingas bendravimas. Suvokimo samprata ir suvokimo proceso struktūra. Autokoncepcijos formavimas ir funkcijos. Autokoncepcijos struktūra (Johari langas). Socialinis asmenybės pažinimas (aureolės efektas, stereotipinis vertinimas). Informacijos interpretavimo priežastys. Aktyvus ir pasyvus, reflektyvus ir nereflektyvus klausymasis. Vidinės ir išorinės neklausymo priežastys, klausymosi trukdžiai. Aktyvaus klausymo įgūdžių tobulinimas. Verbalinės komunikacijos samprata. Kalbos, kaip verbalinės komunikacijos, savybės. Neverbalinės komunikacijos bruožai. Kalbos ženklų denotacija ir konotacija. Kalbos ženklų kategorijos: ikona, indeksas, simbolis. Pozityvus ir negatyvus neverbalinis elgesys. Svarbiausi viešo pasisakymo (prezentacijos) veiksniai. Kūno kalbos signalai: emblemos, iliustracijos, emocijų išraiška, reguliatoriai, adaptoriai. Viešo pasisakymo (prezentacijos) eiga. Pranešimo parengimo metodika. Pagalbinės viešos kalbos parengimo priemonės. Konflikto samprata ir priežastys. Konfliktų ypatybės, rūšys. Konflikto sprendimo būdai. Derybos kaip problemos sprendimo būdas. Derybų tikslai, procesas ir rezultatas. Derybų efektyvumo veiksniai ir jų barjerai. Įtikinimo strategija.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-19
 • Komunikacijos įvairovė

  Komunikacijų įvairovė. Komunikacijos elementai ir procesas. Gavėjas. Užkodavimas. Atkodavimas. Tarpasmeninės komunikacijos. Viešosios ir grupinės komunikacijos. Komunikacijų įvairiose organizacijose. Efektingos komunikacijos reikšmė. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-17
 • Komunikacijos procesai įmonėje

  Komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Vertikalioji komunikacija.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-12
 • Komunikacijos procesas ir judesių kalba alaus gamykloje "Tauras"

  Įvadas. Komunikacijos procesas. Judesių kalba. Žodžių ir gestų sutapimas. Konteksto reikšmė gestų aiškinimui. Pagrindinės įmonės įvaizdžio formavimo priemonės. Komunikacijos procesas ir judesių kalba alaus gamykloje "Tauras". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-17
 • Komunikacijos procesas organizacijoje

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos įgūdžiai. Komunikacijos proceso esmė ir vidinė komunikacija. Komunikacijos perdavimo kanalai ir kryptys. Proceso kanalų barjerai ir trukdžiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-10-19
Puslapyje rodyti po