Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinių sistemų planavimas, kūrimo strategija ir metodologija

  Sistemų išvystymo metodologija, jos komponentai. Informacinių sistemų (IS) kūrimo etapai (sistemos gyvavimo ciklas). Informacinių sistemų (IS) kūrimo eiga.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis organizacijos vidinei veiklai

  Santrauka. Organizacijos informacinės sistemos. Informacinės sistemos komponentai. Informacinių sistemų reikšmė ir jos elementų modeliavimas. Informacinės technologijos ir jos vidinė veikla. Informacinės sistemos organizacijoje. Organizacijos komunikacinė įranga. Informacijos sistemos sąveika su organizacijos veikla. Informacinės sistemos paskirtis organizacijoje. Organizacijos vidiniai veiksniai. Informacinių sistemos veikimas organizacijos viduje. Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis UAB "Opulens" vidinei veiklai tyrimas. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimo metodologija. Rezultatų pateikimas ir interpretacija. Išvados. Priedas (2).
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-28
 • Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis organizacijos vidinei veiklai (2)

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Metodai. Informacinės sistemos sudarymas. Informacinių sistemų ir informacinių technologijų poveikis organizacijoms. Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis UAB "Opulens" vidinei veiklai tyrimas. Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Naudojamos naujausios informacinės technologijos. Informacinių technologijų poveikis. Informacinių technologijų nauda. Pasipriešinimas informacinėms technologijoms. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-12
 • Innovation and invention

  Darbas anglų kalba. Išradimai ir inovacijos. Introduction. Discovery and invention. Definitions. Incentives. Interactions. Innovation. Definition. Examples of innovation. Incentives. Interactions.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Innovation management

  Inovacijų valdymo konspektas anglų kalba. 1. Schumpeter is considered as one of the pioneers who recognized the importance of innovation for understanding the dynamics of wealth creation. Can you briefly describe some of his main ideas? Do you consider them still relevant today? Argue why (not) and/or to what extent. 2. Briefly explain what is understood by the notion of "innovation system". What does it add to our understanding of innovation dynamics? 3. Briefly explain what is understood by the notion of "innovation system". What could be the role of universities or research institutes within such a system? 4. What is the difference between "market pull" and "technology push"? Does this distinction hold any relevance for a firm''s innovation strategy? Argue why (not)? 5. What objectives should be addressed by the innovation strategy (of a firm)? What are, according to you, the main challenges for firms (on the level of innovation strategy)? Can you point out some relevant approaches (tools, instruments, organizing principles,…) to address the challenges outlined (if any)? 6. What does the innovation strategy of a firm entails? Do you see a relationship with the overall corporate/competitive strategy of a firm or are both independent? If both are interrelated, please explain briefly why and how. Are there other contingencies to take into account when defining an appropriate innovation strategy on the level of the firm? If yes, briefly explain why. 7. Why can it be beneficial for firms to cooperate with other organizations within the framework of R&D/innovation? Discuss the major (managerial) points of attention in this respect. 8. What is meant by ‘ambidextrous’ organizational forms? What are its core characteristics? Why would one adopt such an organizational form? To what extent does this approach differ from the ideas and solutions advanced by Bower & Christensen? If you would be CEO of a Fortune 500 company – within an industry in which innovation is important in order to stay competitive – which organizational form would you adopt? Why? 9. What are the major options when designing the organizational structure in which R&D activities are embedded? Which option seems most effective? Why/Under which conditions?10. Why should one choose for a matrix structure when organizing R&D projects? What are crucial points of attention when opting for such a matrix approach? 11. What roles are needed in order for innovation (new product development) processes to be effective? Which functions are critical? Do these functions coincide with what is needed to be effective in terms of corporate venturing? If not, briefly discuss major differences. 12. Over the last decades, communication and communication patterns have been a central focus of research within the field of technology and innovation management. Why this focus on communication? What are – according to you – some of the major points of attention? (limit your answer to three). Argue briefly why. 13. In terms of organizing R&D activities of R&D project teams effectively, what are crucial relationships to be aware of (as manager)? Limit your answer to three; briefly discuss what the relationships entail; why they are important; and how one can address them.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2007-06-11
 • Inovacija

  Inovacija. Inovacijų klasifikavimas. Inovacinė veikla – ciklai. Inovacinės kūrybos metodai. Personalo vadyba inovacinėje veikloje. Konsultavimas. Intelektinės nuosavybės apsauga. Inovacinės veiklos aktyvinimo teisinės galimybės.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-06-05
 • Inovacija (2)

  Įvadas. Inovacijų apibrėžimas. Inovacijų reikšmės. Organizacija – kas tai? Organizacijos vertybės, normos ir elgesio būdai. Novatorius. Smulkiojo verslo plėtra. Diskontuotų pinigų srautų metodas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-06
 • Inovacija įmonėje ir jos apsauga

  PowerPoint pristatymas. Inovacija. Inovacinė įmonė ir veikla. Įmonių inovacinės veiklos partneriai. Inovacinės veiklos valdymas Vakarų šalyse ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Produkto inovacija. Technologinio proceso inovacija. Organizacinė ir rinkodaros inovacijos. Darbuotojai, dalyvaujantys inovacinėje veikloje. Inovacijų apsauga.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-12-14
 • Inovacijos

  Įvadas. Teorinė dalys. Mokslinių tyrimų ir technologijų bazės stiprinimas, jos naudojimo efektyvumo didinimas. Inovacijų finansinės aplinkos gerinimas ir paramos infrastruktūros plėtra. Praktinė dalis. Projekto poreikis. Projekto tikslas. Projekto įgyvendinimas. Paslaugos, kuriai skirtas projektas, aprašymas. Projekto įgyvendinimo vieta. Naujos paslaugos gamybos technologinė schema. Kompiuterinės sistemos sukūrimas. Sutartys su klientais. Sutartys su trečiaisiais asmenimis. Pinigų judėjimas. Finansų/investicijų paieška. Efektyvi ūkinė veikla. Autorinių teisių apsauga. Išvada.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-17
 • Inovacijos (2)

  Įvadas. Inovacija. Inovacinė įmonė ir veikla. Inovacinės veiklos valdymas vakaruose ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Produkto inovacija. Technologinio proceso inovacija. Organizacinė inovacija. Rinkodaros inovacija. Inovacijų apsauga. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-11
 • Inovacijos automobilių versle

  Įvadas. Ateities automobiliai. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-13
 • Inovacijos Europoje

  Inovacijos Europoje. Kliūtys inovacijoms Europoje. Kelias į inovacinę Europą. Inovacija Lietuvoje. Valdžia Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir diagramomis.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-03-25
 • Inovacijos ir žinių vadyba

  Inovacijos samprata. Inovacinė veikla. Inovacinės veiklos dalyviai. Įvadas į žinių sampratą. Tradicijų svarba kuriant žinias. Inovacinės veiklos valdymas. Požiūris į IV, jos valdymą Vakaruose ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo modeliai. Personalo valdymas ir kontrolė inovacinėje veikloje. Inovacinės veiklos kontrolė: etapai ir ryšys. Inovacinė veikla Lietuvoje. R&D sistemos apžvalga. Inovacinės sistemos indikatoriai (innovation system indicators) pagal PHARE. Inovacinės politikos sprendimų priėmėjai. Inovacijų politiką palaikančios organizacijos. Vyriausybės tyrimų institutai (29) ir institucijos (15). Vietinė valdžia. Įmonės: stambios, vidutinės, smulkios. Technologijų perdavimas. Verslo aplinka inovacijoms. Mokesčių paskatos. Bendradarbiavimas tarp universitetų, tyrimo institutų ir pramonės. Klasteriai. Lietuvos inovacinės sistemos skatinimas išorinių faktorių dėka. Žmogiškųjų resursų stiprinimas. Globalių žinių įgijimas. Tiesioginės užsienio investicijos ir eksporto augimas. Dalyvavimas tarptautiniuose gamybos tinkluose. Tarptautinio bendradarbiavimo kūrimas žinių srityje. Žinių valdymo teorijos (koncepcijos). POLANY žinių koncepcija. DREYFUS & DREYFUS. NONAKA ir TAKEUCHI (jap). KARL_ERIC_SWEIBY. DAVENPORT & PRUSAKAS. Žinių tipai. Žinių klasifikavimas. Individualios ir kolektyvinės žinios (klasifikavimas pagal Blacker, Spender). Paskleidžiamos ir nepaskleidžiamos žinios.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2005-11-13
 • Inovacijos projektas: kompiuterija

  Teorinė dalis. Inovacijos sąvoka. Inovacijų klasifikacija. Inovacinis projektas. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Rinkos pagrindimas. Technologinių galimybių pagrindimas. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Uždaviniai. Veiklos. Ištekliai. Projekto rezultatai. Laukiamos projekto pasekmės. Projekto poveikis. Produkto kūrimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-10
 • Inovacijos, inovacijų būklės organizacijoje tyrimas

  Įvadas. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacinės veiklos valdymo problematika. Inovacijų būklės organizacijoje tyrimas. Priedas (1). Išvados.
  Vadyba, tyrimas(14 puslapių)
  2008-02-18
 • Inovacijos: samprata ir stereotipai

  PowerPoint pristatymas. Inovacijos ? (5). Inovacijos - Konkurencingumas. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų klasifikacija – pagal turinį. Inovacijų klasifikacija – pagal įgyvendinimo lygį. Inovacijų klasifikacija – pagal įgyvendinimo mastą. Inovacijų klasifikacija – pagal naujumo lygį. Inovacijų klasifikacija – pagal organizacines ypatybes. Inovacijų klasifikacija – pagal pobūdį. Inovacijų klasifikacija – pagal poveikį.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-12-21
 • Inovacijų įvairovė. Inovacinės veiklos plėtojimo problemos

  Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos Vakarų valstybėse. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo versle modeliai. Praktikoje taikomų inovacinės veiklos valdymo ir organizavimo charakteristikos. Perspektyvūs inovacinės veiklos valdymo modeliai.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-04
 • Inovacijų plėtra versle

  Įvadas. Inovacinės veiklos samprata. Inovacijų reikšmė. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Įmonių inovacinė veikla Lietuvoje 2004–2006 m. Inovacinės įmonės. Inovacinių įmonių palyginimas pagal įmonių dydžio grupes. Inovacinių įmonių apyvarta. Informacijos apie inovacijas šaltinių palyginimas 2002–2004 ir 2004–2006m. Įmonės, nutraukusios inovacinius projektus. Veiksniai, trukdantys inovacinei veiklai, 2004–2006 metais. Inovacijų finansavimo šaltiniai. Finansinė valdžios institucijų parama inovacijoms 2004–2006 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-04
 • Inovacijų reikšmė ir apibūdinimas

  Inovacijų reikšmė. Inovacijų sąvokų interpretavimas. Inovacinė veikla. Inovacijų būvio ciklas.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-21
 • Inovacijų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Naujo produkto valdymas. Pokyčių valdymas organizacijoje. Inovacinės veiklos plėtros perspektyvos. Intelektinės nuosavybės apsauga. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-01-26
Puslapyje rodyti po