Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių steigimas ir valdymo organizavimas

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Valdymo organai. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas ir vedimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo dalyviai, jų teisės. Susirinkimo darbotvarkės rengimas. Susirinkimo vedimas, nutarimų priėmimas. Susirinkimo dokumentų įforminimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-19
 • Įmonių steigimas. Steigėjai, steigimo dokumentai, įmonių registravimas

  Įvadas. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis. Akcinės bendrovės steigimas. Steigėjai. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Ūkinės bendrovės steigimas. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Įstatymo paskirtis. Tikroji ūkinė bendrija ir komanditinė ūkinė bendrija. Bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos steigimo dokumentai ir registravimas. Bendrijos jungtinės veiklos sutartis. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-01-01
 • Įmonių steigimo tvarka. Įmonės bankrotas

  Įvadas. Įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Įmonių vardų registravimas. Įmonės bankrotas. Tyčinis bankrotas. Įmonės sanavimas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-13
 • Įmonių strateginis planavimas

  Strateginio valdymo samprata. Strateginio planavimo tikslai, uždaviniai, esmė ir reikšmė.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Įmonių tikslų ir uždavinių analizė

  Įvadas. Įmonės tikslai. Tikslų medis. Strateginiai, operatyviniai ir taktiniai tikslai. Įmonės (organizacijos) uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-01
 • Įmonių tinklai

  Įvadas. Įmonių tinklų įvairovė. Įmonių tinklo samprata. Įmonių tinklo formos. Įmonių susijungimų tipai. Tinklinė įmonių struktūra. Santykių dalyviai. Santykių palaikymo tikslai. Santykius sąlygojantys veiksniai. Susitarimai tarp įmonių. Įmonių tinklo perspektyva. Atskiros organizacijos kaip tinklo perspektyva. Integruotos organizacijos kaip tinklo perspektyva. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • Įmonių tipai ir rūšys

  PowerPoint pristatymas. Verslas.Įmonė. Įmonės skirstomos. Įmonės pagal LR įstatymus skirstomos pagal dydį. Bendrovė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės įmonė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji Ūkinė bendrija ir Komanditinė Ūkinė bendrija. Investicinė bendrovė. Ofšorinės įmonės. Viešoji įstaiga. Europos ekonomių interesų grupė. Europos bendrovė (Societas Europaea, SE). Įmonių susijungimo formos. Tipizavimo požymių sistema. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(27 skaidrės)
  2009-03-30
 • Įmonių ūkinės veiklos analizės organizavimas ir metodika

  Įmonės ūkinės veiklos analizės objektas, uždaviniai ir metodas. Veiklos plano rodiklių sistema. Ūkinės veiklos analizės būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Analizės darbo organizavimas ir atskaitomybės kokybės tikrinimas. Analizės rezultatų įforminimas.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-12-18
 • Įmonių vadyba

  5 vadybos klausimai su atsakymais. Netiesioginio poveikio išorės aplinkos įtaka verslo įmonėms: Ekonominė aplinka; Teisinė aplinka; Politinė aplinka; Socialinė aplinka; Technologinė aplinka. Organizavimo esmė ir žingsniai, organizavimo ypatumai mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Standartai (etalonai), jų rūšys ir sandara. Konfliktų sprendimo būdai, prevencija. Labai emocingas pavaldinys.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-08
 • Įmonių vadybos praktikos ataskaita: autoservisas IĮ "Gesa"

  Įmonių vadybos praktikos ataskaita IĮ "Gesa". Įmonės charakteristika. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Valdymo funkcijos. IĮ "Gesa" šaltkalvio pareiginiai nuostatai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2005-12-12
 • Įmonių valdymas

  Įvadas. Įmonių valdymo metodai. Gamybiniai techniniai valdymo metodai. Ekonominiai – socialiniai valdymo metodai. Administracinių (organizacinių) metodų taikymas. Psichologiniai valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-30
 • Įmonių valdymas (2)

  Gamybinių procesų logistika. Aparatinio gamybos tipo ypatumai. Produkcijos judėjimo valdymas įvairaus tipo gamyboje. Srautų cecho viduje valdymas. Gamybos ir visos grandinės problemos. JIT apibrėžimas. Gamybos sistemų problema. Kanban principas. Saugojimo, krovos ir vidinio transportavimo procesai įmonėje. Sandėliavimo procesų organizavimas. Sandėlio organizacinė struktūra.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2007-04-19
 • Įmonių valdymas ir organizavimas

  Įmonių sandara, jų rūšys, teisinė bazė, kūrimosi technologija, registravimas. Įmonių rūšys. Ūkio subjekto teisinė bazė. Įmonės kūrimo technologija. Įmonių registravimas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Įmonių valdymo funkcijos

  Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolė. Išvados. Praktinė dalis. Informacija apie įmonę. Įmonės analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-29
 • Įmonių veikla ir kaštai

  Įvadas. Įmonė ir jų formos. Įmonių organizavimas. Įmonių kūrimas. Įmonių tikslai. Įmonės valdymas. Kaštai. Kaštų apibrėžimas ir jų svarba įmonės valdyme. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Trumpo laikotarpio kaštų kreivės. Kaštų minimizavimas. Ilgo laikotarpio kaštai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-25
 • Įmonių veiklos analizės skaičiavimai

  Įvadas. Horizontalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Išvados. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Santykinė analizė. Pelningumo analizė. Išvados. Veiksnių įtaka pelningumo kitimui. Išvados. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Išvados. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Išvados. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartumo veiksnių kitimas. Apyvartumo rodiklių suvestinė. Išvados. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-03
 • Įmonių, užsiimančių nekilnojamojo turto veikla, vadyba

  Įvadas. Nekilnojamojo turto įstatymo paskirtis ir mokesčio mokėtojai. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos. Nekilnojamojo turto vertinimas. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas, mokėjimo tvarka ir deklaravimas.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-03
 • Indija (6)

  Indija. Kultūra. Vertybės. Vadovavimas ir prestižas. Bendravimo būdas. Derybos su indais. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kaip susitarti su indais. Laikas ir dalykiniai susitikimai. Dovanos ir vaišės. Kreipimasis. Sėkmės strategija.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-09
 • Indija. Verslas, papročiai ir elgesio taisyklės

  Indijos gyventojai. Kalba. Religija, šeima ir kastos. Kultūros stereotipai. Verslo aplinka. Valdžia ir verslas. Darbo aplinka. Moterys ir verslas. Laikas ir dalykiniai susitikimai. Derybos su indais. Papročiai ir etiketas. Kreipimasis. Papročiai. Dovanos ir vaišės. Drabužiai ir išvaizda.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-11
 • Individual problem formulation

  Darbas anglų kalba. Problemos formulavimas. Individual - suggestion for problem formulation of a project "A food shop working 24/7". Function tree.
  Vadyba, analizė(3 puslapiai)
  2007-06-11
Puslapyje rodyti po