Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninis verslo modelis: picerija "Mambopizza"

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti įmonės elektroninio verslo modelį. Apie UAB "Ultrapramogos". Apie Mambo pizza. Vartotojai. Tikslinis vartotojų segmentas. Pateikimo kanalas. Produkto vertės pasiūlymas klientui. Rėmimas. Užsakymas. SWOT analizė. Konkurencija. Šakos įvertinimas. Konkurencijos tyrimas. Įmonės veikla. Ištekliai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2009-09-18
 • Elgesys derybų metu

  PowerPoint pristatymas. Derėtis labai svarbu. Pokalbis. Derybų traktavimas. Pirmąjį įspūdį apie žmogų veikia šie faktoriai. Derybų pradžia. Uždarbis. Pašnekovas. Argumentavimo taktikos būdai. Kaip kalbėti? Nepamirškite.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-15
 • Elgesys derybų metu (2)

  Pokalbis. Derybų traktavimas. Derybų pradžia. Pašnekovas.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-18
 • Emigracijos problema Lietuvoje

  Emigracijos problema. Alternatyvos problemoms spręsti. Ekonominio ir socialinio poveikio. Privalumai ir trūkumai. Problemos sprendimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-24
 • Empirinis tyrimas: skelbimai laikraštyje "Alio reklama"

  Šiame darbe yra pateiktas laikraščio "Alio reklama" 2004 m. kovo 29d. Nr. 79 empirinis tyrimas. Šiuo tyrimu norima parodyti kokių skelbimų yra daugiausiai ir mažiausiai, kokias siūlo paslaugas. Darbo eiga: suklasifikuoti skelbimus, suskaičiuoti skelbimus, sudaryti skelbimų lenteles, nubraižyti diagramas, padaryti išvadas apie kiekvieną skelbimų tipą. Skelbimų klasifikacija. Butai. Namai. Sodybos. Patalpos. Sodai, sklypai. Garažai. Statybinės medžiagos. Įrenginiai, mechanizmai, santechnika. Statybos, remonto paslaugos. Prekybos, pramonės, gamybos įrenginiai. Organizacinė technika. Baldai. Buitinė technika. Garso aparatūra. Vaizdo aparatūra. Muzikos instrumentai. Drabužiai, avalynė, medžiagos. Maisto produktai. Fotoprekės. Knygos, periodika. Kuras. Namų apyvokos reikmenys. Ūkininkams, sodininkams. Sporto, turizmo, poilsio prekės. Prekės vaikams. Pranešame, informuojame. Įvairūs. Ieško darbo. Siūlo darbą. Paslaugos. Fauna, flora. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(14 puslapių)
  2008-10-14
 • Enterpreneur - the case study

  Darbas anglų kalba. Verslininko aprašymas. The case study of enterpreneur. Introduction. Personality and family. Education. Work experience. Present business. Finance details.
  Vadyba, tyrimas(3 puslapiai)
  2007-04-07
 • Etninės problemos prekybos organizacijoje

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti etines problemas prekybos organizacijoje. Verslo etikos ugdymo kryptys. Prekybos organizacijos atsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Socialinė organizacijos atsakomybė. Vadovas prekybos organizacijoje. Bendri vadovų bruožai. Geras ir doras vadovas. Vadovo asmenybės bruožai. Darbuotojų įdarbinimo problema. Darbuotojų tipai ir bendravimo su jai stilius. Blogo darbuotojo bruožai. Prekybos organizacijos valdymas. Valdymo stilius. Vadovavimasis biurokratizmo principais. Vadovavimasis liberalizmo principais. Autokratinis valdymas. Informacijos srautas, kai vadovas – autokratas. Demokratinis valdymas. Informacijos srautas, kai vadovas – demokratas. Pavaldinių aktyvumas darbe (%) priklausomai nuo valdymo stiliaus. Personalo įdarbinimas. Įdarbinimas per darbo biržas. Personalo verbavimas per darbo vietų pasiūlą. Sprendimas samdyti. Darbo aprašymas. Asmens savybių aprašymas. Darbuotojų priėmimas į darbą. Asmeninis pokalbis. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Apibendrinkime rezultatus. Darbo vietų paieška. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2010-02-10
 • Europos bendrovė - geriausia verslo forma įmonėms veikiančioms keliose Europos sąjungos šalyse

  Įvadas. Ištakos. Europos bendrovės steigimas. Buveinės perkėlimas. Europos bendrovės valdymas. Darbuotojų dalyvavimas valdant bendrovę. Europos bendrovės privalumai. Europos bendrovės trūkumai. Europos bendrovių skaičius. Europos bendrovių pavyzdžiai. Ecoteq Se. Galleria di Brennero Brennerbasistunnel Se. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-05-05
 • Europos bendrovės

  Įvadas. Europos bendrovė. Bendrovės steigimas ir registravimas. Holdingo SE steigimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Europos bendrovės perkėlimas. Bendrovės likvidavimas, nemokumas ir mokėjimų nutraukimas. Europos bendrovė Lietuvoje. Europos bendrovės steigimas Lietuvoje. Lietuviškos Europos bendrovės valdymas ir pertvarkymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-02-27
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka, kaip ekonominės integracijos forma

  Įvadas. Ekonominė integracija. Integracijos procesai. Ekonominės integracijos formos. Integracijos procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje. Ekonominės reformos ir integracija. Europos Sąjungos bendroji rinka. Bendrosios rinkos samprata. Pagrindinių laisvių bendrosios nuostatos. Bendrosios rinkos pagrindiniai principai. Europos sąjungos bendrosios rinkos raida ir integracijos prioritetai. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Bendrosios rinkos nauda ES šalims ir įtaka Lietuvos ekonomikai. Bendroji rinka kaip ekonomikos katalizatorius. Nauda Bendrijai ir valstybėms narėms. Nauda verslui. Nauda piliečiams. Bendros valiutos nauda. ES bendrosios rinkos įtaka Lietuvos ekonomikai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2011-04-21
 • Europos Sąjungos (ES) kaip tarptautinės organizacijos veikla

  Įvadas. Europos sąjungos (ES) kūrimasis. Europos Sąjungos susikūrimo istorija. Europos Sąjungos valstybių integracija. Bendros rinkos sukūrimas. Europos Sąjungos didėjimas. Europos Sąjungos funkcionavimas. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos Taryba. Europos Vadovų Taryba. Europos Parlamentas. Europos Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Kitos institucijos. Pirmosios instancijos teismas. Audito rūmai. Europos investicijų bankas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos pinigų institutas. Europos Sąjungos (ES) veikla. Darbas regionuose. Struktūrinės politikos išplėtimas į naujas valstybes nares. Socialinis matmuo. Užimtumo politika. Bendrųjų politikų finansavimas. Bendros žemės ūkio politikos reforma. Tvari plėtra. Technologinės inovacijos. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-02-06
 • Europos Sąjungos (ES) parama kaimo turizmui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos paramos būdus, skiriamus kaimo turizmui Lietuvoje. Kaimo turizmo esmė ir reikšmė. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo rūšys. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo turizmo verslo struktūra. Turizmo veiklos reglamentavimas. Turizmo ištekliai bei paslaugos. Kaimo turizmo verslas – svarbi kaimo plėtros alternatyva. Kaimo turizmo verslo kitimas Lietuvoje. Europos sąjungos parama. Lietuvos kaimo turizmo plėtotei. Kaimo plėtros politika Europos sąjungoje. SAPARD parama. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-11-25
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir programos žemės ūkiui remti

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Garantijų dalis. Paramos ankstyvam ūkininkų pasitraukimui iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonės. Ūkininkaujančių mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su aplinkosaugos apribojimais rėmimas. Agroaplinkosauga. Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Parama pusiau natūriniams, restruktūrizacijos etape esantiems ūkininkams. Parama diegiant Europos Sąjungos (ES) standartus. Orientavimo dalis. Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. Miškų ūkio plėtra. Leader+. Mokymas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas ir paramos įsisavinimas Lietuvos žemės ūkyje. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2009-02-20
 • External communication

  Darbas anglų kalba. Kompanijos išorinės komunikacijos reikšme versle. Būdai padedantis įgyvendinti efektyvia komunikacija. Summary. Aims. Method. Findings. Speak face to face, seminars, presentations. Television, promo, radio. Telephone, fax. IT, Web-sites. The national and local press and magazines. Advertisement strategy Image. Conclusion.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-15
 • F. Malik "Vadovauti, veikti, gyventi: veiksmingas valdymas naujaisiais laikais"

  F. Malik knygos "Vadovauti, veikti, gyventi: veiksmingas valdymas naujaisiais laikais" santrauka.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • F. Tailoro indėlis į vadybą

  PowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Optimaliai sudarant darbo operacijas. Siekiant, kad visi darbininkai dirbtų naudodami "idealius" darbo metodus. Racionaliai naudojant darbo įrankius, įrangą, mechanizmus, medžiagas. Teisingai apmokant už atliktą darbą.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-12-07
 • F. Tayloro moksliniai valdymo principai

  Įvadas. Trumpai apie F. Taylorą. Pagrindinės mokslinio valdymo idėjos. Mokslinio valdymo tikslas. Moksliniai valdymo principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2010-10-21
 • F. Teiloras – darbo mokslinio organizavimo principai ir šiandiena

  Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Frederikas W. Teiloras. F. Teiloro idėjos praktikoje. F. Teiloro "Mokslinio valdymo principai". Pagrindinės mokslinio valdymo idėjos. Mokslinio valdymo principų apibendrinimas. Kritika. Teilorizmas. Teilorizmas šiandieniniame pasaulyje. Mokslinio valdymo teorijos pasiekimai, nuopelnai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-05
 • F. Teiloras, darbo organizavimo principai ir šiandiena

  Įvadas. Vadybos teorijos evoliucinė prigimtis. Mokslinis valdymas, F. Teiloras. Verslo vadyba šiandiena. Išvada.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-19
 • F.W. Taylor idėjų indėlis į vadybą. Svarba ir praktinis pritaikymas organizacijose

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti mokslinio valdymo teorijos pagrindinio atstovo F. W. Taylor idėjų indėlį į vadybą, jų svarbą ir praktinį pritaikymą organizacijose. Mokslinio valdymo mokykla: F. W. Taylor indėlis į vadybą. Ankstyvoji valdymo teorija ir jos atstovai. Klasikinės ir šiuolaikinės vadybos tarpusavio sąsajos. F. W. Taylor vadybos principai. F. W. Taylor mokslinių valdymo principų praktinis taikymas AB banke "X". Banko "X" organizacinė struktūra. Darbuotojų atranka. Darbuotojų mokymas ir motyvacijos sistema banke. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-09
Puslapyje rodyti po