Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslininkystės raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Kas yra verslininkystė? Lietuvos Respublikos ūkio formavimasis ir raida 1918 – 1940 m. laikotarpiu. Verslininkystės raida Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • Verslininkystės raida Lietuvoje bei šiandieninis jaunimo verslumo skatinimas

  Įvadas. Tikslas - teoriškai bei analitiškai aptarti verslininkystės raidą Lietuvoje bei pagrindinius šiandieninio jaunimo verslumo skatinimo aspektus. Istorinė verslo raida Lietuvoje. Verslo ir jaunimo verslumo samprata Verslininkystės ištakos Lietuvoje. Verslininkystės plėtra Lietuvoje iki 1918 metų. Verslo raida tarpukariu. Verslo raida po nepriklausomybės atgavimo. Jaunimo verslumo skatinimo priemonės ir perspektyvos. Jaunimo padėtis rinkoje bei plėtros problemos. Priežastys, skatinančios jaunimą kurti verslą bei su tuo susijusi rizika. Pagrindinės verslo kūrimo kliūtys ir su tuo susijusios problemos. Nacionalinė jaunimo verslumą skatinanti programa 2008-2013 metais. Jaunimo verslumo centrai. Jaunimo verslumo galimybės ateityje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-11-06
 • Verslininkystės vaidmuo šalies ekonomikoje

  Įvadas. Sėkmės formulė. Sunkumai pradedant verslą. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Verslininkystė šalyje. Priežastys dėl kurių tiek nedaug žmonių pasiryžta pradėti savo verslą. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-05-29
 • Verslo administravimas

  Verslo esmė. Verslo sąvoka ir esmė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Verslininkystė – ekonominio vystymosi strateginis veiksnys. Verslininkystės egzistavimo sąlygos. Verslo įmonių formos. Fizinių asmenų vykdoma individuali veikla. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės. Ribotos turtinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kooperatinės bendrovės. Nepelno organizacijos. Institucijos, registruojančios įmones. Įvairių formų įmonių veikla Lietuvoje. Darbo santykiai ir apmokėjimas verslo įmonėse. Darbo rinkos elementai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių klasifikavimas. Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai. Verslo įmonių bankrotas. Bankrotų priežastys. Įmonių sanavimas ir restruktūrizavimas.
  Vadyba, konspektas(35 puslapiai)
  2006-05-13
 • Verslo analitikos technologijos

  Įvadas. BI (Business Intelligence) technologijų svarba. BI (Business Intelligence) funkcijos. Trys pagrindinės BI (Business Intelligence ) paslaugų sritys. Veiklos valdymas. Ataskaitos ir analizės. Duomenų sandėliavimas. BI sistemos pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2010-05-03
 • Verslo aplinka ir jos įtaka įmonės vadybai

  PowerPoint pristatymas. Verslo įmonės aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos kintamieji. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinę organizacijos aplinką galime suskirstyti į tokius elementus. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-02
 • Verslo aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Verslo aplinka Lietuvoje. Kokia dabar yra Lietuvos verslo aplinka? Ar gali darbdavių išlaikomos darbo tarybos ginti darbuotojų interesus? Apie kainų pokyčius, Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Lietuva padarė didelę pažanga gerindama verslo aplinką. Laivybos verslo aplinka Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-30
 • Verslo aplinkos ypatumai Estijoje

  Įvadas. Santrauka. Estijos socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas šalyje. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-02
 • Verslo aplinkos ypatumai Lichtenšteine

  Įvadas. Santrauka. Lichtenšteino valstybės socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas šalyje. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Technologijų politikos organizavimas Lichtenšteine. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-20
 • Verslo esmė, sėkmė ir atskaitomybė

  Įvadas. Verslo esmė, teigiami ir neigiami jo aspektai visuomenėje. Verslo esmė. Verslo teigiami ir neigiami aspektai visuomenėje. Verslo problemos, sėkmės veiksniai. Verslo problemos. Verslo sėkmės veiksniai. Finansinė atskaitomybė, jos paskirtis, turinys. Finansinė atskaitomybė. Atskaitomybės paskirtis. Atskaitomybės turinys. Pagrindiniai ūkinės veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai, jų paskirtis. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-12-21
 • Verslo etikos analizė: alkoholinių gėrimų gamyba "Anykščių vynas"

  Įvadas. Užduoties tikslas: susipažinti su verslo etikos taikymo praktiniais aspektais. Trumpa AB "Anykščių vynas" charakteristika. Valdymo struktūra. Įmonės suinteresuotųjų analizė. Moralinės atsakomybės matrica. Numatyti įmonės veiklos aspektai.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-21
 • Verslo etikos analizė: automobilių dalių prekyba, priežiūra, remontas UAB "Baltic auto"

  Apie įmonė. Verslo etikos analizė UAB "Baltic auto" įmonėje. Etika su darbuotojais. Etika tarp darbuotojo ir kliento. Verslo etikos problemos ir jų sprendimo būdai UAB "Baltic auto" įmonėje. UAB "Baltic auto" organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-30
 • Verslo etikos teorijos

  Etikos teorijos. Organizacijos suinteresuotųjų teorija. Deontologinė teorija. Utilitarizmo teorija ir jos idėjų raida. Teisingumo etika. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-11-26
 • Verslo finansai (4)

  Paaiškinkite finansų sąvokos esmę siaurąja ir plačiąja prasme? Kas sudaro finansinį turtą? Kokie yra finansų valdymo tikslai? Finansų valdymo funkcijos? Apibūdinkite operatyvinius ir strateginius sprendimus? Apibūdinti investicinius sprendimus. Kokius turto valdymo klausimus turėtų spręsti finansininkas? Kokius kapitalo klausimus turėtų spręsti finansininkas? Už kokią veiklos dalį įmonėje atsakingas vyr. buhalteris? Už kokią veiklos dalį įmonėje atsakingas vyr. finansininkas? Kas yra pinigų rinkos ir kapitalų rinkos. Kas yra nuosavybės ir skolos VP? Kas yra palūkanų norma finansų rinkoje? Nuo ko priklauso palūkanos normos lygis? Kas yra laukiamas pelnas ir rizika? Kas yra dividendai? Iš kokių veiklos sričių susideda finansų valdymas? Verslo finansų paskirtis. Kokie finansiniai sprendimai daro įtaką akcininkų turto didinimui? Paaiškinti kaip susiję pelningumas ir rizika. Paaiškinti kapitalo struktūros sprendimus (skolintas, nuosavas)? Dividendų politikos sprendimai? Paaiškinti interesų konfliktą tarp akcininkų ir vadovų. Interesų konfliktas tarp akcininkų ir kreditorių. Finansų paskirtis. Finansų rinkos. Finansų rinkos klasifikacija. Kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. VP biržos ir nebiržinės vertybinių popierių rinkos. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Investiciniai bankai. Savitarpio finansavimo investiciniai fondai. Pensijų fondai. Gyvybės draudimo kompanijos. Rinkos veiksmingumas. Trys rinkos veiksmingumo lygmenys. Nedidelis rinkos veiksmingumas. Vidutinis rinkos veiksmingumas. Didelis rinkos veiksmingumas. Insaiderių prekyba. Akcijų rinkos indeksai. Ką jie parodo? Palūkanos. Realioji palūkanų norma. Nominalioji palūkanų norma. Kokias žinote rizikos priemokas? Infliacijos priemoka. Likvidumo priemoka. Įsipareigojimų nevykdymo priemoka. Skolos mokėjimo terminų priemoka. Kas yra rizika? Kas yra laukiama pajamų norma? Kaip matuojama rizika? Kur naudingiau investuoti į vieną akciją ar į akcijų paketą? Vertybinių popierių portfelio pelningumas. Portfelio rizika. Kaip galima sumažinti nesisteminę riziką? Beta koeficiento samprata. Pagrindinių fondų kainodaros modelis (CAPM). 4.2 ir 4.3 pavyzdžiai. Obligacijos. Kas yra obligacijos nominalioji vertė? Kas yra kupolinė išmoka? Konvertuojamos obligacijos. Obligacijos iki pareikalavimo. Kaip apskaičiuojama obligacijų einamoji pajamų norma? Obligacijos rūšys. Kuo jos skiriasi? Kas yra obligacijų rizika. Rizikos rūšys. Privilegijuotosios akcijos. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų vertinimas. Kaip parduodami VP? Išvestiniai VP. Išankstiniai sandoriai. Ateities sandoriai. Opcionas. Varantai. Finansų prognozavimo etapai. Pardavimų apimties prognozavimas. Papildomų lėšų poreikio nustatymas. Kapitalo kainą. Kapitalo kainos aritmetinis vidurkis. Kapitalo kainos dėmenys. Kapitalo kainos nustatymo problemos. Investavimo sprendimų priėmimų priėmimo taisyklės. Atsipirkimo laikotarpio trukmė. Kas yra grynoji dabartinė vertė. Vidinė pelno (pajamų) norma. Kuris rodiklis geresnis: grynoji dabartinė vertė ar vidinė pelno norma? Pinigų srautų įvertinimas. Kas yra nuoma? Nuomos rūšys. Kaip priimamas sprendimas - nuomoti ar pirkti? Kaip vertinami nuomos pinigų srautai? Kapitalo struktūra. Tikslinė kapitalo struktūra. Jos pranašumai ir trukumai. Optimali kapitalo struktūra. Veiklos rizika. Veiklos pastoviųjų išlaidų svertas. Nenuostolingumo lūžio taškas. Finansinis svertas. Kaip finansinis svertas padidina savininkų pelningumą ir riziką? Kapitalo struktūros teorijos. Kas yra dividendų išmokėjimo norma? Dvi pagrindinės nuomonės dividendų poveikio įmonės vertei. Miller ir Modigliani teorema. Optimali dividendų politika. Likutinė dividendų politika. Akcijų skaldymas. Dividendų mokėjimo procesas. Pinigų biudžetas. Iš kokių dalių susideda išsami pinigų biudžeto schema? Trumpalaikių piniginių lėšų kaina. Trumpalaikiai finansavimo šaltinių rūšys.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2010-04-21
 • Verslo finansai (5)

  Įvadas. Finansų analizės tyrimo objektas. Vertinimo tikslai ir uždaviniai. Vertinimo principai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė (santykiniai rodikliai) ir jos interpretavimas. Santykinė analizė. Ekonominis įmonės finansinių rodiklių vertinimas. Įmonės pristatymas. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2010-04-26
 • Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai

  Įvadas. Įmonių finansų bendras supratimas ir turinys. Verslo projektų finansavimas ir finansavimo šaltiniai. Strategijos finansavimo šaltiniai. Finansavimo rizika – finansavimo trukumas. Finansavimo sprendimai, trūkumai ir privalumai. Praktinė dalis. Verslo finansavimas ir turtas. UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas". Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-27
 • Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai (2)

  Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai. Įvadas. Verslo įmonės įkūrimo finansavimo šaltiniai. Verslo finansavimo šaltiniai. Ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo palyginimas. Finansavimo šaltinių pranašumai ir trūkumai. "Verslo finansavimo šaltinių" temos ypatumai praktikoje. UAB "Saldva" įkūrimas. Naujos produkcijos realizavimas ir įmonės pasikeitimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-01-08
 • Verslo idėja ir strategija

  Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Įmonės vieta. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Pardavimo strategija. Finansinė informacija.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-09-30
 • Verslo idėja: arbatžolių rinkinys "Lieknutis"

  Įvadas. Įmonės charekteristika. Registravimo tvarka. Įmonės vardo registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacinė aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2010-01-14
 • Verslo idėja: virtualios dietologų konsultacijos

  Įvadas. Virtualių konsultacijų teoriniai aspektai. Antrepreneriškų idėjų generavimas. Vienos idėjos pasirinkimas. Virtualių dietologų konsultacijų kaip verslo idėjos pagrindimas. Verslo idėja – virtuali dietologų konsultacija video telefonais. Verslo įsteigimas. Organizacinė struktūra. Vadybos komanda ir personalo vadyba. Marketingas. Tikslinės rinkos dydis ir augimo potencialas. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Techninis aprūpinimas. Finansiniai ištekliai. Idėjos realizavimo rizika. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-03
Puslapyje rodyti po