Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Veiklos kūrimas ir organizavimas (2)

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Daiktiniai uždaras baras. Vienadaiktė srovinė linija. Daugiadaiktė srovinė linija. Pastatai. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išsidėstymas erdvėje. Išsidėstymas laike. Operacijų derinimo būdai (tik detalei su tvnt min). Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarp operacinių atsargų. Apskaičiavimas (tik detalei su tvnt max). Gamybos ciklo trukmės nustatymas grafoanalitiniu būdu. Gamybinės struktūros formavimas (mišri forma). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(59 puslapiai)
  2010-01-21
 • Veiklos kūrimas ir vykdymas

  Pradiniai duomenys. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija 2-as variantas). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas (išdėstymas laike). Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Įrankių ūkio organizavimas. Sandėlių ir vidaus transporto organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2008-11-21
 • Veiklos organizavimas

  Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Technologinis įrengimų skaičius. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija D-K veikloms). Vienadaiktė srovinė linija. Daugiadaiktė srovinė linija. Gamybinių technologinių įrengimų poreikis daugiadaiktėje srovinėje linijoje, esant daiktinei specializacijai. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagrindinės veiklos patalpų plotai naudojant technologinę specializaciją. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Remonto tarnybos plotas. Medžiagos. Pagrindinių medžiagų metinis poreikis gamybinės programos įvykdymui. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išdėstymas erdvėje. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Transporto judėjimo schema. Organizacinė valdymo struktūra.
  Vadyba, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-11-03
 • Veiklos organizavimo principai: UAB Klaipėdos "Ugnė"

  Įvadas. Įmonės veiklos organizavimo ir valdymo sąvokos bei principai. Planavimas. Planavimo funkcija. Planavimo esmė ir principai planavimo žingsniai. Organizavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolės samprata. Veiklos organizavimo analizė. UAB Klaipėdos "Ugnė". Veiklos ir organizacinės struktūros įvertinimas. Įmonės vizija, misija, tikslai. Pardavimų proceso organizavimo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2011-06-03
 • Veiklos planavimas

  Planavimas. Veiklos planavimas. Veiklos planavimo komponentai. Planavimo turinys. Veiksmo plano sudarymas. Veiklos planą lemiantys veiksniai.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-25
 • Veiklos pobūdis, darbo organizavimas ir klientų aptarnavimas: prekybos tinklas "Rimi"

  Įvadas. Tikslas: apibūdinti ir įvertinti prekybos tinklo "Rimi" veiklos pobūdį, darbo organizavimo ir klientų aptarnavimo padėtį. Teorinė dalis. Organizavimas. Organizavimo tikslai ir objektas. Darbuotojų skyriaus organizavimas. Klientų aptarnavimas. Praktinė dalis. Prekybos tinklo "Rimi" aprašymas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-09-22
 • Veiklos tikslų ir poreikių specifikavimas

  Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Verslo tikslų analizė (1 laboratorinis darbas). Kompiuterizuojamo verslo proceso išorinė analizė. Verslo proceso problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės. Verslo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-22
 • Veiksmingi darbo santykiai

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kaip kuriami veiksmingi darbo santykiai. Santykis su pačiu savimi. Veiksmingų darbo santykių sukūrimas. Darbingumo koeficiento gerinimas Išvados. 1 priedas (Tekstas anglų kalba).
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-06-23
 • Verslas (10)

  Ekonomikos esmė. Rinka ir jos reguliavimo mechanizmas. Ekonomikos esmė. Infliacija ir nedarbas. Nacionalinis produktas. Rinka ir jos reguliavimo mechanizmas. Verslo kūrimas. Verslo kūrimo formos. Verslo aplinka. Strateginis planavimas ir valdymas. Valdymo funkcijos. Personalo vadyba. Darbo apmokėjimo sistemos ir formos. Rinkodara. Rinkodaros tyrimai. Verslo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Kreditas ir pinigų cirkuliacija. Bankai ir jų funkcijos. Mokesčiai. Verslo planas ir jo struktūra. Specialiųjų terminų žodynas.
  Vadyba, konspektas(81 puslapis)
  2007-10-09
 • Verslas (2)

  Verslas. Gamybinė verslininkystė. Komercinė verslininkystė. Finansinė verslininkystė. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-09
 • Verslas (3)

  Kodėl verslo aplinkos veiksniai daro įtaką jos veiklos rezultatams? Įvardinkite UAB ir AB pagrindinius skirtumus. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-07
 • Verslas (7)

  Įžanga. Įmonė. Įmonių tipai. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-06-23
 • Verslas ir išorinė aplinka

  Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Šalies ūkio struktūra, pramonės išsidėstymas. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Tarptautinis valdymas. Tarptautinė konkurencija vadybiniu požiūriu. Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Verslas ir karjera

  Verslo ir karjeros raida. Verslas ir etika. Etinės teorijos, taikomos versle. Verslo etikos analizės kryptys. Interviu. Apklausos rezultatai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-01-05
 • Verslas ir prekyba viduramžiais

  Kada prasidėjo verslas? Verslo raida viduramžiais. Pirmieji pirkliai. Pirkliai ir keliautojai. Skolos. Biurokratijos pradžia. Bankininkystės pradžia. Gamyba. Amatininkai. Cechas. Gildija. Vergų verslas. Verslas Sacharoje (trans-saharian trade).
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-07
 • Verslas Lietuvoje

  Verslo samprata, raida Lietuvoje. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Rinka ir smulkusis verslas. Verslo kūrimo būdai. Verslo aplinka. Smulkusis ir vidutinis verslas ir jo samprata. Verslo įmonės valdymas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-02
 • Verslas. Vadyba. Administravimas. Mažmeninė prekyba

  Verslas. Formos. Verslo taisyklės. Vadyba. Vadybos funkcijos. Vadybos rūšys. Administravimas. Mažmeninė prekyba.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-14
 • Verslininkai-antrepreneriai

  Įvadas. Pasiruošimas verslininko- antreprenerio karjerai. Antreprenerių savybės. Antreprenerystės naudos ir silpnybės. Antreprenerystės rūšys. Išvados. Praktinė dalis.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Verslininkystė (2)

  Įvadas. Verslo idėja. Idėjos esmė. Problema paskatinusi verslo idėjos atsiradimą. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Kuriamos įmonės veiklos organizavimas. Personalo poreikis. Geografinė padėtis. Verslo aplinka. Naujos paslaugos vartotojai. Investicijų poreikis ir šaltinis. Rizikos įvertinimas. Kuriamos paslaugos reikalingumas rinkai ir ateities perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-05-24
 • Verslininkystės raida Lietuvoje

  Įvadas. Verslininkystės raida Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-31
Puslapyje rodyti po