Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės kapitalo investicijų valdymas

  Įvadas. Kapitalo investicijų specifika. Turto investicinės vertės nustatymo principai. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Projekto pinigų srautų nustatymas. Investicijų projektų rizikos vertinimas. Kapitalo efektyvumo analizė. Investicijų efektyvumo analizė. Uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-16
 • Įmonės kontrolės procesų valdymas

  Kontrolės samprata. Kontrolės proceso žingsniai. Kodėl reikalinga kontrolė. Kontrolės sistemų projektavimas. Pagrindinių veiklos atlikimo sričių įvardijimas. Strateginių kontrolės taškų įvardijimas. Finansų kontrolė. Finansinės ataskaitos. Biudžeto kontrolės metodai. Atsakomybės centrai. Biudžeto sudarymo procesas. Biudžetų tipai. Veiklos biudžetai. Kintami biudžetai. Auditas. Gamybos kontrolės procesas. Kontrolės metodai ir formos. Statistinė kokybės kontrolė. Personalo kontrolės principai. Kontrolės rūšys.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-04-16
 • Įmonės kūrimas ir valdymas

  Įvadas. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Verslo įmonės (firmos) kūrimas, vietos parinkimas. Verslo kūrimo paskatos. Verslo kūrimo būdai. Naujos įmonės valdymas. Valdymas. Valdymo tikslas. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-18
 • Įmonės kūrimas ir veiklos vadyba: UAB "Draudimas"

  Santrauka. UAB "Draudimas" vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Naujos paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. UAB "Draudimas" paslaugos. Trumpas paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Žaliavos. Darbo jėga. Valdyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Įmonės plėtra. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. UAB "Draudimas" plėtros įvertinimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita 16 psl. Prognozuojama 4 metų pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Savikainos apskaičiavimas mėnesiui.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-01-07
 • Įmonės kūrimo organizavimas

  Įmonių rūšys. Individualioji (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkio bendriją (KŪB). Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Įmonių registras. Įmonių veiklos nutraukimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio organizavimo principai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Pelnas ir jo formavimas įmonėje. Pelningumo rodikliai. Uždaviniai.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-21
 • Įmonės kūrimo organizavimas (2)

  Įvadas. Įmonės kūrimo motyvai. Idėjos suformulavimas. Įmonės kūrėjo asmeninių savybių įvertinimas. Organizavimo sąlygų įvertinimas kuriamoje įmonėje. Pagrindinės įmonių juridinės formos. Įmonės steigimo dokumentų parengimas, įregistravimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-02-13
 • Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas

  Verslo organizavimo referatas. Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, išanalizuoti įmonės organizacines struktūras ir įmonių valdymą, taikyti teorines žinias nagrinėjant praktinius klausimus. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės organizacinis projektavimas. Darbo vietų projektavimas. Įmonių organizacinis valdymo struktūros ir jų parinkimo motyvai. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros. Valdymo specifika priklausomai nuo įmonės teisinės formos. Funkcijų delegavimas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2010-09-16
 • Įmonės planavimas. Atsiradimas. Raida ir evoliucija

  Įmonės planavimas. Atsiradimas. Raida ir evoliucija. Planavimo apžvalga. Planavimo organizacijoje svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių planų. Strateginis planavimas. Ilgalaikio planavimo problemos ir suvaržymai. Strategija kaip didysis planas. Strateginio valdymo atsiradimas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Įmonės steigimas

  Įmonės steigimo procesas: Įmonės vardo registravimas, Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla, Įmonės registravimas valstybiniame rejestre, Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje, Įmonės antspaudas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas, Visuomenės sveikatos centro leidimas, Valstybinės darbo inspekcijos pažyma, Mokesčiai, Akcizo mokestis, Pridėtinės vertės mokestis, Pelno mokestis, Socialinio draudimo įmokos, Kelių mokestis.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-03-09
 • Įmonės steigimas (2)

  Darbo tikslas: Konkrečios įmonės steigimo tvarka, nurodant institucijas, į kurias reikia kreiptis ir joms pateiktinų dokumentų sąrašą. Mokesčių, kuriuos turės mokėti tokia įmonė, apžvalga. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Įmonės vardo registravimas Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-11-25
 • Įmonės steigimo dokumentacija (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimas. Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB). AB ir UAB steigimas. AB ir UAB registravimas. Individuali įmonė (IĮ). Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB ir KŪB steigimas. TŪB ir KŪB registravimas. Žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio bendrovės steigimas. Žemės ūkio bendrovės registravimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės registravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-08
 • Įmonės steigimo problemos Lietuvoje

  Biurokratija . Lėšų stoka ir paskolų išdavimo tvarka. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Teisinių ir vadybos žinių stoka, steigiant firma.s Firmos registravimas. Organizacinės įmonės (firmos) rūšies pasirinkimas. Firmų vardai. Patalpos. Įmonės registravimo dokumentai.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-08-31
 • Įmonės strategijos kūrimas

  Vadybos praktinis darbas. Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Įmonės veikla. Įmonės pasirinkta valdymo struktūra. Autocentro pasirinktas vadovaujamas stilius. Įmonės šūkis. Įmonės turtas. 2002 – 2004 m. įmonės pelnas. Struktūrizuotas įmonės valdymo vaizdas. Įmonės darbuotojai. Strateginė aplinkos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Aplinkos įvertinimas. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Pajamos. Sąnaudos. Įmonės įvaizdis. Įmonės padėties įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Strateginės alternatyvos. Strateginiai tikslai ir orientacija. Strateginiai tikslai. Sukurti naują prekę arba teikti naują paslaugą. Įmonės plėtros kryptis. Finansavimo šaltiniai. Operatyvieji tikslai. Pakelti pardavimus. Suteikti pirkėjams kreditus. Siųsti darbuotojus į tobulinimo kursus. Atnaujinti įmonės internetinį tinklapį. Įsigyti papildomos serviso įrangos. Pardavimų prognozė.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-07-17
 • Įmonės strategijos kūrimas: VĮ "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Įmonės struktūra. Personalas. Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Paslaugos. Pagrindinės veiklos pajamos. Įmonės strateginė analizė. Įmonės vizijos įgyvendinimo priemonės. VĮ "Lietuvos pašto" strateginiai tikslai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-01
 • Įmonės strategijų formavimas

  Įvadas. Strateginio planavimo privalumai. Strategijos paskirtis. Strateginis planavimas. Organizacijos strategijos formavimas. Organizacijos strateginio valdymo procesas. Vizija. Misija. Tikslai. Išorinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Vidinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Strateginės alternatyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-12
 • Įmonės strateginis planas

  Įvadas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Aplinkos tyrimas. Įmonės analizės veiksniai. Įmonės misija ir vizija. Strateginiai tikslai. Organizacijos pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Vidaus situacija. Stiprumai, silpnumai, galimybės ir grėsmės. Strateginiai tikslai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-06-11
 • Įmonės strateginis valdymas (3)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginė analizė. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Šakinės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. SSGG analizė (arba SWOT analizė). Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strategijos rengimas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. Strategijos įgyvendinimas. Strateginių sprendimų reikšmė įmonėms. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Įmonės tikslų vertinimas

  Įvadas. Įmonės tikslų sistema. Tikslų formavimo schema. Išsikeltų tikslų pasiekimo vertinimas. Socialinė personalo vadybos koncepcija. Organizacijos tikslų pasiekimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-02
 • Įmonės valdymas: komercinis ir gamybinis

  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti įmonės valdymo koncepciją. Teoriniai įmonės valdymo aspektai. Valdymo apibrėžimai. Valdymo subjekto ir objekto sąvokos. Valdymo subjektas. Pagal E. Bagdoną, išskiriami tokie valdymo lygiai. vadovo įgūdžiai. Efektyviam vadovui būtinos savybės. Valdymo objektas. Organizacijų klasifikavimo kriterijai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo aspektai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo apibrėžimai. Gamybos ir komercijos santykis įmonėje. Įmonės kaštai. Komercinė įmonės veiklos samprata. Pagrindinės rinkodaros funkcijos. Marketingo dėmenys: produktas, kaina, rėmimas, vieta. Gamybinė įmonės veiklos samprata. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai skirtumai. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai panašumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-12-17
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "UAB Sonex Sistemos"

  Įvadas. Vadybos mokslinių šaltinių analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidaus aplinkos kintamieji. Išorės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo svarba. Vadovavimas. Kontrolės svarba. SSGG. UAB Sonex Sistemos valdymo analizė. UAB Sonex Sistemos charakteristika. UAB Sonex Sistemos aplinkos. UAB Sonex Sistemos vidaus aplinkos kintamieji. UAB Sonex Sistemos išorės aplinkos kintamieji. UAB Sonex Sistemos vadybos funkcijų analizė. UAB Sonex Sistemos planavimo analizė. UAB Sonex Sistemos organizavimo svarba. UAB Sonex Sistemos vadovavimas. UAB Sonex Sistemos kontrolė. UAB Sonex Sistemos SSGG analizė. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-07-24
Puslapyje rodyti po