Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Henry Ford

  Įvadas. H. Fordo gyvenimo aprašymas. Pirmasis H. Fordo automobilis ir "Ford Motor Company" įkūrimas. H. Fordo šedevras – sėkmingasis "Ford T". Konvejeris, masinė gamyba ir efektyvumas. Autokratinis valdymas ir požiūris į darbininkus. Fordizmas ir penki techniniai ir darbo bei gamybos organizavimo principai. Klaidinga H. Fordo verslo politika. "Ford motor company" rezultatai šiandien. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-23
 • Holografinė dokumentų apsauga

  Įvadas. Hologramos . Hologramų tipai. Holografija. Holografijos ir hologramų taikymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-28
 • Idealaus biurokratinio valdymo teorija

  Įžanga. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Max Weber biurokratinio valdymo teorija. Biurokratinio modelio struktūra. Idealaus biurokratinio valdymo teorijos apibendrinimas. Biurokratinio valdymo privalumai. Biurokratinio valdymo trūkumai. Biurokratijos charakteristika. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-15
 • Įėjimo į rinką būdai ir metodai

  Įvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti literatūroje pateiktus įėjimo į tarptautinę rinką būdus. Eksportas/ importas. Netiesioginis ir tiesioginis eksportas/importas. Prekių ir paslaugų eksportas/importas. Kontraktiniai metodai. Licencijavimas. Frančizė. Gamybos kontraktai. Valdymo kontraktai ir kontraktai (operacijos) "po užraktu". Nuosavybės/ kapitalo metodai. Tiesioginės užsienio ir portfelinės investicijos. Dalyvių paskirstomoji emisijos dalis ir bendra įmonė. Pilnai valdoma pagalbinė bendrovė. Kiti metodai. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-04-16
 • Imigracijos tarnybos poveikio verslui modelis

  Įvadas. Tikslas - nustatyti kokios yra imigracijos tarnybų funkcijos, bei kaip jos įtakoją verslą ir sukurti poveikio modelį. Migracija. Europos Sąjunga (ES) ir migracija. Migracijos departamento funkcijos. Poveikis verslui. Emigracija Lietuvoje ir Anglijoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2010-01-25
 • Įmonė kaip planavimo objektas

  Įmonė kaip planavimo objektas. Vieta ir planavimo rolė įmonės valdyme. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir kūryba. Struktūra ir esmė planavimo objektų įmonėje. Gamybinis procesas. Valdymo procesas. Planavimo esmė. Darbo resursai. Gamybiniai ištekliai. Investicijos. Informacija. Laikas. Įmoninis kapitalas.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-10-19
 • Įmonės

  Įvadas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-19
 • Įmonės (verslo) taktinis planavimas

  Įmonės (verslo) taktinio plano struktūra ir sudarymo eiga. Pardavimų planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimties rodikliai. Pardavimų plano įvykdymo analizė. Pardavimų plano sudarymo eiga: rinkos konjunktūros tyrimas; asortimento planavimas, produkcijos konkurencingumo įvertinimas, kainos planavimas; pardavimų apimties prognozavimas. Pardavimų ir gamybos plano formavimas ir derinimas. Gamybos planavimas. Gamybos proceso planavimo objektai ir eiga. Įmonės gamybinio pajėgumo planavimas: gamybinio pajėgumo sąvoka ir apskaičiavimas; pajėgumo panaudojimo rodikliai, pajėgumo poreikio planavimas. Gamybos plano sudarymas: taktinio gamybos planavimo strategijos ir taktinio plano variantų skaičiavimas; kalendorinis gamybos planavimas. Gamybos plano koregavimas. Aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas. Materialinių išteklių poreikio planavimo metodai. Materialinių išteklių poreikio, išlaidų skaičiavimas ir kalkuliavimas. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas; Pagalbinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas; Medžiagų poreikio patenkinimo (pristatymo) planavimas: reikalingo nupirkti medžiagų kiekio apskaičiavimas, medžiagų kainos planavimas, medžiagų atsargų planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas: energijos poreikio planavimas, energijos savikainos apskaičiavimas, energijos išlaidų kalkuliavimas. Personalo planavimas. Darbo našumo rodikliai. Darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo užmokesčio planavimas ir kalkuliavimas. Įmonės veiklos (verslo) išlaidų ir efektyvumo planavimas. Išlaidų planavimo uždaviniai ir sudėtis. Kaštų klasifikavimas: išlaidų rūšys ir elementai; kintamos ir pastovios išlaidos; tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybos kaštų planavimas: kintamų gamybos kaštų apskaičiavimas, netiesioginių gamybos išlaidų planavimas; parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų planavimas. Pagalbinės gamybos išlaidų planavimas. Gaminio savikainos planavimas: vienetinė, grupinė (vieno, dviejų lygių ir daugiapakopė) gaminio kalkuliacija, normatyvinis išlaidų kalkuliavimas; Gamybos kaštų mažinimo planavimas. Įmonės veiklos rezultatų planavimas: pelno ir rentabilumo apskaičiavimas; pelno didinimo veiksniai. Finansinis planas: finansinio plano sudarymo eiga; pinigų srautų prognozavimas.
  Vadyba, referatas(49 puslapiai)
  2007-02-19
 • Imonės analizė: gėlių salonas

  Įvadas. Organizacinė personalinės įmonės struktūra. Teorinė dalis. Planavimas. Planavimo procesas susideda iš penkių etapų. Paslaugų pateikimo planavimas. Organizavimas. Personalo organizavimas. Skatinimas ir motyvacija. Motyvaciją gerinančių veiksmų sąrašas. Darbo atlygis. Kontrolė. Pokyčių įveikimas. Kontrolės būdai. Praktika. Organizavimas. Planavimas. Šis planavimo procesas susidėjo iš tokių dalių. Kaip ši įmonė pateikia savo paslaugas? Darbo skatinimas. Darbo užmokestis. Šioje įmonėje taikomi abu atlygio variantai. Kontrolė. Kaip kontroliuojama. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-25
 • Įmonės analizė: šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos kryptys ir juridinis statusas. Įmonės gamybos veiksniai. Įmonės verslo aplinka. Įmonės materialiniai aprūpinimai. Gamybos proceso organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės valdymo struktūra, darbo organizavimas ir apmokėjimai. Planavimo procesas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-01-20
 • Įmonės aplinkos analizė: Tele2

  Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos tikslai. Įmonės tiesioginio poveikio aplinka (mikro aplinka). Tiesioginio poveikio vidinė įtaka. Tiesioginio poveikio išorinė įtaka. Įmonės netiesioginio poveikio aplinka (makro aplinka). Politinis – teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Viešieji fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinklai. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2012-03-12
 • Įmonės aplinkos įvertinimas priimant sprendimus

  Įvadas. Įmonės aplinkos rūšys. Sprendimai, susiję su naujovių taikymu. Kaip priimti racionalius vadybos sprendimus? Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-01-05
 • Įmonės ekonominiai tikslai ir veiklos formos

  Įvadas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Tikslų formulavimas. Įmonės socialiniai tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės veiklos formos. Įmonės komercinė veikla. Įmonės gamybinė veikla. Įmonės finansinė veikla. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-11-29
 • Įmonės finansinės būklės analizė

  Įvadas. Įmonės finansinės analizės vieta ir reikšmė. Požiūris į finansinę analizę. Analizės rūšys. Įmonės finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. Balanso struktūros ir dinamikos įvertinimas. Įmonės finansinio stabilumo analizė. Balanso likvidumo analizė. Analizės organizavimas. Įmonės veiklos aktyvumo finansinė analizė. Analizės rezultatai ir jų įforminimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės ir jų rūšys

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Įmonės, turinčios fizinio asmens statusą. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-10-02
 • Įmonės ir tiriamos prekės charakteristika

  Įmonės ir tiriamos prekės charakteristika. Marketingo tyrimai. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas ir analizavimas. Apklausos anketa.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės išorinė aplinka : UAB "Vadmodus"

  Įvadas. Trumpa informacija apie įmonę. Įmonės rekvizitai. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės įvaizdis

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio esmė bei svarbiausios formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdį lemiantys faktoriai. Įvaizdžio formavimo charakteristikos. Palankaus įvaizdžio formavimas. Neutralaus įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir jų apibūdinimas. Kaip kurti įmonės reputaciją. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-03-16
 • Įmonės įvaizdis (2)

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio esmė ir vaidmuo. Įmonės Įvaizdžio lemiantys faktoriai bei pagrindai. Organizacijos įvaizdžio charakteristika. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai bei jų apibūdinimas. Įmonės komunikacijos charakteristika.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-08
 • Įmonės įvaizdžio formavimas

  Įvadas. Referato tikslas. Uždaviniai. Dėstymas. Įvaizdis. Kokie pagrindiniai veiksniai lemia gerą arba blogą įmonės reputaciją? Organizacijos įvaizdis. Pagrindas. Kultūra. Identitetas. Profilis. Įvaizdis. Išvados. Literatūros sąrašas (5).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-06-20
Puslapyje rodyti po